vrijdag 29 december 2017

Baarn in de tijd van het gaslichtde lantaarnopstekers van Baarn
G. Hooyer Sr. schreef: Uit mijn kindertijd herinner ik me nog, dat mijn moeder 's avonds als het begon te schemeren, de petroleumlamp ging verzorgen. Als de katoenen pit van de lamp niet gelijk was, nam zij een breinaald, stak die in het haardvuur en wachtte tot deze naald roodgloeiend werd.

Dan streek ze daarmede net zo lang over de peer van de lamp, tot de pit gelijk op brandde. Er mocht nooit een oneffenheid aan die pit voorkomen, want dan ging de lamp walmen; het gevolg was een roetaanslag. Tegenwoordig draai je het knopje om en een zee van licht verspreidt zich over de kamer. We vinden dat heel gewoon, maar vroeger, in het begin van  deze eeuw, had moeder naast haar al omvangrijke huishoudelijke taak er de zorg voor de verlichting ook nog bij. Tegenwoordig zijn die petroleumlampen weer erg in trek, maar met de herin­nering aan die vieze petroleumlucht kan ik - hoe zeer antiek mij overi­gens ook boeit - deze lampen nog steeds niet uitstaan.
Gelukkig was, toen ik in Baarn kwam wonen zo omstreeks 1905, hier reeds gaslicht; niet reukloos maar toch veel zindelijker dan petroleum. In het jaar 1877, werd hier een particuliere gasfabriek gesticht. Door de heren Ed. J. Teixera de Mat­tos en Jhr. J. Hartsen werd een ver­zoek ingediend bij het gemeentebestuur om hen een stuk grond te willen verkopen aan de Westerheide (nu Gas­laan-Lindenlaan), om aldaar een gas­fabriek te bouwen.

Op de 8ste april van datzelfde jaar reeds nam de raad het besluit de beide heren deze vergunning te verlenen en hen de daarvoor benodigde grond te verkopen.
Met enige verwondering lees je dan hoe snel die fabriek tot stand kwám, want op 1 januari 1878 brandden reeds de straatlantaarns.  Het waren de z.g. vleermuisbranders, die we uit onze jeugd nog goed herinneren. Toch voldeed dit alles nog niet. In 1896 plaatste men een proef met 30 straatlantaarns, voorzien van een gloeikousje.

Die gloeikousjes hadden een sigaarvormig model; net een linnen haakwerkje; een op vitrage gelijkend gevalletje. Boven aan de punt een lusje, dat op de staande pen met een gaffeltje werd geplaatst. Vervolgens het lampenglas erop, een lucifer aangestoken, welke men onder 't kousje hield en die dan keurig afbrandde tot boven toe. Even daarna kon men het gaskraantje openzetten, weer werd een lucifer aangestreken en boven de lamp gehouden en floep de lamp brandde.
De gasvlam, nu gebonden door het gloeilampje, verspreidde een zee van licht. Dat de ontwikkeling van deze uitvinding veel tijd heeft gekost, laat zich denken; je moet maar op zo'n idee komen. We gingen trouwens de eeuw van allerlei uitvindingen tegemoet. Een overstelpende produktie volgde, plus de ellende van de twee wereldoorlogen.

Tenslotte nu een tijd, dat men de produktiekraan wat toe zou willen draaien, om wat meer op handenarbeid over te gaan, teneinde de werkloosheid te bestrijden. Of dat de oplossing van de moeilijkheden zal zijn, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, is aan grote twijfel onderhevig.
Dat onze generatie in deze eeuw een uiterst interessante tijd heeft beleefd is een feit. Laten we hopen, dat de Arabieren de oliekraan niet dicht draaien en we niet weer naar die gloeikousjestijd terug moeten keren.

De Gemeenteraad van die tijd was zuinig
Op 3 maart 1897 werd er een raadsvergadering gehouden, waarop eens breed gepraat werd over "om alle straatlantaarns van een gloeikousje te voorzien". Het voorstel werd met 6 tégen 3 verworpen.

Ja, men sprong zuinig met de belastingpenningen om, er moest kennelijk te hard voor gewerkt worden. Ook groeiden er toen in de tuin van de Ontvanger in de Kerkstraat nog geen boompjes, waar gouden appeltjes aan groeiden.
Voorts vergat men bij lichte maan nogal eens de lantaarns op tijd uit te doen Later zijn die gloeikousjes er toch gekomen, want er dreigde concurrentie van de zijde van de particuliere electrische centrale, die gebouwd was naast de gasfabriek. We schrijven 20 juli 1898 wanneer voor het eerst hier in Baarn in één van de villa's het electrische licht brandde.

Deze uitvinding was Amerika overgewaaid naar Europa. Ja, zo’n doodgewone krantenjongen fikste het maar en deed de ene uitvinding na de andere. Maar we gaan nog even terug naar de bewoners van ons dorp, die nu pas van de misère van de petroleumlampen af waren. Een leiding vanaf de straat naar huis, een muntenmeter, lampen en zelfs een kooktoestel kon geplaatst worden. Klaar was Kees. Jonge, jonge, ’s ochtends als je, je werk moest, geen kachel meer aan maken om theewater te maken kooktoestel bracht wel uitkomst!  Moeder de vrouw kreeg het maar gemakkelijk, zo vond men.
Overheidsinstellingen poffen niet!

Bij de gewone man - boter bij de vis! Meermalen heb ik geschreven over de armoede die er destijds heerste onder de burgerbevolking en dat 's winters velen op krediet kochten en in de zomer, wanneer de huisvader weer werk had, moeder de vrouw de rekening weer aanzuiverde. De kruidenier zorgde voor de distributie van de gaspenningen, dat waren jarenlang de gewone z.g. vierduiten of 2 ½ centsstukken.

Om als een sleuteltje te passen in de gleuf van het gasstel had men er op de fabriek een gekarteld randje uitgeponst. Die kruideniers verdienden weinig aan die gaspenningen, dat herinner ik me nog goed. Maar zij moesten toch enigszins schadeloosgesteld worden, want zij derfden immers inkomsten van de verkoop van de petroleum. Als de incasseerder van de gasfabriek kwam, rolde hij de munten in grijze papiertjes, in rolletjes van tien. De kruideniers, de man of de vrouw die de zaak dreef, waren eigenlijk de weldoeners van de buurt, want ook de gaspenningen gingen op krediet.
Je hoort nu nog in gedachten het pruttelend geluid van de lamp, wanneer de penning op was en de gastoevoer onherroepelijk werd afgesloten. Dan ging moeder de vrouw in haar beurs zoeken of ze er soms nog een muntstukje had zitten, hoewel ze drommels goed wist dat ze nog geen cent rijk was. Had je dan nog een stompje kaars, dan stak je dat maar aan en als dat opge­brand was, ging je naar bed. Dergelijke toestanden behoren gelukkig tot het verleden - gelukkig wel - daar­om is een beetje dankbaarheid voor de bijstandswet van tegenwoordig zeker op zijn plaats!

Bron:  Baarnsche Courant rond 1930


 Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

woensdag 27 december 2017

Het boekje van Vrugtman,de kringloop van de tijd in elf handtekeningen…1942-1945

Het verhaal van een klein boekje dat evenals zijn eigenaar het Japanse krijgsgevangenenkamp Harima, Osaka overleefde

door Ed Vermeulen

Logo Harima reünie, gebaseerd op het originele
Scheepswerf Harima logo (kleuren Nederlandse
vlag later toegevoegd) (Coll. Familiearchief Hayes)
         
Zoals de aarde iets teruggeeft aan een archeoloog op zoek naar het verleden en de zee aan de duiker die uit een lang verloren gewaand scheepswrak een waardevol nautisch relikwie naar boven haalt, zo gaf de zolder van een oude, in 1905 gebouwde villa in Baarn met de rustieke naam ’Rust-Lust', een handjevol jaren geleden, via de weg naar de Baarnse Kringloop winkel, zijn geheim prijs: een klein en door de tand des tijds ietwat gehavend boekje met de titel: ’De relativiteitstheorie van Einstein’
Geschreven door H. Heukels uit Bloemendaal en uitgegeven in het jaar A.D 1923.  

Het boekje van Vrugtman (Coll. Ed Vermeulen)


Een uitgave in de reeks ’Handboekjes’ door ’De maatschappij voor goede en goedkoope lectuur’. De toenmalige prijs: ingenaaid fl. 0,75 en gebonden fl. 1.25. Totaal aantal pagina’s: 51. Het boekje kwam op 8 januari 1932 in het bezit van ene D.H. Vrugtman en was gekocht bij De Moderne Boekhandel, Leidschestraat 74, Amsterdam. Een handgeschreven aantekening en een fraai, door Anton Pieck ontworpen Ex Libris, getuigt hiervan. Ook voorzag Vrugtman de tekst met potlood van zijn commentaar, zoals bijvoorbeeld op pagina 34 waar hij, de materie op de juiste waarde schattend, schreef: ’gek, maar juist’.

Ex Libris D. H. Vrugtman  (Coll. Ed Vermeulen)

Daniel Hendrik Vrugtman
Over de oorspronkelijke eigenaar konden na een gecombineerde zoektocht via internet en bij het CBG (Centrum voor familiegeschiedenis) in Den Haag de volgende feiten achterhaald worden: Daniel Hendrik Vrugtman werd op 15 juni 1908 in Haarlem geboren. Zijn ouders: Hendrik Vrugtman, banketbakker te Haarlem en Helena Catharina van Zonneveld. Daniel was vernoemd naar zijn grootvader en volgde, waarschijnlijk in de jaren 1927-1928, aan een M.T.S te Amsterdam een opleiding tot werktuigkundig constructeur. Hij trouwde op 26 maart 1936 in Amsterdam met de op 26 juli 1911 te Amsterdam geboren Aagje Schuddeboom..

Gehuwd op 26 maart 1936  (Coll. Koninklijke Bibliotheek, www.kb.nl) 


Heugelijke tijding!
(Coll. Centraal Bureau voor de Genealogie)
Het echtpaar vertrok diezelfde maand nog naar Nederlands Indië, waar Vrugtman op diverse plaatsen werkzaam was waaronder Medan, Sumatra als agent van N.V Industrie Gebr. Van Swaay en kort voor de Japanse inval als elektrotechnisch ingenieur bij Handelmij. Vraag en Aanbod te Soerabaja, Oost Java. Het woonadres van het echtpaar: Baweanstraat 37. Op 28 juli 1939 werd in het Darmo Ziekenhuis zoon Hendrik Daniël Gerrit (Harri) geboren.


In verband met de oorlogsdreiging werd Vrugtman in 1941 als militie sergeant I der Genie ingelijfd bij het KNIL, waar hij diende in het 2e bataljon Genietroepen te Soerabaja.
Van Insulinde naar Nippon 
Na een korte maar hevige strijd capituleerde het KNIL op 8 maart 1942, werden Vrugtman en veel andere lotgenoten krijgsgevangen gemaakt en via Singapore in november van hetzelfde jaar met het m.s. Kamakura Maru 1 getransporteerd naar Nagasaki, Japan, waar hij met P.O.W. (Prisoner of War) nummer 51 werd geïnterneerd in het kamp Harima, gelegen aan de Japanse zuidkust op het terrein van de Harima scheepswerf, een dertigtal kilometers ten westen van de stad Osaka. Huisvesting werd gerealiseerd in een oud fabrieksgebouw en later in barakken op een in de baai opgehoogd terrein. Hier werd hij en een grote groep medekrijgsgevangenen gedwongen te werk gesteld in de  Japanse oorlogsindustrie.

m.s. Kamakura Maru (getorpedeerd 28 april 1943)

Japan-Nippon, het land van de rijzende zon, eiland Honshu


Plattegrond Kamp Harima (Coll. OGS)

Gebouw Kamp Harima (Coll. OGS)

De lange weg van oorlog naar vrede, voor allen min of meer gelijk, werd door kampgenoot Christiaan Hayes voor altijd vastgelegd door middel van de hieronder vermelde inscripties op zijn messtin:

8 Dec. ’41 Oorlogsverklaring, 3 Febr. ’42 1e Bomb. S’baia , 28 Febr. ’42 3 Lan. o/ Java, 8 Mrt ’42 Capitulatie, 15 Mrt. ’42 Soekalilo, 11 April ’42 JCJL Perak, 5 Sept.’42 Jaarmarkt, 24 Oct ’42 Batavia (10e bat.), 29 Oct. ’42 a/b S.S. Tojo Maru, 2 Nov. ’42 Singapore, 28 Nov. ’42 a/b M.S. Kamakura, 7/8 Dec. ’42 Nagasaki, 9 Dec. ’42 Harima (oud), 20 Feb. ’43 Harima (nieuw), 20 Mei ’45 Noda, 15 Aug.’45 Vrede  


Messtin van C. A. Hayes met inscripties: reis van Java naar Japan  (Coll. Familiearchief Hayes)
(Het kamp Soekalilo bevond zich op Madura, JCJL Perak en Jaarmarkt in Soerabaja, 10e Bataillon in Djakarta, Harima en Noda in Japan)

Portrettekening Dick Visker gemaakt
door M. van Kleef (POW 176)
op 16 sept. 1944.
Detail: Harimalogo op pet.
(Coll. Familiearchief Visker)
Het totaal aantal gevangenen bedroeg tegen de vierhonderd, grotendeels Nederlanders en een handvol Engelsen. De te verrichten werkzaamheden vonden plaats op de scheepswerf en in de machinefabriek en omvatten ondermeer: lassen, klinken, pijpen stapelen, zandstralen. In het najaar van 1944 werden  de P.O.W.’s ook ingezet bij het graven van een zestal overdekte loopgraven. Kortom: zeer zware arbeid, waarbij diverse ongevallen plaatsvonden. De kampvoeding werd als ronduit slecht ervaren en bestond uit rijst met een dunne soep, waaraan slechts zelden enige vis of vlees was toegevoegd. De medische zorg was in handen van drie (Nederlandse) artsen. De kampcommandanten waren, uiteraard, Japanners, evenals de bewaking. De dagelijkse kampleiding was, verdeeld over verschillende periodes, in handen van Nederlandse militairen en mede POW’ers, de laatste daarvan: Dick Visker, sergeant Militaire Luchtvaart KNIL.

Terug in Nederland organiseerde Visker, samen met o.a. medekampgenoot Christiaan Hayes, een jaarlijkse Harima reünie, voor het eerst gehouden in 1971. Op de 14e reünie in 1985 werd bijgaande groepsfoto gemaakt.

Harima Reünie 1985 ...voor altijd verbonden! Dick Visker (12) en Chris Hayes (4). Overigen onbekend.
(Coll. Familiearchief Hayes)

De foto getuigt van de hechte band die er tussen de nu ex-krijgsgevangenen bestond. Het gevoel van verbondenheid laat onverlet dat het verblijf in het kamp Harima ongetwijfeld zijn sporen nagelaten zal hebben bij velen van de aanwezigen. Op de foto is ook het Harima scheepswerflogo, opgezet rond een gestileerde hoofdletter H, te zien. Hierbij dient te worden aangetekend dat het originele logo in zwart/wit is  en dat de kleuren rood en blauw er later, ten tijde van de reünies, aan zijn toegevoegd. Ook was Visker auteur van ondermeer het boek ’Totok inTjimahi’ en de grote motor achter de oprichting in 1972 van de Stichting Indisch Familie Archief (SIFA). Een uiterst waardevol archief dat nu, vijfenveertig jaar later, nog steeds openstaat voor een ieder die zijn familiebanden met het voormalige Nederlands Indië wil ontrafelen. Dick Visker overleed op 28 juli 2013 te Voorschoten op zevenennegentig jarige leeftijd. Naast Visker kwam ik nog een mij bekende naam tegen op de lange, via internet te raadplegen, lijst van de Harima kampbewoners: Alfred Brijl , POW no. 50. Geboren op 14 juli 1901 te Sibolga, Sumatra. Alfred Brijl, oom van mijn zeer gewaardeerde ’penfriend’  luitenant-kolonel b.d. Jacques Brijl,  overleed in het Kamp Harima op 23 september 1943. Zijn as is bijgezet in het Columbarium van het Nederlandse Ereveld Menteng Pulo te Djakarta.

Beeld van een voorbije tijd, gezin Brijl rond 1910, geheel rechts Alfred Brijl            Urn met as Alfred Brijl, Ereveld
                                      (Coll. Familiearchief Brijl)                                                       Menteng Pulo (Foto: OGS)

Wegens een tekort aan materialen werd Kamp Harima op 20 mei 1945 gesloten.
Dit betekende echter niet dat de P.O.W.’s vrij man waren. Eerst met de definitieve capitulatie van de Japanse strijdkrachten in augustus 1945, voorafgegaan door de op 6 en 9 augustus door de Amerikaanse luchtmacht boven Hiroshima en Nagasaki afgeworpen verwoestende atoombommen, een gebeurtenis waarvan zij ooggetuigen moeten zijn geweest, zou dit voor de overlevenden het geval zijn.

Hiroshima                                        Nagasaki
Dood en verderf over Nippon!

Kampbibliotheek en lezers
In de persoonlijke bezittingen van Vrugtman bevond zich het hierboven beschreven boekje ’De relativiteitstheorie van Einstein’’. Het werd door de Japanners ingenomen, van de nodige stempels voorzien, waarvan één nog steeds in redelijk goede staat, en aansluitend opgenomen in de kampbibliotheek van Harima.

Het boekje van Vrugtman met Japans stempel (Coll. Ed Vermeulen).

Deze bibliotheek bevatte naar verluid ongeveer 200 titels. In de daaropvolgende kampjaren werd het boekje gretig gelezen en bestudeerd door een aantal mede P.O.W.’s. Als blijvende herinnering aan deze periode had Vrugtman de lezers gevraagd hun P.O.W. registratienummer, handtekening, alsmede datum van lezing in het boekje te plaatsen.

Het boekje en zijn lezers  (Coll.Ed Vermeulen)

Een elftal medekrijgsgevangenen hebben aan dit verzoek voldaan, de eerste in juli 1943 en de laatste op 13 december 1944. Allen hebben naast hun registratienummer ook  hun handtekening gezet, waarvan één met inkt en de overigen met potlood. Met behulp van de bewaard gebleven kamplijsten werd het mogelijk om van allen de juiste familienaam te onderkennen. Hun namen: G. Beth (soldaat KNIL, POW 248), R.O. Burgemeestre (sergeant KNIL, POW 87), A.F. Rolsma (matroos Koninklijke Marine, POW 307), M. den Ottolander (soldaat KNIL, POW 348), C.A. Hayes (sergeant KNIL, POW 119), J.C. Nolten (matroos Koninklijke Marine, POW 197), F.H. Heynen (soldaat KNIL, POW 215), F. Jordans (soldaat KNIL, POW 253), A.P. van Schieveen (sergeant KNIL, POW 80), J.F. van Eldik (sergeant KNIL, POW 99), F.F.W. Mijnlieff (sergeant KNIL, POW 103).

Overlevenden
Al snel rijst de vraag of deze lezers evenals Vrugtman ook de kampjaren hebben overleefd. Het antwoord op deze vraag liet zich vinden in het slachtofferregister van de Oorlogsgraven Stichting (OGS). Hierin kwam alleen de naam van de eerste lezer voor: de heer G. (Gerard) Beth (POW 248). Geboren op 14 december 1899 te Pretoria, Zuid Afrika en overleden aan de gevolgen van ondervoeding op 5 mei 1944 in Harima. Mogelijk is dus zijn ooit in juli 1943 geplaatste handtekening zijn laatste teken van in leven zijn geweest. Een bijzondere en vooral ook emoties oproepende gedachte.
De overige genoemde lezers zijn na de sluiting van het kamp naar Nederlands  Indië teruggekeerd in de hoop op een hereniging met hun familie en tegelijkertijd in de veronderstelling om mogelijk hun vooroorlogse leven weer op te pakken. Dat dit niet voor iedereen even makkelijk of mogelijk was moge duidelijk zijn.

Naam en toenaam
Om de lezers van Vrugtman ’s boekje in de tijd van de kampjaren (1942 -1945) te plaatsen en het eventueel traceren van mogelijke nabestaanden te vergemakkelijken volgen hier enige summiere en zeer zeker niet complete genealogische details per persoon, gerangschikt in de volgorde van plaatsing van de handtekeningen in het boekje:

Beth, Gerard. Geboren op 14 december 1899 te Pretoria, Zuid-Afrika. Naam van moeder: Geertruida. Beth stond in de periode 1932-1938 vermeld als employee van Handelshuis Lindeteves waarvoor hij op veel standplaatsen heeft gewerkt ondermeer te  Semarang, Tegal, Soerabaja (allen Java) en Medan, Padang (beiden Sumatra). Hij trouwde in oktober 1939 met Wilhelmina Chr. Beekink. In 1941 woonde het echtpaar in Soerabaja en werkte hij vermoedelijk bij Lindeteves (Technisch Bureau Lindeteves Stokvis).

Gebouw Lindeteves-Stokvis Soerabaja (Coll.Tropenmuseum)

Urn met as Gerard Beth 
(coll. OGS) Hij overleed op 5 mei 1944 in kamp Harima aan de gevolgen van ondervoeding. Een urn met zijn as is geplaatst in het Columbarium van het Nederlands ereveld Menteng Pulo, Djakarta. Zijn weduwe is waarschijnlijk hertrouwd in 1949 met Antonius F. Vogelsang.

                                  Poort Ereveld Menteng Pulo Jakarta (Coll.OGS)                                  Ereveld Menteng Pulo Jakarta
                                                                                                                                                  (Coll.OGS)

Burgemeestre, Robert Otto. Geboren 7 mei 1912 te Madioen (Oost Java); zoon van Robert W. Burgemeestre en Rosina. Voor 1939 gehuwd met Maria M. Middelbeek. Doorliep de HBS in Malang en studeerde aan de TH te Bandoeng,  Civiel Ing. in 1934. In 1942 was hij Ingenieur Provinciale Waterstaat afd. Irrigatie te Madioen. In 1955 hebben hij en zijn echtgenote zich gevestigd in Sao Paulo, Brazilië. Uit dit huwelijk mogelijk één dochter: Wieneke Rosina.

Braziliaans identiteitsbewijs R.O Burgemeestre

Rolsma, Antonius Franciscus. Geboren 3 september 1911 te Nieuw Helvoet;  zoon van vuurstoker Sjoerd A.F. Rolsma uit Franeker en Maria F. Willemsen uit Arnhem. In november 1936 in Soerabaja getrouwd met J.F. Hengst. Uit dit huwelijk werd, waarschijnlijk in september 1937 een dochter geboren. Na de oorlog waarschijnlijk tweemaal hertrouwd: met E.E Smidt (?) en met Helena Tehusijarana. Uit dit laatste huwelijk werd in 1953 een dochter geboren: Daya Helene Rolsma.

Den Ottolander, Matheus Pieter. Geboren 5 juni 1901 te Rotterdam; zoon van Pieter den Ottolander en Johanna de Jong. In 1931 te Rotterdam gehuwd met Dorothea K. M. van Zeijl afkomstig uit Gladbeck, Duitsland. In 1941 was hij hoofd van de Europeesche Lagere School te Soerabaja. Zijn in 1942 door de U.S. Army uitgegeven kampbijbel (Engels/Japans) is bewaard gebleven. Had zichzelf met behulp hiervan enig Japans aangeleerd. Na de bevrijding gebruikte hij deze vaardigheid om als tolk tussen Amerikanen en Japanners op te treden. Bleef zodoende nog langer in Japan. Zijn echtgenote was inmiddels met hun zoon naar Nederland teruggegaan. Na terugkomst in Nederland wederom werkzaam in het onderwijs. Was schoolhoofd van een lagere school in Atjehstraat in Den Haag. Overleden op 14 april 1982 te Den Haag.

De kampbijbel van Matheus Pieter den Ottolander


Hayes, Christiaan August. Geboren op 15 april 1914 te Tasikmalaja (West Java), zoon van August B. Hayes en Anna C. Bloemhard. Van 1932 tot 1937 woonachtig in Nederland. Afgestudeerd in elektrotechniek aan MTS Rotterdam. Ging in 1937 terug naar Ned. Indië. Trad in dienst bij de ANIEM (Algemene Nederlandsch-Indische Electriciteits Mij.)  als electrotechnisch ingenieur.

Gebouw ANIEM, Soerabaja  (Coll. Tropenmuseum)

Op 4 juli 1940 te Soerabaja gehuwd met Frieda van Naerssen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Victor 31 juli 1941 te Soerabaja, Reginald 20 mei 1947 te Bandoeng, Yvonne 20 september 1948 te Soerabaja  en Jack 22 mei 1951 te Den Haag. Na demobilisatie KNIL wederom in dienst ANIEM. Was verantwoordelijk voor energievoorziening regio Oost Java. In 1950 met gezin naar Nederland vertrokken. Behaalde begin jaren ’50 de titel: register ingenieur en sloot zijn loopbaan af als directeur Intechmij. NV. Tijdens de kampjaren was hij samen met Dick Visker drijvende kracht achter de organisatie van allerlei activiteiten ten einde het moreel hoog te houden. Deze samenwerking werd voortgezet in het, na de oorlog, door beiden opgezette Harima Comité, waar hij verantwoordelijk was voor secretariaat en nieuwsbrief gevolgd door de organisatie, sinds 1971, van de jaarlijkse reünie. Ingenieur Chris Hayes is overleden op 7 juli 1994 te Leiden.

Memorabilia Christiaan  A. Hayes: o.a messtins, kamppet,
kepi vaandrig KNIL, kampbijbel. (Coll.Familiearchief Hayes)

Parade KNIL te Soerabaja kort voor inval Japan 1942,
vooraan rechts sergeant Hayes.  (Coll. Familiearchief Hayes)

Nolten, Julius Cesar. Geboren te Jokjakarta (Midden Java) op 11 maart 1915,  zoon van Lucianus A. Nolten (spoorwegemployee) en Stancina H.F. van Affelen van Saemsfoort. In 1940 getrouwd  te Soerakarta met Elviere Hanssens, overleden te Landgraaf (L) in 2001. Julius C. Nolten overleed op 30 april 1968, eveneens te Landgraaf.

Heynen, F. H. Mogelijk is hij Franciscus Josephus Hubertus Heynen. Geboren 30 juli 1906, zoon van Jan W. Heynen en Maria A. G. O Poll beiden geboren te Broeksittard (L).

Jordans, Frans. Geboren op 27 oktober 1903 te Ambarawa (Midden Java), zoon van Johannes G. Jordans (onderwijzer) uit Bergen op Zoom en Marianne M. van Duijne. Schrijver bij de Belastingen. Op 28 maart 1934 getrouwd te Malang met Corrie A. van der Star, geboren op 29 juni 1907 te Seadjoe (Palembang, Sumatra). In 1941 staat hij geregistreerd als chemicus bij Suikerfabriek (Sf.) Djati. Na 1945 naar Nederland. Overleden op 28juli 1969 te Rotterdam.

Van Schieveen, Adrianus Paulus. Geboren 9 juli 1894 te Amsterdam; zoon van Jan van Schieveen (makelaar) en Pieternella M. van Haalen. In 1919 getrouwd met Catharina Lok. Uit dit huwelijk zeker één dochter geboren in januari 1927 te Soerabaja. Vanaf mei 1953 weer in Nederland. Mogelijk werkzaam als adj. directeur uitgeverij en procuratiehouder te Amsterdam. Overleden 3 februari 1961 te Amsterdam

Van Eldik, Jan Frederik. Geboren 28 augustus 1908 te Deventer; zoon van Antoon van Eldik (behanger/stoffeerder) en Jantje E. de Boer. Waarschijnlijk in 1936 gehuwd met Theresa Prerost. Olie-adviseur bij de Bataafse Petroleum Mij. (BPM). Overleden 30 december 1984 te Apeldoorn.

Mijnlieff, Frans Frederik Willem. Geboren 15 mei 1898  te Utrecht in Huize Rotsoord; zoon van Jan Willem Mijnlieff en Elizabeth J.M de Meijer. Getrouwd met Marcella Th. E. de Waal op 20 augustus 1925 te Bussum. Uit dit huwelijk drie zoons: Frank, juli 1926 te Pandokan, Peter, juli 1927 eveneens te Pandokan en Hans, 1929, te Djokjakarta. Machinist suikerfabriek (sf) Pandokan, Djokjakarta in 1927; idem sf Demak Idjoe te Djokjakarta, 1932-1941; idem sf Ketegan te Sepamdjang. Waarschijnlijk na 1945 naar Nederland. Employé technisch bureau. Overleden 7 september 1975 te Den Haag.

Suikerfabriek Padokan nabij Djokjakarta (Coll. Tropenmuseum)

Wonderbaarlijke hereniging
Na de zware jaren in Harima overleefd te hebben maakten Vrugtman en zijn medekampgenoten zich later in het jaar op voor de ’thuisvaart’ naar Indië. Het in 1943 ingenomen boekje was inmiddels weer terug bij zijn eigenaar. Op enig moment na terugkeer heeft Vrugtman zijn echtgenote en zoon teruggevonden. In 1946 repatrieerde hij met zijn gezin naar Nederland en vestigde zich in Voorburg waar in resp. 1947 en 1948 twee kinderen, zoon Rudolf Peter en dochter Gerda Agatha, werden geboren. In 1953 vertrok hij weer naar Indonesië. In de augustus 1953 editie  van het blad ’De Ingenieur in Indonesië’  komen we, te midden van een groot aantal Indonesische familienamen, zijn naam tegen met daarbij de aantekening dat hij is opgenomen in de kring Soerabaja. Ook zijn mede ex P.O.W ’ers Ir. Burgemeestre en Dipl. Ing. Van Eldik  worden in deze lijst vermeld. Beiden met standplaats: Djakarta. In januari 1958 keerde hij, nu voorgoed, terug naar Nederland en vestigde zich wederom in Voorburg. Daniel Hendrik Vrugtman is op 25 januari 1968 in Den Haag overleden. In zijn nalatenschap bevond zich nog steeds het boekje dat hem en zijn medelezers gedurende de zware kampjaren afleiding en een welkome tijdsbesteding had geboden.
Het boekje van Vrugtman: Poesaka en Boekoe
Pienter tegelijk! (Coll. Ed Vermeulen)

De precieze weg die het boekje aansluitend heeft afgelegd ligt verborgen in de kringloop van de tijd tot de dag dat het, een kleine vijftig jaar later, in Baarn opdook en het de basis vormde van het verhaal:

Het boekje van Vrugtman, de kringloop van de tijd in elf handtekeningen…1942-1945


Tenslotte
Op het eerste gezicht bestond er tussen de oorspronkelijke eigenaar van het boekje en Baarn geen direct aantoonbare band. Naar later zou blijken was er via de familielijn van zijn echtgenote Aagje (Agaath) Vrugtman – Schuddeboom, overleden te Baarn op 20 maart 2000,  wel degelijk sprake van een sterke en duidelijke Baarnse connectie. De vondst werd immers gedaan in de Baarnse villa Rust-Lust, de villa waar de familie Schuddeboom zich al in het begin van de 20e eeuw had gevestigd, en werd daarmee Baarns erfgoed. Erfgoed dat mogelijk op termijn als een verloren maar nu hervonden Poesaka terug zal keren in de schoot van de familie van de oorspronkelijke eigenaar. Mocht de lezer meer willen weten over de band met Baarn van Daniel Hendrik Vrugtman’s echtgenote Aagje  Schuddeboom: zie verhaal ’Levensloop van Henriëtte Josephine Schuddeboom – Hartsteen’  door mr. E.R.Schuddeboom en geplaatst op Groenegraf.nl op 11 april 2016. 


Het verhaal ’Het boekje van Vrugtman, de kringloop van de tijd in elf handtekeningen’ is opgedragen aan Jacques Zeno Brijl (1927), sinds december 2008 een zeer gewaardeerde ’penfriend’, bovenal echter de man die met een niet aflatende energie door middel van het verzorgen van aanvragen van herinneringsmedailles tracht onze in de strijd in Z.O Azië gesneuvelde militairen waardige en vooral individuele aandacht te geven en aan Jan van Dulm (1934-2011), auteur van het standaardwerk ‘Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen in Ned. Indië 1942-1945’. Tijdens onze ontmoetingen op de Pasar Malam Besar in Den Haag (nu Tong Tong Fair), voor het eerst in 1998, werd mijn openingsvraag: ’Hoe gaat het Jan?’ altijd door hem beantwoord met: ’Een race tegen de tijd, Ed!’ 

Bronnen:
CBG: Centrum voor familiegeschiedenis, Den Haag
H. Heukels: ’De relativiteitstheorie van Einstein’ (het boekje van Vrugtman)
Oorlogsgravenstichting: Slachtofferregister
Dick Visker Sr.:  Informatie en namenlijst kamp Harimi
Genealogische gegevens en wetenswaardigheden verkregen via Boeroeng, webmaster Indisch4ever en Eric van der Ent, webmaster Groenegraf.nl.

Dank aan:
Mevr. Greet Dijxhoorn – van Kouterik, Reg Hayes, John Mierop, Maarten den Ottolander, Dick Visker Jr., fam. A.E. Vrugtman en Marcel Vrugtman, hh. Harri en Robert Vrugtman (resp. zoon en kleinzoon van Daniel H. Vrugtman).

Spelling: plaatsnamen genoemd bij genealogische informatie en historische foto's in de spelling van de tijd van het verhaal ( bijv. Soerabaja i.p.v. Surabaya)


Ed Vermeulen (1942)Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op.
 Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Bent u geïnspireerd geraakt door dit oud-Baarn verhaal en wilt u zelf eens wat 
schrijven voor onze website? Stuur uw verhaal dan
 per email aan groenegraf.baarn@gmail.com

maandag 25 december 2017

De sloop van Schoonoord en het Baarns familiekwartet, een fantasievolle eindejaarsoverpeinzing

van Ed Vermeulen


U kent natuurlijk de uitdrukking: N.I.M.B oftewel: Not in my backyard (Niet in mijn achtertuin) waarmee de gebruiker ervan in de meeste gevallen probeert zijn of haar ongenoegen aan te geven over hetgeen bij hem of haar in de directe omgeving plaats vindt.

Sloop hoofdgebouw, rechts appartementen Van Galenlaan

De laatste muur
Er gebeuren echter ook dingen in uw of zoals in dit geval mijn achtertuin die een hoger doel dienen: zoals bijvoorbeeld het, door nieuwbouw te realiseren, op termijn verschaffen van de gecombineerde mogelijkheid tot woonruimte en zorg voor onze ’Baarnse’ ouderen die hier op enig moment in hun leven behoefte aan hebben (mogelijk  behoren u en ook ikzelf, niet nu, maar op termijn, tot deze groep).


Winter op de Tromplaan

In de hoop dat u mij nog steeds kunt volgen maak ik u in een viertal foto’s deelgenoot van hetgeen er momenteel in mijn achtertuin aan de Van Heemskerklaan plaatsvindt: de sloop van het voormalige verzorgingshuis Schoonoord gelegen aan de Tromplaan. Deze lang verwachte sloop begon formeel op symbolische wijze op maandag 26 juni 2017, maar de grote klap liet op zich wachten tot in oktober ook de laatste mussen en vleermuizen hun heil elders had gezocht (over de bijna uitgestorven Baarnse blauwgele, langharige, woelmuis heb ik overigens niemand gehoord).

Vermeulen zag dat het goed was
Nu, Kerst 2017, is de kans is groot dat deze vanuit mijn huis gemaakte foto’s nog dit jaar(!) worden opgenomen worden in het prachtige en veel gespeelde Baarn kwartetspel onder het kopje: Sloop Schoonoord. In veel Baarnse huizen zult u dan de vraag kunnen horen:
‘Mag ik van u, Sloop Schoonoord no2: De laatste muur?’  Gevolgd door: ’en ook: no 3,Winter op de Tromplaan. Kwartet!

Tenslotte: dat de naam van het sloopbedrijf gelijk is aan die van uw schrijver mag tot de toevalligheden van het leven gerekend worden.

Ed Vermeulen (1942)
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter


Bent u geïnspireerd geraakt door dit oud-Baarn verhaal en wilt u zelf eens wat 
schrijven voor onze website? Stuur uw verhaal dan
 per email aan groenegraf.baarn@gmail.com

vrijdag 22 december 2017

Tempo Doeloe van Baarn

Het is 1974.

De huisvesting van de in Baarn verblijvende gerepatrieerde bejaarden is de laatste weken voortdurend onderwerp van gesprek. Wonderlijk genoeg is daartoe niet het nieuwgebouwde en vorige maand in gebruik genomen "Nieuw Patria" op de hoek van de Nassaulaan en Wilhelminalaan de aanleiding, maar het zo langzamerhand en op 1 februari a.s. definitief ontruimde voormalige Badhotel in het Prins Hendrikpark. Nu het voortbestaan van deze oude glorie vrijwel zeker onmogelijk lijkt, wordt de weemoed over het verlies met de dag groter. Begrijpelijk overigens, gezien de schoonheid die dit ouderwetse hotelpaleis ongetwijfeld bezit. Een exclusiviteit echter zo groot, dat het niet meer in deze tijd in te passen lijkt.


Meer dan twintig jaar heeft dit gebouw nu dienstgedaan als opvang voor een paar honderd repatrianten, inmiddels allemaal bejaarden. Nadat het als hotel reeds lang als zodanig niet meer ex­ploitabel was gebleken. Aan bejaarden­zorg worden terecht andere eisen ge­steld dan deze noodvoorziening nu nog kan bieden. Al dient onmiddellijk er­kend te worden dat het als Bavo­tehuis goed voldaan heeft, niet in de laatste plaats dankzij de enorme inzet en verzorging van de medewerkers, die het gebouw zo schoonhielden, dat men er als het ware van de (granieten) vloer kon eten.

Hoe groot is de bezorgdheid van de overheid echter niet geweest over het brandgevaar, dat in zo ruime mate  aanwezig was. Niet alleen gezien de enorme hoeveelheid hout die aan de  buitenzijde, maar tevens binnen in het hotel verwerkt werd. Het monumentale trappenhuis bijvoorbeeld is geheel van hout. Geruime tijd slaapt reeds elke nacht een brandwacht in dit gebouw en van de vele extra voorzorgen noemen we voorts nog de waterput, die in de onmiddellijke nabijheid geslagen is.

Tempo doeloe, het voormalige Baarnse Badhotel nog enkele maanden bejaardentehuis.

Het gebouw is nog geen negentig jaar oud, de eerste steen werd in 1886 ge­legd. Er wordt beweerd dat het een schepping is van Berlage uit zijn aller­eerste tijd, maar zekerheid daarom­trent bestaat in het geheel niet. Het is thans eigendom van de bouwonder­neming Lisman en Lisman, die het tot 1 april 1974 aan het ministerie van C.R.M. verhuurd heeft, een overeenkomst die dan niet verder verlengd wordt. Daarom is het ook de bedoeling dat als de laatste bewoners er uit zijn – er zijn nog zo'n 20 à 25 personen overgebleven - op 1 februari volgend jaar het gebouw ontruimd te hebben. Zij zullen voor een deel naar Zwollerkarspel verhuizen en voor het overige in het oude pand van "Patria" in de Julianalaan verblijven tot geleidelijk aan in "Nieuw Patria' ook voor hen plaats vrij gekomen is.

Overleg is inmiddels al gaande of de nieuwe bouwplannen in overeenstemming te brengen zijn met de wensen van de gemeente, zoals die - mede in samenspraak met de stichting, die de bewo­ners van het Prins Hendrikpark ter inspraak in de toekomstige ontwikke­ling van hun park gevormd hebben - in het nieuwe bestemmingsplan vastgelegd zullen worden. Over de uitkomst van al deze besprekingen, die nog in volle gang zijn, valt op dit ogenblik nog niets definitiefs te zeggen.

Nog enkele maanden is dit voormalige hotel voor het kleine groepje uit Indonesië afkomstige bejaarden iets van,, tempo doeloe", zoals een der dagbla­den treffend opmerkte. De goede oude tijd, zouden wij als Hollanders gezegd hebben. Maar we kunnen niet in vroe­gere tijden blijven leven en als er wer­kelijk geen toekomstige bestemming aan te geven is lijkt het voortbestaan onmogelijk.

Geplaatst door L.J.A.Bakker
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

woensdag 20 december 2017

Herinneringen van Hans (28): Rotan - de meubelmode van de vijftiger jaren

Het was in de begin jaren vijftig van de vorige eeuw dat we met het hele gezin verhuisden van de Zandvoortweg naar de net gebouwde woningen aan de Lepelaarstraat.  Een nieuwe buurt, alles piksplinter nieuw. En dus dachten mijn ouders: daar hoort ook nieuw meubilair bij.
En misschien dachten mijn ouders toen ook wel om het dan maar gelijk heel modern te gaan doen.
Rotan was de nieuwe stijl in de vijftiger jaren. 
Aldus togen ze naar Puper in Schoolstraat, want Puper was ‘the place to be’.


En zo stond er daarna een prachtig setje te blinken rondom een dito rond tafeltje met een plaat van gebubbeld glas. 


                                    Je kon er van alles kopen in rotan stijl: van staande plantenbakken tot lampenkappen, maar die hadden we niet. Alleen de stoeltjes en de tafeltjes hadden we in rotan.


Op de knusse markt op de Brink kochten mijn ouders grote stukken schuimrubber van ongeveer één à twee centimeter dik. 


Mijn moeder, die goed kon naaien als dochter van een kleermaker, maakte er dan kleurige hoezen omheen in het dessin van die tijd.Het geheel zag er fris en fruitig uit. 
En was denk ik ook niet duur. Beschikbaar dus voor een jong arbeidersgezin in de jaren na de oorlog.Er was ook een bank bij en die had mijn moeder zich snel eigen gemaakt. 

Op de tekening/foto is ze bezig met een breiwerkje, maar eigenlijk heb ik haar niet veel op die bank zien liggen, want ze had het veel te druk met haar gezinnetje i.c. de opvoeding en verzorging van vier jongetjes.Andere meubeltjes als een 
dressoir, een kastje en toen we tv kregen een tv tafeltje, kwamen, denk ik, ...


... van Harmsen in de Oosterstraat. 


Ook al zo’n klein winkeltje. Nog kleiner zelfs dan Puper. 
De zaak stond tot aan de uitbouw, die als een soort etalage diende, volgestouwd met kastjes en stoelen en ander meubilair.

Verderop was er in de Bosstraat de zaak van Merkestijn, maar daar kwamen we volgens mij nooit, hoewel mijn moeder best wel eens een blikje naar binnen zal hebben gegooid.Wel een opmerkelijk pand, dat goed in mijn geheugen is gegrift.
Ik kwam er vaak langs. Bijvoorbeeld op weg naar Strumpel (welke Baarnaar kent die niet), daar schuin tegenover. Dat gebeurde als ik er door mijn vader op uit was gestuurd om een zakje spijkertjes of schroefjes te kopen. Dat ging toen nog per ons. De tekeningen die hierbij ter illustratie getoond worden, daarvan is het de bedoeling dat die in het boek komen dat Eric en ik volgend jaar hopen uit te brengen. Ik ben er druk mee bezig en heb al ongeveer honderd tekeningen klaar. Dit is dus een voorproefje.

Wat het materiaal betreft, waarvan de meubeltjes werden gemaakt, dat kwam van de rotan palm. Afkomstig uit met name een land als Indonesië. Grappig wel voor mij om dat te constateren, want mijn hele leven al heb ik met dat land een relatie. 
Rotan heeft veel weg van bamboe, maar is dat niet. Het belangrijkste verschil is dat bamboe hol is en rotan van binnen vol. Die kern werd versneden tot pitriet, waar ook weer stoelen van werden gevlochten.
Zo’n rieten stoel kwam erbij toen mijn ouders het rotan setje naar de serre aan de achterzijde van ons huis aan de Lepelaarstraat verhuisden, toen er in de zestiger jaren tot een lederen bankstel werd overgegaan (de betere tijden op financieel gebied waren aangebroken). Mijn moeder vond het toen ook nog nodig al die meubeltjes wit te schilderen (bijna alles in de serre was wit).

Wat de rotan mode betreft, ja dat was in de jaren vijftig echt een hype. Daarvan getuigde ook het artikel in de Katholieke Illustratie dat ik onlangs ontdekte.


Zo zag het er bij ons ook uit. De fleurige mevrouw lijkt zelfs op mijn moeder.
En de sanseveria hadden we ook!
Volgens het artikel kwam 90% van de rotan meubeltjes uit Noordwolde, een dorp in de zuidoosthoek van Friesland. 

Wie zou nou zo’n industrie verwachten te midden van de uitgestrekte weilanden? Maar daar ligt een toevallige omstandigheid aan ten grondslag. De gehele regio daar bestond namelijk eertijds hoofdzakelijk uit turfafgravingen. Maar eind 19e eeuw ging het hard achteruit met de turf.  De turf werd verdrongen door de steenkool en de regio raakte behoorlijk in verval.  Maar een slimme predikant aldaar kwam op het idee om een stoelenmatter uit Duitsland te laten komen om de mensen het vak van stoelenmaker en rietvlechter te leren. 
En zo kwam het dat al rond 1900 zo’n driehonderd mensen er hun brood mee konden verdienen.
Vervolgens kreeg Noordwolde in dat opzicht een flinke naam. Maar allengs was men niet zo tevreden meer met het inlandse materiaal en is men overgegaan tot het importeren van rotan uit het toen nog Nederlandse Indië. 
Ook werd er een school opgericht.


Op het toppunt van de hype telde het dorp zestien rietvlecht bedrijven, waarvan de grootste zo’n honderdtal medewerkers in dienst had. Dit volgens het artikel.
Ik ging het nog eens opzoeken op internet om te zien hoe het er nu bijstaat en kwam er vervolgens achter dat er nu in Noordwolde het Nationaal Vlechtmuseum te vinden is, gevestigd in de voormalige school, waarvan bovenstaand de foto’s te zien zijn, toen de school nog in volle actie was.

Het museum schenkt aandacht aan de historie van het dorp Noordwolde en het bewaren en uitdragen van de vlechttechniek. Er worden exposities gehouden en workshops gegeven. In die zin wordt het nog steeds levend gehouden.


Hans Smeekes

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter