vrijdag 28 februari 2014

Varen in oorlogstijd

In het leven van een verhalenschrijver komt er soms iets op zijn pad dat te mooi is om te laten liggen en er niets mee te doen. Het overkwam mij op een koude winterse dag in februari 2013 toen ik de eigenaar werd van een juwelendoosje met een opmerkelijke medaille als inhoud. Dit doosje was in het jaar 1993 in een kast van een pas verkocht huis aan de d’Aulnis de Bourouilllaan in Baarn gevonden. Het bijzondere kleinood raakte in de vergetelheid en kwam twintig jaar na de oorspronkelijke vondst weer boven water en vormde de belangrijkste inspiratiebron voor het verhaal:

’VAREN IN OORLOGSTIJD’, Bertus Fockens, zeeman-bakker bij de Amsterdamse rederij Stoomvaart Maatschappij Nederland, zijn reizen op het m.s. Oranje en Johan van Oldenbarnevelt, 17 januari 1940 tot 19 januari 1946 en een bijzondere vondst.

 Een bijzondere vondst ...Oorlogsherinneringskruis.
 Foto: Joop van Slooten (Joop4Art-Baarn)
De medaille is een OORLOGSHERINNERINGSKRUIS (OHK) met drie gespen en toont de beeltenis van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. De randtekst is ’Voor Krijgsverrichtingen’, terwijl op de bijbehorende gespen de teksten ’Oorlogsdienst 1940-1945’ ’Middellandse Zee 1940-1945’ en ’Oost Azië - Zuid Pacific 1942-1945’ staan.


Het OHK, met bijbehorende oorkonde, kon worden uitgereikt aan Nederlanders die de oorlogsjaren op zee hadden doorgebracht en onderdeel waren geweest van bemanningen van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands dan wel geallieerd beheer.

Het op de d’Aulnislaan de Bourouillaan gevonden OORLOGSHERINNERINGSKRUIS behoorde toe aan BERTUS FOCKENS, geboren in Baarn op 11 oktober 1907 als de vierde en jongste zoon van Nicolaas Fockens en Dirkje Pellina-Stam, en overleden op 28 februari 1993 eveneens te Baarn. Bertus Fockens was derhalve een echte Barinees! Bertus trad op 10 januari 1940 in dienst van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) te Amsterdam. Op 17 januari 1940 monsterde hij aan op het s.s Bintang en vertrok naar het toenmalige Nederlands Indië. Vervolgens voer hij als bakker en schrijver (clerk) op diverse schepen van de SMN, het langst op het m.s Johan van Oldenbarnevelt en het m.s Oranje. Van dit laatste schip monsterde hij af op 17 januari 1946. Hij was dus zes (!) jaren van huis geweest.

m.s Johan van Oldenbarnevelt als troepentransportschip. Foto: coll. J.G.Nierop, Maritiem Trefpunt Almere 

Het verhaal over het leven van Bertus Fockens werd opgenomen in de september 2013 editie van ’Baerne’ het tijdschrift van de Historische Kring Baerne (HKB.) Ook op de door de HKB in november 2013 ingerichte tentoonstelling ’Ere wie ere’ was het verhaal een prominente plek toebedeeld. De uitgebreide versie kunt u lezen en bekijken op de verhalensite Oneindig Noord Holland via de hierop volgende link:

Klik hier om het volledige verhaal op Oneindig Noord Holland te lezen.

Bedenk bij het lezen van dit verhaal en het bekijken van de illustraties en daarbij behorende miniverhaaltjes dat de vrijheid waarin wij leven niet altijd vanzelfsprekend is geweest.


Ed Vermeulen (1942)

donderdag 27 februari 2014

De Oranjeboom op de Wilhelminabank


"De Wilhelminabank" op de Brink in september 1923
Op 2 augustus 1923, in tegenwoordigheid van de Koninklijke familie heeft de feestcommissie van de burgerij van Baarn, aan het gemeentebestuur van Baarn, een herdenkingsbank aangeboden. Deze bank van baksteen is ontworpen door de beeldhouwer Theo van Rijn uit Haarlem. Het idee van de bank vindt haar grondoorzaak in het begrip 'Rust". De massiviteit wordt vereist wegens noodzakelijke omverplaatsbaarheid en monumentaliteit te bereiken en om het begrip rust te versterken.
Het beeldhouwwerk, waarin het idee van de bank wordt omschreven wordt verbeeld " De Oranjeboom", waaronder twee kleine herten. Hiermede is het vredelievend monument weergegeven, de vrede gedurende 25 jaar bewaard door Nederland. Onder deze sculptuur staat: Koningin Wilhelmina, terwijl op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (nu niet meer aanwezig).

Onder gejuich der ontelbare menigte kwamen de Koningin, de Koningin-Moeder, prinses Juliana, en Prins Hendrik met gevolg op het Brinkplein aan waar zij ontvangen werden door de feestcommissie. De voorzitter, de heer Patijn, wenste eerst de Koningin-Moeder geluk met haar  verjaardag en sprak daarna de Koningin toe, waarbij hij haar geluk wenste met haar aanstaande 25-jarig Regeringsjubileum en het voor de gemeente Baarn een voorrecht noemde dat de herdenkingsbank in haar vertegenwoordigheld en die van de Koninklijke familie kon worden onthuld. Daarna richtte hij zich tot burgemeester van Reenen en droeg de bank aan de goede zorgen van het gemeentebestuur over, daarbij dank brengende aan de Baarnsche burgerij.

De burgemeester prees zich gelukkig dat zijn eerste daad als hoofd van de gemeente Baarn was de aanvaarding van dit schone geschenk uit de handen van de burgerij en gaf daarna de verzekering, dat aan het herinneringsmonument alle zorgen zullen worden besteed.de onthulling van de Wilhelminabank op 2 augustus 1923
Hierna heeft Prinses Juliana de herinneringsbank onthuld, welke de Koninklijke familie daarna in ogenschouw nam. Terwijl Theo van Rijn aan Hare Majesteit werd voorgesteld, zong een koor van ruim 400 kinderen twee liederen, en, nadat de familie op de bank had plaats genomen, een gemengd koor onder leiding van de heer S.Th. Nieuwstadt, na afloop waarvan hare Majesteit zich enkele ogenblikken met den directeur onderhield.

In de tweede wereldoorlog werd de bank verplaatst naar de Spoorweglaan. Op last van de Duitse bezetters moesten namen die verwezen naar het huis van Oranje letterlijk uit het straatbeeld verdwijnen. Na de oorlog werd de Spoorlaan omgedoopt in Gerrit van de Veenlaan. Nu staat er op deze plek het monument van de Gebroeders Hamel.


Hier heeft de Wilhelminabank gestaan van begin 1940 tot 1977In 1977 werd de Wilhelminabank op initiatief van de Historische Kring Baerne weer teruggeplaatst naar haar huidige plek bij de Pauluskerk op de Brink.

Wilhelminabank wordt hier verwijderd van de Gerrit van de Veenlaan


In ruim anderhalf uur werd de jubileumbank van de Gerrit van de Veenlaan verplaatst naar de brink.De plaatselijke transportbedrijven Hasselbach en Hartog zouden het transport op zich nemen. Helaas  brak de heer Hasselbach een week eerder zijn arm en been. Zodat in zijn plaats de Fa. Boomgaard uit Naarden het hijswerk heeft verricht en de fa. Tammer uit Soesterberg het transport. het totale gewicht is ongeveer 16.000kg. De dienst van Publieke Werken had in de Gerrit van de Veenlaan de bank ondergraven en voorzien van 2 stalen balken met ogen eraan. Boven over de bank werd een klembeugel geplaatst die het uit elkaar vallen moest  voorkomen.


de tekst voor de bank

 
de Oranjeboom met de twee kleine herten
tekst "Koningin"
  
" De Oranjeboom", waaronder twee kleine herten.
Onder deze sculptuur staat: Koningin Wilhelmina, terwijl op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (zijn niet meer aanwezig). 

                     


de Oranjeboom op de Regeringspenning
tekst "Wilhelmina"


De Wilhelminabank op 6 februari 2014


Op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (zijn niet meer aanwezig).

Ongeveer 20 jaar geleden heb ik die tegel daar gevonden, deze was losgeraakt. Ik was toen als politieman op patrouille in de Laanstraat.
Ik heb deze naar publieke werken gebracht en enige tijd daarna bleek dat deze weer op de bewuste plek was aangebracht.
Echter een paar jaar later, zag ik dat de tegel weg was. Waar deze is gebleven weet ik niet.

Groet, Kees Koolmees


Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 26 februari 2014

Uitnodiging Zinnige Zondag 16 maart 2014

Marion Kroezen en Moniek van Mens
Alfine Uitvaarten
Sinds kort is Alfine Uitvaarten actief in Baarn en omgeving. Als startschot voor Alfine Baarn organiseren zij op 16 maart in Conferentiecentrum Drakenburg een Zinnige Zondag met als thema “Afscheid is meer dan de uitvaart”. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarvoor wij u van harte uitnodigd wordt.

Alfine Uitvaarten begeleidt niet alleen uitvaarten, maar biedt ook praktisch/ zakelijke en emotionele ondersteuning voor en na een overlijden. Het is hun streven eraan bij te dragen dat de dood een vanzelfsprekende plaats in het leven en in de maatschappij krijgt. Zodat iedereen er bewust, in openheid en op eigen wijze mee om kan gaan. Voor overlijden, bij het afscheid en daarna. Daarom organiseren Marion Kroezen en Moniek van Mens van Alfine Uitvaarten regelmatig een Zinnige Zondag, rond een thema dat in verband staat met leven en dood.

Voor deze eerste editie van Zinnige Zondag is Stichting Groenegraf.nl uitgenodigd om zichzelf te presenteren. Er zal een hoekje ingericht worden waar wij onze activiteiten kunnen presenteren en waar u wat leuke publicaties en (tweedehands) boeken over oud Baarn kunt verkrijgen.

U bent van harte welkom om deze dag mee te beleven. U kunt deze uitnodiging ook doorgeven aan anderen, die er mogelijk belangstelling voor hebben. Ook zij zijn van harte welkom.

Stuurt u een berichtje aan info@alfineuitvaarten.nl als u erbij wilt zijn? Wij hopen u op 16 maart te ontmoeten. 

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

dinsdag 25 februari 2014

Adresboek Baarn 1939 compleet gedigitaliseerd

Een flink aantal vrijwilligers is bezig met het digitaliseren van allerlei materiaal dat binnenkort op de site zal verschijnen. Dat merken jullie aan de beeldbank met foto's van middenstanders op de site, die groeit en groeit, een beeldbank met oude boerderijen uit Baarn, en een steeds groeiende database met gegevens van personen begraven in Baarn en omgeving.

John Kappers, een van de vrijwilligers van Groenegraf.nl is de afgelopen tijd wel heel erg actief geweest. Hij heeft het complete adresboek van Baarn uit 1939 gedigitaliseerd waardoor deze nu ook doorzoekbaar is op de site. Maar liefst 8787 records zijn er toegevoegd aan de database oude adresboeken waardoor het totaal doorzoekbare aantal records opgelopen is naar 128.279 records.

Navolgende adresboeken zijn nu gedigitaliseerd:

 • Adresboek Soest 1970 23929 vermeldingen
 • Adresboek Soest 1953 17742 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1967-1968 17570 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1948 13925 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1956 13896 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1939 8787 vermeldingen
 • Adresboek Soest 1924 6755 vermeldingen
 • Adresboek Baarn, Eemnes, Lage Vuursche, Soest Telefoongids 1961 6558 vermeldingen
 • Adresboek Inschrijfboek School- en Werktuinen 1924-1949 5682 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1917 5035 vermeldingen
 • Adresboek Soest 1930 4831 vermeldingen
 • Adresboek Baarn telefoonboek 1950 1496 vermeldingen
 • Adresboek Baarns Bloei 1936 460 vermeldingen
 • Adresboek Baarn Telefoongids 1915 383 vermeldingen
 • Adresboek Baarns Bloei hotel en pensiongids 1929 382 vermeldingen
 • Adresboek Baarn 1888 377 vermeldingen
 • Adresboek Baarns Bloei 1933 342 vermeldingen
 • Adresboek Gids voor Baarn 1921 63 vermeldingen
Bent u dus op zoek naar de adressen van uw voorouders in Baarn en Soest, dan loont het zeker om eens op uw achternaam te gaan zoeken in de database. KLIK HIER
Als u op de zoekresultaten klikt krijgt u bovendien nog de betreffende pagina uit het originele adresboek te zien. Leuk toch?

Als er nog mensen met oude adresboeken zijn, dan willen we die heel graag copieren en verwerken op de site. Stuur dan even een mailtje alstublieft: groenegraf.baarn@gmail.com

Eric van der Ent
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

donderdag 20 februari 2014

Er hangen "AAPJES" aan het gemeentehuis


een aapje aan de gevel van het gemeentehuis
Recentelijk waren Ton van den Oudenalder, van de Historische Kring Baerne, en ik bezig om de voorbereidingen te treffen voor de expositie "Brand" - historische branden in Baarn in beeld. Ton vertelde mij dat hij al een tijd op zoek was naar de vraag "wat betekenen de aapjes aan het gemeentehuis in Baarn".

Verbaasd dat ik was
Ik was verbaasd toen ik dat hoorde. Ik heb zelf ruim 26 jaar bij de gemeente Baarn gewerkt waarvan 20 jaar bij de afdeling Beheer en Onderhoud. Ik ben begonnen als krullenjongen in 1965, en ik kan U verzekeren ik wist alles van de openbare gebouwen - maar van die aapjes aan de buitenkant van het gemeentehuis - daar wist ik echt niets van.

Rijksgebouwendienst
Als eerste eens uitgezocht hoe de beschrijving van het gemeentehuis er uit ziet volgens het Monumentenregister van de Rijksgebouwendienst. Het gemeentehuis in Baarn staat er geregistreerd onder het Monumentnummer: 511746. Daarin staat het gemeentehuis als volgt omschreven:

Inleiding
Het gemeentehuis van Baarn werd in 1906 ontworpen door gemeentearchitect J.J. de Boois en voltooid in 1908. Het pand heeft het karakter van een villa en is uitgevoerd met art nouveau-elementen in zowel het exterieur als het interieur. Het pand is gelegen op de hoek van de Laanstraat naast de Hervormde kerk. De nieuwbouw die door een aanbouw aan de achtergevel met het pand is verbonden valt buiten de bescherming.

Omschrijving
Het op de hoek van de Brink en de Laanstraat gelegen RAADHUIS is opgetrokken op een in hoofdzaak L-vormige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een samengesteld afgeplat schilddak, dat is afgedekt met in maasdekking gelegde leien en is voorzien van zinken pirons. De overstekende houten goten rusten op klossen. Het dakvlak bevat een aantal dakkapellen onder leien gedekte spitsdaken. De hoek Laanstraat/Brink bezit een accent in de vorm van een torentje met een vierkante spits en smalle verticale vensters. De lateien boven de vensters, de pinakels en dergelijken zijn uitgevoerd met art nouveaumotieven. De vensters in de voorgevel zijn bovendien voorzien van (boog)strekken in rode strengperssteen.

De topgevels aan de Laanstraat en de Brink bevatten gebeeldhouwde aapjes.

De aapjes op de zijgevel van het gemeentehuis

De aapjes op de voorgevel van het gemeentehuis

De voorgevel aan de Laanstraat is asymmetrisch van opzet met twee risalerende bouwdelen, die zijn voorzien van Vlaamse gevels. De hoeken van de risalieten zijn ter hoogte van de eerste bouwlaag afgeschuind en voorzien van vensters. De risalieten zijn uitgevoerd met Vlaamse gevels. Het geveldeel tussen de risalieten bevat in een portiek de hoofdentree met dubbele deuren. Ter weerszijden van het portiek is een venster geplaatst. De overkapping valt buiten de bescherming. De tweede bouwlaag bevat in het midden een drielichtsvenster met bovenlichten en ter weerszijden een venster. Boven het drielichtsvenster is een topgevel gezet met vierkante pinakels en een boogstrek met een sluitsteen die een hand voorstelt. Rechts van het rechter risaliet bevat de gevel in beide bouwlagen een venster. De linker zijgevel heeft een risalerend middengedeelte met een topgevel. In de eerste bouwlaag zijn drie vensters, gescheiden door muurdammen, gezet. Erboven bevindt zich een kozijn met openslaande deuren, zij- en bovenlichten en een balkon. De topgevel bevat een venster met bovenlicht en zijlichten. Ter weerszijden bevinden zich in beide bouwlagen twee vensters. De linkerhoek van deze gevel is afgeschuind ter hoogte van de eerste bouwlaag en bevat een venster. De rechter zijgevel heeft rechts een vooruitstekend bouwdeel met topgevel. De eerste en tweede bouwlaag bevatten elk een drielichtsvenster onder een boogstrek. De topgevel bevat een rond venster. De zijgevel van het vooruitstekende bouwdeel alsmede het terugliggende deel zijn voorzien van vensters. De achtergevel springt links terug ten opzichte van het rechter deel. De gevel bevat een aantal vensters. Tegen de achtergevel is een aanbouw gezet die buiten de bescherming valt.

Ter weerszijden van de voorgevel is een smeedijzeren hekwerk in art nouveaustijl gezet op een muurtje met ezelsrug. De hekpijlers zijn in dezelfde stijl uitgevoerd.

Het interieur bevat een aantal kamers met paneeldeuren die gelegen zijn rond een centrale hal. De kamers op de verdieping komen uit op een overloop. In de hal is een dubbele scheluwe bordestrap geplaatst met houten leuningen, die uitkomt op een rondom lopende overloop in de eerste bouwlaag. De hal wordt overkapt door een zadeldak met een lichtbeuk, rustend op houten schoren waarvan een aantal zijn verstevigd met ijzeren trekstangen. De gehele hal is uitgevoerd met veel houtwerk in art nouveaustijl.


Waardering
Het pand is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een gemeentehuis in villastijl met art nouveau-elementen en vanwege de gaafheid van het exterieur alsmede het interieur. Het object is tevens van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de brink.

Een onderzoek ingesteld
Ik op onderzoek uit naar de aapjes, want het zat mij toch niet lekker. Fototoestel met telelens mee om mooie plaatjes van de aapjes te maken.
Bij aankomst van het gemeentehuis was het raadsel snel opgelost want; 
- de topgevel aan de Laanstraat bevat: 2 gebeeldhouwde meisjes
De afbeelding van de meisjes zijn gelijk, zittend en met beide handen onder het hoofd.
- de topgevel aan de Brink bevat: 2 gebeeldhouwde jongetjes
De afbeelding van de jongetjes zijn verschillend, het jongetje aan de linkerzijde ondersteunt zijn hoofd met zijn rechter hand. Daarin tegen het jongetje aan de rechterzijde ondersteunt zijn hoofd met zijn linker hand.

Het jongetje aan de linkerkant van de zijgevel


Het jongetje aan de rechterzijde van de zijgevel

Het meisje aan de linkerkant van de voorgevel
Het meisje aan de rechterkant van de voorgevel


De hand in het midden van de voorgevel en de zijgevel
Het lijken echt aapjes
een aapje 
De aapjes waren dus toch nergens te vinden, gelukkig dacht ik. Maar als je de topgevels bekijkt, dan kan ik me de verwarring voorstellen, het lijken toch echt aapjes.

Maar ja, in het hierboven omschreven uittreksel van het monumenten-register staat toch duidelijk dat De topgevels aan de Laanstraat en de Brink bevatten gebeeldhouwde aapjes.

- Ik heb mijn conclusie in ieder geval doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

- Daarnaast heb ik ook de teksten aangepast op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentehuis_van_Baarn

De achtergrond van de jongens en de meisjes
Wat nu de achtergrond is van de jongens en de meisjes, daar komen we later nog wel eens op terug. Om daar achter te komen hebben we het archief nodig van de gemeente Baarn. En daarover zullen de nodige gesprekken nog over moeten worden gevoerd. Wie weet!.

bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

 
Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

maandag 17 februari 2014

Centrum Baarn vanuit de lucht

Vandaag wilde ik eens twee mooie foto’s vanuit de lucht met jullie delen. Een foto van de Brink, hartje Baarn, genomen rond 1924 en een foto van de Oranjestraat / Laanstraat van vóór 1917.

Brink ca. 1924Op deze prachtige foto, gemaakt rond 1924, ziet u de Brink in Baarn. Centraal op het Brinkplein natuurlijk de hervormde Pauluskerk met daarvoor, bij de ingang van de Laanstraat, het uit 1907 daterende gemeentehuis. Op de Brink ziet u dat de wekelijkse markt plaatsvindt. Achter de kerk ziet u de pastorie met aan de overzijde van de straat het zomerverblijf van mej. J.F.M. van IJsendijk, de dame die het bekende ‘Bosje van IJsendijk’ aan de gemeente naliet. Later werd het pand gebruikt door garage Lettenmeijer. Rechts daarvan de ingang naar de Eemstraat. De plek waar nu ‘De Ronde Hoek’ te vinden is, was toen nog tuin van mej. Van Ijsendijk. Links naast het huis van mej. Van IJsendijk ziet u de Hoofdstraat met het Nicolaasgebouw. Voor het Nicolaas gebouw staat ‘Hotel Central’ waar nu de Hema te vinden is. Achter het hotel, in de Brinkstraat, ziet u de grote zaal die bij het hotel hoorde. Die zaal is in 1922 afgebrand. Op de foto’s zijn de ruïnes van de zaal nog te zien. Links daarvan de smederij van Brölman en daar weer achter het Nutsgebouw aan de Penstraat. De vijver links onder op de foto hoorde bij villa Lommeroord, het huis van notaris van Ditzhuyzen aan de Eemnesserweg. Vanuit de rechter onderhoek van de foto kronkelt de Stationsweg omhoog met aan de linker kant het politiebureau. Rechts van de Stationsweg vindt u de Nijverheidstraat en de Bosstraat met tal van kleine bedrijfjes. In de rechter bovenhoek ziet u nog net de Schoolstraat. Tussen het gemeentehuis en het politiebureau vindt u het Oranjepark, dat destijds inderdaad nog een park was.

Oranjestraat / Laanstraat vóór 1917


De tweede foto is wat ouder, in ieder geval vóór 1917. Even ter orientatie: het grote witte pand links op de foto is de villa die later café-restaurant Astoria aan de Oranjestraat zou gaan heten. Het pand werd voor dat doel grondig verbouwd. De villa is hier nog in oorspronkelijke staat. Daarvoor loopt de Oranjestraat die rechts uitkomt in de Laanstraat. Op de hoek Oranjestraat / Laanstraat ziet u de markante grote kastanjeboom staan, bij de ‘rieten dakjes’. U ziet de ‘rieten dakjes’ hier van de achterkant, waar deze pandjes een pannendak hebben, geen rieten kap, net zoals nu nog steeds het geval is. Links naast de kastanjeboom is nu Bril 62 te vinden, het pand waar vroeger Van Gend en Loos zat. Dat pand is gebouwd in 1917. Op deze foto staat het pand nog niet, dus de foto is in ieder geval van voor die tijd. Op de foto zijn nog tal van markante villa’s te bewonderen, waaronder ‘Villa Nova’ van de familie Huneus aan het Stationsplein. U ziet het net onder de horizon, rechts van het midden op de foto. Links aan de horizon zijn nog net de contouren van het Badhotel te vinden.

De eerste foto (van de Brink) kunt u ook als fotokaart bestellen. Een mooi groot formaat (A5) op stevig mooi fotopapier en achterop de beschrijving zoals hierboven is weergegeven. De kaart kost 2 Euro, als u de kaart per post wilt ontvangen komt er nog 1 Euro verzendkosten bij. Ook leuk als klein cadeautje voor een liefhebber van oud Baarn. En u steunt gelijk onze activiteiten! Stuur een mailtje om de foto te bestellen: groenegraf.baarn@gmail.com.

Eric van der Ent
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 16 februari 2014

De Baarnse middenstand in Beeld

Met de hulp van een aantal zeer fanatieke vrijwilligers is vanaf vandaag een online krant met foto's van oude Baarnse middenstanders op de site te vinden. Al bijna 400 foto's zijn er in twee weken tijd toegevoegd aan de database. In de online krant worden u willekeurige oude foto's getoond en door een zoekmachine die daarbij te vinden is kunt u direct gericht zoeken naar oude Baarnse bedrijven.


Ik denk dat we hier heel veel (ex-)Barinezen een plezier mee doen. Klik hier om de krant te bekijken.

Heeft u ook oude foto's van bedrijven, winkels, venters uit Baarn? Stuur dan alstublieft een digitale scan van de foto toe, samen met zoveel mogelijk informatie. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat de foto's zo snel mogelijk in deze database geplaatst worden. Email: groenegraf.baarn@gmail.com.

Eric van der Ent
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

donderdag 13 februari 2014

Glasnegatieven van School en WerktuinenEr zijn van die momenten als je naar de geschiedenis van Baarn aan het zoeken bent dat je denkt wat is dit nu weer. En zo val je soms van de ene in de andere verbazing. Nu gaat het om een doosje met ruim 30 glasnegatieven van School en Werktuinen. Ik vermoed dat het gaat om een periode uit de beginjaren van 1930. Natuurlijk wil u er een paar eens laten zien. De beelden spreken voor zich. Wel weet ik dat Dirk Pijpers er in voorkomt en ook dhr. Carel Gustaaf Werner.
Laten we eens kijken, misschien herkent u hier iemand van. In de inschrijfboeken van 1924 - 1929 staan de namen van de personen ingeschreven die daar hun tuintje hadden. We beginnen met 2 foto's uit de jaren rond 1931/1932.


De Jaarlijkse optocht van School en Werktuinen

Tijdens de optocht waren er vele kinderen die hun fiets hadden versierd

 
 
 
 

Nog ruim 25 foto's van glasnegatieven kunt u vinden op http://www.knipselsuitkranten.nl
U gaat naar provincie Utrecht - naar Albums - Provincie Utrecht - "Baarn school en werktuinen"
Wist U dat Eric van der Ent een boek over school en werktuinen heeft gemaakt?
Dat boek kun je hier bekijken: School en Werktuinen 1924-1956
Dat boek heeft Eric samen met Daan Werner gemaakt.
Daan is de zoon van de eerste directeur van School en Werktuinen, Carel Werner.


Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipseluitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

zaterdag 8 februari 2014

Help mee met het plaatsen van foto's van oude Baarnse middenstanders op de site

De afgelopen maanden ben ik op zoek geweest naar manieren om vrijwilligers te kunnen laten meehelpen aan het werken en onderhoud op de site. De hoeveelheid werk die de site met zich meebrengt was voor mij alleen niet meer te behappen. Onlangs stelde ik u al een aantal nieuwe collega's voor die mij werk uit handen nemen. Naast die collega's hebben we nog een groep vrijwilligers die helpen met scannen van beeldmateriaal en invoeren van data in onze databases. Mede hierdoor groeit de database 'Begraven en gecremeerd' gestaag. De gegevens van vele overlijdensberichten worden op dit moment door onze vrijwilligers in de database ingevoerd.

Eén van de honderden oude foto's die op de site moet worden toegevoegd. Dit is groentehandelaar Kraaij op de hoek Laanstraat - Teding van Berkhoutstraat.
Om dit allemaal mogelijk te maken was het nodig dat onze vrijwilligers toegang krijgen tot gegevens en beeldmateriaal waar ik in het verleden alleen toegang toe had. Hiervoor hebben we nu een 'harde schijf' ter beschikking die via internet voor onze vrijwilligers toegankelijk is. Natuurlijk afgeschermd met wachtwoord. Na een paar weken testen blijkt dat dit allemaal prima werkt en heb ik besloten om ook de database "Baarnse Middenstand" door vrijwilligers te laten bewerken. Als jullie onze facebookpagina af en toe volgen zien jullie dat we over een enorme hoeveelheid oude foto's van Baarnse winkels en bedrijven beschikken. Die foto's plaats ik regelmatig op onze facebookpagina, maar na een paar weken verdwijnen die natuurlijk in de donkere spelonken van het internet en kan niemand die foto's meer terug vinden. Het wordt dus tijd om deze foto's ook op onze 'normale' website beschikbaar komen, zodat de foto's ook in de toekomst op een gemakkelijke manier weer kunnen worden gevonden door bezoekers die dat willen.

Dat plaatsen van die foto's is een hele hoop werk en ik hoop dat u daarbij wilt helpen. Het is niet moeilijk. Als u zich opgeeft als vrijwilliger krijgt u van mij instructies hoe u toegang krijgt tot de schijf met foto's die op de site moeten komen. Via de website kunt u daarna de gegevens over de betreffende bedrijven invoeren via een invultabelletje, zoals hiernaast is weergegeven. Daarna vult u een 'pincode' in, die wij aan u verstrekt hebben en verstuurt u de gegevens naar onze server. De gegevens worden daarna direct zichtbaar op de site.

Het maakt niet uit hoeveel foto's u verwerkt. Heeft u geen zin of tijd meer, dan houdt u gewoon op. Vindt u het leuk om te helpen? Stuur dan een mailtje aan: groenegraf.baarn@gmail.com. Uiteraard mogen ook de vrijwilligers die al met andere activiteiten helpen zich aanmelden.

donderdag 6 februari 2014

Ben van Oostveen en de Baarnsche Motorclub


Baarnsche Motor Club


Ben van Oostveen in 1950
Dit verhaal gaat over Bernardus Johannes (Ben) van Oostveen. Ben is geboren op 9 juni 1922 en is de zoon van Marinus van Oostveen en Johanna Allegonda Segenhout. Ben is de kleinzoon van Bernardus Johannes van Oostveen en Christina Francisca van den Bergh.


Nel rechts in 2005 naast haar zus Jans


Ben is in het huwelijk getreden met Jantje Petronella Cornelia (Nel) Beerschooten en is een dochter van Leendert Johannes Beerschooten en Willemijntje Overeem.  Nel is de kleindochter van Willem Beerschooten en Ploontje de Witte. Samen kregen Ben en Nel op 16 april 1951 hun dochter Bea.


Hotel Restaurant Astoria in Baarn
Ben nam in 1956 Hotel - Restaurant Astoria, gelegen aan de Oranjestraat 8, over van zijn vader Marinus van Oostveen.
Astoria was goed voor een persoonlijk kopje koffie of een borrel tot aan gezelschappen van 400 personen toe. Vandaar dat er regelmatig touringcarbussen vol voor de deur stonden.
Het overlijden van Ben en Nel van Oostveen

Ben is overleden op 29 januari 1990 in Heetveld gemeente Vollenhove en Nel is overleden op 13 maart 2009 ook in Heetveld. Ben en Nel waren mijn Oom en Tante waar ik heel veel respect voor had.


De Baarnsche Motorclub

Rond 1948 ontstond de Baarnsche Motorclub. Bestuursleden in 1950 waren, Joop Jurriëns, Frans Kotten, Co van Amerongen en Ben van Oostveen.

Dit blijkt uit het hier links staande bedankje na de Domeinrit in augustus in 1950, Ter waardering voor de prestatie tijdens het noodweer.

Een tekening van een motorrijder rijdend door plassen in de regen is erop afgebeeld.De Baarnsche Motorclub in de jaren rond 1950
Hier boven ziet u de leden van de Baarnsche Motorclub. Van links naar rechts zijn dit Ben van Oostveen, Nick Heesemans, Joop Sleeboom, Joop Jurriens, Frans Kotten en Teus Bos.

Ben van Oostveen en Arie van 't Riet
rechts Ben van Oostveenvan links naar rechts met motorbril Frans Kotten, Nick Heesemans, Hennie van Klingeren, Gerrie Heesemans, Joop Sleeboom en Nel van Oostveen,gehurkt naast de motor zijn Annie en Joop Jurriens

 
Een familiefoto bij de motor van Ben

Lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
van Ben van Oostveen van 1 april 1950 tot 31 maart 1951

 

Een stil einde van de Baarnsche Motorclub

De Baarnsche Motorclub stierf een stille dood midden jaren zestig.

Op zoek naar informatie 

We zijn dus op zoek naar meer informatie over de eerste jaren van de Baarnsche Motorclub. Wie kan ons meer vertellen? Wie waren er lid van die club? Wie heeft nog oude foto's, krantenartikelen of ander beeldmateriaal dat betrekking heeft op deze vereniging? Neemt u alstublieft contact op met Els Wortel: Tel: 035-5313971, email ecmwortel@hotmail.nl.

Natuurlijk willen we zelf ook graag op de hoogte blijven, dus wilt u ons ook informeren? Email: groenegraf.baarn@gmail.com.
 

Verdere informatie over Astoria en de BMC

Wilt u meer informatie over Astoria en BMV Exelsior ? Klik dan hier
Wilt u meer informatie over over de Baarnsche Motorclub (BMC) ? Klik dan hier

 Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter