donderdag 18 juli 2019

Het Gebouw in Baarn

Het gebouw rond 1900

Bij een oppervlakkige blik op bovenstaande foto zal menigeen zeggen: Hé, wat is dat voor een gebouw In Baarn?" Doch bij een nadere beschouwing weet men het: Het Gebouw in de Weteringstraat. En onwillekeurig gaan dan de gedachten van vele oudere Baar­naars terug in de herinnering: Ja, daar ging ik als kind op de zondagsschool bij mijnheer v.d. Dool", (die ernaast woonde); anderen gingen er op gymnastiek bij mijnheer Dolman; weer anderen zeggen: “In dat gebouw heb ik jarenlang gezongen op "Halleluja", toen mijnheer Wagenaar nog dirigent was". De jongelingsvereniging "Boaz" vergaderde er vroeger en de knapenvereniging. Toen "Calvijn" er nog niet was werden in Het Gebouw kerkdiensten gehouden (ook weekdiensten) door de Hervormd Gereformeerden; Johannes de Heer hield er zijn maranatha-avonden waarop hij samen met z'n vrouw de liederen zong, en ga zo nog maar door.

Want Het Gebouw in de Weteringstraat was indertijd het verzamelpunt van heel het christelijk verenigingsleven In Baarn. Bijna 40 jaar lang (1892 tot eind 1929) heeft Het Gebouw namelijk daarvoor dienstgedaan van, toen werd het vervangen door het Gebouw voor Chr. Belangen In de Parkstraat. Het was tot stand gekomen op initiatief van de bekende dominee dr. H. H. Meulenbelt, die predikant was van de Ned. Hervormde Gemeente van Baarn van 1890 tot 1923, dus 33 jaar lang!
Zodra ds. Meulenbelt in Baarn zijn intrede had gedaan, waren zijn eerste zorgen een geschikt Evangelisatie-lokaal te stichten. Op zijn initiatief werd de "Vereniging tot behartiging van Christelijke Belangen" opgericht. Door vele giften was men al spoedig in staat tot het stichten van Het Gebouw in de weteringstraat over te gaan, vooral toen freule Faas Elias (van "Schoonoord") de benodigde grond aan de Weteringstraat kosteloos afstond.

Onderstaande foto toont het gebouw rond 1960 en gemaakt door Henk Zandvoort. De oude foto is gemaakt rond 1900 door J. van Adriaan Boer. Uiterlijk is het nog niet veel veranderd, zult u zeggen. Alleen: het heeft een geheel andere bestemming. Na eerst jarenlang werkplaats van de heer Kerkhoven (schildersbedrijf) te zijn geweest diende het als opslagplaats van verpakkingsmateriaal van de fa. de Ruyter (de muisjesfabriek aan de d'Aulnislaan), terwijl het woonhuis werd bewoond door de heer J. H. van Dijen. Maar opmerkelijk van de oude foto ­rond 1900 is wel, dat Het Gebouw toentertijd helemaal aan de rand van het dorp stond: je keek zó de polder in! Nu is de Wetering­straat aan beide kanten bebouwd, het hele rooie dorp is er in 1923 achter gekomen, om nog maar niet te spreken van de Schilderswijk en de Noordwijk. Maar Het Gebouw staat er nog!
Het Gebouw rond 1960
geplaatst door L.J.A.Bakker

1 opmerking: