donderdag 30 november 2017

Schoolstraat Baarn, toen en nu (deel 2)

Naar aanleiding van het stukje over de Schoolstraat in Baarn, toen en nu, kregen we een leuke foto toegestuurd van Sándor Góra uit Vlaardingen. Hij stuurde me een foto van zijn lieve moeder Gijsbertha Koffrie. Links een foto gemaakt op 3 augustus 1941 en rechts op 16 juli 2010.
 
 
 
  Gijsbertha Koffrie, foto gemaakt voor de woning aan Schoolstraat 21 in Baarn
  
  Gijsbertha Koffrie en Sándor Góra tijdens het
vijftig jarige huwelijksfeest van Heimen Martensen
en Feijtje Hornsveld.
Even Gijsbertha Koffrie voorstellen: Gijsbertha (Bep) Koffrie is geboren op 26-10-1917 in Baarn, dochter van Frans Koffrie en Johanna Helena Gorter. Bep trouwde, 28 jaar oud, op 05-12-1945 in Amsterdam met Sanyika (Sándor) Góra, 28 jaar oud. Sándor is geboren op 27-08-1917 in Balatonboglär - Hongarije, pleegzoon van Heimen Martensen en Feijtje Hornsveld. Sándor is overleden op 20-10-1993 in Eindhoven, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd in Helmond.
 
De dame op deze foto zal dus deze maand 95 (!) jaar oud worden. 
  De woning aan de Schoolstraat anno 2012

De echtgenoot van Gijsbertha was dus Sanyika (Sándor) Góra uit Hongarije. Deze Sándor is opgegroeid in de woning waar Gijsbertha op de foto voor staat, bij zijn pleegouders Heimen Martensen en Feijtje Hornsveld.  Sándor was niet het enige pleegkind in het gezin Martensen. Andere pleegkinderen waren Diena, Bep, Henk en Johanna Aleida van Dijk. Pleegvader Heimen was huisschilder. 

 
  Heimen Martensen, met de baard en rechts zijn echtgenote Feijtje Hornsveld. Vooraan, de jonge knaap, pleegzoon Sándor Góra en achteraan pleegdochters Bep en Diena van Dijk.  Hierboven de metamorfose van de woning


Dit verhaal is eerder in 2012 gepubliceerd op onze eigen website.


Geplaatst door L.J.A.Bakker
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl
maandag 27 november 2017

De enige echte Sint Nicolaas!

door Ed Vermeulen


Sint Nicolaas...de enige echte!
Op 30 november 2015 verscheen in deze rubriek het verhaaltje ’Sinterklaas heette eigenlijk Piet’. Het beschreef het leven van Sint ’Piet Hendriksen (1900-1971)’. Het verhaaltje eindigde met de bisschoppelijke wijsheid: ’Moraal van dit verhaal: De echte Sinterklaas heet natuurlijk Klaas, of beter gezegd Nicolaas, maar er waren dus ook (hulp) sinterklazen die Piet heetten’. Niets wees er op dat dit sinterklaasmuisje nog een staartje zou hebben. Wat geschiedde? Ook in het daarop volgende jaar werd aandacht besteed aan onze kindervriend.

Om precies te zijn op 21 november 2016, verblijdden wij u met het door mij geschreven verhaaltje ‘Sinterklaas wie kent hem niet, een Sint en Piet fantasie’. Dit alles gedrapeerd rond mijn herinneringen aan en ideeën over de enige echte Sinterklaas. Zoals u zich ongetwijfeld herinnert koos ik uit diverse personificaties Klazen. Daarnaast herinnert u zich uiteraard de foto van het afscheidsdiner van de door mij gevolgde workshop:’Omgaan met je Sinterklaas herinneringen’ . Mijn keuze van toen was duidelijk: Van den Berg Jeths (ome Jeths) en Tijmen de Ruig werden door mij als favoriete Klazen naar voren geschoven. Nou, dat heb ik geweten.

Een pittig gesprek: 'Ik weet je te vinden'  (Coll. Hist. Kring Baerne)


Eén van de bij de workshop aanwezige Sinterklazen gaf mij later in het jaar ongenadig uit de zak (de zak van Sinterklaas welteverstaan). Of ik wel wist dat er naast de door mij genoemde Klazen niet nog meer enige echte Sinterklazen in Baarn rondliepen. En wat ik aan dit door mij geschapen probleem dacht te gaan doen. Alvorens het gesprek met deze ietwat opgewonden Sint werd beëindigd gaf hij mij nog de naam van een door mij over het hoofd geziene Sint en zijn nazaat en nam afscheid  met de woorden:’Doe er wat aan. Ik weet je na al die jaren nog steeds te vinden, Vermeulen!’

De enige echte
Wat kan ik nu anders doen dan ook deze enige echte Sinterklaas uit de  vergeethoek te halen en in het zonnetje zetten. Ook deze Sinterklaas heette eigenlijk Piet en wel voluit Petrus Gerardus Joseph Maria Veltkamp. Geboren in Baarn in het jaar 1923 en overleden eveneens in Baarn in 2012.

De mens Piet Veltkamp

Bedankt Sinterklaas, voor altijd in ons hart!
Geboren in het Rode Dorp, later woonachtig in het huis naast de watertoren op de Sophialaan als één van de elf kinderen Veltkamp. Sint Piet Veltkamp, in zijn vrije tijd koopman in damesconfectie, was dus niet alleen een echte Sinterklaas maar daarbij ook een echte en onvervalste Barinees! Zijn loopbaan als Sint heeft naar verluid achttien (!) jaar geduurd, van 1971 tot 1989. Een oude en met zorg bewaarde oorkonde herinnert aan deze bijzondere jaren.


Jaren waarin het geloof nog niet wankelde onder de aanvallen van buitenaf. Waarin Sint nog Sint was en Piet nog Piet, als u begrijpt wat ik bedoel!SNNS oftewel Sint Nicolaas en de Nederlandse Spoorwegen
Het waren ook de jaren waarin de Sint en zijn gevolg per trein naar Baarn kwamen. Nu hoor ik u denken: aankomst per trein, klinkt goed, maar waar stapte Sint dan op? Ik herinnerde mij een paar regels uit een oud Sinterklaasliedje en meende het antwoord gevonden te hebben: ’Zie ginds komt de stoomtrein uit Spanje weer aan’ en ’Hoe huppelt zijn paardje ‘t perron heen en weer’. Dit sloeg ongetwijfeld op Centraalstation Madrid, in de taal van de Sint Estación de Atocha en vervolgens de slaaptrein naar Nederland!

Madrid Centraal Atocha  (Foto: internet)

Ooit, tijdens één van onze spaarzame ontmoetingen, had de Sint mij toevertrouwd dat dit Madrileense station hem altijd deed denken aan de prachtige Wintertuin in het Baarnse Cantonspark! Gevolgd door de vraag: ’Passen jullie wel goed op de Wintertuin?' Dankzij recent verkregen en goed bewaard gebleven informatie weet ik nu echter beter en kunnen wij deze overigens terecht gestelde vraag over de treinreis uit eerste hand beantwoorden. De feiten: het passen en aantrekken van de verantwoorde Sint en Piet kleding en de daarbij behorende metamorfose vond, onder het toeziend oog van de leden van het Sinterklaascomité Frieda en Arvid Beekman en Henk van Uchelen, plaats in de kleedkamers van het gymnastieklokaal van de dr. P.V. Astroschool (nu Amalia-Astro) in de Spoorstraat. Aansluitend gingen Sint en zijn Pieten op weg naar station Soest.

Sint en Piet in vol ornaat! 


Dat wil zeggen Sint in auto (met open dak) en de Pieten met een verhuiswagen van de Fa. Witteveen. Jazeker, verschil moest er zijn! Daarna volgde de rit per trein van Soest naar Baarn, waar voor een overweldigende ontvangst door de dienstdoende Baarnse burgemeester en de op het plein verzamelde jeugd

Sint in zwart/wit en kleur

Hoog te paard
van Baarn, al dan niet vergezeld van hun minstens zo nieuwsgierige ouders, werd gezorgd. En achter de muziek aan natuurlijk! De Sint, kindervriend bij uitstek en zeer sociaal bewogen, nam alle tijd om de kinderen te groeten en zo mogelijk een handje te geven. Het verhaal gaat dat Sint ter wille van het publiekseffect zijn schimmel vreugde sprongetjes liet maken.Onderweg, zowat halverwege de Laanstraat, passeerde de stoet het historische pand van Boekhandel Den Boer, waar het treintje als van oudsher in de etalage zijn eindeloze rondjes met onbekende bestemming reed.

Laanstraat 69 en 67

Daarnaast ziet u op no. 67 de handwerk - en stoffenwinkel van Mevr. De Lange. Pure nostalgie. Nu zijn beide winkels, gelijk Sint en Piet, voor altijd met elkaar verbonden.

We zijn er bijna!

Ontvangst op Laanstraat 1
Alvorens bij het eindpunt van de feestelijke intocht, het bordes van Laanstraat 1 , het enige echte adres van ons Gemeentehuis, aan te komen trok de stoet voorbij het oude pand waar toen nog de dames Van Dijen woonden en waar nu Abel met zijn Hamelinkse Smaecken ons zijn zaligheden en lekkernijen voortovert. Ook op Laanstraat 1 volop feestvreugde. Warme woorden van de altijd beminnelijke burgemeester Miedema, een muzikale welkomstgroet van het kinderkoor o.l.v Siem Keijzer, waarbij alle liedjes luidkeels meegezongen werden door de opnieuw verzamelde jeugd en natuurlijk een woord van dank door de Sint. Het verhaal gaat dat bij een blijde inkomst in de jaren zeventig onze huidige koning Willem Alexander, samen met zijn moeder prinses Beatrix aanwezig op het bordes, de vraag gesteld kreeg of hij die avond ook zijn schoen mocht zetten, waarna zijn moeder uiterst diplomatiek antwoordde dat hij door, niet nader omschreven, stout gedrag hiervoor niet in aanmerking kwam. Waarmee bewezen is dat ook koningen jong en ondeugend zijn geweest.

Bordesscène

Mensenmens
Kindervriend en mensenmens!
Na afloop van de feestelijkheden bracht Sint Piet Veltkamp altijd een bezoek aan het Baarnse ziekenhuis waar hij na ontvangst door de directrice de daar opgenomen (zieke en gehandicapte) kinderen bezocht, vriendelijk toesprak en wat snoepgoed achter liet. Dit uiterst sociale gedrag kenmerkte deze Sint, die deze traditie ook na verloop van zijn ambtstermijn na 1989 heeft voortgezet.
Om in de taal van nu te spreken: Sint Piet Veltkamp, niet alleen de enig echte Sinterklaas, maar tegelijkertijd een echt ’mensenmens’, nu voor altijd opgenomen in de eregalerij van onvergetelijke Baarnse enige echte Sinterklazen.

De moraal van ook dit verhaal: Sinterklaas spelen is een gunst, Sinterklaas zijn een hele kunst! Met hieraan toegevoegd: ’Er is altijd een Klaas boven Klaas!

Dank aan mevr. Ifi Veltkamp: dochter van de enige echte Sinterklaas!Piet Ifi, dochter van de enige echte Sinterklaas


Alle foto’s: Familiearchief Veltkamp tenzij anders aangegeven. 
Dit verhaal is mede tot stand gekomen door bemiddeling van Willem Schaap.


Ed Vermeulen (1942)
Dit verhaal verscheen op maandag 27 november 2017 in de Baarnsche Courant  in de rubriek

  ’Vandaag is morgen alweer gisteren (bruggetjes naar vroeger)’

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Historische Kring Baerne en Groenegraf.nl    


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 23 november 2017

Schoolstraat Baarn, toen en nu (2012)


zaterdag 22 september 2012
Ik snuffel vaak op de website www.onbekendinnederland.nl. Een prachtige site, waar bezoekers oude foto's van onbekende plekjes in Nederland insturen en andere bezoekers helpen met het herkennen waar die plekjes zijn of waren. Verbazingwekkend hoe vaak oude foto's herkend worden. De eerste twee oude foto's die ik hier toon zijn afkomstig van deze site. De eerste foto is een mooi pand. Voor het pand staat een fietsenrek waarop te lezen is "Pension Geluk". Volgens adresboeken van 1917 en 1921 was Pension Geluk te vinden aan de Schoolstraat 48 in Baarn. Pensionhoudster was mej. C.M. Geluk. Het adresboek van 1933 vermeldt het pension aan de Hoofdstraat nummer 18. Volgens het adresboek van 1948 woonde mej. C.M. Geluk aan de Zandvoortweg op nummer 211. Een fietstochtje door Baarn bracht de oplossing. Het pand bestaat nog steeds en is nu te vinden op Schoolstraat 78. Blijkbaar heeft er een omnummering plaatsgevonden. Pensionhoudster Catharina Maria Geluk werd rond 1858 geboren in Oud Vossemeer als dochter van Anthony Geluk en Catharina Hendrika Engelvaart. Hoe ze in Baarn terechtkwam weet ik niet. Ze bleef haar hele leven vrijgezel en stierf op 16 januari 1949 in Baarn. Ze werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.Pension Geluk, Schoolstraat 48 (nu nummer 78)

 

Hetzelfde pand in 2012, nu te vinden op Schoolstraat 78

De tweede foto is ook afkomstig van www.onbekendinnederland.nl. Ook deze foto is gemaakt in de Schoolstraat. Hierbij gaat het om een ansichtkaart die in 1911 verzonden is door Grietje Hak.  Volgens het adresboek van 1917 woonde op Schoolstraat 5 in Baarn Harmanus Anthonius Hak, zoon van Hendrik Hak en Joanna Wilhelmina Schimmel. Daarnaast, op nummer 3 woonde mej. M. Hak. Zou de letter "M" wellicht
voor Margaretha (Grietje) kunnen staan? En wie is zij dan? Een zus of misschien een dochter van Harmanus?
Hoe dan ook, de woning op deze foto is nog steeds te vinden op Schoolstraat 3 in Baarn. Ik ben overigens wel benieuwd of iemand weet wie de dame op de foto is.


Schoolstraat 3, rond 1911

 

Hetzelfde pand aan de Schoolstraat 3, nu in 2012

De laatste foto ontving ik van mevr. E. van Garderen. Voor mij is deze foto extra bijzonder, want mijn overgrootvader staat op de foto afgebeeld. Het betreft de smederij van Willem Huisman. De foto is rond 1920 gemaakt. Willem Huisman is geboren op 20 augustus 1878 in Baarn, zoon van Leendert Huisman en Neeltje Westerman. In die jaren was de smederij te vinden op Schoolstraat 29. Het pand bestaat nog steeds, maar is vrijwel onherkenbaar. Nog steeds is Fa. Huisman daar gevestigd.
Op de oude foto ziet u van links naar rechts: Bertus Appeldoorn (knecht),
Dirk van der Ent (knecht, mijn overgrootvader), Harmen Huisman (zoon van de smid), Willem Huisman (de smid zelf) en Leendert Huisman (zoon van de smid). Dirk van der Ent is geboren in 1881 in Rhoon. Hij was al jong wees. De kerk zorgde toen voor pleegouders, zo kwam hij in huis bij de familie Huisman in Baarn. Hij werkte zijn hele leven als smidsknecht bij de familie Huisman. Afstammelingen van hem werden onder andere bekende fietsenmakers / fietshandelaren in Baarn.


De smederij van Huisman aan de Schoolstraat

 

Hetzelfde pand in 2012, onherkenbaar veranderd, maar nog steeds is Fa. Huisman daar gevestigd.

Dit verhaal is eerder in 2012 gepubliceerd op onze eigen website.Geplaatst door L.J.A.Bakker
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

woensdag 22 november 2017

Baarn in de Tweede Wereldoorlog... terugblik: Nog maar een paar dagen met korting te bestellen!

Let op: deze aanbieding loopt af: 
bestel uw exemplaar uiterlijk 25 november en ontvang het boekje met 5% korting nog vóór de kerst in huis.
Binnen enkele weken verschijnt een nieuw boekje van de hand van Wim Velthuizen:In het boekje blikt Wim Velthuizen terug op de gebeurtenissen in Baarn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de eerste oorlogsdreiging, de evacuatie van Baarn, tot aan de bevrijding is het boekje rijk geïllustreerd met uniek beeldmateriaal. Een aanrader voor elke geïnteresseerde in de Baarnse geschiedenis.

Stichting Groenegraf.nl zal het boekje uitgeven en Drukkerij Bakker Baarn verzorgt het drukwerk. Het boekje wordt volledig in kleur uitgevoerd en zal ruim voor de kerst verkrijgbaar zijn. 

De prijs van het boekje is € 19,50 per stuk, maar als u het boekje vóór 25 november bestelt en betaalt ontvangt u 5% korting. Vrienden van Groenegraf.nl die in het afgelopen jaar gedoneerd hebben ontvangen nog eens extra 5% korting. Bezorging in Baarn is gratis.
Het boekje zal niet voor Sinterklaasavond beschikbaar zijn, maar wilt u het toch met Sinterklaas cadeau doen? Bestel dan het boekje en ontvang een voucher waarmee het boek later kan worden afgehaald. Die voucher past prima in een schoen!

Wilt u het boekje bestellen? Stuur dan een berichtje aan:
groenegraf.baarn@gmail.com of bel 035-5420804.