vrijdag 10 juni 2022

​De Dorpsbus van Baarn

Het is 1 augustus 1988 

Vandaag is de Dorpsbus haar dienstverlenende werk aan het Baarnse publiek begonnen, maar zaterdagmorgen vond op de Brink en aansluitend in ’’Royal” reeds de officiële ingebruikneming plaats. 

De echtgenote van onze burgemeester mocht als eerste burgeres van Baarn tevens als eerste passagier in de bus plaatsnemen en ontving daarvoor een ludiek kaartje. Mevrouw Miedema liet zich van haar kant evenmin onbetuigd en overhandigde voor dat kaartje even symbolisch de eerste gulden, opgehangen aan een lint met de Baarnse kleuren. Er waren drie ritten nodig voor alle genodigden, het college van B. en W. was bijvoorbeeld voltallig en met echtgenotes aanwezig. Na de eerste proefrit gemaakt te hebben, vertrok de bus nog tweemaal met belangstellenden uit het publiek.

Mevrouw Miedema ontvangt het eerste buskaartje

Daarbij reed de bus slechts één van de twee lussen. De plattegrond en alle overige gegevens van de Dorpsbus zijn trouwens op grote borden (2 bij 1 meter) op de Brink achter de bloemenkiosk en op het Stationsplein te vinden. De vele haltes in het dorp zijn met gele bordjes en daarop in zwarte letters Dorpsbus aangegeven.

Bij de overdracht stond de bus bij de muziektent opgesteld, waarin een groot bord met ”Uw Dorpsbus van start” de bedoeling van al die drukte aangaf. Op de bus (en buskaartjes) reclame van sponsors, waarbij alleen nog een plaatsje aan een van de zijkanten openbleef, omdat die sponsor zijn bijdrage niet op tijd gereed had.

Alvorens mevr. Miedema-Boukema als eerste passagier te verwelkomen, reikte voorzitter Kusters van het Stichtingsbestuur de firma Hop nog de benodigde vervoersvergunning uit. 

In "Royal” bleken gelukwensen binnengekomen te zijn van ”De Leuning” en de ’’Ouderenbus” van de FGBB. Ook waren er nog enkele sprekers. Eerst voorzitter Kusters om de vele medewerking nog eens te belichten en de wens uit te spreken, dat de Dorpsbus in dit eerste proefjaar meer slijtage zou krijgen van het in- en uitstappen, dan van het aantal af te leggen kilometers.

Wethouder Teeling bracht de steun van de plaatselijke overheid nog tot uitdrukking en prees het elan van de initiatiefnemers. Stichtingssecretaris Gianotten werd als stuwende “motor” achter dit initiatief nog verrast met een grote taart in de vorm van de Dorpsbus, terwijl taxibedrijf Hop als laatste voor al die belangstelling bedankte.

de route van de Dorpsbus

Op de linker afbeelding ontvangt mevrouw Miedema van voorzitter Kusters het eerste buskaartje. Op de rechter afbeelding ziet u de route die door Baarn werd gereden met de Dorpsbus.

Wilt u uw herinneringen delen, stuur een e-mail naar: bakker.groenegraf@gmail.com. Of een briefje aan: Baarnsch Geheugen Marisstraat 4, 3741 SK BAARN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten