zaterdag 25 maart 2017

Wie, Wat, Waar: Herauten verkondigen de geboorte van Beatrix

Speurder, de speurhond van Groenegraf.nl
Vandaag is een nieuwe uitzending in de rubriek Wie, Wat, Waar? bij RTV Baarn gestart. De rubriek is een samenwerking met Stichting Groenegraf.nl. U kent inmiddels onze speurhond "Speurneus". Tijdens de uitzending van de rubriek Wie, Wat, Waar? graaft Speurneus telkens een foto van Groengraf.nl op. Wij hopen dan dat de kijkers van RTV Baarn en de volgers van Groenegraf.nl de vragen die we hebben over de foto kunnen beantwoorden..


Deze foto is gemaakt op het erf van de boerderij van Teunis Haarman aan de Kerkstraat in Baarn. De linker dame komt overduidelijk uit Bunschoten. Haar naam is ons niet bekend. In het midden staat Gosen Johannes Brölman, geboren in 1908, fruithandelaar uit de Leestraat. Rechts staat een zoon van boer Teunis Haarman. Welke zoon het is, weten we niet.

De foto is gemaakt op 31 januari 1938, de dag van de geboorte van prinses Beatrix. Deze beide heren zijn zo gekleed omdat ze officieel in Baarn om gaan roepen dat de prinses geboren is.
Deze foto mochten we ontvangen van dhr. G.J. Brölman uit Baarn, zoon van boven afgebeelde Gosen Johannes.

Wat we precies willen weten leest u op onze site via deze link, of bekijkt u op RTV Baarn. De uitzending blijft ook te zien op onze site via deze link. Op die plek kunt u gelijk ook uw reacties plaatsen.

We zijn heel erg benieuwd of u ons kunt helpen!De uitzendingen van RTV Baarn zijn te zien via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook. 
Ook via Xs4all en Telfort met de witte afstandsbediening op kanaal 626 en via XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt en Telfort met de zwarte afstandsbediening op kanaal 2125.Op onze site is deze rubriek te volgen via www.groengraf.nl/wiewatwaar


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn-verhalen?
Kom in actie en deel ook uw herinneringen op Groenegraf.nl.

donderdag 23 maart 2017

Swiebertje en Henk Veenstra


swiebertje in het bos
'Tot kijk Saartje, ik ga naar Amerika', waren de laatste woorden van 'Swiebertje' tijdens de slotaflevering in 1980 van de gelijknamige populaire jeugdserie op TV van de NCRV. Swiebertje reed met de fiets ergens op een laantje naar een onbestemde verte. 'Dit laantje', waar de laatste opnamen zijn gemaakt, was het Schepersveld in Hollandsche Rading. Swiebertje ging over de voormalige Reijer van Dijkse Steeg richting Maartensdijk. De tv-serie werd door John Uit den Bogaard geschreven en voor de NCRV geproduceerd en geregisseerd door Henk Veenstra uit Hollandsche Rading.


Henk Veenstra woont sinds 1966 in Hollandsche Rading en heeft naast zijn werk voor radio en tv zijn spo­ren in het dorp verdiend. Henk weet heel veel over Sinterklaas te vertel­len, alsof hij het zelf is geweest, en was als aktief lid van de Oranjever­eniging bekend met het organiseren van een feestje in het dorp. Henk werd in 1925 aan de Schipbeekstraat in de Utrechtse Rivierenwijk gebo­ren. In het examenjaar van de mulo solliciteerde hij bij de Post, waarbij ook zijn vader werkzaam was, naar een funktie als loketambtenaar. Na­dat hij op 30 juni 1940 het mulo-b diploma behaalde, begon hij een dag daarna op 1 juli op kantoor bij een verzekeringsmaatschappij'. Per 1 sep­tember trad hij in dienst van de PTT en werkte gedurende een interne op­leiding op vrijwel alle bijkantoren in de stad.

12 AMBACHTEN
Na de bevrijding kwam hij op kan­toor van de firma Bosshardt, dichtbij het Academisch Ziekenhuis. Deze firma leverde o.a. verpleegstersuniformen. Gedurende de avonduren volgde Henk een boekhoud- en handelscorrespondentie-opleiding. In zijn vrije tijd was hij actief als Welpenleider bij de Manenborggroep van de padvinderij. De vader van een van de andere leiders van de groep was hoofonderwijzer. Hij zei tegen Henk, toen hij over de vele kantoorbaantjes hoorde: 'dat wordt 12 ambachten en dertien ongelukken'. Henk vond dat de man gelijk had en gooide het roer om. Hij ging een tweejarige avondopleiding voor onderwijzer volgen. Overdag werkte hij bij de patiëntenadministratie van het Academisch Ziekenhuis. Gedurende de opleiding voor onderwijzer moest Henk soms overdag 'gaan kweken', dit is stage lopen op scholen. Bij het ziekenhuis had hij variabele werktijden. Het werd 'ritselen met de tijd'. De eerste stageperioden liep Henk op de Hervormde Gemeenteschool nummer 10 in de toen nog Maartensdijkse wijk Tuindorp en de W.G. Hulstschool aan de Jutfaseweg. In 1952 rondde Henk zijn opleiding af en werd onderwijzer aan de school in Tuindorp. En daarna bij de W.G van Hulstschool. In 1957 - bestond de school - 100 jaar. Henk Veenstra schreef samen met de oude Van Hulst een musical over het 100- jarig bestaan van de school. Het stuk behandelde drie episoden van de school: de oude school, het heden en een visie op de toekomst. In het ver­leden zaten de kinderen in de voor­stelling nog in 'tienpersoonsbanken' zoals vroeger gebruikelijk was. De toekomst werd in het stuk uitgebeeld als een periode waarin iedereen zich met alles bemoeide op school. Een goed aanvoelen van de latere demo­cratiseringsgedachte?

Het Schepersveld waar de laatste opnamen van Swiebertje in 1980 zijn gemaakt
 
NAAR DE NCRV
In 1955 solliciteerde Henk Veenstra op een vacature als producer van schoolprogramma's bij de NCRV en Werd aangenomen. Hij ontmoette bij de NCRV Johan Bodegraven die hij nog kende van de padvinderij in de Utrechtse Rivierenwijk. De TV was in opkomst. Henk deed aan het begin van zijn loopbaan bij de omroep er­varing op door zoveel mogelijk mee te lopen met bekende programmama­kers zoals: Dik Simons, Peter Koen, Dick van Bommel en Max Douwes. Henk werd de zevende producer bij de TV en de eerste voor de schoolte­levisie. Zijn eerste reportage die hij maakte ging over diergaarde Artis. Ook werd hij ingeschakeld bij het maken van amusements-tv op de zaterdagavond. Eens in de maand was de NCRV aan de beurt om de zaterdagavond met amusement te vullen.

het telegram voor de toom kippen
EEN TOOM KIPPEN
Het was dikwijls improviseren. Henk kreeg bijvoorbeeld vlak voor een op­name in Dordrecht een telegram thuis met de opdracht: 'Neem van­avond een toom (groepje kippen) kippen mee voor dé uitzending'. Henk ging naar een kip­peboer in De Meern en reed met een paar manden met kippen naar Dor­drecht. Goos Kamphuis leidde een quiz 'met prijzen in de persoonlijke sfeer'. Een van de kandidaten had opgegeven, dat hij graag kippen wilde gaan houden. Alleen na de uit­zending bleek, dat de man net was verhuisd en geen ruimte meer had voor een toom kippen. De beesten moesten weer terug naar De Meern. 
 

 

 

COCO DE VLIEGENDE, KNORREPOT

Saartje gespeeld door Riek Schagen
Aan veel van de jeugdprogramma's waaraan de herinneringen thans nog in de hoofden van vele volwassenen voortleven, heeft Henk Veenstra meegewerkt. Zoals: Wie wil mijn marmotje zien? van Han Rensebrink, Coco de Vliegende Knorrepot, de Verrekijker, Swiebertje en De Kijkkastman. Tijdens de opnames in de Irenestu­dio, het kleine witte kerkje in Bus­sum, ging er weleens wat mis. Zoals de poppespeler Feike Boschma die loekie de Aap met een zwaai door de lucht liet gaan. De kop schoot los van de romp en kwam in een mand te­recht. Feike moest verder al improvi­serend doorspelen met de losse on­derdelen van de pop.
 
Henk Veenstra als de Kijkkastman
 
DE KIJKKASTMAN
Naar een idee van W.G. van Hulst boeide Henk, gekleed in een lange zwarte cape, kinderen met een hou­ten kijkkast. Door kijkgaatjes konden de kinderen in de kist voorstellingen zien die de kinderen thuis tegelijker­tijd op de buis ook zagen. Het waren filmpjes van zeven minuten die er­gens op lokatie waren opgenomen. In 1968 was er bijvoorbeeld een filmpje te zien van molenaar Schuurman uit Westbroek. De molenaar zat een molensteen te billen, dit is de groe­ven op de steen uithakken, en tegelij­kertijd vertelde hij over het molen­vak.
 
 
 
SWIEBERTJE
De serie Swiebertje werd geschreven door John Uit den Bogaard. John was ook als 
Bromsnor gespeeld door Lou Geels
 onderwijzer opgeleid en daarna bij de omroep terecht geko­men. Hij had het verhaal over de zwerver Swiebertje al lang voordat het door de tv populair werd, ge­schreven. Swiebertje en de burge­meester moesten op elkaar lijken en elkaar kunnen naspelen. Joop Dode­rer was volgens Henk Veenstra een groot vakman. Hij kon zijn tegenspe­lers danig in verwarring brengen, hetgeen vaak komische. situaties op­leverde, die niet in het script waren voorzien. In de eerste afleveringen werden de rollen gespeeld door Joop Doderer als Swiebertje en Guus Her­mus als de burgemeester. Later speelden o.a. Bert Dijkstra en Rien van Nuenen de rol van burgemeester in de serie. Na een onderbreking van enkele jaren heeft Henk.Veenstra.de, serie Swiebertje weer van stal ge­haald en de laatste serie gemaakt. Eerst als producer en daarna nam Henk ook de regie van het stuk voor zijn rekening. Het werk van een producer is veelomvattend. Hij moet er o.a. voor zorgen, dat de juiste spelers voor de opnames beschikbaar zijn. Dit gaf nogal eens problemen wanneer een bepaald toneelgezelschap een speler niet kon missen of niet aan de tv af wilde staan.
Malle Pietje gespeeld door Piet Ekel

 
AKTIEVE RUST
Of Swiebertje destijds via het Sche­persveld in Amerika (lees Maartensdijk) is aangekomen, heeft de schrijver John Uit den Boogaard nooit bekend gemaakt. Maar wat wel zeker is, is dat Henk Veenstra, de producer en regisseur van de populaire jeugdse­rie, van een welverdiende actieve rust ging genieten.
 
Met dank aan mevrouw Barlo die het stuk beschikbaar stelde uit de serie "Kiek nou toch 's effe an" van koos Kolenbrander


Geplaatst door L.J.A.Bakker 
 http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl


 

 

zondag 19 maart 2017

Enkele kleinkinderen komen weer in de familie

door Bert Prinsen


Jan Prinsen (1871-1960)
In de eerste helft van de vorige eeuw schilderde Jan Prinsen (1871-1960) in Baarn. Overdag schilderde hij huizen en rijtuigen van rijke Baarnaars. In zijn avonduren en na zijn pensionering ook overdag schilderde hij vele landschappen in en rond Baarn. Daar maakte hij een zekere naam mee. Gevolg was dat hij schilderijen verkocht aan mensen in Baarn en daarbuiten. In de tijd dat het buitenschilderwerk in de winter weinig was, betekende de verkoop van zijn schilderijen een welkome aanvulling van het gezinsinkomen.

Dat is nu al heel wat jaren geleden. Zijn schilderijen werden doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen van de toenmalige Baarnse kopers. Ook verscheen via het Stichting Groenegraf.nl een artikel over hem en zijn schilderkunst. Dat had een onverwacht resultaat. Nadat ik het artikel schreef werd ik, kleinzoon Bert Prinsen, geregeld benaderd door bezitters van schilderijen van J. Prinsen met de vraag of ik familie ben van deze J. Prinsen en of ik geïnteresseerd ben in koop of cadeau geven van schilderijen van mijn grootvader. De mensen gaan kleiner wonen en de schilderijen hebben dan soms geen plaats meer.


Zo ben ik als kleinzoon in het bezit gekomen van enkele zeer vroege werken van Jan Prinsen, die tot dusver onbekend waren en enkele houtskooltekeningen. Het hoeft mogelijk geen betoog hoe ingenomen ik ben met deze kansen om meer van mijn grootvaders schilderijen te bezien en soms over te nemen. Als het ware komen enkele kleinkinderen thuis binnen de familie en hangen nu samen met de andere Prinsen-kleinkinderen aan de muren van familieleden.


Stichting Groenegraf.nl heeft daar bij dat thuiskomen een belangrijke rol gespeeld. Dank. Wie weet, lukt nog eens om een tentoonstelling te organiseren over deze kleurrijke Baarnaar Jan Prinsen uit het eerste deel van die vorige eeuw.
Van dat aanbod maak ik dankbaar gebruik.

Bert Prinsen


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. 

Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.

Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn verhalen? 
Kom in aktie en stuur ons uw oud Baarn verhaal!

donderdag 16 maart 2017

Plaatjes van Baarn

Regelmatig kom ik losse foto's en ander soortig afbeeldingen van Baarn tegen waar je geen verhaal over kunt schrijven. Hierbij weer zo'n verzameling.

De Paulus Potterlaan rond 1955

Het Bosbad tijdens het hoogseizoen

Herberg de Roskam

langs de EemDe Eemweg nog zonder tankstation


Generaal van Heutszlaan no: 2


Woning van de familie van de Zoete net na de oorlog

De Oostertraat nog met het pompgemaal huisje?

Paarden in Lage Vuursche

Geplaatst door L.J.A.Bakker 
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

maandag 13 maart 2017

Die gezelligheid minden, zij zullen het weer vinden en zich er aan binden “Onder de Linden”

door Cees Roodnat


Plan ‘De Lindenhof’
Aan de Hoofdstraat zijn, aldus de folder, 3 riante stadsvilla’s en 7 sfeervolle hofwoningen verrezen en bijna betrokken. Weer een ‘rotte kies’ minder in ons dorp. Als uw moeder u vóór de oorlog naar deze plek stuurde voor een pond suiker, bedoelde ze vast de kruidenierswinkel van van Dapperen, met die fraaie linden ervoor. Of ze bedoelde wat later in het zelfde pand het z.g. ‘Amsterdamse winkeltje’. Of, toen ook dat verdween, het café ‘Onder de Linden’ van Van Uden. Nu moest u er waarschijnlijk uw vader ophalen die, (Ik ben zó terug!) effe sigaretten was gaan halen.

Kruidenierswinkel van Van Dapperen, later ‘De Amsterdamsche Winkel’

1939 - Oorlogsdreiging en mobilisatie. Ook in Baarn, (in het Nuts- gebouw aan de Burg. Penstraat) worden soldaten ingekwartierd. Van huiselijkheid of vertier is daar weinig sprake. Café ‘Onder de Linden’ wordt in no-time tot soldatenkantine omgetoverd, waar de mannen een warm tehuis vinden bij uitbater Piet Koops die het ze aan niets laat ontbreken. Hier kunnen ze hun biertje drinken, klaver- jassen, biljarten. Een paar artistiekelingen sieren zelf de muren op met vrolijke wandschilderingen.  Dat het er gezellig toegaat blijft ook voor niet-soldaten, waaronder veel jonge meiden in Baarn niet lang verborgen. Als vliegen op de stroop of als Trees op haar Canadees na de bevrijding, zoeken zij het gezelschap van die stoere uniformen. Er wordt wat afgekletst, geflirt, gedanst of ‘blokjes om’ gegaan in die dagen. Maar als de oorlog uitbreekt is het al weer uit met de pret. Soldaten worden ingeruild voor jongens van de Opbouwdienst en als ook die in 1941 verdwijnen word de ‘kantine’ weer café. Koops blijft er de scepter zwaaien, biedt nieuwe gasten naast versnaperingen ook logies en ontbijt, en laat op de bovenverdieping Vereniging ‘Oosterhei’ toneelspelen en ‘Concordia’ muziek maken. Het café is in de oorlogsjaren één van de middelpunten van het Baarnse vertier.

Militair tehuis ‘De Cantine’

Het interieur met wandschildering
Na de oorlog koopt Koops het oude hotel-restaurant ‘De Pauw’ (waar nu Garage Kooi staat te verkrotten) er nog bij, heft dat na een jaar op en laat de vergunning naar het café in de Hoofdstraat overzetten, dat nu Restaurant ‘Onder de Linden’ gaat heten. Veel besturen van clubs en verenigingen vinden er hun clubhuis. Hengelaarsbond ‘De Snoekbaars’, de biljarters van ODL, ‘Dudok de Wit’, Supporters- vereniging ‘Blauw-Geel’ en vele anderen. In 1952 koopt Rinus van der Heiden de zaak, om die in dezelfde geest voort te zetten. Hij breidt de overnachtingsmogelijkheden verder uit en bouwt in ‘58 aan de achterkant nog zalen aan, ter verhuur aan verenigingen. Toch kunnen van der Heiden (en later de familie Burgman) niet voorkomen dat eind jaren zeventig de uitspanning verder in het slop raakt en in 1981 zelfs word gesloopt.

Hotel-Restaurant- Bowling ‘Onder de Linden’

Eigenaar Burgman, die al jaren met andere plannen voor Onder de Linden rondloopt besluit op diezelfde plek een nieuw horecabedrijf te laten verrijzen. Een hypermodern bowlingcentrum (6 banen) met eigen bar- en zitgedeelte. Op de begane grond een sfeervol café-restaurant met bar, biljartgedeelte, bedrijfskeuken, met lift voor hap en slok bij de bowlingbanen. Achter het café-restaurant nog een grote zaal voor recepties en partijen. Op de tweede verdieping 12 hotelkamers. Er achter een parkeerplaats. Links ervan een privéwoning voor manager Jan Burgman. November 1982 wordt het fraaie complex geopend. Naam: Hotel Royal. Maar wat fraai is blijft dat niet en elke formule wordt sleets op den duur. Dus wordt in 1996 Thijs Blom eigenaar. Hij vernieuwd en transformeert de boel totaal in een grillroom annex zalen- complex onder het motto: Veel vlees voor weinig geld! Met een ‘kasteel-sfeertje’, een fraaie wandschildering plus spreuk (zie boven) hoopt Thijs de knusse sfeer van weleer weer tot leven te wekken. Tot na de eeuwwisseling lukt dat nog, daarna liggen er nieuwbouwplannen op de loer. Die gaan nog even de ijskast in vanwege de stagnerende woningmarkt, maar dan is het gedaan met het complex. Leegstand en sloop volgen. Al eerder, in 2014, verdwenen het huis en glas in lood-bedrijf van H. Leur en diens buren op de nrs. 3 en 5, waarmee nu dus alles wat zich ooit tussen Hema en voorheen van der Giessen (groenten en fruit) bevond verleden tijd is geworden.


De bewoners van de Lindenhof en omwonenden zullen voortaan van dansmuziek en het geklots van bowlingballen verschoond blijven. Waar blijven die nieuwe linden?

Cees Roodnat

Dit verhaal verscheen op maandag 13 maart 2017 in de Baarnsche Courant  in de rubriek

  ’Vandaag is morgen alweer gisteren (bruggetjes naar vroeger)’

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Historische Kring Baerne en Groenegraf.nl    Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. 

Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.

Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn verhalen? 
Kom in aktie en stuur ons uw oud Baarn verhaal!

zaterdag 11 maart 2017

Wie, Wat, Waar: Jongens van de Oosterhei


Speurder, de speurhond van Groenegraf.nl
Vandaag is een nieuwe uitzending in de rubriek Wie, Wat, Waar? bij RTV Baarn gestart. De rubriek is een samenwerking met Stichting Groenegraf.nl. U kent inmiddels onze speurhond "Speurneus". Tijdens de uitzending van de rubriek Wie, Wat, Waar? graaft Speurneus telkens een foto van Groengraf.nl op. Wij hopen dan dat de kijkers van RTV Baarn en de volgers van Groenegraf.nl de vragen die we hebben over de foto kunnen beantwoorden..

Op deze foto ziet u een groep jongens van de Oosterhei in Baarn, klaar om een potje te voetballen. We hebben de namen van deze jongens, maar helaas weten we nog niet precies wie deze jongens zijn. Wie weet van welke ouders deze kinderen zijn en wat zijn hun volledige voornamen?

Datering van de afbeelding: 1931
Bron: Mevr. T. Meijer-Scholten, Soest

DE AFGEBEELDE PERSONEN OP DE FOTO ZIJN:
________________________________________
1. A. Kieft
________________________________________
2. H. Hornsveld Dit zou Hendrik Hornsveld (1923-2004) kunnen zijn. Zoon van Hendrik Hornsveld en Johanna Aleida van Dijk.
________________________________________
3. Christiaan Theodorus Scholten is geboren op 27-12-1919 en overleden op 07-12-1993.
Zoon van Gerardus Dirk Jan Scholten en Anna ter Burg
________________________________________
4. G. Radstok
________________________________________
5. G. Burgwal
________________________________________
6. J. van Rees
________________________________________
7. J. Gerritsen
________________________________________
8. H. Broerze
________________________________________
9. P. Scholten
________________________________________
10. Jan van Nieuwenhuizen is geboren op 21-08-1921 . Zoon van Cornelis van Nieuwenhuizen en Wilhelmina van Wilsum.
________________________________________
11. J. van den Berg 


Wat we precies willen weten leest u op onze site via deze link, of bekijkt u op RTV Baarn. De uitzending blijft ook te zien op onze site via deze link. Op die plek kunt u gelijk ook uw reacties plaatsen.

We zijn heel erg benieuwd of u ons kunt helpen!
De uitzendingen van RTV Baarn zijn te zien via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook. 
Ook via Xs4all en Telfort met de witte afstandsbediening op kanaal 626 en via XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt en Telfort met de zwarte afstandsbediening op kanaal 2125.


Op onze site is deze rubriek te volgen via www.groengraf.nl/wiewatwaar

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn-verhalen?
Kom in actie en deel ook uw herinneringen op Groenegraf.nl.

vrijdag 10 maart 2017

ALS STENEN KUNNEN PRATEN: De Florabioscoop bij RTV Baarn

Een film kun je hier in Baarn alleen nog zien in de Speeldoos. Maar de oudere Baarnaars herinneren het zich vast nog wel: de FLORA BIOSCOOP in de Laanstraat. Als je bij de Trekpleister omhoog kijkt, zie je het bord nog met de naam. In 1930 kreeg aannemer Willem le Duc van Geert Visser de opdracht om de Flora bioscoop te ontwerpen en te bouwen. Het werd een prachtige bioscoop met ook een groot podium waar voorstellingen gegeven werden. Jarenlang nam Flora een centrale plaats in de Baarnse gemeenschap in, maar toch moest er eind 1972 het besluit worden genomen de bioscoop te sluiten. De komst van de TV, de invoering van de BTW en de tegenwerking van de Gemeente eisten zijn tol.

Willem van der Burg heeft de originele tekeningen nog die zijn opa van de bioscoop maakte. Hij vertelt in deze RTV uitzending over de bouw, die slechts 6 ½ maand duurde en ook de kosten: 34.000 gulden plus 5.000 gulden voor een tussentijdse aanpassing! De opdrachtgever, Geert Visser, had meerdere bioscopen. Onder andere In Hoorn en Hilversum. Bijzonder was dat ze allemaal Flora heetten en dat de inrichting ook bijna allemaal hetzelfde was. Zijn zoon Ab ging met zijn gezin boven de bioscoop wonen.


Jaap en Malu Visser vertellen over hun jeugd in de bioscoop. Moeder zat meestal achter de kassa en hield de leeftijd van de bezoekers goed in de gaten. Vader ging in Krasnapolsky zelf de films uitzoeken, die dan door Jacobsen, de operateur werden vertoond. Jaap en Malu moesten meehelpen. Maar er was ook personeel. Witteveen was de portier, hij opende de deur en wees de weg. Heinz Onkels en Johannes Josephus Veltman brachten de mensen dan naar hun plaats. En buiten, opzij van de bioscoop, beheerde Toon van Paridon de fietsenstalling.

Er werden de nieuwste films vertoond en ook de prinsesjes waren met hun moeder regelmatig in de bioscoop te vinden. Met Koninginnedag was er Cineac. De hele dag was er dan een doorlopende voorstelling. Maar vooral op de jeugdfilms op de zondagmiddag kijkt Ed Vermeulen nog graag terug.
Op een gegeven moment doet de televisie zijn intrede. De bioscoop krijgt het door de invoering van de BTW moeilijk. Hans Smeekes begint een filmclub, maar dat is niet voldoende. Geprobeerd wordt in het weekend een nachtvoorstelling te geven. De familie Visser krijgt van de Gemeente wel toestemming om de bioscoop van 12.00 tot 12.01 uur open te stellen, maar wel met de opmerking erbij dat de bezoekers dan wel weg moeten zijn.Moeder Visser besluit naar de Gemeente te gaan om subsidie aan te vragen. De opmerking “dat supermarkten toch ook geen subsidie krijgen als het niet goed gaat” maakt haar zo kwaad dat ze thuis de telefoon pakt en de bioscoop te huur zet. Met kerst 1972 sluit Flora haar deuren.

Beneden in het pand is nu de Trekpleister gevestigd, de bovenverdieping staat leeg.
Buro Bouwmanagement Baarn van Jan Kuijer heeft buiten de stenen gevoegd en het bord hersteld met de naam FLORA. Dat is nog het enige zichtbare dat aan onze Baarnse bioscoop herinnert.


Deze aflevering van “Als stenen kunnen praten” is gemaakt door Eric van der Ent, Jan Andries Smit en Ans van Egdom en wordt vanaf zaterdag 11 maart 2017 uitgezonden.
De uitzendingen van RTV Baarn zijn te zien via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nl, YouTube en Facebook.
Ook via Xs4all en Telfort met de witte afstandsbediening op kanaal 626 ; en via XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt en Telfort met de zwarte afstandsbediening op kanaal 2125.


Deze aflevering van “Als stenen kunnen praten” is gemaakt door Eric van der Ent, Jan Andries Smit en Ans van Egdom en wordt vanaf zaterdag 11 maart 2017 uitgezonden.


De uitzendingen van RTV Baarn via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook of via het digitale pakket van Ziggo kanaal 42. Ook via Xs4all en Telfort met de witte afstandsbediening op kanaal 626 ; en via XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt en Telfort met de zwarte afstandsbediening op kanaal 2125.Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. 
Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter


 Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl