donderdag 14 maart 2019

Villa Berg en Dal
Villa Berg en Dal, is gebouwd op grond dat behoorde bij kasteel Groeneveld.Het terrein
bestond uit hakhout en heideveld. Schrijver Jacob van Lennep kocht een stuk grond van de eigenaar van kasteel Groeneveld. 28 april 1841 laat Daniël Dijs een herenhuis en een burgerwoning bouwen. Bankier Hendrik Luden koopt op 1 november 1888 het herenhuis, na overleg met de gemeente, laat hij het huis afbreken en laat er een nieuw huis bouwen. Het ontwerp is van de architecten J.P.F. van Rossum en W.J. Vuyk, deze hebben ook Carre in Amsterdam ontworpen, de bouwer van de villa is de Baarnse aannemer W.van Doornik.
Cornelis Gerardus Veth, bewoner van villa Tjaco Mahé aan de Emmalaan koopt 28 juni 1916 Berg en Dal.De heer Veth is een Amsterdams industrieel, hij laat de villa verbouwen in de huidige staat. 

De heer Veth is op 26-6-1948 overleden. Zijn weduwe J. Veth-Prince verkoopt de villa(was hun woonhuis geworden) op 16 september 1949 aan een “strooman” hetgeen achteraf bleek een 4-tal mannen te zijn voor fl. 80.630,00.

Op 1 december 1951 verkopen zij de dan nog resteren gronden en opstallen aan Leendert Frits Cornelis Volker te Naarden voor fl. 85.000,00.
Deze koper laat er een 4-tal appartementen in bouwen welke te koop worden aan geboden voor fl. 30.000,00. Doch er melden zich geen kopers!

Op 1 juli 1954 werd de koopakte voor Berg en Dal (excl. het Koetshuis aan de Guldenhoflaan 33) getekend door het Apostolisch Genootschap
voor de prijs van fl. 103.000.-. 
Berg en Dal in 1997
Berg en Dal staat in een landschappelijk park met gazons, boomgroepen en een sterk verdiepte slingerende vijver, waardoor het huis nog imposanter lijkt te zijn. Rond het park staat een smeedijzeren hek, dat bij de ingangen is voorzien van fraaie stenen pijlers. Berg en Dal is een huis met twee bouwlagen onder een samengesteld dak. De plattegrond en de opstanden zijn asymmetrisch. De belangrijkste gevels zijn de voorgevel en de tuingevel. De voorgevel bestaat uit een middendeel van drie traveeën breed. De middelste travee bevat de ingang onder een zuilenportiek en wordt geaccentueerd door een trapgevel met klauwstukken. Rechts bevindt zich een aanbouw, daarachter is het halfrond uitgebouwde trappenhuis tegen de rechter gevel te zien. Links staat een overhoeks geplaatste hoektoren, die drie bouwlagen hoog is en is voorzien van een opengewerkte lantaarn onder een uivormige bekroning. De tuingevel heeft in het midden een tweelaagse vijfzijdige erker met een half kegelvormig dak tegen een trapgevel met klauwstukken. Rechts van deze erker is de inham op de begane grond tussen hoektoren en de erker opgevuld. Links van de erker is een veranda gezet. Op de verdieping zijn balkons gecreëerd boven de genoemde elementen naast de erker. De linker zijgevel (ten opzichte van de tuingevel) is asymmetrisch en heeft rechts een topgevel. Tegen deze gevel is onder een fronton decoratief reliëf aangebracht. Deze grote villa is een van de fraaiste voorbeelden van een huis in Hollandse neonrenaissancestijl. Deze neostijl komt tot uiting in kleine details als cartouches, maar ook in trapgevels met klauwstukken en bandwerk. De materialen zijn baksteen, natuursteen en pleisterwerk.
De bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het onderzoek dat de heer H.M.M. Vugt heeft uitgevoerd en daarbij alle notariële akten zijn verzameld en ingebonden en aangeboden aan de Baarnse Historische Kring Baerne, waarvan hij een gewaardeerd lid was. Een origineel/kopie van de aktes zijn in het bezit van het het Apostolisch Genootschap.


Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten