donderdag 26 januari 2017

School met den Bijbel in Lage Vuursche

School met den Bijbel in Lage Vuursche

De geschiedenis van het lager on­derwijs in De Lage Vuursche be­gon in 1640 toen de Ambachtsheer Gerard van Reede van zijn Heer­lijkheid 'De Vuursche' een dorp wilde maken. Hij bouwde een kas­teel, een kerk, een molen en een school. In 1660 werd de koster Jan Claeszoon Ros als eerste school­meester benoemd. Na Ros volgen tot 1925 een hele rij schoolmees­ters van de openbare lagere school. Op 1 november 1923 wordt de eer­ste School met den Bijbel met de heer Mur als hoofd geopend. Nadat de heer Mur in 1939 met pensioen gaat, wordt hij opgevolgd door meester Meeuwsen. Bij het uitbre­ken van de tweede wereldoorlog wordt hij onder de wapenen geroe­pen en vervangen door de heer Van Baaien. Na de capitulatie komt de heer Meeuwsen weer terug.

Tijdens de bezetting werd de school vanaf 1944 tot de bevrijding door militairen bezet. In 1947 ver­laat de heer Meeuwsen de school en wordt opgevolgd door meester Henzeveld. Na Henzeveld komen achtereenvolgens de heren Van den Heuvel, Boor en Schuurman. Meester Veen was tot de definiteve sluiting in 1965 het laatste hoofd van de school. De leerlingen van de eerste drie klassen kregen les van de dames Bokkelhuining, Geijtenbeek, Metz. Doeke Grimm en mej. Pop.

Een van de oud-leerlingen tekende een plattegrond van het schoolge­bouw. Aan de Slotlaan was de ingang van de school met twee loka­len. Op de hoek van de Slotlaan met de Dorpsstraat stond de woning van de hoofdonderwijzer. De school had twee speelplaatsen. Vroeger een voor de meisjes en een voor de jongens. Op het plein voor de jongens stond een grote mast voor het drogen van de brandslangen. Achter het schoolgebouw stond nog een gebouw, tot 1934 was dit de openbare school. Dit ge­bouw deed later dienst als gymnas­tieklokaal. Een van de oud-leerlin­gen herkende dit lokaal op de foto.

Ook werd er verteld hoe gezellig het vroeger op school was. In de winter tijdens de bezetting moesten de leerlingen hout voor de kachels meebrengen. Een van de leerlin­gen, Gert Bos, liep later stage op zijn eigen school toen hij zelf de kweekschool volgde, Het nieuwe schooljaar begon vroeger in april. Veel leerlingen moesten dagelijks ver reizen. Daarom was er maar vijf dagen per week school en geen vrije woensdagmiddag. In 1965 is de school gesloten.

De foto is genomen bij het afscheid van meester Mur in 1939. De herkende gezichten op de foto zijn:

1. Bets Gaasenbeek, 2. Jopie Seldenrijk, 3. Eefje Knapper, 4. Dientje van Kooi, 6. Niesje Seldenrijk, 7. Riet Mierwijk, 8. Tiny Bos, 9. Rijkje van Kooi, 10. Gerda van Oos­terom, 11. Mar Stormbroek, 12. Cor van Oosterom, 13. Jannie Velthuizen, 16. Marga van Oosterom, 17. Mw. J. Emmer, 18. Albert Mur, 20. Mw. Knapper, 22. Bert van Asselt, 24. Herman Mur, 25. mevr. Seldenrijk, 26. Mw. Crugten, 27. tante Heintje van Oosterom, 32. Zuster v.d. Brink, 37. Marie van Klin­geren, 48. Mw. van Klingeren, 49. Mw. Vervat, 46. Marretje Crugten, 56. Sofie Kraal, 57. Willem Kraal, 58. Jannetje v.d. Brink, 59. Meester Mur, 60. mevr. G. Mur-Haanstra, 61. Mieke van Oosterom, 62. Cor Karelse, 63. Miesje Cregten, 65 de heer Karelse, 66 Ger van Asselt.


het afscheid van meester Mur in 1939
Met dank aan mevrouw Barlo die het stuk beschikbaar stelde uit de serie "Kiek nou toch 's effe an" van Koos Kolenbrander


Geplaatst door L.J.A.Bakker 
 http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten