vrijdag 17 januari 2020

De Guido de Brèsschool bestond 25 jaar in 1981


De Guido de Brèsschool aan de Begoniastraat bestaat 5 september vijf en twintig jaar. In 1953 is deze protestant-christelijke basisschool begonnen met twee klassen onder leiding van de heer S. Willemse. Nu dit cursusjaar (1981) de deuren voor de 25ste keer open gingen was dat om 289 leerlingen binnen te laten. Voor allen die in deze tijdspanne bij de Guido de Brèsschool betrokken waren, de leerlingen en oud-leerlingen, de leerkrachten en oud-leerkrachten, ouders en bestuursleden, zijn er de volgende week feestelijkheden in de pen. En de met de "Guido" verbonden kleuterschool "de Springplank" viert natuurlijk mee.
1960- 1965 met dhr. Willemse
Aan de rand van het Eemdal, nog net in de oude buurt, staat de basisschool Guido de Brès, Samenwerkende protestants - christelijke schoolbesturen hebben de school opgezet en in 1955 ging een enthousiaste heer Willemse in zee in een laag gebouw met vier lo­kalen en twee klassen. In 1971 droeg hij de leiding over aan de heer van Essen, die ook nu nog resideert. Er waren toen acht klassen met 245 kinderen.
Het gebouw moest meegroeien en werd uitgebreid. Er kwam een verdieping op. Vandaag is het nog maar net groot genoeg voor de tien klassen kinderen, die er dagelijks van twaalf meesters en juffrouwen les krijgen.
In 1960 kreeg 'de "Guido" gezelschap. De kleuterschool de Springplank vestigde zich in de schaduw van de grote broer, Sindsdien vormen de 2 scholen een gelukkig koppel en zijn ze op weg naar een geïntegreerde toekomst.
de Sprinkplank 
25 jaar is genoeg om een beetje traditie op te bouwen en geschiedenis te maken. Maar het is ook jong genoeg om fris aan de volgende periode te beginnen. Eén leerkracht van het eerste begin doet daaraan mee. Alle anderen zijn later in de Bres gesprongen.
Daar men op de "Guido" graag viert, gaat deze schoolverjaardag niet zomaar voorbij. Er wordt een feest gebouwd. Dat begint voor de leerlingen en kleuters op donderdag 4 september met ballonnen, een optocht en een vos­sejacht. 's Middags zijn er twee voorstellingen van het poppentejater Otto van der Mieden van de TV.
Op vrijdag spelen ze op de Guido een groot spel en eten ze samen. Voor alle andere betrokkenen is er een open school. Die vrijdagavond (5 september) voor 3e ouders (vanaf half 8) en op zaterdag 6 september vanaf twee uur voor oud leerlingen, oud leerkrachten en -bestuursleden.
Onder meer zijn er in de school dan een paar lokalen ingericht om van bezoekers het heimwee los te maken, met oud lesmateriaal, oude meubels, enz. Het moderne materiaal wordt ook getoond.
Met een hedendaagse schooltest, de CITO toets, kunnen bezoekers, die de schoolbankjes al ver achter zich lieten, tonen dat ze nog best mee tellen in de huidige tijd. Zo zijn er nog een paar attracties.
Bij dit alles loopt men natuurlijk een grote kans om oude bekenden tegen het lijf te lopen. De oudste bekende, de heer Willemse, zal er ook zijn. Een speciaal feestschrift, geheel aan deze verjaardag gewijd en beschikbaar voor alle bezoekers, completeren de rij van feestelijkheden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten