vrijdag 13 januari 2012

Helpende handen gezocht

Onze site www.groenegraf.nl bestaat bij gratie van de hulp van onze bezoekers. Alleen redden we het niet. En gelukkig zijn er al veel mensen die ons meehelpen. Door oude foto's in te sturen, gegevens aan te leveren, grafmonumenten te fotograferen, adresboeken te digitaliseren enz. enz.
We willen nu graag weer een klus klaren, en als een paar vrijwilligers ons willen helpen, is die klus zo geklaard. We beschikken over scans van de ledenlijst van School- en Werktuinen Baarn uit de periode 1924-1949. Het zijn allemaal hand-geschreven pagina's, soms alleen namen van kinderen, soms met vermelding adres en soms is ook vermeld op welke school het betreffende kind les had.

U begrijpt het waarschijnlijk al. Die gegevens willen we digitaal doorzoekbaar maken. Dat houdt in de de gegevens overgetypt moeten worden in excel tabellen. De eerste 46 pagina's hebben we al gedigitaliseerd en zijn al op onze website te vinden. Klik hier om dat te zien.
Maar we hebben nog veel meer pagina's om over te typen en daarbij hebben we uw hulp nodig. Als u zich meldt als vrijwilliger, dan sturen we u een scan van een pagina toe en een excelblad waarin de gegevens getypt kunnen worden. U kunt dat doen in uw eigen tempo, er is geen tijdsdruk. U bepaalt zelf hoeveel pagina's u wilt overtypen. Heeft u geen zin meer, dan houdt u er gewoon mee op. Zolang u zin en tijd heeft sturen we u nieuwe pagina's toe zodra u ons daarom vraagt. Natuurlijk hopen we dat we veel aanmeldingen krijgen. Als we allemaal een paar pagina's overtypen is de klus zo geklaard en maken we veel bezoekers blij. Daar ben ik van overtuigd.

Aanmelden kan via ons emailadres: evd.ent@gmail.com
Alvast bedankt!