maandag 30 april 2018

Afgemarcheerd!

De terugtocht van de Duitse bezettingstroepen in mei 1945, bezien vanuit Baarns perspectief

door Ed Vermeulen


Afgemarcheerd! Het boek
’Vorwärts Kameraden, wir müssen zurück’: woorden, in 1958 als boektitel gebruikt, die als een grauwsluier over de terugtocht van het Duitse leger hingen dat zich in 1943 na de verloren slag bij Stalingrad terug moest trekken richting het Westen. Terugtrekkende bezetters: zij zijn van alle tijden. Overal waar de gruwelijke sfeer van oorlog hangt en hing komt u ze tegen. De uittocht van de Duitse troepen vanuit ons land kort na de bevrijding van 5 mei 1945 verliep enigszins anders. Naast bezetters hier ook bevrijders: de gaande en de komende man!


Baarn 5 mei 1945 
Op deze dag, een zaterdag, was de oorlog voor velen voorbij; althans in Baarn, of zoals onderduiker Ibeling Ritzema alias ’oom Klaas , in Spoorstraat 2 het huis waar ik woonde in zijn dagboek schreef:

 Spoorstraat 2, 1938:  Mijn hoofdkwartier 
(Coll. Ed Vermeulen)

’Het is dan eindelijk zover. Hedenmorgen om acht uur hebben de Duitsers in Nederland, Noord Duitsland en Denemarken gecapituleerd aan Montgomery's legergroep. Op straat veel mensen, maar ook gewapende Duitsers. Er wordt beweerd dat eenheden van de aan de Eem gelegerde Hermann Göring divisie door willen vechten. Enfin, ze hebben gecapituleerd en de Tommies zullen wel gauw hier zijn’. Ibeling Ritzema alias ’oom Klaas’, de onderduiker
 (Coll. Ed Vermeulen)

Op zondag 6 mei gevolgd door: ’in Baarn was nog niet veel te beleven, enkele huizen vlaggen en Bremmer, Brinkstraat, wiens vader ons bij de vlucht uit Berlijn heeft geholpen, heeft al een feestetalage. Veel mensen lopen al met Oranje. Morgen komen de Tommies’.


Tommies op de Brink (Coll. H.K.B.)

Duidelijke taal: de Tommies, later gevolgd door de Canadezen, kwamen en de  Duitsers gingen oftewel de komende en de gaande man. Zij spelen een hoofdrol in dit verhaaltje. Om misverstanden te voorkomen dient u te weten dat ik, in mei 1945, net aan drie jaar oud, derhalve een soort mini ooggetuige, met name de gaande man, het Duitse leger, in de dagen volgend op de bevrijding niet met eigen ogen heb gezien. Maar wie eigenlijk wel? Ik ken geen oudere Baarnaars meer die mij een kloppend en redelijk waarheidsgetrouw beeld van dit gebeuren kunnen geven. De bevrijders daarentegen heb ik, samen met mijn moeder op het Stationsplein wel van dichtbij kunnen bekijken. Het was ook mijn eerste kennismaking met doedelzakmuziek. Volgens mijn moeder moest ik huilen, niet van emotie, maar door de pijn in mijn oren veroorzaakt door het snerpende geluid van de doedelzakken.

Doedelzakken op het Stationsplein (Coll.H.K.B.)

Hier en nu: augustus 2017 
In augustus 2017 werd de Historische Kring Baerne benaderd door de heer Ronald Polak, voorzitter van de Historische Kring Leusden. Hij vertelde bezig te zijn met het schrijven van een boek over de aftocht van de Duitse bezettingstroepen vanaf hun bases rond Soesterberg, gevolgd door een vraag over eventuele informatie over dit onderwerp in het HKB archief. Ook zocht hij hulp bij het identificeren van typisch Baarnse elementen en locaties op foto’s uit zijn eigen collectie. Een niet altijd even makkelijke klus! We kunnen nu met een zekere trots vaststellen dat onze missie grotendeels is geslaagd. Toch bleven er foto’s over die, ondanks het vermoeden dat zij in Baarn gemaakt waren, door ons niet aan straat of laan gekoppeld konden worden.
Lt. generaal Hermann Plocher
Inmiddels is dit boek dat, hoe toepasselijk, de titel ’Afgemarcheerd! De ontwapening van 13.000 Duitse soldaten in afwachting van hun voettocht naar Duitsland, Leusden 9 -23 mei 1945’ draagt, en is uitgegeven door de Historische Kring Leusden, verschenen. Het eerste exemplaar werd op locatie Nationaal Monument Kamp Amersfoort 7 april 2018 voor een grote groep aanwezigen symbolisch geïntroduceerd door de bekende historicus en programmamaker Ad van Liempt. In het boek wordt een nagenoeg vergeten, veelal onbekende, maar tegelijkertijd ook fascinerende episode uit de directe nadagen van de Tweede Wereldoorlog behandeld.
Immers op een tiental locaties in West-Nederland moesten door de Geallieerden in totaal 120.000 Duitse soldaten ontwapend worden: 13.000 hiervan legden in of nabij Kamp Amersfoort en op de Leusderhei de wapens neer. Letterlijk! Nabij Baarn werden nog eens 12.500 Fallschirmjäger (para’s) ontwapend. Dit zal mogelijk de in Ibeling Ritzema’s dagboek genoemde Hermann Göring divisie geweest zijn. Dat zij ook nog, in Baarn, langs hun toenmalige commandant Generalleutnant Hermann Plocher


Fallschirmjäger op weg naar ontwapeningsgebied (Coll. H.K.B.)
paradeerden is in ons dorp bij mijn weten niet bekend en al helemaal geen foto’s van dit gebeuren. Deze doken vele jaren later op vanuit een Duits privéarchief. Wel zijn wij in de loop der jaren in Baarn vertrouwd geraakt met de historische foto’s van de langs het voormalige Hotel Trier marcherende Duitse soldaten en de bergen

Duitse troepen passeren Hotel Trier (Coll. H.K.B.)

Wapentuig langs Biltseweg (Coll. H.K.B.)

wapentuig afgeworpen en verzameld langs de Biltseweg, niet ver vanaf Paleis Soestdijk. Na een korte interneringsperiode van enkele weken begon voor alle Duitse soldaten de lange terugtocht, te voet, over de Afsluitdijk naar Oldenburg, Noord-Duitsland, waar zij in kampen opgevangen werden. Hier volgde een interneringsperiode die enkele jaren zou duren.

Ik zei u al: de gaande mannen heb ik niet zelf gezien, maar wel ben ik er van overtuigd dat ik twee van hen van nabij heb meegemaakt. Eén van mijn weinige echte herinneringen als driejarige peuter werd namelijk bevestigd in een passage in de tekst van het dagboek  van de onderduiker, door mij vastgelegd in het eerder verschenen verhaaltje: Ooggetuige! Gelezen in het dagboek van de onderduiker.

Woensdag 25 april 1945, ’s avonds acht uur: ’We hebben zojuist een kleine artilleriebeschieting achter de rug. Er wordt verteld dat de geallieerden voedselpakketten boven Nederland uitgooien. Zo nu en dan vlogen er een paar granaten over, die verderop ontploften. Toen ik toevallig boven was zag ik er in de buurt vlak achter het postkantoor een paar ontploffen. We gingen de kelder in en ik trof daar twee Duitsers, die kwamen schuilen. Beiden waren erg zenuwachtig. De een praatte aan één stuk door, terwijl de ander verkondigde: ’Es ist ja alles Schweinerei’. De een kwam uit Baden-Baden en de ander uit Aken’.


Schade in de Laanstraat na beschieting 25 april 1945
(Coll. H.K.B.)


Beide soldaten bewaakten een opslag van de Wehrmacht gelegen aan het eind van de steeg naast fotograaf Beneker, later gekend als de winkel van Ralph Polak, Laanstraat 50.

Gedwongen tewerkstelling: Fotograaf Beneker (midden voor) (Coll. H.K.B.)

Deze steeg, nu overigens verdwenen, kwam uit achter het voormalige postkantoor in de Teding van Berkhoutstraat. Bij het begin van de beschieting zochten zij een schuilplaats in de kelder van ons huis Spoorstraat 2 waar ook de familie Ritzema en mijn moeder met mij een veilig heenkomen hadden gezocht.

Herinnering 


Metamorfose van een winkelpand (De Lange)   (Coll.H.K.B.)

Mogelijk spelen beide soldaten ook een rol in een door mijn vroegere buurkinderen van de familie De Lange doorvertelde herinneringen aan deze roerige tijd. De familie de Lange woonde in de Laanstraat, hoek Spoorstraat. Mevrouw De Lange (Rie) had een winkel in stoffen, fournituren en borduurartikelen. Nu is deze winkel onderdeel van  boekhandel Den Boer. Meneer De Lange (Niek), was ondergedoken, nadat hij eerder opgepakt  was bij een razzia in de trein, en naar een werkkamp was gestuurd. Hij wist hieraan te ontsnappen en behoorde sinds die tijd tot het grote legioen van onderduikers. Het verhaal gaat dat hij regelmatig actief was bij verzetswerk zoals het strooien van spijkers op de Amsterdamse Straatweg en het laten leeglopen van banden van Duitse auto’s. Zijn schuilplaats was thuis, waar in de huiskamer vlak voor de piano een luik was dat toegang gaf tot een bij acuut gevaar te gebruiken ruimte onder de vloer. Op een dag liep een Duitse soldaat  ongevraagd door naar achteren en zag op tafel een asbak met daarin twee peuken. De gebruikte koffiekopjes daarentegen waren door mevrouw De Lange al veiliggesteld. Het incident had geen gevolgen. De soldaten die achter het pand van fotograaf Beneker wacht liepen kwamen wel vaker in de winkel. Op een dag zei één van hen tegen mevrouw De Lange: ’waarom laat je je man niet tevoorschijn komen. We weten heus wel dat hij hier ergens zit’. Uiteindelijk vertelden ze dat ze die rotoorlog ook niet gewild hadden en naar huis wilden , naar vrouw en kinderen. ’Es ist ja alles Schweinerei’. Ik ga er vanuit dat ook deze twee soldaten hun wapens hebben moeten inleveren aan of langs de Biltseweg, maar of ze uiteindelijk ook veilig thuis in Baden-Baden en Aken gekomen zijn? En wat zij bij hun thuiskomst aantroffen?

De stenen spreken 


De stenen spreken: Christoffel Pullmann  


De enige nog steeds, weliswaar symbolisch, in actie zijnde,  ooggetuige was en is Christoffel Pullmann die vanaf zijn toenmalige standplaats op de hoek Amsterdamse straatweg - Biltseweg zijn landgenoten aan zich voorbij heeft zien trekken. De onverschrokken grenadier die zijn manmoedige optreden bijna honderdzestig jaar eerder, in de nacht van 27 juli 1787 bij de aanval op het Paleis Soestdijk met de dood heeft moeten bekopen hoefde echter in mei 1945 niet in te grijpen. Maar voor wie het horen wilde moet hij zijn terugtrekkende landgenoten toegeroepen hebben: ’Vorwärts Kameraden, ihr müsst zurück!’

Bron:  Oorlogsdagboek van Ibeling Ritzema
           ’Afgemarcheerd’ door drs. Ronald Polak, uitgave april 2018

Naschrift:
Mijn verhaalt geeft een bescheiden inkijk in de tijd van toen. Mocht u echt alles willen weten over deze historische gebeurtenissen, dan is het boek ’Afgemarcheerd’, geschreven door Ronald Polak, verkrijgbaar bij o.a. Boekhandel Den Boer en Bruna een echte aanrader!
Dubbelfoto: De symboliek van de komende en gaande man vastgelegd in de boekomslagen van ’Afgemarcheerd’ en ’Nach Holland’’. Foto gemaakt bij Bruna Baarn op 12 april 2018.


De komende en gaande man, 1940-1945
Dank aan mijn vroegere buurkinderen Mary en Ad de Lange voor het delen van de in hun familie doorvertelde verhalen.

Ed Vermeulen (1942)Dit verhaal verscheen op maandag 30 april 2018 in de Baarnsche Courant  in de rubriek

 ’Vandaag is morgen alweer gisteren (bruggetjes naar vroeger)’

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Historische Kring Baerne en Groenegraf.nl    


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Bent u geïnspireerd geraakt door dit oud-Baarn verhaal en wilt u zelf eens wat 
schrijven voor onze website? Stuur uw verhaal dan
 per email aan groenegraf.baarn@gmail.com

zaterdag 28 april 2018

Wie, wat, Waar: Moerasgas bij de Eem


Speurder, de speurhond van Groenegraf.nl
Vandaag is een nieuwe uitzending in de rubriek Wie, Wat, Waar? bij RTV Baarn gestart. De rubriek is een samenwerking met Stichting Groenegraf.nl. U kent inmiddels onze speurhond "Speurneus". Tijdens de uitzending van de rubriek Wie, Wat, Waar? graaft Speurneus telkens een foto van Groenegraf.nl op. Wij hopen dan dat de kijkers van RTV Baarn en de volgers van Groenegraf.nl de vragen die we hebben over de foto kunnen beantwoorden.
Vele Baarnaars zullen zich Camping Bestevaer aan de Eem en beheerder Thijmen de Ruig nog wel herinneren. Bij de camping had De Ruig ook nog een kleine jachthaven. Oud-Baarnaar Jan Overeem, tegenwoordig wonende in Woudenberg, vertelde zijn oudere broers daar een klein zeilbootje hadden liggen genaamd DEMS: De Eem Moet Schoon. Volgens de broers van Jan had Thijmen de Ruig eind jaren vijftig, begin jaren zestig een pijp in de oever van de Eem geslagen waaruit moerasgas naar boven kwam. Dat moerasgas kon je ook aansteken.
Jan is wat jonger dan zijn broers en heeft de vlam zelf nooit gezien. Hij is daarom benieuwd of het verhaal inderdaad klopt en of meer mensen zich dit herinneren.

Wat we precies willen weten leest u op onze site via deze link, of bekijkt u op RTV Baarn. De uitzending blijft ook te zien op onze site via deze link. Op die plek kunt u gelijk ook uw reacties plaatsen.

We zijn heel erg benieuwd of u ons kunt helpen!
RTV Baarn via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook.

Op onze site is deze rubriek te volgen via www.groengraf.nl/wiewatwaar

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 26 april 2018

Eric van der Ent geridderd


 Eric van der Ent heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Op 26 april om 9.00 uur heeft Eric van der Ent een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze onderscheiding, “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, werd Eric opgespeld door de Burgemeester van Baarn Jhr. M.A. Röell.
Eric heeft deze onderscheiding ontvangen voor al zijn werkzaamheden die hij sinds 2001 heeft gedaan voor Stichting Groenegraf, de Historische Kring Baerne, de Historische Kring Laren, RTV Baarn en de Baarnsche Courant. En daarnaast nog voor de vele andere werkzaamheden die hij heeft verricht op het gebied van de genealogie. Dit alles voor het behoud van de Baarnse historie en culturele erfgoed.

Stuur een persoonlijk kaartje naar: Eric van der Ent, Groen van Prinstererlaan 38, 3741 VM Baarn.


HET VERHAAL ACHTER DE AANVRAAG
In juni 2017 kwamen Karla Roskamp, Leen Bakker en Wim Velthuizen op het idee om voor Eric van der Ent een Koninklijke onderscheiding aan te vragen. Al heel snel bleek dat je zo’n aanvraag niet even zomaar geschreven hebt en ingediend. Daar kwam best wel het nodige bij kijken. Bij de aanvraag moesten onder andere ook een aantal personen/instanties de aanvraag ondersteunen. Verder moest heel goed onderbouwd worden waarom Eric voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking zou komen.

Het begon in 2001
In 2001 is Eric begonnen met genealogische onderzoeken en het indexeren van de begraafplaatsen in Baarn en omgeving. Met de gegevens die hij hierbij verzamelde kon hij regelmatig mensen uit Baarn en omgeving helpen met het maken van hun familiestamboom. In een aantal jaren waren de bestanden zo groot dat Eric deze graag “digitaal” beschikbaar wilde stellen voor belangstellenden. Dit heeft tot gevolg gehad dat Eric zelf een eigen website is gaan bouwen. Deze website “www.groenegraf.nl” was in 2005 klaar. In juni 2017 stond de teller van zoekopdrachten op de site op 17.180.800 ! Dat geeft wel aan dat er enorme belangstelling is voor het werk wat Eric doet.

In 2012 is besloten om de activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De verzameling gegevens en beeldmateriaal was inmiddels zo uitgebreid dat deze verzameling voor de toekomst zeker gesteld moest worden.

Door het oprichten van de stichting is het mogelijk geworden om via de verkoop van publicaties, boekjes, oude foto's en door donaties, financiële middelen te werven om de activiteiten verder uit te breiden.

De stichting heeft dus niet tot doel winst te maken. Alle inkomsten worden aangewend om de kosten van het hosten van de website en het laten drukken van publicaties te financieren. Geld dat daarna overblijft zal aangewend worden om andere activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan het organiseren van tentoonstellingen of presentaties over Baarn. Eventueel kunnen die activiteiten ontplooid worden samen met andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen. Eric is voorzitter en webredacteur van Stichting Groenegraf.nl.

 Op de website vind je de indexering van veel begraafplaatsen in het Eemland en is er een beeldbank met oude portretfoto's van personen die in Baarn en omgeving gewoond hebben. Veel oude kranten van soms meer dan een eeuw oud zijn geïndexeerd, gescand en op de site gezet, de adresboeken van Baarn en Soest zijn geïndexeerd, gescand en op de site gepubliceerd en inmiddels zijn een aantal boeken over het Eemland verschenen. Heel veel reacties krijgt de Stichting van bezoekers, die ons bestoken met aanvullingen, correcties en meer beeldmateriaal, oude foto's, scans van kranten etc.

Tijdsbesteding

In overleg met Eric zijn vrouw Anja is gekeken naar de hoeveelheid tijd die Eric besteed aan het hier bovenstaande. Volgens Anja heeft Eric vanaf het begin hier heel veel tijd ingestopt en doet hij dit nog steeds. Zij schat het aantal uren op gemiddeld 20 uur per week.

Relaties en samenwerking


Historische Kring Baerne  
Eric is al een lange tijd bezig op het gebied van stamboomonderzoek. De Historische Kring Baerne (HKB) en Eric hebben de intentie uitgesproken om een werkgroep Genealogie op te richten.

Verder vinden er regelmatig publicaties in de Baarnsche Courant plaats over de geschiedenis van Baarn in samenwerking met de HKB. 

Deze rubriek heet ‘Vandaag is morgen alweer gisteren’. Drie enthousiaste auteurs hebben hun krachten gebundeld t.w. Cees Roodhart en Ed Vermeulen, twee vrijwilligers van de Historische Kring Baerne, en Eric van der Ent van Stichting Groenegraf.nl. Elk op hun eigen manier, afwisselend, schrijven zij een oud Baarns verhaal voor deze rubriek. 
Daarnaast worden er regelmatig gegevens uitgewisseld tussen de HKB en Stichting Groenegraf over oud Baarn.  De voorzitter van de HKB, dhr. Jan Baerends, ondersteunt de aanvraag van de Koninklijke onderscheiding dan ook van harte!In oktober 2014 is Eric benaderd door Yvonne Majoor en Rob Ramselaar van de Historische Kring Laren. Yvonne en Rob zijn de archivarissen van de HKL.  Zij zagen de website van Stichting Groenegraf en waren zeer geïnteresseerd. De HKL was nl van plan om hun website flink te reorganiseren. Daarbij wilden ze ook graag een beeldbank met mooie oude foto's van Laren aanbieden op hun site.
Eric heeft Yvonne en Rob uitgenodigd om te kijken wat hij voor hen kon betekenen. Het werd al snel duidelijk dat het niet ging om 'uitleggen hoe je een beeldbank bouwt'. Eric heeft uiteindelijk de beeldbank voor de HKL gebouwd.
Om de beeldbank van Stichting Groenegraf op te zetten heeft Eric een jaar of tien werk gehad. Om een dergelijke beeldbank voor de HKL te maken was uiteraard minder werk, het ei was immers al uitgevonden. Maar nog steeds was het heel veel werk. Het was voor Eric een leuke uitdaging om voor de Historische Kring Laren een beeldbank op te zetten. Het 'vullen' van de databases met foto's en gegevens wordt verzorgd door vrijwilligers van de HKL.  Eric vond het leuk dat hij heeft kunnen helpen om ook in het Gooi zo'n mooie beeldbank op te zetten.
RTV Baarn

Al vele jaren is Eric als vrijwilliger betrokken bij het maken van de historische televisieprogramma's van RTV Baarn. Series als "De herinnering blijft", “Wie Wat Waar” en "Als stenen kunnen praten", over de geschiedenis van families en panden in Baarn, zouden zonder zijn informatie door onze lokale omroep niet op deze manier kunnen worden gemaakt. Door zijn genealogische website "Het Groene Graf' en zijn grote kennis over de Baarnaars en Barinezen is Eric van der Ent voor RTV Baarn en voor veel Baarnaars van onschatbare waarde. Deze televisieprogramma’s worden gemaakt door Ans van Egdom, redacteur/verslaggever van RTV Baarn samen met Jan Andries Smit (cameraman/editor) en samen met Eric van der Ent. Ans en Jan Andries vertellen:

“Nooit wordt er door ons bij het maken van de bovenstaande tv-programma's tevergeefs een beroep op Eric gedaan.

Het maakt niet uit of er aan Eric medewerking wordt gevraagd voor het opzoeken van gegevens, foto's of het leggen van contact en meegaan naar een persoon die kan meewerken aan deze historische tv-programma's.

Altijd verleent Eric vol enthousiasme zijn medewerking. Veel mensen in, maar ook buiten Baarn en zelfs buiten onze landsgrenzen krijgen, mede door Eric, inzicht in al het moois dat Baarn in het verleden te bieden had.”

Baarnsche Courant en Drukkerij Bakker
De samenwerking tussen Eric en Dick Naafs van de Baarnsche Courant en drukkerij Bakker heeft te maken met de vele boeken die Eric heeft uitgegeven. Verschillende boeken zoals, Baarnaars en Barinezen, Baarnsche Boerderijen zijn gedrukt bij drukkerij Bakker.

Ten aanzien van de Baarnsche Courant is er, sinds juni 2012, een samenwerking die te maken heeft met de “Verhalen uit het Groenegraf”. Deze verhalen werden door Eric geschreven en verschenen twee wekelijks in de Baarnsche Courant. Sinds kort zijn het de verhalen over Baarn die geschreven worden in de rubriek “Vandaag is morgen alweer gisteren’. Voor de inhoud zorgt de Historische Kring Baerne samen met Stichting Groenegraf.nl.
Boeken geschreven

Eric heeft ook meerdere boeken geschreven. Dit zijn o.a.:
-Baarnaars en Barinezen
- De nakomelingen van Jan van Diermen
- Baarnaars en bijnamen
- Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn
- Oude Algemene Begraafplaats Baarn
- Baarnsche Boerderijen
- Fotoboek over Baarnse School en werktuinen 

Beste genealogische internetpublicatie van 2009
Stichting Groenegraf werd in 2009 zelfs door het publiek tot beste genealogische internetpublicatie gekozen. Van de bijna 3 duizend publieksstemmen kreeg de publicatie Het Groene Graf (www.groenegraf.nl) van Eric van der Ent er het meest. Jurylid Yvette Hoitink: "Dat deze website in de smaak viel kan ik wel verklaren. Het heeft veel bronnen waar stamboomonderzoekers van smullen: oude portretfoto's van personen uit Baarn, een index van begraafplaatsen in het Eemland en gescande kranten." Jurylid Christian van der Ven over het grote aantal stemmen: "Genealogie is een populaire hobby. Je ziet dit bij archieven en genealogische verenigingen, maar ook in de bezoekers- en ledenaantallen van genealogische websites."

Wetenswaardigheden
Markante oude Baarnaars naar hartje Baarn
Elke twee weken lijst Eric een mooi verhaal in over oud Baarn. Dit ingelijste verhaal hangt hij op in Dorsthuys Demmers aan de Brink in Baarn. Wie regelmatig een hapje eet bij dit gezellige restaurant heeft het vast weleens gezien. Op 1 april 2014 hing hij de eerste lijst met een oud verhaal op.
Onderaan het verhaal is een QR-Code geplaatst. Als de bezoeker deze met een smartphone scant dan kunnen ze meer verhalen in het weblog lezen.


Het geven van Lezingen
Regelmatig geven Eric en Leen Bakker lezingen bij de Zonnebloem en in de Leuning. Daarnaast geeft Eric nog specifieke lezingen bij familiereünies in Baarn.

Met mensen op stap
Ook gaat Eric regelmatig met mensen op stap op zoek naar hun verleden. Recentelijk is Eric nog met een oudere dame, die hij belangloos heeft opgehaald in Utrecht, op bezoek geweest bij de begraafplaats in Lage Vuursche.

Op bezoek bij Baarnse Inwoners
Voor het tot stand komen van vele verhalen of het plaatsen van foto’s of artikelen op de website gaat Eric veelvuldig op bezoek bij vooral Baarnse inwoners of oud inwoners om hun verhalen aan te horen en op te schrijven wat met veel liefde en enthousiasme door de mensen wordt ervaren.

QR-wandeling door Baarn

In maart 2013 ontstond, in samenwerking met “Vorstelijk Baarn”, het idee om een app te ontwikkelen die gebruikt kan worden tijdens een wandeling door Baarn. Deze app geeft informatie over interessante punten in Baarn via de smartphone. Eric heeft voor deze app het historisch beeldmateriaal geleverd. In een aantal weken werden de filmpjes gemaakt voor de app.

Regelmatig verstrekt Eric informatie aan verslaggevers over Baarn die een artikel over Baarn willen schrijven.

Nieuwe inwoners van Baarn bellen Eric vaak over foto’s van hun huis of wijk waar ze zijn komen wonen.
Naast dit alles is Eric ook nog druk bezig op het gebied van sociale media zoals YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn.

Dagelijkse werkzaamheden                
 Eric zijn dagelijkse werkzaamheden hebben te maken met kalkzandsteenproducten. Hij is verkoopcoördinator Export Duitsland bij Calduran Kalkzandsteen BV in Harderwijk. Twee dagen per week buitendienstactiviteiten:
Hij bezoekt Duitse relaties (aannemers, architecten, constructeurs, bouwmaterialenhandelaren) met als doel verkoop en advisering kalkzandsteenproducten (elementensysteem) voor bouwprojecten in Duitsland. Drie dagen per week doet hij binnendienstactiviteiten en coördinerende werkzaamheden op kantoor in Harderwijk.

 Hulp van het thuisfront en diverse vrijwilligers
Dat Eric dit allemaal niet meer alleen kan is ook wel duidelijk. Een zeer belangrijke rol hierin spelen natuurlijk zijn vrouw Anja en zijn zoons Marlon en Luke.

Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers die Eric helpen met het schrijven van verhalen, het beheren van de database van de begraafplaatsen en het invoeren van gegevens in de database.

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  
zaterdag 21 april 2018

Unieke beelden van Baarn

door Eric van der Ent


Maandagmiddag 23 april 2018 om 14:30 uur vertelt Wim Velthuizen in De Leuning over de oorlogsjaren in Baarn. De toegang is gratis.


Er worden foto’s vertoond van Baarn uit de jaren ‘40 – ‘45. De middag wordt afgesloten met unieke filmbeelden uit 1945 van de bevrijding van Baarn.
Het boekje "Baarn in de Tweede Wereloorlog... terugblik" van spreker Wim Velthuizen is daar dan tegen gereduceerde prijs te koop. Geen enkele Baarnaar mag dit missen!

donderdag 19 april 2018

3. Bruine plaatjes van Baarn

Regelmatig kom ik losse foto's en ander soortige afbeeldingen van Baarn tegen waar je geen verhaal over kunt schrijven. Hierbij weer zo'n verzameling van deze plaatjes.

Torenlaan in de bocht voor manege Zonnevelt. Rechts de toegang tot Villa "de Eult"
De natuurstenen toegangspalen staan nu bij de kleine kom.
Bij de geboorte van prinses Beatrix in 1938


De tramverbinding tussen Baarn en Soest
Station Baarn
Brinkstraat  de fa de Ruijter muisjes
Brinkstraat hoek Kerkstraat in de jaren rond 1930


een onbekende jongen uit Baarn
Kerkstraat/Zandvoortweg/Dalweg lang geleden. Links achterin de Nicolaas kerk
De stoomtrein in Baarn
een onbekend meisje uit Baarn
Links café Kuijer nu Eemlust

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter