dinsdag 30 april 2013

Ons kraampje op de rommelmarkt in Baarn

Wat een prachtige dag vandaag. Prima weer, een drukke rommelmarkt. Ons kraampje werd goed bezocht. Veel mensen gezien die ik alleen van e-mail kende. Vanaf half vijf 's morgens tot half vijf 's middags samen met junior oud Baarn in de verkoop. De kroning is volledig langs ons heen gegaan ;-)

Hieronder een kleine impressie.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 28 april 2013

Cadeaus voor Barinezen!

Wilt u een echte Barinees een keertje blij maken? Misschien is dit dan een leuk idee. Speciaal voor Barinezen hebben we dit T-Shirt ontworpen. Een leuk cadeau toch? En u steunt onze gelijk onze activiteiten. Twee vliegen in één klap.

Dit shirt kan van u worden voor maar € 14,95!
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

vrijdag 26 april 2013

Prinses Julianaschool en het Leger des Heils

Deze mooie foto ontving ik van dhr. A. van Leersum uit Ubbergen. Een foto die bij mij de nodige vraagtekens oproept.

Het oude gebouw van de Prinses Julianaschool.

Gevelsteen in het nieuwe gebouw.
Op het gebouw staat links op de gevel te lezen 'Openbare' en in het midden 'Prinses Juliana'. Alles wijst erop dat dit de "Openbare Prinses Julianaschool" aan de Eemnesserweg in Baarn is, maar dit is niet het gebouw dat we allemaal kennen. Een kijkje bij het 'nieuwe' schoolgebouw leerde dat het huidige gebouw, nu in gebruik als appartementengebouw, pas gebouwd is in 1932. Op bovenstaand foto is het oude gebouw van de school te zien. Deze school bestond al lang voor 1932 want in 1909 werd de school omgedoopt van gewoon 'Openbare School' naar 'Prinses Julianaschool'. Bovenstaande foto moet dus gemaakt zijn tussen 1909 en 1932. Mij is alleen een ansichtkaart waarop dit oude schoolgebouw is afgebeeld bekend. Zo'n mooie foto als deze ben ik nog nooit tegengekomen.

Het nieuwe gebouw van de Prinses Julianaschool.
Tijdens de bezetting 1940-1945 werd de naam van de school weer gewijzigd. De nieuwe naam werd 'Openbare School nr. 1'. Namen die met het koningshuis te maken hadden werden verboden. Zo kregen ook straten die naar leden van het koninklijk huis vernoemd waren omgedoopt. Na de oorlog werd de naam weer keurig Prinses Julianaschool.

Dhr. Van Leersum, die de foto toestuurde, kon vertellen dat de persoon die links op de foto zijn oud-oom is: Willem van Leersum (1879-1955), zoon van Arris van Leersum en Cornelia van Hornsveld. Verder zien we ook een groep heilsoldaten van het Leger des Heils. Willem van Leersum is vertegenwoordiger van de gemeenteraad geweest bij een jubileum van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is in Nederland in 1887 opgericht. Deze foto zou gemaakt kunnen zijn in 1927, ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van het Leger des Heils.

Het echtpaar Kotten-Lüschen.
Als ik aan het Leger des Heils in Baarn denk, moet ik ook gelijk aan het echtpaar Kotten-Lüschen denken. Zij woonden aan de Oranjeboom in Baarn en waren hun hele leven heilsoldaten. Volgens mij is de meest linkse heilsoldaat die links naast de bus op de foto staat  Frans Hendrik Cornelis Kotten (1890-1964). Hij had in zijn jonge jaren een klein snorretje, zoals de man op deze foto. Aan de andere kant van de bus staat mogelijk zijn echtgenote Christina Hermina Antoinetta Lüschen (1893-1977).

Natuurlijk ben ik ook nu weer benieuwd of u meer kunt vertellen over deze foto. Tips zijn zoals altijd van harte welkom.

Update: 9-5-2013:
In een reactie per email laat dhr. R.F.F. van den Brink uit Baarn weten, dat hij grote twijfels heeft of de bovenste foto inderdaad de oude Julianaschool aan de Eemnesserweg is. Hij verwijst daarbij naar deze foto op de site van oud-Baarn. Ik moet toegeven dat het gebouw er anders uitziet dan het gebouw op onze foto. Zo mist de verhoging links en het brandweergebouwtje dat op de andere foto te zien is. Kan dat er wellicht later aangebouwd zijn? Is onze foto misschien genomen aan de achterzijde van de school, dus aan de Dalweg kant? De kentekens van de auto's zijn uit de provincie Utrecht, verschillende personen zijn herkend als Baarnaars. Alles wijst er toch op dat dit de Julianaschool in Baarn is. Het zou mooi zijn als iemand meer foto's van het oude gebouw heeft.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter


dinsdag 23 april 2013

Mollerusstraat toen en nu

Alweer een prachtige foto van een villa in Baarn. Dit keer is het villa Aardenburg aan de Mollerusstraat 12 in Baarn.

Deze foto moet gemaakt zijn tussen 1912 en 1916. Het was oorspronkelijk de woning van Dr. Johannes Dyserinck, doopsgezind predikant en schrijver. Ten tijde van de foto leeft Johannes Dyserinck al niet meer. Het huis werd nog bewoond door de weduwe Dyserinck-Bok.

Dr. Johannes Dyserinck (1835-1912)
Dr. Johannes Dyserinck werd geboren op 13 maart 1835 in Haarlem als zoon van Jan Hendrik Dyserinck en Nellij Kleiweg. De familie Dyserinck was een welgestelde familie van hoog aanzien. Johannes' broer Hendrik Dyserinck (1838-1906) was marineofficier en minister van Marine en zijn broer Cornelis Dyserinck (1845-1904) lid van de gemeenteraad en wethouder van Financiën te Amsterdam.

Johannes Dyserinck trouwde in 1873 met Alida Geertruida Johanna Welmoet Bok, geboren in 1839 te Den Burg op Texel. Waarschijnlijk staat zij op bovenstaande foto links. Rechts zal waarschijnlijk een dienstmeid zijn.

Uit het huwelijk werd op 7 februari 1876 dochter Esther Welmoet Dyserinck geboren. Zij was een bekend journaliste / feministe, bekend onder de naam Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck.

Johannes Dyserinck overleed op 26 septemer 1912 in Baarn op 77 jarige leeftijd. Hij werd begraven op de oude algemene begraafplaats aan de Berkenweg in Baarn. Echtgenote Alida zou haar echtgenoot nog 11 jaar overleden. Zij stierf op 9 november 1923 en werd begraven bij haar echtgenoot op de oude begraafplaats.

Mollerusstraat 12 in 2004.
De villa van Dyserinck is nog steeds te vinden in de Mollerusstraat, maar het cachet van vroeger is verdwenen. Jammer dat al die mooie villa's wit geschilderd zijn toch? Vergelijk deze foto eens met de foto bovenaan dit bericht. Wel een verschil...


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

maandag 22 april 2013

Meubelmakerij Antonius van Dijk, Laanstraat, Baarn

Alles wat u op deze foto ziet is verdwenen. In het midden ziet u het pand van meubelmaker Antonius van Dijk in de Laanstraat. Deze meubelmakerij was recht tegenover de ingang van de Spoorstraat te vinden.

Meubelmakerij Antonius van Dijk, Laanstraat 40.
Foto: E. Sanders, Groningen.
Het pand links van de meubelmakerij was, zoals het bord op de gevel laat zien, van bakker Jan Visee (1891-1960) zoon van Jan Visee en Gerritje Bleijerveld. J. Visee, Zeister Brood Beschuit en Kleingoedbakkerij, Chocolade en Suikerwerken staat op het bord te lezen. Het pand rechts, op Laanstraat 38) was van groente- en fruithandelaar Hessel Peet (1845-1909) zoon van Nicolaas Peet en Helena de Zoete. Na zijn dood zou zijn weduwe Jannetje Theule de zaak voortzetten onder de naam Fa. Wed. J. Peet. Zelfs lang na haar overlijden in 1916 werd de zaak onder die naam voortgezet.

Antonius van Dijk (1856-1924)
Foto: Adr. Boer, Baarn
In het midden dus de meubelmakerij van Antonius van Dijk. Op het hekje boven de erker staat het ook geschreven: Meubel-Makerij. De chef zelf staat links. Wie de drie jongens bij de kar zijn weet ik niet, maar aangezien ze stofjassen dragen zullen het knechten van Van Dijk geweest zijn. Mogelijk is één van de knechten zijn eigen zoon Jozef Joannes Wilhelmus van Dijk (1886-1934) die het bedrijf later zou voortzetten. De foto is gemaakt door fotograaf Eduard Sanders uit Groningen. Volgens een stempel op de achterzijde is de foto gemaakt op 12 februari 1913.

Antonius van Dijk werd geboren op 4 augustus 1856 in Baarn als jongste zoon van winkelier Johannes van Dijk en Adriana van Klarenbeek. In 1877 begon hij zijn meubelmakerij in de Laanstraat, toen nog genummerd F25. In 1883 trouwde hij met de Eemnesser Johanna Maria Gijsberta Bell. Zij stierf al in 1897 op 38-jarige leeftijd, zodat Antonius al op 40-jarige leeftijd weduwnaar zou worden. Antonius stapte daarna niet meer in het huwelijksbootje. Uit het huwelijk Van Dijk / Bell werden vijf dochters en twee zoons geboren. De jongste zoon Johannes Adrianus Theodorus van Dijk werd slechts 11 maanden oud.
Jozef Joannes Wilhelmus van Dijk (1886-1934) volgde zijn vader op.
Het lag dus voor de hand dat oudste zoon Jozef Joannes Wilhelmus (Sjef) van Dijk het bedrijf van zijn vader zou voortzetten. En zo gebeurde het ook. In 1917 wordt Sjef net als zijn vader als meubelmaker vermeld op Laanstraat 40 in het adresboek van Baarn, maar waarschijnlijk werkte hij al veel eerder in de zaak mee.

Reclamefoto van Antonius van Dijk.
Antonius van Dijk overleed op nieuwjaarsdag 1924 op 67-jarige leeftijd. Hij werd begraven op het roomskatholieke kerkhof aan de Kerkstraat in Baarn. In de Laanstraat  herinnert niets meer aan de meubelmakerij van weleer. In 2002 verschenen op deze plek grote winkelpanden met daarboven appartementen. Electronicahandel Scheer en Foppen is één van de bedrijven die daar nu te vinden zijn.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 21 april 2013

Kwitanties uit het verleden

Antonius Martinus van Klaarwater (1880-1954)
Kwitanties, oftewel ontvangstbewijzen, kennen we nu ook nog wel. Meestal zien we ze nu in de vorm van een kassabon. U betaalt in de winkel en ontvangt daarvoor als bewijs een kassabon. Op de bon staat netjes de BTW vermeld die afgedragen moet worden. Vroeger ging dat anders, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Die mooie electronische kassa's van tegenwoordig had je niet. Sterker nog, veel winkels hadden helemaal geen kassa. Zo'n prachige oude 'analoge' kassa was voor veel eenvoudige middenstanders niet te betalen. Voldeed u vroeger een rekening dan ontving u als bewijs een kwitantie. Meestal een voorgedrukt formuliertje waarop de gegevens werden ingevuld.

Een kwitantie van de firma G.J. Schmidt, toen nog in de Kerstraat, voor de schilder A.M. van Klaarwater.
Fiscaal zegel.
De belasting werd betaald in de vorm van een fiscaal zegel dat op de kwitantie geplakt werd. Als het om kleinere bedragen ging, dan was geen zegel vereist. De zegelkosten kwamen in de regel voor rekening van de schuldenaar, dus degene die de rekening moest betalen, maar de zegel werd opgeplakt door de schuldeiser, die het geld ontving. De schuldenaar zag er op toe dat er keurig een nieuw zegel opgeplakt werd. Fraude was strafbaar. Als je een al gebruikt zegel opplakte kon je daar een flinke boete voor krijgen. U denkt waarschijnlijk dat zo'n zegel wel heel erg ouderwets is, maar de zegelwet uit 1917 werd pas in 1972 afgeschaft, hoewel vanaf 1966 voor kwitanties al geen zegel meer benodigd was.

Nota en ontvangstbewijs van Teunis van Leersum.
De reden waarom ik dit allemaal schrijf is omdat ik van dhr. D. Franken uit Baarn een prachtige verzameling oude kwitanties ontving. Die kwitanties komen uit de administratie van schilder Anthonius Martinus van Klaarwater, u ziet bovenaan een prachtige foto van hem afgebeeld.
Antonius Martinus van Klaarwater werd geboren op 27 oktober 1880 in Baarn als zoon van Anthonie Martinus van Klaarwater en Jacoba Johanna van Dijk. Hij zou zijn leven lang ongehuwd blijven.Van Klaarwater woonde aan de Zandvoortlaan 17, niet te verwarren met de Zandvoortweg. De naam Zandvoortlaan is verdwenen. De laan heet nu Eikenweg. Dhr. Franken, van wie ik de kwitanties kreeg woont op Veldheimweg 24. Daar zijn de kwitanties ook gevonden. Of Anthonius Martinus op dat adres gewoond heeft weet ik niet, maar zijn oudere broer, Johannes Wilhelmus van Klaarwater, heeft daar wel gewoond. De laatste jaren van zijn leven woonde Anthonius Martinus op d' Aulnis de Bourouilllaan 14.

Op 24 juni 1956 overleed Anthonius Martinus op 73 jarige leeftijd. Zijn kwitanties zijn dus al die jaren bewaard gebleven. Vindt u het leuk om ze te bekijken, klik dan hier om een pdf-bestand te openen waar deze kwitanties te bewonderen zijn. Het zijn veelal kwitanties van leveranciers van Van Klaarwater, zoals huis- en rijtuigschilder Van Leersum uit de Brinkstraat, automobielengarage Messing uit de Laanstraat, handel in drogerijen en verfwaren Schmidt uit de Kerkstraat, huis- en decoratieschilder Kerkhoven uit de Eemnesserweg en verfwarenhandel Faassen uit de Boschstraat.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zaterdag 20 april 2013

Verjaardagskalender voor Baarnaars en Barinezen

Speciaal voor alle Baarnaars en Barinezen, en natuurlijk iedereen die in oud Baarn geïnteresseerd is, hebben we een luxe verjaardagskalender gemaakt met prachtige oude foto's van winkels en bedrijven in Baarn.


De kalender is op luxe-papier in A4 formaat gedrukt. Op elke pagina is een maand een een prachtige oude foto van een winkel in Baarn te zien, met daarbij een kort verhaaltje over de geschiedenis van die winkel.

Op de kalender kunt u de verjaardagen invullen.

Normale prijs van de kalender is  € 9,50, maar omdat het binnenkort Koninginnedag is kunt u de kalender tot en met Koninginnedag voor maar € 7,50 bestellen. Bezorgen in Baarn is gratis. Natuurlijk kunt u de kalender ook kopen op ons kraamje op de Brink in Baarn met Koninginnedag.

Bestel hem snel, want op = op!

Klik hier om de kalender te bestellen in onze webwinkel.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

woensdag 17 april 2013

Bezoek Groenegraf.nl op Koninginnedag!

Dit jaar is voorlopig de laatste Koninginnedag, immers vanaf volgend jaar vieren we Koningsdag! Daarom pakken we flink uit. Groenegraf.nl heeft dit jaar een kraampje gehuurd op de Brink waar we bijna 200 tweedehands boeken over de geschiedenis van Baarn te koop worden aangeboden. Naast deze gebruikte boeken kunt u natuurlijk ook onze eigen uitgaven verkrijgen, zoals de allerlaatste exemplaren van 'Baarnaars en Barinezen' en de boeken over de nieuwe en oude begraafplaatsen in Baarn.


Wilt u uw verzameling van oud Baarn uitbreiden, kom dan gezellig even kijken. Natuurlijk is het ook prima als u even langskomt om gewoon even een praatje te maken. Er is op ons kraampje ook gewoon allerlei leuk beeldmateriaal van vroeger te bekijken.

U vindt ons kraampje dus op de parkeerplaats van de Brink aan de kant van de Eemnesserweg. Tot dan!!


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

vrijdag 12 april 2013

Het einde van villa Waldheim

Als u een beetje interesse heeft in de geschiedenis van Baarn, herkent u deze villa direct: Villa Waldheim.

De statige villa Waldheim in zijn volle glorie.

Het droevige einde van villa Waldheim.
Deze villa stond aan de Stationsweg, de laatste jaren was het vooral bekend als het gebouw van het Baarnsch Lyceum. Volgens het telefoonboek van 1915 werd villa Waldheim in die tijd bewoond door mevr. Douaire C.J. van Stockum van Akendam, geboren Groen van Waarder. Mogelijk was zij degene van wie het bestuur van het Baarnsch Lyceum de villa kocht. In 1919 werd het Baarnsch Lyceum opgericht en werd villa Waldheim het schoolgebouw. Dhr. Vor der Hake was de eerste rektor van het Lyceum. Tot 1969 zou het Baarnsch Lyceum het gebouw gebruiken. Daarna verhuisde de school naar de Torenlaan.

Detail van de erker. Zie de prachtige decoratie.


In 1971 werd Villa Waldheim gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw voor de Waldheim Mavo. Dhr. B. van Delft uit Baarn fotografeerde het gebeuren. Op deze foto van de sloop zijn de laatste resten van Villa Waldheim te zien. De erker staat er nog. Op de eerste foto is deze erker ook te zien, rechts van het gebouw. Bij het kijken naar deze foto word ik toch wel een beetje treurig. Kijk eens hoe prachtig deze erker gedecoreerd was. Het is allemaal verloren gegaan. Jammer toch....

Met dank aan dhr. B. van Delft, Baarn voor de foto van de sloop van Villa Waldheim.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

donderdag 11 april 2013

Baarnse postbeambten


Op deze foto is een groep Baarnse postbeambten te zien. Achter de groep een mooi vaandel waarop te lezen is:

Nederlandsche Bond van Post- en Telefoonbeambten "De Post", afdeling Baarn. Deze van oorsprong Amsterdamse bond werd op 22 februari 1893 erkend. De doelstelling van de bond was als volgt:

"Om tusschen zijne leden eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en door alle wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen, met uitsluiting van elke inmenging op godsdienstig of politiek terrein."


Het gemeentehuis en het postkantoor aan de Hoofdstraat.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wanneer de foto precies gemaakt zijn, maar het zal begin vorige eeuw geweest zijn. Oorspronkelijk was het postkantoor aan de Hoofdstraat, bij de Brink te vinden, op de plek waar nu de bibliotheek van Baarn te vinden is. Dat gebouw heette toen het Nicolaasgebouw. Dat gebouw stamde uit 1877. In 1913 werd een nieuw postkantoor in gebruik genomen aan de Teding van Berkhoutstraat. Dat gebouw is daar nog steeds te vinden, al is het de afgelopen jaren niet meer in gebruik als postkantoor.

Het postkantoor aan de Teding van Berkhoutstraat.

Waar de foto met de Baarnse postlieden gemaakt is weet ik niet. Het gebouw achter hen herken ik niet als één van deze twee postkantoren. Misschien is de foto gemaakt bij een gelegenheid die buiten de plaats gehouden werd.

Eén persoon op de foto is bekend. Vooraan, de derde persoon van links is Arie van den Heuvel. Hij werd geboren op 24 maart 1874 in Baarn als zoon van Roelof van den Heuvel en Johanna Cornelia Kaptijn. Arie trouwde in  1902 in Woerden met Dirkje Maria Hamerslag. Op 4 december 1943 overleed hij in Baarn en werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan.

Natuurlijk hoop zoals altijd dat er nog lezers zijn die meer personen op de foto herkennen. Als dat zo is, laat het ons weten!

Met dank aan mevr. T. Meijer-Scholten, Soest voor de foto van de postbeambten.

Update 14-4-2013: Ik kreeg een berichtje van dhr. D.H. Werner uit Culemborg. Hij heeft het vermoeden dat de foto wel eens gemaakt zou kunnen zijn aan de achterzijde van het huis Peking, dus vanuit de Pekingtuin. Die heeft namelijk net zo'n opgang.

Update 16-4-2013: Dhr. G. Groen liet ons weten dat op de groepsfoto zijn grootvader Gerrit Bakker (1871-1923)  is afgebeeld. Hij staat op de tweede rij, de vierde persoon van links. Gerrit Bakker was chef monteur telegrafie, zoon van Johannes Mathijs Benjamin Bakker en Anna Barbara van Aalburg. Hij is begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

woensdag 10 april 2013

Winnaar prijsvraag bekend

Drie weken geleden schreven we een prijsvraag uit: verzin een titel voor onze app voor een wandeling door Baarn.

32 personen stuurde ons bijna 67 ideeën toe. Uit al die leuke ideeën voor een titel hebben we gekozen:

Wandeling tussen heden en verleden


Deze titel werd verzonnen door Anja Laurijsen uit Baarn. 


Van harte gefeliciteerd!

Iedereen die meegedaan heeft aan onze prijsvraag heel erg bedankt!


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

dinsdag 9 april 2013

De veldtocht van Aalt Hornsveld

Aalt Hornsveld
(1804-1895)
tekening gemaakt in 1876.
De jaren dertig van de negentiende eeuw waren roerige tijden voor de Nederlanden. In 1830 vond de Belgische Opstand plaats. België maakte zich los van de Nederlanden en werd een zelfstandige staat, zeer tegen de zin van koning Willem I. Hij liet dit niet zonder slag of stoot gebeuren. Zijn leger in de Zuidelijke Nederlanden was hem steeds minder trouw er moest vanuit het noorden ingegrepen worden. Eén van de soldaten die meevochten was de Soester Aalt Hornsveld.

Aalt werd geboren op 20 augustus 1804 als zoon van Peel Hendrikz Hornsveld en Cornelia Meijnse de Ruijg. Het gezin woonde in de Kerkebuurt in Soest. Vader Peel was daghuurder. Aalt trouwde in 1841 met de Nijkerkse Niesje Hoogeveen.
Een pagina uit het dagboekje van Aalt Hornsveld.
Na het huwelijk woonde het echtpaar eerst in Soest waar hun kinderen ook geboren werden. Later verhuisde het gezin naar Baarn waar Aalt tuinbaas werd, onder andere bij de familie Cremers op 'Lommeroord'. Het echtpaar zou in Baarn blijven wonen. Aalt sterft op de respectabele leeftijd van 90 jaar op 4 februari 1895. Zijn echtgenote Niesje Hoogeveen stierf zes jaar eerder. Het echtpaar werd begraven op de oude algemene begraafplaats aan de Berkenweg in Baarn.

Het dagboekje van Aalt Hornsveld.
Dat is in vogelvlucht het leven van Aalt (van) Hornsveld. Voordat hij in het huwelijk trad met Niesje Hoogeveen was Aalt soldaat in het leger van koning Willem I. De problemen in de zuidelijke Nederlanden zorgde ervoor dat Aalt op veldtocht moest naar het zuiden. In oktober 1830 werd de onafhankelijkheid van België al uitgeroepen, maar koning Willem I was vast van plan om dit weer ongedaan te maken. Aalt werd eind 1830 ingekwartierd als schutter in Amersfoort. Begin 1831 begon de tocht naar het zuiden. In die tijd was het niet gebruikelijk dat de gewone arbeider kon schrijven. Aalt kon dat echter wel en hield van zijn belevenissen tijdens de veldtocht in zuid Nederland en België een dagboekje bij. Met name de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 beschrijft Aalt uitvoerig. Het leger van koning Willem I zou niet slagen. België zou onafhankelijk blijven. Het dagboekje van Aalt Hornsveld bleef bewaard, 180 jaar lang bleef het in de familie. Dhr. A. van Leersum uit Ubbergen heeft ons de scans van het dagboekje ter beschikking gesteld, bovendien heeft hij een transcriptie van de tekst gemaakt, waarbij hij zoveel mogelijk het taalgebruik en de spelling van Aalt in takt heeft gelaten.

Klik hier om het dagboekje en de transcriptie te lezen.

Met dank aan dhr. A. van Leersum, Ubbergen voor het ter beschikking stellen van het dagboekje en de transcriptie.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

maandag 8 april 2013

Tekening van Jim Frater, wie herkent dit meisje?

M. Hilhorst, Baarn 1945
getekend door J. Frater.
James William (Jim) Frater was aquarellist, beeldhouwer, pastellist, pentekenaar, schilder. De schilder-beeldhouwer Jim Frater logeerde vanaf 1904 de zomermaanden in Domburg. Hij was in Vlissingen geboren als zoon van een Engelse predikant, bracht zijn jeugd in België door en kreeg zijn opleiding onder meer aan de Ecole des Beaux-Arts in Brussel (1903-1905) en Parijs (1906). Hij schilderde vooral stadsgezichten, figuren en landschappen. Kreeg les van o.a. Ferdinand Hart Nibbrig. In Domburg van Jan Toorop. Hij stierf op 31 mei 1969 in Baarn en werd op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan begraven.

De heer G. Brouwer uit Baarn stuurde me een foto van een mooie tekening van Jim Frater, gemaakt in 1945. Op de tekening staat vermeld dat het meisje M. Hilhorst heet en dat het in Baarn getekend is.

Wie herkent dit meisje? Het zou leuk zijn als we de afgebeelde jongedame blij zouden kunnen maken met deze tekening. Naar schatting zou dit meisje nu ruim tachtig jaar oud moeten zijn.Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 7 april 2013

CD-Rom's met adresboeken van Baarn en Soest

Vanaf vandaag zijn er twee gloednieuwe CD-Rom's met adresboeken van Baarn en Soest beschikbaar.

Op de CD rom van Baarn staan 17 PDF bestanden met oude adresboeken van 1888 tot 1968:Op de CD rom van Soest staan 14 PDF bestanden met oude adresboeken van 1861 tot 1970:


De CD's kosten € 12,50 per stuk, exclusief verzendkosten. Bezorgen in Baarn en Soest is gratis.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter