donderdag 6 april 2017

De intocht van het Prinselijk Paar in Baarn
Op dubbelzinnige wijze hebben de inwoners van Baarn, in april van 1937, blijk gegeven van hun groote vreugde bij de intocht van het Prinselijk Paar, dat ze een nieuwe verblijfplaats, het paleis Soestdijk, heeft betrokken. Van de feestelijke ontvangst geven we reeds enige overzichten.
De burgemeester van Baarn, jhr. mr. G.C.J. van Reenen, verwelkomde de hooge ingezetenen zijner gemeente.


een stoet door een eere-escorte van 32 amazones en ruiters in de Hoofdstraat

De Brink

Een overzicht van de Brink te Baarn, waar onder hartelijke belangstelling van vrijwel de geheel Burgerij de officiële ontvangst van het Vorstelijk Paar plaats vond.
Overal waren fraaie versieringen in straten en lanen aangebracht, hetgeen er niet weinig toe bijdroeg om een feestelijke stemming te veroorzaken.

De Laanstraat

We behoeven eigenlijk niet te vermelden, dat de feeststemming volop aanwezig was. Een  enkel plaatje als demonstratie hiervan: dit leuke groepje wist me te doen!

Kunsthandel Wijnja


Bij den Baarnschen kunsthandel van den heer Wijnja worden speciale herinneringsborden uitgegeven in verband met de inkomst van het Prinselijk Paar. De Koninklijke Familie heeft van deze borden reeds enkele exemplaren in ontvangst willen nemen.

Herinneringsbord en Kussens

Leerlingen van de Koningin Emma Naaldvakschool te Baarn vervaardigden 'n prachtig stel kussens, dat aan het Prinselijk Paar zal worden aangeboden.


Duizenden rhododendrons zullen langs de Koningslaan, wanneer zij omstreeks Mei in bloei staan, een schitterende kleurenpracht ten toon spreiden, en dezen toegangsweg tot het paleis tot een sprookjeslaan maken.

Het gebouw voor de speciale bewaking

Nu het paleis Soestdijk weer bewoond wordt, heeft het ook een speciale bewaking gekregen vanwege de rijksveldwacht De manschappen, die onder leiding staan van den majoor A. A. v. Amerongen, zijn ondergebracht in dit gebouw, tegenover het paleis gelegen.


 
Reeds enkele malen heeft H.M. de Koningin een bezoek gebracht aan het paleis Soestdijk, ten einde de verbouwingswerkzaamheden in ogenschouw te nemen. Hoewel aan die bezoeken geen ruchtbaarheid wordt gegeven, weet het publiek al gauw, dat Hare Majesteit zich te Soestdijk bevindt. En het blijft dan vaak uren wachten tot de Koningin het paleis weer verlaat.

Het nieuwe postkantoor te Soestdijk
Het eigen postkantoor van Soestdijk is opengesteld. Het is ondergebracht, tegenover het paleis, in het administratiekantoor van het domein Soestdijk.

De Nieuwstraat had zijn beste beentje voorgezet.

De Torenlaan

Geplaatst door L.J.A.Bakker 

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten