donderdag 19 januari 2017

Baarn ontvangt een Zuidamerikaanse President

Op 7 Juli 1960 kwam voor de tweede maal een President van een Zuid-Amerikaanse republiek ons land bezoeken.
Voor de tweede maal viel Nederlandse Spoorwegen in samenwerking met de Deutsche Bahn de eer te beurt dit belangrijke transport te mogen verzorgen.
Bij ons wekt het station in het landelijke Baarn altijd herinneringen aan een reis door de Harz, waar nog vele bouwwerken staan van vóór de eerste Wereldoorlog. De houtwerkversieringen aan het gebouw, de landelijke rust om het station heen en de keurig opgeruimde sporen en perrons maken telkens weer deze indruk. Toen dan ook op 7 juli extra bloembakken met Petunia's en groen nog meer fleur aan het perron gaven, waarna twee forse marechaussees met getrokken eresabel zich posteerden op het tapijt, dat van de perronrand naar de Koninklijke Wachtkamer leidde, flitste onwillekeurig door ons heen: ,,Der Kaiser kommt".

Zo moet een station in Duitsland er in 1912 hebben uitgezien toen de Duitse Keizer nog regeerde. Veel uniformen, veel militairen en een flink muziekkorps. Toen deden wij het anders dan de Duitsers van vóór 1914; mogen we zeggen: menselijker.
Natuurlijk was er het protocol dat zijn eisen stelde, natuurlijk waren er militaire commando's, dat is onvermijdelijk bij een dergelijke ontvangst. Doch door dit alleen heen voelde men het individu denken en handelen.

De ontvangst zelf was eenvoudig en hartelijk. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard verwelkomde de hoge gast nadat de trein precies op tijd tot stilstand was gekomen.
President Frondizi benutte de aanwezigheid van een microfoon om op het perron terstond zijn vreugde uit te spreken over de samenwerking tussen Argentinië en Nederland.

Daarna betrad men de wachtkamer. Hier werden de garnizoenscommandant en de burgemeester van Baarn voorgesteld, waarbij President Directeur van de NS eveneens zijn opwachting maakte.
Toen het gezelschap zich naar buiten begaf werden we ons er op eens weer van bewust, dat Argentinië zich uitstrekt over verschillende klimaattypen van het Zuidelijk Halfrond. Het Argentijnse volkslied dat door de Koninklijke Militaire Kapel gespeeld werd verenigde twee melodieën in zich: de ene leek een psalm, de andere een vrolijke operettemars!

7 juli 1960 voor het Station in Baarn
Na het volkslied de inspectie. Stram stond de Erecompagnie aangetreden. Typisch menselijk inspecteerden Prins Bernhard en zijn gast. Ze toonden welbewust interesse. De Erecompagnie was dan ook wel het aankijken waard!
De inwoners van Baarn - waaronder enige Argentijnen - genoten van het schouwspel. Te snel was het voor velen voorbij. Een hofauto wachtte. De motorordonnansen startten ....

Een klein station van ons nationale bedrijf had met dit bedrijf weer een rol gespeeld in de praktijk van de internationale politiek. Een Staatshoofd had boven alle, andere mogelijkheden de trein uitverkoren om naar Nederland te reizen.
Waarvan akte!

Met dank aan de heer J. Kouwenberg uit Baarn voor het artikel.

 Geplaatst door L.J.A.Bakker 
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten