vrijdag 17 september 2021

Antwoord van vorige week: Eerste steenlegging Musis Sacrum

Al eerder vertelde ik over de schouwburg achter hotel Velaars aan de Brink die afbrandde. Na de brand zat Baarn met een probleem. Wat kon nu als schouwburg gebruikt worden? Er kwam een zaal bij het Badhotel en als noodoplossing werd de aula van het oude Baarnsch Lyceum aan de Stationsweg gebruikt. Maar het was duidelijk dat er een definitieve oplossing moest komen. En die oplossing kwam er. Op 12 april 1928 werd de eerste steen gelegd van het concertgebouw "Musis Sacrum" aan de Nicolaas Beetslaan in het voormalige Pekingbosch. Deze eerste steen werd gelegd door mevr. Van Reenen, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Baarn. Oprichter en voorzitter van Musis Sacrum was Jan van der Hoop.

de eerste steen legging op 12 april 1928

Op 27 oktober van dat jaar werd Musis Sacrum officieel in gebruik genomen met de opvoering van "Het Chineesche Landhuis" door "Het Vereenigd Toneel". Op 3 november daaropvolgend vond een galaconcert plaats door het Utrechts Stedelijk Orkest.

Musis Sacrum zou de grote sterren van Nederland trekken om hun voorstellingen te laten zien, maar ook de lokale verenigingen hadden weer een plek om hun toneelvoorstellingen en muziekconcerten uit te voeren, hoewel de akoestiek van dit theater naar zeggen te wensen overliet. Toch besteedde de architect ruim aandacht aan de akoestiek door de toepassing van een preparaat van suikerrietvezel, dat verwerkt werd in de wand- en plafondbekleding.

Musis Sacrum

Het gebouw had een ruime hal, foyers met buffetten, wandelgangen, garderobes en een flinke orkestruimte met plaats voor dertig musici. De zaal bood plaats aan vijfhonderd mensen. Vierhonderd beneden en op het balkon nog eens honderd zitplaatsen. Het toneel werd twaalf meter hoog, elf meter breed en vijftien meter diep. In 1937 werd al besloten tot een verbouwing van deze mooie concertzaal. De cabine voor bioscoopvoorstellingen werd gesloopt waardoor er meer ruimte kwam voor frontplaatsen. Verder kwam er een verhoogd podium, waardoor ongetwijfeld het het zicht op het podium verbeterde, en er kwam een tweede ingang waardoor de zaal sneller bezet en ontruimd kon worden.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het in gebruik genomen door de Duitsers en later door de Canadezen. In die tijd is het gebouw enorm in verval geraakt. Het gebouw zag er eind 1945 geruïneerd en troosteloos uit. Toch zagen Van der Hoop en voorzitter Van Kempen kans om de middelen te vinden om te herstellen wat vernield was. In de jaren vijftig was exploitatie zonder subsidie echter geen haalbare kaart meer. In 1953 stierf Van der Hoop. Besloten werd om het gebouw aan te bieden aan de gemeente Baarn voor de symbolische som van 1 gulden.

De gemeente hielp niet en zo kwam er in 1969 een eind aan het gebruik van schouwburg Musis Sacrum. Er wordt gefluisterd dat de toenmalige burgemeester van Baarn, Mr. F.J. van Beeck Calkoen, die in de Nicolaas Beetslaan woonde, niet wilde dat de concertzaal werd opgeknapt vanwege de verkeersoverlast.

Jarenlang heeft het gebouw nog leeggestaan en verpauperde het totaal. Pas in 1976 werd het gebouw gesloopt. Het binnenterrein werd verdeeld tussen de omliggende woningen en op het voorterrein werden nieuwe woningen gebouwd. Dat was het eind van Musis Sacrum. De winnaar deze week is: J.Muntinga.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten