maandag 27 september 2021

’Baarnsche Allerhande’ en andere geschiedkundige lekkernijen met de smaak van het verleden. Deel 2

door Ed Vermeulen

Natuurlijk kent u de fameuze Turcotaart, de Bikkels en de Naaldjes, maar kent u ook de ’Baarnsche Allerhande’? Nee? Tijd voor een kleine proeverij met zeven verschillende smaken. Voor elke dag van de week een! 

De villa en haar hek
(Foto’s: Ed Vermeulen)


Laan of straat? Voor alle duidelijkheid, dit gaat niet over de Laanstraat maar de Spoorstraat: hier woonde ik van 1944 tot 1950 op no. 2. Wie er voor mij woonden? In de gids van 1889 komen we in de Spoorlaan de naam Mevr. Douairière S. Teding van Berkhout, weduwe van de in 1885 overleden burgemeester, tegen. Het bewijs dat het hier om Spoorstraat 2 gaat kwam uit het archief van Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer & Onderhoud, kortweg ROBO: ’Vergunning tot het oprichten of vernieuwen van een gebouw’ gedateerd 10 juli 1909. Hierin werd de bewoonster toestemming verleend achter de villa een schuurtje annex poetskamer te bouwen. Wat daar gepoetst werd stond niet vermeld. Een tweetal jaren later, 1911, werd het hek Spoorstraatzijde, wederom met vergunning, rechtgezet: werkzaamheden werden uitgevoerd door smid G. Wolterink uit de Leestraat. In het schuurtje annex poetshok werden in de jaren 1944 -1950, hoe romantisch, onze kolen opgeslagen en stonden er mijn step, fiets en sleetje veilig en droog. 

Vraag van smid Wolterink, 1911
(Coll. Ed Vermeulen)


’Herinneringen: vanaf de bank in onze voorkamer zag ik het oude hek, met links en rechts, zoals het bij een deftige villa hoort, een in- en uitrit. Daarachter lonkte de wijde wereld. Het hek: zo oud als het huis zelf, 1880, nog stevig recht overeind. Het straalde uit: leun en steun op mij! Ik gebruikte het als op- en afstapplek bij mijn fietslessen’. 

Het nu hoogbejaarde hek is nog steeds aanwezig en onlangs opnieuw rechtgezet en opgeknapt. Een monument waardig! 


Hoek Spoorstraat/Laanstraat (ooit De Lange nu Den Boer) en Drogisterij Gerritsen
later DA/DIO. (rechts naast apotheek Julius)
(Coll. Groenegraf.nl)

Voortuinen in de Laanstraat: kijkend naar oude ansichten van de Laanstraat valt op dat veel en met name de oudere panden als villa en niet als winkel gebouwd zijn en een meer of minder royale voortuin hadden. De voortuinfunctie is in de tijd die achter ons ligt, ons verleden, grotendeels verdwenen. Nog slechts vier tuinen resten ons:  Laanstraat 1 oftewel Gemeentehuis, Het Rieten dakje (hoek Oranjestraat),  Laanstraat 18 (naast juwelier Sassoon), hoek Spoorstraat (Hoogeveen, v/h Bloemisterij Verdegaal eerder van Herwaarden). Eigenlijk al Spoorstraat. Wat bleef zijn de herinneringen en natuurlijk de ansichtkaarten van weleer. Met daarbij natuurlijk de redelijk verborgen bebouwingsgrenzen: te zien in de steeg naast Damesmodezaak van Vuuren en die naast Schoenenwinkel Nelson, rechts van het pand. 

Oude bebouwingsgrenzen: steeg rechts naast Schoenenwinkel Nelson en
links naast Modezaak Van Vuuren.
(Foto’s: Groenegraf.nl)

Ga kijken en u snapt wat ik bedoel. Mocht u het onverhoopt toch niet door hebben: laat het weten! 


Villa Vondelingenplaat
(Coll. Historische Kring Baerne)

Namen noemen! Dat de meeste huizen hun bewoners overleven zal u niet verbazen: bewoners zijn sterfelijk, en stenen, eenmaal gestapeld, kunnen het lang volhouden. Dat huizen de, ooit bij de bouw, meegegeven naam verliezen en inruilen voor een andere krijgen is niet ongebruikelijk. Zo heette de villa Spoorstraat 2, in de jaren dat ik er woonde naamloos, ooit ’Ajal’. Mij totaal onbekend. Misschien maar goed ook. Want zeg nou zelf: ’eddymeulenpottatee’ klinkt toch beter dan ’eddyajal’? In het hier en nu en dichter bij huis gaat ook de villa hoek Van Galenlaan 1 (hoek Tromplaan, nu opgedeeld in 1 en 1A) naamloos door het leven. Ooit heette zij ’Vondelingenplaat’: zichtbaar op de rechter zijgevel. Het hoe en waarom ken ik niet. Een verwijzing naar een zandbank nabij het eiland IJsselmonde, op het punt waar de Oude en de Nieuwe Maas samen kwamen  misschien? Maar ook de naam ’Huize Martha’ duikt op. 

Achter het behang geplakte geschiedenis
(Coll. Familie Boekesteijn)

Het bewijs hiervoor werd geleverd via bij een verbouwing gevonden adresetiketten. Hét bewijs dat het, soms achter het behang geplakte verleden, voor wie het wil zien nog altijd aanwezig is. 

Mobilisatie 1939. Baarn is paraat! Nieuwenhuis geheel links en rechts. 
(Coll. Familie Nieuwenhuis)

Mobilisatie 1939: voorafgaand aan het uitbreken van WO2 was ook in Baarn de grootscheepse, op 28 augustus begonnen mobilisatie, duidelijk zichtbaar. Twee foto’s gedateerd oktober 1939 laten zien dat Baarn zijn steentje meer dan bijdroeg. Alles goed en wel zult u denken maar zie ik ook Baarnaars? Het volledige antwoord moet ik u schuldig blijven, ik herken er (slechts) één. De heer Agathus C.A.M. Nieuwenhuis (1904-1988) van Tromplaan 32, oprichter van het gelijknamige bouwbedrijf, later voortgezet door zijn zoon aan de Faas Eliaslaan 11. Ook de locatie is bekend: Eemweg 6, hier woonde ooit H.J. Kuijer, kastelein en veehouder. 

Eemweg nu: zoek de verschillen
(Foto: Groenegraf.nl)

U kunt er nog steeds een kijkje nemen. Wel uw eigen rats, kuch en bonen meenemen. De echtgenote van Agathus, mevr. Nieuwenhuis-Kenkel, kreeg per schrijven van Burgemeester van Reenen bericht over de uiterst riante kostwinnersvergoeding van Hfl. 3,20 per dag. 

Weerbaarheid: het mocht wat kosten!  (Coll. Fam. Nieuwenhuis)

Ja, weerbaarheid heeft zijn prijs. Van de weekopbrengst van toen zou het echtpaar Nieuwenhuis nu zeker één kop koffie p.p. bij Eemlust, nee geen gebak, hebben kunnen betalen. Andere tijden!


Afgemarcheerd! Eemstraat mei 1945
(Beeldbank WO2-NIOD)

Afgemarcheerd: tussen mobilisatie, de daarop volgende oorlog en het einde daarvan in mei, meer realistisch 15 augustus 1945, ligt een periode van zes jaar. Ontelbare aantallen boeken, films en documentaires zijn gewijd aan deze heftige periode uit onze geschiedenis. Foto’s natuurlijk ook! Vanuit de NIOD beeldbank, dook deze foto op. Trefwoorden: overgave, aftocht, internering, Duitsers, Baarn, Eemstraat 12. Hier woonde de familie Rijnberk. Een familie met een tabaksverleden. Een kolonne Wehrmachtsoldaten loopt, op weg naar de ontwapeningsplek nabij de Biltseweg, richting Tolhuisje. De gevolgde route: Eemstraat, Faas Elias-, Java- en Torenlaan, dan de Praamgracht. ’Vorwärts kameraden wir müssen zurück’. Een Baarnse jongen ziet ze voorbijlopen. Wat zou hij gedacht hebben? Blij dat ze weg gaan of had ik maar zo’n helm? Aan de overkant de hooiberg van de toenmalige boerderij van Schouten. 

Sloepoefening met kapitein Hemmes a/h roer
(Coll. Familie Hemmes)

Welkom aan boord: dinsdag 20 september 1960 maakte ik in de Rotterdamse Lekhaven mijn entree als jong leerling-stuurman aan boord van het spiksplinternieuwe m.s. Aludra van Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij. Meldde mij bij de 1e stuurman.’Welkom aan boord leraar waar kom je vandaan?’ waren zijn woorden. ’Uit Baarn, stuurman’. ’Dat treft, ik ook, zeg maar tegen je moeder, dat ik je scherp in de gaten zal houden’. De 1e stuurman: Baarnaar Hemmo Hemmes. Vier Zuid Amerika reizen op de  Aludra volgden. Stuurman Hemmes was naast een ervaren en kundig zeeman, ook een sociaal mens en daarbij expert in het bouwen van scheepsmodellen. Eind augustus 1961 scheidden onze wegen. Ik ging naar school voor mijn 3e rang. We zagen elkaar sporadisch, tijdens verlof en haalden dan herinneringen op aan onze gezamenlijke reizen. Hemmes werd kapitein en bleef varen, zijn hele werkende leven lang. Mijn zeemansloopbaan eindigde voorjaar 1969. November 2006, zesenveertig jaar (!) na mijn eerste ontmoeting met Hemmes stond in de etalage van kringloopwinkel ’Habbekrats’ in de Hoofdstraat, v/h Bolwerk, een groot scheepsmodel. 

Etalage Habbekrats: tss Alphacca, model gemaakt door Hemmo Hemmes

Poolshoogte genomen: het t.s.s. Alphacca, een in 1945 gebouwd en in 1978 gesloopt Victoryschip. De maker van het model: Hemmo Hemmes! Opgenomen in een verzorgingshuis, deed hij afstand van een aantal aardse zaken. Zo kan dat dus gaan. Op 25 oktober 2007 overleed kapitein Hemmes en begon hij aan zijn laatste grote reis. Zijn graf straalt een diepe en warme verbondenheid met zijn vroegere rederij uit.

De zeeman en zijn graf.
(Foto: Ed Vermeulen)

Beroepskeuze-Kwartet: U, de lezer, bent mogelijk met pensioen. Daarvoor heeft u gewerkt. Wat en hoe doet er nu niet meer toe. Dat rijmt! Wel dat ook u ooit voor de keuze stond welk beroep uit te gaan oefenen. In goed Nederlands: ’Beroepskeuze’. Ja, uw schrijver ook. Al vroeg was duidelijk dat ik zeeman wilde worden. Of toch maar archeoloog. Had ik mooi het verloren gegane rijk van Atlantis terug kunnen vinden. Het werd zeeman. En zoals bij zovele zaken en keuzes in het leven werd ik geïnspireerd. Maar door wie? Aan de hand van mijn persoonlijke Beroepskeuze-Kwartet  vertel ik het u:

Beroepskeuze-Kwartet. Naar zee! Opa Vermeulen-oom Co-Bram Wijsmuller-Gerard van der Maal
(Alle foto’s coll. Ed Vermeulen m.u.v. Bram Wijsmuller coll. Familie Wijsmuller)

Jan Vermeulen: Johannes Augustinus Vermeulen, Den Helder (1882-1974). Mijn opa. Tremmer/stoker bij de Stoomvaart Mij. Nederland. Maakte in het eerste decennium van de 20e eeuw een aantal reizen op Nederlands Indië met het goede schip s. s. Koning Willem III. Trouwde een marine weduwe met vijf kinderen en liet de zee de zee. Vertelde prachtige verhalen over zijn reizen: de tijdens stormweer, te moe om zijn kooi op te zoeken, doorwaakte nachten in de kolenbunkers, maar ook zijn bezoeken aan Kampong Kotja, de rosse buurt van Tandjong Priok. Dat leek me wel wat! Ook leuk: opa gebruikte pruimtabak en wist zijn tabaks-kwat, op mijn verzoek, op de straatsteen nauwkeurig neer te leggen! Kom daar nu nog maar eens om. Voor je het weet zit er een BOA achter je aan. 

Co Gode: Jacobus Johannes Gode (1895-1970). Halfbroer van mijn vader. In zijn varende leven (1914-1934) machinist bij de rederij Koninklijke Paketvaart Mij. Vaargebied: Nederlands Indië en ver daarbuiten. Naar eigen zeggen was het s.s. Tasman zijn favoriete schip. Kreeg een naar later bleek uitzichtloze verhouding met mijn moeder en stond aan de wieg van onze komst naar Baarn in 1944. Verdween in de herfst van 1951 uit ons leven, maar nooit uit mijn gedachten. Zijn verhalen over Indië maakten grote indruk.

Abraham ’Bram’ Wijsmuller (1920-1987), zeeman, bekend Baarnaar, jongste zoon uit de gelijknamige zeeslepers- en bergingsfamilie. Directeur van Redwijs. Meneer Wijsmuller voor mij, Bram voor familie en intimi. Leerde hem kennen in mijn tijd bij de Zeeverkenners Mango Kwane waar hij ’nautisch adviseur’ en misschien wel sponsor was. Hield ons, de zeeverkenners, voor dat met verkrachte eenden alles voor elkaar kwam. Hielp mij in 1958, ik was 16, bij het vinden van passend vakantiewerk a/b van het m.s. Barcarola. Hield toen kantoor aan de Amsterdamse straatweg. Kleurrijke persoonlijkheid.

Gerard van der Maal: zeeman in hart en nieren, telg uit een zeemansfamilie: vader KPM kapitein, broer Sytze Hotze 1e stuurman bij Van Nievelt, Goudriaan. Gerard was in 1934 geboren in Batavia. Stuurman en later kapitein bij de Amsterdamse rederij Spliethoff. Zijn ouderlijk huis stond in de Hoofdstraat. Een achttal, een dikke schoolgeneratie, jaren ouder dan ikzelf. Was al zeeman toen ik nog op school zat. Met verlof fietste hij door de Laanstraat, de straat waar ik woonde, en vertelde de prachtigste en spannendste ’echte’ zeemansverhalen. Het was mij duidelijk: ook ik moest en zou naar zee. Gerard overleed in 2002. Denk nog vaak aan zijn vertelkunst. Types zoals hij zijn zeldzaam geworden in deze tijd. 

Kwartet! Vier zeevarende inspiratiebronnen, allen verhalen vertellers. Ieder op zijn eigen manier. Nu is het mijn beurt.

Ed Vermeulen (1942)


Dit verhaal (aflevering 93) verscheen op maandag 27 september 2021 
in de Baarnsche Courant  in de rubriek

  ’Vandaag is morgen alweer gisteren (bruggetjes naar vroeger)’

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Historische Kring Baerne en Groenegraf.nl    

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op.
 Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn-verhalen? 
Kom in actie en deel ook uw herinneringen op Groenegraf.nl.

vrijdag 24 september 2021

Het Rode Dorp in Baarn, toen en nu

Rond 1920 werd het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe arbeidersbuurt aan de rand van het toenmalige dorp Baarn: Het Rode Dorp. De socialistische arbeiderswoningbouwvereniging Ons Belang gaf de opdracht aan de Hilversumse Architect A.M. van den Berg om de woningen en de stedenbouwkundige opzet van het buurtje te ontwerpen. De woningen werden ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School waarmee Berlage zo beroemd werd.Het Rode Dorp tijdens de bouw in de jaren twintig van de vorige eeuw. Links de Mauvestraat, rechts de Weteringstraat. De woningen aan het Mesdagplein zijn al voltooid. Het terrein aan de Breitnerstraat ligt nog grotendeels braak. Ook de woningen aan de Israëlstraat zijn nog niet gebouwd. Dezelfde locatie in 2012. Links is nu de staatsliedenbuurt gebouwd en rechts de 
Schilderswijk Detail uit de bovenste foto uit de jaren twintig. Duidelijk herkenbaar is het Mesdagplein. Daarachter de Apolstraat en de Blommersstraat. Vooraan de Marisstraat met de kenmerkende huizen met hoge daken en schoorstenen Hoe het Rode Dorp aan zijn naam kwam is niet duidelijk. Drie verklaringen doen de ronde:

1. Een groot gedeelte van de woningen heeft rode dakpannen

2. De eerste bewoners van deze woningen stemden vrijwel allemaal SDAP (voorloper van de

   PvdA). Ze stemden dus "rood".

3. De inpandige kozijnen en deuren waren oorspronkelijk rood geschilderd.

De bouw van de woningen verliep niet zonder slag of stoot. In 1920 en 1921 werden zes verschillende typen woningen gebouwd, totaal 137 stuks. Door de economische recessie van 1921-1924 werd de verdere uitvoering gestaakt. Het gevolg was dat het terrein aan de Marisstraat en Breitnerstraat onbebouwd bleef en er een tweede plantsoen in de wijk ontstond. Op de eerste foto is dat duidelijk herkenbaar. Pas begin jaren dertig werden de overige woningen aan de Breitnerstraat gebouwd.

Een blik op de woningen aan de Marisstraat. Typerend zijn de kleine vensters, hoge daken, grote dakoppervlakten en de hoge schoorstenen.

Dankzij de goede zorgen van woningbouwvereniging Ons Belang is de oorspronkelijk opzet van het Rode Dorp behouden gebleven, hoewel er in de loop der jaren wel het één en ander veranderd is. Begin jaren dertig verdween de rode verf aan de binnenkant van de woningen. In 1960 kregen de hoge puntgevels van de woningen aan de Marisstraat een ander aanzien. De schoorstenen trokken niet goed, men was bang voor instorting en zo werden de schoorstenen en gevels verlaagd. Ook de houten gevelbekleding werd in die tijd verwijderd. Het onderhoud van die bekleding was te kostbaar. In de jaren zeventig werd zelfs overwogen om de woningen te slopen. Gelukkig is dat niet gebeurd.

In 2010 is het Rode dorp beschermd dorpsgezicht geworden. Op 25 januari 2010 onthulde minister Ronald Plasterk een plaquette bij het poortje op het Mesdagplein. We mogen er nu vanuit gaan dat met het toekennen van deze status, het dorpsgezicht behouden blijft voor de toekomst.

 


Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

vrijdag 17 september 2021

Antwoord van vorige week: Eerste steenlegging Musis Sacrum

Al eerder vertelde ik over de schouwburg achter hotel Velaars aan de Brink die afbrandde. Na de brand zat Baarn met een probleem. Wat kon nu als schouwburg gebruikt worden? Er kwam een zaal bij het Badhotel en als noodoplossing werd de aula van het oude Baarnsch Lyceum aan de Stationsweg gebruikt. Maar het was duidelijk dat er een definitieve oplossing moest komen. En die oplossing kwam er. Op 12 april 1928 werd de eerste steen gelegd van het concertgebouw "Musis Sacrum" aan de Nicolaas Beetslaan in het voormalige Pekingbosch. Deze eerste steen werd gelegd door mevr. Van Reenen, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Baarn. Oprichter en voorzitter van Musis Sacrum was Jan van der Hoop.

de eerste steen legging op 12 april 1928

Op 27 oktober van dat jaar werd Musis Sacrum officieel in gebruik genomen met de opvoering van "Het Chineesche Landhuis" door "Het Vereenigd Toneel". Op 3 november daaropvolgend vond een galaconcert plaats door het Utrechts Stedelijk Orkest.

Musis Sacrum zou de grote sterren van Nederland trekken om hun voorstellingen te laten zien, maar ook de lokale verenigingen hadden weer een plek om hun toneelvoorstellingen en muziekconcerten uit te voeren, hoewel de akoestiek van dit theater naar zeggen te wensen overliet. Toch besteedde de architect ruim aandacht aan de akoestiek door de toepassing van een preparaat van suikerrietvezel, dat verwerkt werd in de wand- en plafondbekleding.

Musis Sacrum

Het gebouw had een ruime hal, foyers met buffetten, wandelgangen, garderobes en een flinke orkestruimte met plaats voor dertig musici. De zaal bood plaats aan vijfhonderd mensen. Vierhonderd beneden en op het balkon nog eens honderd zitplaatsen. Het toneel werd twaalf meter hoog, elf meter breed en vijftien meter diep. In 1937 werd al besloten tot een verbouwing van deze mooie concertzaal. De cabine voor bioscoopvoorstellingen werd gesloopt waardoor er meer ruimte kwam voor frontplaatsen. Verder kwam er een verhoogd podium, waardoor ongetwijfeld het het zicht op het podium verbeterde, en er kwam een tweede ingang waardoor de zaal sneller bezet en ontruimd kon worden.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het in gebruik genomen door de Duitsers en later door de Canadezen. In die tijd is het gebouw enorm in verval geraakt. Het gebouw zag er eind 1945 geruïneerd en troosteloos uit. Toch zagen Van der Hoop en voorzitter Van Kempen kans om de middelen te vinden om te herstellen wat vernield was. In de jaren vijftig was exploitatie zonder subsidie echter geen haalbare kaart meer. In 1953 stierf Van der Hoop. Besloten werd om het gebouw aan te bieden aan de gemeente Baarn voor de symbolische som van 1 gulden.

De gemeente hielp niet en zo kwam er in 1969 een eind aan het gebruik van schouwburg Musis Sacrum. Er wordt gefluisterd dat de toenmalige burgemeester van Baarn, Mr. F.J. van Beeck Calkoen, die in de Nicolaas Beetslaan woonde, niet wilde dat de concertzaal werd opgeknapt vanwege de verkeersoverlast.

Jarenlang heeft het gebouw nog leeggestaan en verpauperde het totaal. Pas in 1976 werd het gebouw gesloopt. Het binnenterrein werd verdeeld tussen de omliggende woningen en op het voorterrein werden nieuwe woningen gebouwd. Dat was het eind van Musis Sacrum. De winnaar deze week is: J.Muntinga.

dinsdag 14 september 2021

Blikopeners: Eric van der Ent - Friese architect Wierda laat zijn sporen na in Baarn

 16 september 2021, 11:30 | de Bibliotheek Baarn

Kosten: gratis

Eric van der Ent

Op donderdag 16 september is het bij Blikopeners de beurt aan Eric van der Ent over de Friese architect Wierda. Wierda laat zijn sporen na in Baarn en maakt furore in Zuid-Afrika. Deze Blikopeners is in de Bibliotheek Baarn.


Architect Sytze Wierda ontwierp 140 jaar geleden onder meer de Paaskerk en de School met de Bijbel in Baarn en twee villa's in Baarn. Een 'kostschool voor jongeheeren' aan de Spoorweglaan (nu Gerrit van der Veenlaan) is het laatste gebouw dat hij in Nederland zou ontwerpen. Hij vertrekt in 1887 naar Zuid-Afrika en maakt daar grote furore. Voor president Paul Kruger mag hij diverse regeringsgebouwen, de oude raadzaal in Pretoria en verschillende bruggen ontwerpen. Stuk voor stuk prachtige gebouwen. In 2021 wordt Eric van der Ent benaderd door Maarten van der Ven uit Zuid Afrika. Samen brengen zij oorspronkelijke, in Zuid-Afrika opgespoorde tekeningen van een villa aan de Leestraat, bij de huidige eigenaar van de villa. 

Eric van der Ent (1965) is geboren in Utrecht, maar woont zijn hele leven al in Baarn. In 2005 is hij als hobby de geschiedenis-website Groenegraf.nl gestart. Die site brengt de Baarnsche geschiedenis online in beeld en maakt deze toegankelijk voor een ieder die het maar lezen wil.

Inclusief lunch

Coop Baarn

Na de lezing is er een kleine lunch gesponsord door Coop. Er zijn nog een paar plaatsen over. Wel even aanmelden van te voren.


Klik hier om aan te melden.


Blikopeners is een reeks lezingen die maandelijks plaatsvindt in de Bibliotheek Leusden en Baarn. De spreker komt uit de regio of er wordt over een lokaal thema of verhaal verteld. 

maandag 13 september 2021

Boek "Vandaag is morgen alweer gisteren, deel 2" nu te bestellen!

Binnenkort verschijnt:

Vandaag is morgen alweer gisteren

Baarnse herinneringen, deel 2De voorintekening voor Vandaag is morgen alweer gisteren, deel 2 is gestart. Reserveer nu uw exemplaar!

‘Vandaag is morgen alweer gisteren’ deel 2 is het vervolg op het in februari 2021 verschenen deel 1, met daarin verhalen die vanaf september 2015 tot en met december 2017 periodiek in een rubriek onder deze naam in de Baarnsche Courant opgenomen zijn. Nu, in deel 2, vindt u de verhalen die van begin 2018 tot eind 2019 verschenen zijn. Drie enthousiaste auteurs: Ed Vermeulen (Historische Kring Baerne en Stichting Groenegraf.nl), Eric van der Ent (Stichting Groenegraf.nl) en tot eind 2018 Cees Roodnat (Historische Kring Baerne) met daarbij twee bijdragen van gastschrijfster Sandra van Berkum. Ieder schreef op eigen manier verhalen over oud Baarn voor de rubriek. Per verhaal werd aan de hand van actuele gebeurtenissen in Baarn teruggekeken naar vroeger en werden er bruggetjes van het heden naar het verleden geslagen. Een leuke manier om de voorbije tijd te koppelen aan het heden.

Voor het samenstellen van de verhalen werd gebruik gemaakt van de uitgebreide digitale collectie van Stichting Groenegraf.nl en de enorme verzameling gegevens en beeldmateriaal van de Historische Kring Baerne. Natuurlijk werd ook uitgebreid uit eigen herinneringen geput. De inspiratiebronnen zijn onuitputtelijk want: ‘Vandaag is morgen alweer gisteren’. En zo is het! De krant van vandaag verdwijnt bij het oud papier, maar op deze manier, in boekvorm vastgelegd, kunnen de verhalen blijvend gelezen worden.

"Vandaag is morgen alweer gisteren' deel 2 kost net als deel 1 € 22,50 per stuk. Bezorging binnen Baarn is gratis. Verzendkosten buiten Baarn, € 4,95, ongeacht het aantal boeken dat u bestelt. Bestelt u vóór eind september, dan ontvangt u uw bestelling uiterlijk eind oktober, begin november in de bus.


Let op: van deel 1 hebben we nog een beperkt aantal boeken bij laten drukken. De prijs van deel 1 is ook € 22,50. (Zolang de voorraad strekt).
Klik hier om uw bestelling voor deel 1 en/of deel 2 te plaatsen

vrijdag 10 september 2021

 Zoekplaatje in Baarn

1: Voor welk gebouw wordt hier de eerste steen gelegd?

U kunt hierop reageren via het sturen van een briefje aan:

Stichting Groenegraf.nl
T.a.v. Baarnsch Geheugen
Marisstraat 4
3741 SK BAARN

of stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com.

Onder de goede inzenders verloten we het boek "Baarn in de Tweede wereldoorlog ……..terugblik".

Daarnaast ontvangt de winnaar ook nog een en een fles wijn voorzien van een ansichtkaart uit Baarn,

beschikbaar gesteld door Mitra Baarn - Van de Steeg Laanstraat 72, 3743 BH Baarn tel; 035-5426063.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baarn in de Tweede Wereldoorlog…terugblik’


Het boek

‘Baarn in de Tweede Wereldoorlog…terugblik’ is de titel van het door Wim Velthuizen geschreven en door drukkerij Bakker Baarn uitgegeven historisch boekje, dat 19,50 euro kost. Over de aanleiding tot het schrijven van de terugblik op de jaren ‘40 - ‘45 in Baarn vertelt Wim Velthuizen: Eric van der Ent vroeg mij in het voorjaar van 2017 of hij mijn verhaal over Baarn in de Tweede Wereldoorlog in een boekje mocht uitgeven. Mijn verhaal was echter te kort voor een boekje. Dus heb ik er uitgebreide informatie bij gezocht. Dat kostte veel tijd en energie. Natuurlijk had ik al wat informatie en heb ik voor het herdenkingsboekje over het Joods Monument Baarn veel opgezocht. ”

"Verder heb ik deze zomer van 2017 dagen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zitten lezen, heb veel gebeld, gemaild en geschreven naar ondermeer Westerbork, Kamp Vught, de Oorlogsgravenstichting, Concentratiekampen in Duitsland en Polen, het Deutsche Bundes archief. Ook de Historische Kring Baerne had de nodige gegevens. Het is naar mijn mening een uniek boekje geworden. Rond de eeuwwisseling was Wim voorzitter van het Comité 4 en 5 Mei Baarn. In die tijd maakte hij met cameraman Chris Jenner unieke dvd's over lokale gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Gesprekken met tientallen oudere Baarnaars en rechtstreekse informatie van het Deutsche Bundesarchiv, concentratiekampen in Nederland, Duitsland en Polen maken het boekje tot een authentiek document. Door de ‘Deutsche Gründlichkeit' beschikken veel kampen nog over een schat aan informatie. Ook het Rode Kruis de Oorlogsgraven Stichting en het NIOD leverden informatie, die aangeeft dat dit boek geen fictie is, maar harde realiteit. Van persvrijheid was in de oorlogsjarengeen sprake. De Baarnsche Courant werd vervangen door Het Nieuwsblad voor Soest en Baarn. Daar is in dit nieuwe boekje dan ook een heel hoofdstuk met lokale nieuwtjes aan gewijd. Hoewel Wim Velthuizen zegt dat geen enkel boek over de Tweede Wereldoorlog ooit een compleet beeld zal kunnen geven, geeft dit boekje toch een goed beeld van Baarn in die roerige tijd. Een beeld dat tot nu toe nog niet zo beschreven is. Voor jong en oud de moeite om het ter hand te nemen.

Wim bij  het beeld van Juliana en Bernhard

Deze uitgave van de Stichting Groenegraf.nl is beslist een aardig cadeau voor een verjaardag, de kerstdagen of welke andere gelegenheid ook. Het boekje is te bestellen per email via groenegraf.baarn@gmail.com.

vrijdag 3 september 2021

 Pieter de Jong

Pieter de Jong
Pieter de Jong, geboren 27 december 1881 in Utrecht als zoon van Pieter de Jong en Lijda Wilhelmina de Boer. Op 1 juni 1900 werd Pieter benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke Lagere School "Achter Oudwijk" te Utrecht. Twee jaar later, op 1 augustus 1902, werd hij onderwijzer aan de Marnixstichting in Utrecht. Op 11 november 1909 trouwde Pieter met de Utrechste Maria van Overeem, dochter van Martinus van Overeem en Elisabeth Christina Hoencamp.


Op 1 mei 1910 werd de Hervormde School aan de Spoorstraat in Baarn geopend. Pieter de Jong werd aangesteld als schoolhoofd. De school was in het begin uitsluitend bestemd voor lager onderwijs en begon met 59 leerlingen en drie leerkrachten, maar de school groeide snel en binnen een paar jaar gingen zo'n 300 leerlingen naar de Hervormde School in Baarn. 

Aanvankelijk woonde Pieter de Jong bij de school aan de Spoorstraat op nummer 7. Later ging hij groter wonen en woonde toen op Kettingweg 9 in Baarn. In 1923 stierf zijn echtgenote Maria van Overeem op jonge leeftijd. Zij werd slechts 43 jaar oud. Een jaar later trouwde hij met de twaalf jaar jongere Maria Elizabeth Annette Henry uit Utrecht. Zij was een dochter van Antoine Henry en Carolina Philippina Henrietta Scheffel. 

In 1928 werd de school uitgebreid met een U.L.O.-afdeling. U.L.O. stond voor Uitgebreid Lager Onderwijs, zeg maar het vervolg op het Lager Onderwijs. Op 1 september 1939 werd de school opgesplitst in een afdeling Lager Onderwijs en een afdeling U.L.O. De leiding van het L.O. kwam per die datum in handen van dhr. H. de Vries en Pieter de Jong werd hoofd van de U.L.O.-afdeling.

Pieter de Jong met zijn leerlingen, een foto uit 1923.

Pieter de Jong zou uiteindelijk meer dan dertig jaar schoolhoofd blijven. In oude krantenberichten verschijnen door de jaren heen regelmatig berichten dat hij gehuldigd wordt.

Ook in 1935 werd hij gehuldigd, bij zijn zilveren jubileum als schoolhoofd. Als dank liet hij door kunstenaar en kalligraaf Dirk Hornsveld een prachtig document maken waarmee hij zijn leerlingen en oud-leerlingen bedankt. In 1940 werd gevierd dat hij 30 jaar schoolhoofd was en 40 jaar verbonden was aan het Christelijk Onderwijs.

Pieter de Jong overleed op 29 mei 1953 in Baarn. Hij werd 71 jaar oud. Hij werd begraven bij zijn eerste echtgenote, Maria van Overeem, op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan. Op het grafmonument werd een foutje gemaakt met het geboortejaar. Er staat 1891, terwijl hij in 1881 geboren is.

De Hervormde School werd omgedoopt in Dr. P.V. Astroschool, vernoemd naar de huisarts Pieter Vincent Astro, één van de oprichters van de school. In 1985 ging de school samen met de Prinses Amaliaschool. Tegenwoordig heet de school daarom Amalia-Astroschool.

de Astroschool rond 1920.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN