zondag 22 september 2013

Jan Daatzelaar bij Van Gend en Loos

Het is alweer lang geleden, maar vroeger was in de Oranjestraat in Baarn Van Gend en Loos te vinden. Van mevr. H.J. van Hoorn-Balkenende kreeg ik een prachtige foto toegestuurd van een rijtuig met paard voor het pand van Van Gend en Loos in de Oranjestraat. Als u goed kijkt kunt u zien dat op de zijkant van de wagen staat: "Nederlandsche Spoorweg V.G&L" (dus Van Gend & Loos). Als u dan nog twijfelt dan bewijst het bord op de gevel dat het om een gebouw van Van Gend & Loos gaat. Daarop staat: "van Gend & Loos: H. Colignon & Co. Factorij der Nederlandsche Spoorwegen voor binnenlandsch vervoer van bestelgoederen".

Misschien vraagt u zich af wat de naam Colignon op de gevel doet. Van Gend & Loos was van oorsprong van de grondleggers Jan-Baptist van Gend en zijn zwager P.J. Loos. In 1885 werd het bedrijf overgenomen door Hippolyte Colignon. Het bedrijf was tot dan to vooral gericht op personenvervoer per rijtuig, maar Colignon stootte het personenvervoer af en richtte zich op het stukgoederenvervoer. De naam Van Gend & Loos bleef gewoon bestaan.

Van Gend & Loos in de Oranjestraat in Baarn.

Als u door de kar op de foto heenkijkt ziet u nog net de eerste winkel van 'onder de rieten dakjes' met daarvoor de grote kastanjeboom.

In de deuropening van het gebouw van Van Gend & Loos staat Henri Jacques Willem Balkenende (1880-1949) die in 1917 directeur van Van Gend en Loos vestiging Baarn was geworden. Mevr. H.J. van Hoorn-Balkenende, die deze foto aan ons ter beschikking stelde is een kleindochter van hem. Voor de wagen staat Louis Ravenhorst (1895-1984), zoon van Matthijs Ravenhorst en Gijsbertje Bouw. Louis trad op 17-1-1916 in dienst bij van Gend & Loos in Baarn. Hij werd besteller waarbij zelfs nog met een hondenkar gereden werd. In 1921 werd hij overgeplaatst naar Amsterdam, waar hij tot aan zijn pensionering op 31 januari 1960 heeft gewerkt. Toen hij met pensioen ging was hij hoofdbesteller 1e klas (loodsbaas).

Rechts, bij het hoofd van het paard staat Johannes (Jan) Daatzelaar (1876-1966), zoon van Johannes Daatzelaar en Maria Willemsen. Johannes was van 1899 tot 1941 besteller bij Van Gend & Loos. In de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg hij de naam "de oude" achter zijn naam. Daar was alle reden voor want in 1919 kwam zijn neef, zoon van broer Martinus Daatzelaar, ook een Johannes (Jan) Daatzelaar, ook in dienst bij Van Gend & Loos. Deze Johannes (Jan) Daatzelaar (1895-1981), zoon van Marinus Daatzelaar en Maria Anna Kok, werd dus "jonge Jan" genoemd.

Jan Daatzelaar en de Van Gend & Loos vrachtwagen.

Het A.T.O. logo.
Onlangs ontving ik van Monique en Wim Boersma bovenstaande foto. Grootmoeder van Monique en Wim is Klara Catharina Daatzelaar, gehuwd met Wilhelmus Josephus Boersma, zus van Jan "de jonge" Daatzelaar. Op deze foto zitten twee mannen op de bumper van een Van Gend & Loos wagen. Op de deur van de vrachtwagen ziet u het ATO logo. A.T.O. stond voor "Algemene Transport Onderneming", onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen. In 1928 bracht N.S. Van Gend & Loos onder in deze onderneming. Eén van de mannen op de bumper van de vrachtauto is Johannes (Jan) Daatzelaar. Onbekend is echter of het je jonge of de oude Jan betreft. Mogelijk staan ze er zelfs beiden op. Hierbij dus een oproep: wie herkent deze mannen? En wie kan de foto (ongeveer) dateren?

Update 22-9-2013
In een reactie liet mevr. L. Webber weten dat de foto in ieder geval van na de oorlog moet zijn, omdat het hier om een Engelse vrachtwagen gaat. Die waren er pas na de oorlog. Ook de pet is herkenbaar. Als bron heeft zij het boek 'Twee eeuwen op Van Gend & Loos 1796-1996' gebruikt. De foto moet rond 1945/1946 gemaakt zijn.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten