vrijdag 3 december 2021

Zoekplaatje in Baarn

 

Zoekplaatje in Baarn

 

1: Voor wie is dit monument gemaakt?,

 2: Wat is de naam van de straat langs dit monument?

 
     Deze afbeelding is van rond 1940

U kunt hierop reageren via het sturen van een briefje aan:

 Stichting Groenegraf.nl

T.a.v. Baarnsch Geheugen

Marisstraat 4

3741 SK BAARN

 of stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com.

 Onder de goede inzenders verloten we het boek "Baarn in de Tweede wereldoorlog ……..

terugblik".

Daarnaast ontvangt de winnaar ook nog een en een fles wijn voorzien van een ansichtkaart uit Baarn. Deze fles wijn is beschikbaar gesteld door Mitra Baarn - Van de Steeg Laanstraat 72, 3743 BH Baarn tel; 035-5426063.

 

zondag 28 november 2021

Postkantoor Paleis Soestdijk

 

Postkantoortje Soestdijk krijgt andere bestemming

 

Met ingang van maandag 16 september aanstaande wordt het postkantoortje Soestdijk, dat ressorteert onder het PTT kantoor in Baarn, opgeheven. Om de klanten van dit kantoor niet uit te sluiten van de postale dienstverlening wordt het rijdend postkantoor van het hoofdkantoor aan de Teding van Berkhoutstraat ingezet voor Soestdijk. 

De halteplaats van de PTT wagen is op het grote parkeerterrein tegenover paleis Soestdijk en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 16 tot 17.30 uur. Het oude gebouwtje aan de Amsterdamsestraatweg wordt geschikt gemaakt voor bewoning van het paleispersoneel, zo vertrouwde ons de heer Mol van de Rijksgebouwendienst te Den Haag toe.

Hij voegde hier aan toe, dat in de zestiger jaren de Rijksgebouwendienst het onderhoud van dit gebouw, naast de andere gebouwen aan de overzijde van het paleis, onder haar beheer kreeg. Amsterdamsestraatweg 12 werd onlangs geschikt gemaakt voor de intendant, nu is het de beurt aan de andere panden. Eind negentiende eeuw werd het postkantoortje gebouwd. De vele poststukken van en naar paleis Soestdijk noodzaakten tot het instellen van deze PTT dependance. De afwijkende kleur van de brievenbussen (groen) hebben we te danken aan koningin Emma, die het PTT rood niet in deze fraaie en bosrijke omgeving vond passen. Een sterk verminderd gebruik noopte tot de opheffing, het oude kantoortje werd onrendabel en daarom werd er een andere meer passende bestemming voor gevonden.

 

 Groene brievenbus

Tegen de voorgevel staat een historische staande brievenbus, die als enige in Nederland groen is in plaats van rood, teneinde het uitzicht van koningin Wilhelmina vanuit het paleis niet te bederven.

De laatste postbode was de heer Theo Daatselaar.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

In dienst van het gezag, persoonlijke herinneringen van Simon Verkade bij de Baarnse politie

Wij zijn gek op geschiedenis, en zeker als het over Baarn of de regio Eemland gaat. Als we dan te horen krijgen dat iemand die jarenlang bij de Baarnse politie heeft gewerkt en een selectie uit zijn herinneringen aan het papier toevertrouwt, gaan onze oren spitsen!

Simon Verkade is opgegroeid in Zuid Holland, op een boerderij in Maasland om precies te zijn. In 1965 kwam hij het Baarnse politiebureau binnengelopen om te vragen of er mogelijk een vacature was. Na een selectieprocedure werd hij aangenomen. Samen met zijn echtgenote Bea besloot hij in Baarn te komen wonen en ze gingen er nooit meer weg. Tot aan zijn pensionering in 2001 zou Simon bij de Baarnse politie in dienst blijven. Bij de landelijke regionalisering in 1993, kwam er een grote verschuiving tot stand bij veel politiemensen. Simon werd wijkchef in De Bilt (District Binnensticht). Nu heeft hij zijn belevenissen op papier gezet en mag iedereen het lezen.

Het idee om zijn belevenissen op te schrijven, kwam na een lezing op verzoek van de Historische Kring Baerne. ,,Ik had thuis een doos staan waarop stond: ‘Politie bewaren’. Die ben ik gaan doorspitten. Ik vond in die doos o.a. foto’s, enkele dienstmededelingen, knipsels van diverse kranten, eigen aantekeningen enz. Ik heb het boek vooral voor mezelf geschreven, als ik anderen daarmee kan plezieren, is dat alleen maar fijn.” 

Het 214 pagina’s dikke boek, A4 formaat, kent 3 delen, verdeeld over 22 hoofdstukken. Het eerste een grootste deel over Simons tijd bij de gemeentepolitie Baarn, het tweede over zijn tijd bij de Politie Regio Utrecht, locatie De Bilt. Het derde bestaat uit beschouwingen. Oorspronkelijk was het plan om het boek alleen aan te bieden aan vrienden en kennissen, maar de reacties waren zo leuk dat Simon besloot om het boek beschikbaar te maken voor iedereen die het lezen wil. ,,Het boek moest wel leesbaar zijn, het is geen proces-verbaal. Ik denk dat ik de genoemde zaken er netjes heb ingezet, ik wil daar namelijk niemand mee kwetsen, mijn ambtseed geldt nog steeds.”

Stichting Groenegraf.nl is natuurlijk blij met dit initiatief. Daarom is het mogelijk om het boek via ons te bestellen voor € 29,99 per stuk, exclusief verzendkosten. Afhalen kan in Baarn. Na uw bestelling en betaling zal de drukker de opdracht krijgen om uw exemplaar te drukken. Er zal dus wat tijd zitten tussen uw bestelling en de levering. U krijgt bericht zodra het boek voor u klaar ligt.

Bestellen kan door een mailtje te sturen aan: groenegraf.baarn@gmail.com.

Vermeld in uw bestelling uw naam, adres en telefoonnummer.

Betalen kan op: Knab Bank IBAN: NL70 KNAB 0725 0657 88 t.n.v. Stichting Groenegraf Baarn

zondag 21 november 2021

Groenegraf.nl wordt Geheugenvanbaarn.nl

 door Eric van der Ent

Onze mooie website www.groenegraf.nl bestaat al sinds 2005. Volgend jaar dus alweer 17 jaar. Toen ik destijds op de oude algemene begraafplaats in Baarn aan het speuren was naar onze voorouders om de genealogische gegevens van onze familie aan te vullen, kwam ik op die grafmomumenten allerlei namen tegen die ik kende uit de geschiedenisboekjes van Baarn. De begraafplaats had in de jaren daarvoor op de nominatie gestaan om geruimd te worden. Gelukkig kon Jaap Kruidenier van de Historische Kring Baerne daar een stokje voor steken en is de begraafplaats inmiddels zelfs gemeentelijk monument geworden.

Ik ontdekte op de oude begraafplaats dus vele bekende oude Baarnaars die er hun laatste rustplaats hadden gevonden en ik besloot om onderzoek te gaan doen naar die personen. Wie waren zij? Wat deden zij? Zijn er verhalen over die oude Baarnaars te vertellen of is er zelfs beeldmateriaal van hen te vinden? Onderzoek doen is leuk, maar het heeft geen zin om te onderzoeken, als je de gevonden informatie niet deelt. Zo ontstond de website www.groenegraf.nl

Een paar jaar later was de website enorm uitgebreid en kon men al veel informatie over die oude inwoners van Baarn vinden. Besloten werd om onze activiteiten onder te brengen in een stichting: Stichting Groenegraf.nl. De website groeide en groeide. We kregen hulp van vrijwilligers, er werden boeken over oud Baarn gepubliceerd, oude adresboeken gedigitaliseerd, een weblog met verhalen over oud Baarn opgezet, een beeldbank met oude foto's van Baarnaars op de site geplaatst, oude kranten gedigitaliseerd etc. Slechts een kleine greep uit onze activiteiten. De website omvat dus allang niet meer alleen gegevens over de oude begraafplaats. De naam Groenegraf.nl dekt de lading daarom niet meer, om die reden heet onze website vanaf heden:


geheugenvanbaarn.nl


Wat verandert er?

Voorlopig verandert alleen de naam en de layout van de website. Gegevens die op groenegraf.nl te vinden waren zijn nog steeds te vinden via geheugenvanbaarn.nl. De vormgeving wordt iets strakker en het is iets gemakkelijker geworden om door de site te navigeren.


Wat gebeurt er met Stichting Groenegraf.nl?

Stichting Groenegraf.nl blijft gewoon bestaan. Geheugenvanbaarn.nl is een initiatief van Stichting Groenegraf.nl. Uitingen naar buiten zullen we steeds vaker uit naam van Geheugenvanbaarn.nl doen, maar de stiching blijft verantwoordelijk voor de activiteiten van Geheugenvanbaarn.nl.


Kan ik nog steeds vriend(in) van Groenegraf.nl worden / blijven?

Ja! Heel graag. Zonder de hulp van donateurs kunnen we niet bestaan. Bent u vriend(in) van Groenegraf.nl dan hopen we natuurlijk dat u dat blijft. Nieuwe vrienden en vriendinnen zijn uiteraard van harte welkom. Klik hier om u aan te melden.


Hoe kan ik Geheugenvanbaarn.nl bereiken?

Aan onze contactgegevens verandert niets:
Stichting Groenegraf.nl
Groen van Prinstererlaan 38
3741 VM Baarn

Mail: groenegraf.baarn@gmail.com
Web: www.geheugenvanbaarn.nl
KvK nummer 56397585
IBAN: NL70 KNAB 0725 0657 88
t.n.v. Stichting Groenegraf, Baarn

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan onze nieuwe site: www.geheugenvanbaarn.nl


vrijdag 19 november 2021

Feestelijke spandoeken en verlichting in Baarn rond 31-01-1938

 De versiering. Inmiddels werd er in een aantal straten al druk gewerkt om de versiering in orde te brengen. Veelal droeg deze versiering een eenvoudig karakter. Een blijde gebeurtenis als deze is niet met zekerheid te bepalen, ’t Kon eens anders lopen. Daarom was van een groots plan tot versiering geen sprake. En met deze tendens is ook de bescheiden verfraaiing te appreciëren. Niettemin heeft de Brinkstraat een zeer mooie voorname versiering aangebracht. Aansluitend moge direct genoemd worden de Penstraat. In deze straat heeft men een eigen weg gevolgd, die zeker aanbeveling verdiend en althans zó geslaagd mag heten, dat we reeds van meerderen hoorden: „Zeg heb je de mooie erepoort in de Penstraat gezien?” De Penstraat heeft een eenvoudige versiering aan de einden der straat gemaakt, doch middenin staat een erepoort die een ongemeen feestelijk en voornaam cachet draagt. Vooral bij avond is dit geheel zeer geslaagd. Op een harmonische onderbouw is hier een lichtstralende zon aangebracht waarin een wit lichtende wieg. Het geheel in de nationale kleuren.De Laanstraat heeft meer het toevallig karakter doen spreken en heeft volstaan met een versiering van over de weg zigzag aangebrachte rood, wit-blauwe wimpeltjes, waartussen de kleine lampjes ’s avonds een feestelijk licht geven.

De Nieuwstraat kwam met ’n versiering van zuilen zoals hier ook gebruikt werden bij de feestelijke intocht. Deze zuilen maken een goed effect.

Van de niet-winkelstraten valt te noemen de versiering aan de Dalweg en d’Auinislaan. Met eenvoudige oranje wimpels was hier een aardig effect bereikt in het kader van een geïmproviseerde versiering. De Wilhelminaschool heeft zich met haar oranje en gele wimpels hierbij zeer juist aangepast. Van de meer openbare gebouwen en gedenktekens willen wij nog de volgende noemen:

De Ned. Herv. Kerk op de Brink is op verdienstelijke wijze met krachtige schijnwerpers verlicht, zodat zowel kerk als toren baden in een zee van licht en des avonds een feeëriek gezicht bieden. Bij gunstige weersgesteldheid tekenen zich kerk en toren scherp af op de wolken. Eenzelfde schijnwerperverlichting was ook aangebracht bij de Gedenknaald aan de Torenlaan en bij het monument van H.M. Koningin Emma.

Het Stationsplein en perron zijn ook werkelijk feestelijk versierd. Slingers van groen en oranje bloemen zijn aangebracht op het perron aan beide zijden van de overkapping.

Bijzonder trekt de aandacht de prachtige gasverlichting op het Stationsplein vóór hotel Zeiler. Fraaie decoratieve slingerlijnen omlijsten een gekroond wapenschild.

Maar een der best geslaagde staaltjes van feestverlichting is wel de decoratieve lichtomlijsting van de Prins Bernhardboom bij het Badhotel.

Den heer de Booys en den uitvoerder van het werk de fa. H. J. Lengers komen ; een woord van lof toe.

Tenslotte mogen wij nog noemen de feestverlichting op de Brink en de versiering van het Gemeentehuis.

Het Gemeentehuis moge dan al laat versierd zijn — er werd eerst Dinsdagochtend aan begonnen — wat er staat is zowel bij dag als avond een harmonisch geheel.