vrijdag 23 oktober 2020

Antwoord zoekplaatje

 Zoekplaatje in Baarn

Het antwoord van vorige week is Hermanus Kroon, 50 jaar lid van Crescendo.

Hoe vaak komt het nog voor dat iemand vijftig jaar lid is van een vereniging. Volgens mij word je tegenwoordig gelijk geridderd als dat gebeurt. Bij de familie Van de Bunt werden de dozen met oude foto's van zolder gehaald en daar kwam dit prentje tussen de oude foto's tevoorschijn.

Of deze meneer Kroon geridderd is weet ik niet, maar vast staat dat het gevierd is. Op 27 november 1948 werd in de Baarnse Sociëteit aan de Leestraat in Baarn een feestje gegeven om dit heuglijke feit te vieren. Zou daarbij ook dit Crescendo lied gezongen zijn? Vast wel! De muziek voor dat lied werd geschreven door Jo Koops en H. Bakkernes, de tekst was van N. van Zijst. Het was geschreven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de vereniging. Dat werd, vanwege de oorlog, pas eind 1945 gevierd.


Met de hulp van onze vrijwilliger Henk Kroon, overigens geen familie van deze meneer Kroon, hebben we kunnen achterhalen wie deze heer H. Kroon precies is. Het gaat hier om Hermanus Kroon, geboren in Baarn op 17 juni 1879 in Baarn, zoon van Cornelis Kroon en Gerretje Klinkenberg. Hermanus was kleermaker aan de Veldheimweg. Hij is in 1903 getrouwd met Carolina Louisa van Buuren en kreeg (voor zover ons bekend) vier kinderen: Gerritje, Johanna Hendrika Cornelia, Johanna en Cornelis (Cees) Kroon. Van de laatste weten we dat hij ook actief was bij Crescendo. In het adresboek van 1948, het jaar dat vader Hermanus jubileerde, staat hij vermeld als commissaris van Crescendo.

Hermanus Kroon was in 1948 vijftig jaar lid. Hij is namelijk lid geworden op 29 oktober 1898. Hij was toen 19 jaar oud. Fanfare Crescendo is in 1894 opgericht. Hermanus was er dus bijna vanaf het begin bij. De eerste dirigent, Jan Hendrik van Dapperen (1865-1948) zou het dirigeerstokje tot 1937 blijven zwaaien. Een groot gedeelte van de tijd dat Hermanus lid was.

Op bovenstaande foto gemaakt door de Baarnse fotograaf Adriaan Boer, begin vorige eeuw, is Fanfare Crescendo te zien tijdens een prachtige optocht door Baarn. De foto moeten begin vorige eeuw gemaakt zijn. Mogelijk is Hermanus Kroon ook een van de muzikanten op het rijk versierde rijtuig.

In 1921 werd in het Pekingbos een concours gehouden, nog ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Crescendo in 1919. In het kritisch verslag werd Herman Kroon bejubeld. "De kleine trom heeft een prachtige roffel", zo was er te lezen. De bespeler van die kleine trom was in die tijd, u raadt het al, Herman Kroon.

Herman Kroon, onze jubilaris, stierf in 1964. Herman werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan. Hij werd 85 jaar oud. En nu weer 56 jaar later, schrijven we een stukje over hem. Gewoon door een leuk prentje, gevonden in een doos met oude foto's. En... Crescendo bestaat nog steeds! Al meer dan 126 jaar!

Met dank aan Wil en Gijs van de Bunt voor het jubileum-prentje van Hermanus Kroon.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN. De winnaar deze week is J.Tetteroo uit Baarn.