donderdag 26 juni 2014

Hotel met Dokter en Rector aan huis

Het Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.)-rust, en vacantie­centrum Nieuwenoord ligt nog een beetje nieuw tussen de donkere dennen van het landgoed Drakenburgh. Zestig hectare bos en heide zorgen er voor rust en frisse lucht. Het snateren van de eenden en ganzen in de vijver voor het huis is nagenoeg het enige geluid, dat de rust verstoort. Het is een ideale plaats om de stad en de zorgen van het dagelijkse leven te vergeten.
Nieuwenoord februari 1952

Nieuwenoord is tien maanden van het jaar rust- en herstellingscentrum en twee maanden vacantieoord. Tien maanden staan de deuren open voor zwakke en herstellende mannen en vrouwen, die op doktersattest komen rusten. Dit werk wordt, wat de vrou­wen betreft, gefinancierd door Herwonnen Levenskracht. Nieuwenoord ver­vangt Sonnehaert, waar reeds voordien rustbehoevende moeders uit gezinnen van K.A.B.-leden werden verpleegd.


Rust in een ideale omgeving
Als het weer het maar even toestaat,
gaan de gasten naar buiten


Hoewel alles aan Nieuwenoord nog de gloed van liet nieuwe heeft, is het bouwwerk in feite de verwezenlijking van een reeds vóór de oorlog gekoesterd ideaal van de K.A.B. in 1939 begon men met de bouw. Toen de fundamenten gelegd waren en het souter­rain was afgebouwd, moest het werk door de oorlogsomstandigheden ge­staakt, worden. Eerst: in 1950 heeft, men het kunnen hervatten. Maar toen is het ook in een zeer korte tijd klaar­gekomen. In Juli l951 werd het voor vacantiegangers opengesteld. terwijl de verf nog maar nauwelijks droog was.

Nieuwenoord is een indrukwekkend, groot gebouw, maar niettemin gaat er een zekere vriendelijkheid van uit. Er is niets van de gestichtsachtige sfeer, die men nog wel eens in rust­huizen aantreft. Integendeel, als men niet beter wist, zou mem zich in een groot hotel wanen. Men gaat er binnen door een draaideur en komt in een mooie hal, waar aan het eind van de loper een portier achter een balie staat. Hij is de vraagbaak van alle gasten en door middel van telefoon of omroep­installatie kan hij iedereen in huis bereiken. In zijn "heiligdom" staat een grammofoonversterker om overal waar dat, verlangd wordt muziek in huis te brengen. De conversatiezaal en de eetzaal, die respectievelijk links en rechts van de hal liggen, zijn ruim, licht en gezellig.


Een deel van de conversatiezaal
Er heerst geen luxe, maar de kleuren van stoelen, wanden en gordijnen zijn met zoveel smaak gecombineerd, dat het geheel ontegen­zeglijk een behaaglijke indruk maakt. De patiënten verblijven er vier weken, hoewel de mogelijkheid bestaat. dat deze termijn verlengd wordt, Twee dok­ters bezoeken regelmatig dit "hotel'. Zij hebben er hun spreekkamer en er is een ziekenzaaltje. Op de bovenver­diepingen zijn kamers voor twee. drie en vier personen. Aan de achterzijde van het huis zijn de lighallen, waar de patiënten 's middags kunnen rusten. Moeders met kinderen behoeven hun baby's niet thuis te laten.


Er is een kinderkamer, waar gediplomeerde ver­pleegsters en kinderverzorgsters over de kleintjes waken. Ook aan de geeste­lijke verzorging is gedacht, Er is een kleine, intieme kapel en er is een vaste rector, de priesterzoon van de bekende K.A.B.-pionier wijlen Henri Hermans.

In elk hotel moet het eten zo zijn dat de roem van de keuken als het ware de reclame is voor de zaak. Hoewel men in Nieuwenoord zulk een propaganda niet behoeft, heeft het domein van de kok er toch reeds een vermaardheid gekregen.

Een goede keuken is van veel belang in een tehuis voor zwakken en herstellenden. De leiding is daarvan terdege overtuigd. De keuken heeft een zeer moderne uitrusting. In één ding verschilt Nieuwenoord van een hotel. De huiselijke sfeer die heerst, zal men moeilijk in een hotel kunnen aantreffen. Men behoeft er zich in een alledaags pakje niet onwennig te gevoelen tegenover de zwartgerokte kelners, want die ­zijn er niet. Meisje in eenvoudige doeltreffende uni­form zorgen voor de bediening. Men kan er rustig op zijn pantoffels door de gangen lopen, de portier zal er u niet lastig om val­len.

De directeur tenslotte, de heer J.H.A. de Bruijn, is voor de logés eerder een vriend dan een hoteldirecteur. Als men dit betwijfelt, dan moet men maar eens vragen aan en directeur van een groot hotel of men in zijn zalen muziek- en ontspanningsavondjes mag organiseren. En zo iets behoort in Nieuwenoord niet tot de uitzonderingen.

Nieuwenoord een hotel met de rector en de dokter aan huis
Nieuwenoord werd in 1955 door de Zusters overgenomen van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). De zusters bouwden Nieuwenoord om tot een instituut voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. In 1960 verhuisden de Zusters naar de Emmalaan.
 

Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter
dinsdag 24 juni 2014

Het klaverblad van vier, een Baarns verhaal uit 1894

Mevr. G. Eveleens Maarse-Schoonenberg is geen geboren Baarnse, maar ze woont hier al wel 50 jaar. Zij schreef ons een brief. In haar boekenkast staat een verzameling meisjesboeken van rond 1900 tot 1930. Eén van die boeken is 'Het klaverblad van vier' van Tine van Berken. Het boek is uitgegeven door H.W.J. Becht in 1894.Mevr. Eveleens Maarse schreef ons dat in bovengenoemd boek uitgebreid over Baarn geschreven werd. De vier hoofdpersoontjes van het boek gaan met hun familie op vakantie naar Baarn. Zo gaan ze naar het Bergje van Juffrouw Elias om uit te kijken over de Eem en ontdekken de Lindenkom, de Grote Kom en het Doolhof. Ze verdwalen in het Overbosch en worden overgezet in de Praamgracht door een zolderschuit. In de Lage Vuursche zien ze een kapel en een grot.De hoofdstukken die over Baarn gaan heb ik gescand. Ze zijn erg leuk om te lezen, door de ogen van een schrijfster in 1894.

Klik hier om de 'Baarnse' hoofdstukken te lezenSchrijfster Tine van Berken is geboren in Amsterdam op 29 september 1870 onder de naam Anna Christina Berkhout. Zij stierf al in 1899 op 29-jarige leeftijd. In haar korte leven schreef ze een enorme collectie kinderboeken die tot ver na haar dood uitgegeven werden.
Uitgeverij Becht vierde in 1992 haar 100-jarige bestaan. Tegenwoordig vormt het samen met uitgeverij Gottmer de Gottmers Uitgeverij Groep.


Met dank aan mevr. G. Eveleens Maarse- Schoonenberg, Baarn. Het boek zullen we aanbieden aan de Historische Kring Baerne, zodat het een mooi plaatsje kan krijgen in hun bibliotheek.Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zaterdag 21 juni 2014

De Groenegraf-App vanaf nu beschikbaar!

Enkele maanden geleden kondigden we al aan dat we druk bezig zijn met het ontwikkelen van een Groenegraf-App. Nu kunnen we het goede nieuws brengen. De app is nu beschikbaar.


Op dit moment alleen nog voor Smartphones en Tablets die op Android draaien. Dus vrijwel alle apparaten, behalve iPhones en iPads. Om de app te ontwikkelen hebben we ongeveer € 400,00 moeten investeren. Het grootste gedeelte van dat bedrag is door donateurs ter beschikking gesteld. Degenen die destijds voor de app gedoneerd hebben krijgen de app gratis. Stuur ons daarvoor even een berichtje. Voor alle anderen kost de app € 2,50.

De opbrengst van de app wordt gebruikt om het bedrag dat we tekort kwamen bij de ontwikkeling van de app te dekken en alles wat er over blijft wordt uiteraard weer gebruikt voor nieuwe activiteiten van Stichting Groenegraf.nl.

Waarom zou ik de app willen downloaden?

De app is speciaal voor mobiele apparaten gemaakt. Natuurlijk kunt u de ‘normale’ website ook op uw Smartphone of Tablet bekijken, maar als u dat al eens gedaan heeft dan weet u dat u dan veel moet in en uitzoomen om gegevens leesbaar op uw apparaat te krijgen. Als u de app download krijgt u de gegevens op het juiste formaat op uw scherm.

Een ander voordeel is dat u niet hoeft in te loggen op de site om recente gegevens te vinden. Recente begraaf-gegevens hebben we op de site achter een inlogscherm geplaatst om te voorkomen dat nabestaanden ‘per ongeluk’ hun recent overleden familielid via google vinden. Van bezoekers die de app downloaden mogen we aannemen dat ze op zoek zijn naar die gegevens en dus niet ‘per ongeluk’ op die gegevens stuiten. Verder kunt u alles vinden wat u ook op onze normale site kunt vinden.

Sociale media zoals onze Facebookpagina en Twitteraccount zijn eenvoudig te bekijken via de app en ook ons YouTube kanaal met oude films over Baarn is prima te bekijken via de app. We zijn er trots op om u de app te mogen presenteren en we hopen dat u er veel plezier aan zult beleven. Wilt u de app downloaden? Navigeer dan met uw Smartphone of Tablet naar de Google Play Store en zoek op de naam ‘groenegraf’.Bekijkt u dit bericht al met uw smartphone of tablet, klik dan hier om de app te downloaden. Alternatief kunt u ook de hierbij afgebeelde QR code scannen om de app te downloaden.

Veel plezier met onze app.

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

donderdag 19 juni 2014

Baarn en zijn Brandweervaandels

Brandweervaandel grote korps

De Baarnse brandweer heeft twee vaandels. Eén vaandel voor het grote korps en één vaandel voor de jeugdbrandweer. Het vaandel van het grote korps is modern gestileerd en bestaat uit een aantal afbeeldingen. De kern van het vaandel bestaat uit een afbeelding van het brandweerembleem. Het brandweerembleem wordt omringd door een cirkel die voorzien is van twaalf straalpijpen, gericht naar alle windrichtingen. Deze straalpijpen symboliseren alle richtingen waarmee je met de brandweer van Baarn op kan. Tot slot worden de straalpijpen omcirkeld door een ring van schakels. De schakels symboliseren de kracht en de eenheid van het brandweerkorps van Baarn. Tijdens de opening van de nieuwe brandweerkazerne op 13 september 1974, zie bijgaande foto, werd het vaandel van het grote korps overhandigd door de ontwerper en de maakster van de vaandels, Leen en Joke Bakker. Vele honderden uren zitten in het ontwerp en vooral het maken van de vaandels.


kern van het grote vaandel

 

Jeugdbrandweervaandel


Het tweede vaandel, het jeugdbrandweervaandel, bestaat ook uit een aantal afbeeldingen. De kern van het vaandel is een afbeelding van een grote brandweerman die een kleine brandweerman, een lid van de jeugdbrandweer van Baarn, letterlijk het blussen van brand en dergelijke met de paplepel bijbrengt.


Beide vaandels zijn nogal eens gebruikt in de periode dat leden van het brandweerkorps in groten getale deelnamen aan de Avondvierdaagse. Momenteel is het vaandel van het grote korps opgehangen in de hal bij de kantine in de brandweerkazerne van Baarn. Het jeugdbrandweervaandel is opgeborgen in een van de magazijnen in de brandweerkazerneoverdracht vaandels 13 september 1974Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 17 juni 2014

Van Phonogram naar Plantage

Er is veel moois van vroeger verdwenen, dat is op deze site veelvuldig te zien. Maar niet alles wat verdwenen is, was mooi. Dit verhaal – vooral een fotoverhaal – gaat over de sloop van de grammofoonplatenfabriek van Phonogram en de bouw van de Plantage. Het verdwijnen van de laaggeschoolde werkgelegenheid was jammer voor Baarn. De bouw van vijftig mooie woningen voor vooral jonge gezinnen was mooi voor Baarn. Behalve over de sloop en de bouw is er nog wel iets meer te vertellen over Phonogram en moederbedrijf Philips.

Veel bijgebouwen
De acht foto’s van de sloop en de bouw heb ik genomen vanaf mijn dakterras in de Sumatrastraat. Maar we beginnen met een foto uit het archief van het Groene Graf. 
Op het terrein tussen Torenlaan, Javalaan en Oosterstraat – ooit een kale vlakte – is een wasserij gevestigd geweest (heb ik van horen zeggen) en een manege. Van de manege heeft Eric tot mijn verrassing nog een foto. De manege van Zonneveld (schuin tegenover het Baarnsch Lyceum) was dus niet de eerste manege van Baarn en zelfs niet de eerste aan de Torenlaan!
Phonogram is opgericht in 1953, maar ik zie de grammofoonplatenfabriek aan de Torenlaan al op een luchtfoto uit 1949. De oudere naam was Philips Phonografische Industrie. In 1953 maakte Philips er een aparte NV van.
Na die luchtfoto uit 1949 is het fabrieksgebouw nog wel dubbel zo groot geworden. Bovendien werd de fabriek, zoals meer grote bedrijven in Baarn, in de loop van de jaren omringd door allerlei kleine bijgebouwen.
 Dat breidde zich zelfs uit tot de omliggende straten. De dubbele villa op de eerste hoek van de Torenlaan en Sumatrastraat is gebouwd als woonhuis en later door Phonogram omgevormd tot kantoor. Op de plaats van de dubbele villa daarvoor had het bedrijf een grote parkeerplaats. Sumatrastraat 1 was de personeelswinkel van Philips. Het personeel kon er niet alleen grammofoonplaten kopen, maar ook allerlei apparatuur van het moederbedrijf. Op de plek van het moderne dubbele huis Sumatrastraat 1A/1B stond een oud woonhuisje dat Phonogram gebruikte als opslagruimte, met ingang op het fabrieksterrein. Aan de kant van de Sumatrastraat was het afgeschermd door een lelijke muur, wat voor ons wel het voordeel opleverde van veel parkeerruimte. Toen nog wel.Goede buren
Toen ik in 1986 in de Sumatrastraat kwam wonen, vertelde mijn buurman, kunstschilder Jaap de Ruig, dat Philips al zo veel huisjes in de Sumatrastraat had, dat het hier het grote kantoorgebouw wilde neerzetten dat uiteindelijk op de Amalialaan kwam. Het bedrijf moest alleen nog de nummers 3 en 5 kopen, maar op 5 woonde De Ruig, die beweerde dat hij met zijn halsstarrigheid (het was zijn paradijsje dat hij voor geen goud wilde verkopen) de ramp voor de buurt had voorkomen. Zo’n groot kantoor had op de oude Oosterhei beslist misstaan.
Toen de fabriek gesloopt was en de bouw nog niet kon beginnen, was
het immense terrein enige tijd overgeleverd aan de natuur. Er
ontstond zelfs spontaan een vijvertje.

Phonogram was geen slechte buurman. Geluid hoorden wij als buren nooit en er was ook geen andere overlast. Met Kerst ging er soms zelfs een werknemer de buurt door om bij alle aangrenzende huizen een kerstattentie langs te brengen. Ooit stond er in de krant een klein bouwplan op het terrein, waarover ik per brief informatie vroeg. Ik werd direct gebeld door een man die zei: “Als u even hiernaartoe loopt, laat ik u alles zien.” Er kwam een plattegrond en een luchtfoto op tafel en ik kreeg uitgebreide uitleg. Het was duidelijk de ‘policy’ van het bedrijf om buren te vriend te houden, maar de man vond het oprecht leuk om het allemaal te tonen.

Drie bouwplannen
Toen Nederland geen grammofoonplaten meer wilde, bleef de fabriek nog wel even bestaan omdat er nog een markt in Oost-Europa was. Dat duurde niet lang. 
Een jong stel probeert met tekeningen in de hand uit te kienen
waar hun huis komt te staan. 
Geschikt voor ombouw tot cd-fabriek was het gebouw kennelijk niet, Phonogram koos elders voor een nieuw gebouw. In 1995 werd de fabriek aan de Torenlaan gesloopt. Daarna was er eerst een plan voor drie kantoren, met elkaar verbonden door glazen corridors op de eerste verdieping. Loopgangen in de lucht dus, ik vond dat heel mooi. Het ging niet door en het tweede plan bestond uit appartemententorens. Daar was ik minder enthousiast over, maar lelijk was het niet.
Het derde plan bleek haalbaar en werd de Plantage, vijftig woningen in een forse prijsklasse (de duurste acht kostten elk 750.000 gulden), maar blijkbaar wel allemaal haalbaar voor (meestal) jonge Baarnse gezinnen. Ik herinner me een informatieavond op het gemeentehuis, waar de enthousiaste architect iets vertelde over referentieobjecten. Een architect bezoekt het terrein en kijkt vervolgens in de buurt om zich heen.
Deze architect was aan de overkant van de Torenlaan de De Genestetlaan ingelopen. Aan het eind daarvan, eigenlijk aan de Bilderdijklaan (achter het vijvertje) staat een aantal huizen in een halve maan. Dat was voor hem een referentieobject. Zowel uiterst links als uiterst rechts aan de Plantage staat nu ook een rij van vier huizen in een halve maan. Niemand zal daarbij aan de De Genestetlaan denken… behalve de architect. En de bezoekers van die informatieavond.
Aan de woningbouw ging een zorgvuldige grondzuivering vooraf. De eerste woningen aan de Plantage werden betrokken eind 1997.

Straat opgeknapt
Phonogram wilde uiteraard ook af van de hoek Torenlaan/Sumatrastraat en aangrenzende panden.
Die werden in één deal verkocht aan Bert Kraaij, de bekende groenteboer en projectontwikkelaar. Hij ging zelf met zijn gezin wonen in de linkerhelft van het dubbele hoekhuis (inmiddels woont hij daar niet meer). De andere panden en gronden verkocht hij één voor één. De personeelswinkel Sumatrastraat 1 wordt vaak ‘een klein huisje’ genoemd. Mensen die dat zeggen, moeten zich maar eens afvragen of ze in Baarn meer huizen kennen met een woonkamer van 70 vierkante meter. Ja, verbouwde bedrijfspanden zijn soms verrassend grote woningen. De hele rij is mooi opgeknapt, de Plantage is ook mooi geworden. Een stuk werkgelegenheid is uit Baarn verdwenen, dat staat ertegenover. Het is een keuze, je kunt niet alles hebben.


Op deze prachtige luchtfoto is misschien te zien hoeveel huizen er op het terrein passen. Al is het dan nog
moeilijk voor te stellen dat het er vijftig zouden worden.
Johan Hut
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

zondag 15 juni 2014

Een matrilineaire reeks op vaderdag

Vijf generaties, 100% bloedverwant
Doe eens gek. Het is Vaderdag vandaag, maar toch wil ik op deze dag een artikel schrijven over moeders. Wie zich een beetje verdiept heeft in de genealogie weet dat het eigenlijk allemaal draait om de voorouders of afstammelingen in mannelijke lijn. Afstammelingen of voorouders in vrouwelijke lijn zijn leuk, maar veel minder interessant. Eigenlijk is dat de wereld op zijn kop en ik zal u proberen uit te leggen waarom.

De kans uw moeder ook echt uw moeder is mag toch bijna 100% genoemd worden. Zij is degene die u gebaard heeft en er zijn zeer waarschijnlijk mensen bij geweest die getuigen kunnen. Een arts of vroedvrouw, waarschijnlijk ook uw vader. Dus tenzij u met een ander kind verwisseld bent in het ziekenhuis mag u er toch vanuit gaan dat uw moeder inderdaad uw moeder is.

Maar hoe groot is de kans dat uw vader echt uw vader is? Dat is toch een wat schimmiger gebied. Uw vader en moeder waren beiden zeer waarschijnlijk getuigen van uw verwekking, maar alleen uw moeder weet zeker dat uw vader de enige verwekker kan zijn. Zijn er in de periode van verwekking meerdere relaties geweest, dan weet uw moeder het misschien ook niet zeker meer. Verder is er nog de kans dat een kind tijdens een huwelijk geëcht is. De bruid had al een voorkind, en de vader erkende het kind als het zijne. In dat geval hoeft de vader ook niet de vader te zijn. De kans dat uw vader inderdaad uw vader is geweest is dus zeker geen 100%. De officiële schatting is dat op de geboorteaktes tussen de 5% en 10% niet de 'echte' vader vermeld staat. De kans dat uw vader werkelijk uw vader is ligt dus tussen de 90% en 95%.

Het is niet mijn bedoeling om u aan het twijfelen te brengen of uw vader wel echt uw vader is, maar in de 'stambomelarij' vinden wij die vader heel erg belangrijk. Als u aan genealogie doet, dan heeft u waarschijnlijk wel uw voorvader van zo'n 10 generaties terug gevonden. De kans dat u echter de juiste voorvader gevonden heeft is niet zo heel groot.

Hieronder een tabelletje waaruit blijkt hoe klein die kans is dat uw voorvader bloedverwant is bij 5% ontrouw (het beste geval) en 10% ontrouw (het slechtste geval).


Schokkend, of niet? Als u uw voorvader van 10 generaties terug gevonden heeft, dan is de kans dat hij echt bloedverwant is tussen de 35% en 60%. Gemiddeld dus rond de 50%. De kans dat hij echt uw voorvader is, is dus ongeveer even groot als de kans dat hij NIET uw voorvader is. Eigenlijk is het daarom zinloos om uw voorouders in mannelijke lijn te zoeken. Veel interessanter zijn uw voorouders in vrouwelijke lijn. De kans op bloedverwantschap blijft bij elke generatie bijna 100%. Daarom wil ik op deze Vaderdag eens mijn matrilineaire reeks publiceren. Ik ben er bijna 100% zeker van dat deze dames echt bloedverwant zijn!


Generatie 1
Eric Wijnand van der Ent (*1965)

Eric Wijnand van der Ent


Generatie 2
Thea de Ruiter (*1942), trouwde met Dirk Antonie van der Ent (*1940)


Thea de Ruiter


Generatie 3
Grietje Koenen (1915-2012), trouwde met Willem de Ruiter (1915-2002)

Grietje Koenen


Generatie 4
Gerharda van Diermen (1887-1989), trouwde met Teunis Koenen (1882-1973)


Gerharda van DiermenGeneratie 5
Neeltje van de Biezen (1861-1971), trouwde met Cornelis van Diermen (1859-1946)


Neeltje van de Biezen


Generatie 6
Hendrikje van Heiwegen (ca. 1839-?), trouwde met Gijsbert van de Biezen (ca. 1834-?)

Generatie 7
Neeltje van de Kamp (ca. 1812-?), trouwde met Anthonie van Heijwegen (ca. 1811-?)

Generatie 8
Teunisje Elberts Veenenburg (ca. 1780-1836), trouwde met Aart Melissen van de Kamp (1788-1829)

Generatie 9
Hendrikje Hendriks, trouwde met Elbert Aalbertsen

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

donderdag 12 juni 2014

Brandweerkazernes in Baarn

Sinds de oprichting in 1831 is er wat de onderkomens van de brandweer betreft nogal wat veranderd. Vanaf de allereerste periode waren brandweermaterialen opgeslagen in de zogenaamde brandspuithuisjes. Deze waren te vinden in Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche. In Baarn aan de J. van Lenneplaan, Laanstraat 1 en nabij de openbare school aan de Eemnesserweg, de openbare school aan de Oosterheide, de Eembrug, Groeneveld en bij de Openbare School te Lage Vuursche.

Brandspuithuisjes


In de Brandspuithuisjes waren onder andere opgeslagen: slangenwagens, standpijpen, straalpijpen, slangen, touwen, ladders, carbidlantaarns, rookhelmen en beenstukken.

Als Baarn in 1931 overgaat tot de aanschaf van een motorbrandspuit, dient hiervoor een stallingruimte gevonden te worden. Na enig getouwtrek en diverse prijsaanbiedingen wordt de spuit gestald in de garage van de familie Messing aan de Brink (Laanstraat). De motorspuit met trekker was gestald in de garage van de gemeentereiniging en de mechanische ladder werd gestald in het voormalige spuitenhuis aan de Eemnesserweg.

Door de modernisering van de brandweer werd het noodzakelijk geacht de brandweermaterialen te huisvesten in een brandweerkazerne. Besloten werd na goedkeuring van de Raad der gemeente in 1947 een nieuwe brandweerkazerne met slangentoren en daarbij twee dienstwoningen voor de chauffeurs te bouwen aan de Eemnesserweg 52.
 

Een eigen brandweerkazerne

 Door verdere modernisering en uitbreiding van het materiaal werd besloten om in 1973 een nieuwe kazerne te realiseren aan de Plataanlaan 2 en de ruimten in de oude kazerne aan de Eemnesserweg om te bouwen voor de technische dienst van de brandweer. In dit complex kwam een douche en toiletruimte, een eigen meldkamer voor de brandweer en een kantoor voor de commandant. In 1979 werd gestart met deze uitbreidingen en in maart 1980 trok de technische dienst erin. In eigen beheer heeft een aantal vrijwilligers onder leiding van de commandant een kelder onder de uitbreiding gerealiseerd.


Uitbreiding

In 1990 was er opnieuw een grote aanpassing voor de brandweer. Op de hoek Eemnesserweg-Plataanlaan kwam het nieuwe politiebureau, omdat het oude niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. De brandweer kreeg in dat gebouw een drietal kantoorruimten, een pantry en een eigen ingang in de nieuwbouw van het politiebureau, omdat de brandweer langzamerhand kantoorruimte te kort had in de locatie Plataanlaan 2. Tegelijkertijd werd de kazerne uitgebreid met ruimten voor de technische dienst, waarin onder andere een ademluchtruimte. Hierboven kwamen nog magazijnen en een was- en droogruimte voor de slangen.

  Expositie Branden in Baarn

Vanaf 1 maart tot medio juni 2014 is er een expositie over de Branden van Baarn te zien, bij de Historische Kring Baerne, in de Hoofdstraat 1a te Baarn.

Openingstijden zijn van:
- woensdag 14.00 uur tot 16.00 uur,
- zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.
- de toegang is gratis

De expositie is samengesteld door de Historische Kring
en de oud korpsleden van Brandweer Baarn genaamd "Grijs Vuur".Tijdens deze expositie zijn er de branden te zien van de afgelopen 180 jaar. ook zijn er diverse materialen en brandblusmiddelen te zien.

Natuurlijk is het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" te koop voor een klein prijsje (€ 8,00).
Of bestel het boek via: www.grijsvuur.nlGeplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn http://www.grijsvuur.nl
 
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter


dinsdag 10 juni 2014

Je eigen stamboom in 10 stappen

Volgens mij komen bezoekers aan onze site er om twee redenen:


  • foto's van oud-Baarn en oude inwoners van Baarn vinden
  • stamboominformatie vinden

Ik kom ongeveer 2 á 3 keer in de week bij mensen thuis om oude foto's te scannen of verhalen op te tekenen. Mensen die foto's van hun voorouders bezitten, hebben vaak zelf al wat gestoeid met genealogie. Ze waren al nieuwsgierig naar wie die voorouders op die foto's precies waren. Tegenwoordig is het vrij eenvoudig om stamboomgegevens te vinden. Veel is op internet te vinden, dus je hoeft om te beginnen met het uitzoeken van je stamboom niet eens de deur meer uit.

Het vinden van gegevens is dus steeds gemakkelijker geworden en bovendien zijn er ook heel veel hulpmiddelen die het makkelijk maken om uw stamboomgegevens te ordenen en te publiceren. Als u serieus met stamboomonderzoek aan de gang wilt gaan is de manier van ordenen en registreren ontzettend belangrijk. Als ik foto's bij mensen ga scannen schrik ik me vaak rot hoe ze hun stamboomgegevens vastleggen. In het ergste geval hebben mensen al een enorme hoeveelheid werk verricht, maar hebben ze alles op losse kladpapiertjes genoteerd en die weer in aparte envelopjes per tak verdeeld. Soms hebben ze het iets beter aangepakt en houden ze hun gegevens schematisch bij in een excel-spreadsheet. Toen ik net begon met stamboomonderzoek, startte ik ook met zo'n excel-sheet, maar ik kan u vertellen, kladpapiertjes en excel-sheets zijn niet de juiste manier om je gegevens te ordenen en registreren. De eerste paar generaties die u vastlegt lukt het allemaal nog wel, maar al snel wordt het een grote brij van kladpapiertjes en gegevens.

Het is dus heel erg belangrijk om gelijk goed te beginnen. Dat scheelt veel frustraties en onnodig werk. In de weblog van Eric Hennekam vond ik een tiental hele goede tips voor het maken van stambomen. Eric is zoek- en archiefspecialist en schrijft regelmatig over het verzamelen van stamboominformatie. Als ik die tips had gelezen voordat ik aan het verzamelen begon, dan had ik me heel veel werk bespaard. Daarom deel ik die tips ook met u, zodat u niet dezelfde fouten maak zoals ik die destijds maakte:


1. Zet het gratis genealogie programma Aldfaer op je pc http://aldfaer.net Gebruik je een Apple computer koop dan Reunion  http://www.leisterpro.com Alle gegevens die je gaat verzamelen in de stappen 2 t/m 10 zet je in deze software. Ook de foto’s en gescande familiedocumenten, zoals geboortekaartjes, trouw- en overlijdenskaarten, bidprentjes, rouwbrieven, trouwboekje, akten burgerlijke stand, familieadvertenties enz.

2. Verzamel binnen je eigen archief en dat van je familie alle gegevens over geboorten, huwelijken en overlijden. Interview je familieleden. Noteer de volledige voornamen, roepnamen, achternamen, plaatsnamen van je ouders, grootouders, ooms, tantes, nichten etc. Hou rekening met fouten.

3. Verricht literatuuronderzoek om te kijken of je familiegegevens al eerder gepubliceerd zijn. Ga naar www.cbg.nl en vul rechtsboven je familienaam in. Als daarna het vakje Genealogisch repertorium groen wordt dan is er over de geslachtsnamen een publicatie verschenen. Let op: dit hoeft niet altijd familie te zijn. Vraag een kopie van deze publicaties op. Als vriend van het CBG krijg je korting. Altijd doen, want dat geeft nog meer voordelen: www.cbg.nl/page/115 Zie ook nrs 4 en 5. Meer literatuurbronnen zijn te vinden via www.archiefzoeker.nl . Gebruik daar de zoekterm literatuur.

4. Doorzoek de online familieadvertenties, die oa te vinden zijn krantenarchieven (bv www.delpher.nl ) en bij CBG www.cbg.nl,  www.familieberichtenopinternet.nl,  www.mensenlinq.nl. Meer bronnen zijn te vinden via www.archiefzoeker.nl, zoeken met kranten of familieadvertentie. Controleer voor zover mogelijk de gegevens verzameld onder nr. 2.

5. Vraag tegen een kleine vergoeding de persoonskaarten en –lijsten van alle familieleden op die zijn overleden tussen 1938 en 2014 bij het CBG http://www.cbg.nl/index.php/150?id=150

6. Het echte online zoeken kan nu beginnen. Ga naar de site Wiewaswie www.wiewaswie.nl , Maak daar een gratis account. Zoek met alle namen van familieleden, die je hebt gevonden. Let op: geboortegegevens zijn na 100 jaar openbaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar. Noteer werkelijk alle gegevens, die je kunt vinden. Maak afdrukken van de gedigitaliseerde akten. Meestal kun je via deze site al tot ca.1780 je familie in Nederland terug vinden. Hoe rekening met varianten in schrijfwijzen van voor- en achternamen.

7. Ga naar de site GenVer: www.genver.nl  Via deze site heb je toegang tot de gedigitaliseerde bronnen door de Mormonen. Je kunt hier alleen geografisch zoeken. Vul de gegevens aan, die via WieWasWie niet kon vinden. Als je een plaatsnaam niet kunt vinden, bijvoorbeeld omdat de naam niet meer bestaat, gebruik dan de site  www.gemeentegeschiedenis.nl

8. De burgerlijke stand is in 1811 ingevoerd. In het zuiden van ons land soms iets eerder. Vóór 1811 moet je zoeken in de kerkboeken. De zogenaamde DTB registratie (Doop, Trouw, Begraven). Alle DTB registers (en nog veel meer bronnen) op het Internet zijn te vinden via: http://www.geneaknowhow.net Alles wat er bewaard is aan registers per plaats is te vinden in het Repertorium DTB. Dit boekwerk is gratis te downloaden:  http://www.cbg.nl/download/Repertorium-dtb-totaal-ocr.pdf

9. Ga naar de ArchiefWiki http://archiefwiki.org/wiki/Categorie:Archieven Daar kun je alle archiefbeherende instellingen van Nederland vinden. Met de verzamelde geografische familiegegevens zijn zo de honderden online databanken te vinden, die op vele sites soms verstopt staan.

10. Ga naar www.archiefzoeker.nl Zoek daar met het woord genealogie. Dan krijg je een gigantische lijst van Internet bronnen uit binnen- en buitenland. Als je de lijst die nu online staat helemaal hebt doorgespit ben je in 2020 klaar. Elke dag vult Eric Hennekam deze aan. Conclusie: digitaal stamboomonderzoek is een never ending story.

Groenegraf Opzoekservice

Nou, dat zijn toch prachtige handvatten om georganiseerd uw eigen stamboom uit te zoeken, georganiseerd te registreren en doelgericht te zoeken. Toch heb ik op de tips van Eric Hennekam nog een aanvulling.U bent zeer waarschijnlijk op deze website beland omdat u voorouders in Baarn en omgeving heeft. Onze site www.groenegraf.nl staat boordevol met informatie over uw voorouders in het Eemland. Wat dacht u van indexen van begraafplaatsen in Baarn en omgeving, oude adresboeken van Baarn en Soest, een beeldbank met oude portretfoto's van Eemlanders oude krantenberichten uit het Eemland, oude foto's van Baarnse middenstanders en boerenbedrijven. Het kan niet op. Van veel Baarnse families hebben we al stamboomgegevens verzameld. Daarom bieden we u onze gratis Groenegraf Opzoekservice aan. Heeft u Baarnse voorouders? Grote kans dat wij dan al stamboomgegevens voor u beschikbaar hebben.


Wilt u weten wat voor stamgegevens en oude foto's we voor u hebben over uw familie? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we van u wat gegevens nodig, zodat we weten om welke familie het precies gaat en hoe u zelf in die gegevens past. We hebben daarom een formulier ontwikkeld dat u kunt downloaden en invullen. Vult u de gegevens in die u kunt en wilt verstrekken, wij kijken dan of wij u (gratis) kunnen voorzien van stamboomgegevens en / of beeldmateriaal.


Eric van der EntVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter