donderdag 12 september 2013

De herinnering aan Flora bioscoop in volle glorie terug

Het prachtige herstelde uithangbord.
Waarschijnlijk zal het de meeste bezoekers aan onze winkelstraten niet eens opvallen, maar vorige week is een klein stukje nostalgie teruggekomen in de Laanstraat. De ogen van het winkelend publiek zijn natuurlijk op de etalages van de winkels gericht. Helaas door de crisis zijn die etalages veelal ook nog eens leeg. Maar ik wil u graag eens uitnodigen om uw blik eens richting de gevels boven de winkels te richten. Daar zijn soms leuke kleine historische (nostalgische) dingen te bewonderen. Vorige week is daar weer iets moois aan toegevoegd.

Vele Baarnaars zullen zich de Flora Bioscoop in de Laanstraat nog herinneren. Deze bioscoop was te vinden tegenover de ingang van de Laandwarsstraat. Tegenwoordig is Trekpleister in het pand te vinden en tot voor kort herinnerde bijna niets meer aan de mooie bioscoop van weleer. Maar de afgelopen weken is de gevel van het pand onder supervisie van Buro Bouw Management (BBM) uit Baarn hersteld en - nog leuker - het oude Flora uithangbord in volle glorie hersteld. Een klus waar Jan Kuijer van Buro Bouw Management trots op mag zijn. Ik ben er zeker van dat vele Baarnaars nu met veel plezier weer eens naar dat uithangbord kijken en hun nostalgische herinneringen de revue laten passeren.

In het pand van de oude bioscoop zijn nu twee bedrijven te vinden, namelijk Trekpleister, aan de kant van de Laanstraat en Mitra, aan de achterzijde bij de parkeerplaats bij de Laanstraat. Als u aan de kant van de Mitra staat, dus op de parkeerplaats, ziet u pas hoe groot het gebouw is. De complete benedenverdieping is nu winkelpand, maar naar verluidt is de bovenverdieping nog steeds herkenbaar als bioscoop.
De Flora bioscoop gezien vanaf de parkeerplaats.
Flora in zijn glorietijd.
Baarnaar Ed Vermeulen heeft eens wat van zijn herinneringen aan deze bioscoop aan het papier toevertrouwd en mij die herinneringen toegestuurd: "Het Flora Theater was een 'echte' bioscoop, compleet met stalles, parket, loges en een groot balkon. De voorgevel aan de kant van de Laanstraat, had twee etalages, waar filmfoto's en -posters hingen gewijd aan diverse hoofdfilms. In een overdekte nis hingen de foto's van de zondagmiddagfilms. Dit waren in mijn jeugdjaren voornamelijk oorlogs- en avonturenfilms, waarin de cowboyfilm (spreek uit 'koiboi') sterk vertegenwoordigd was. TV was er nog niet, dus op zondag gingen we de ene week naar het voetbal, Baarn 1 speelde nog aan het terrein aan de Zandvoortweg, en de andere week naar de bioscoop Flora. Na de film gingen ik en mijn vriendjes opgewonden van de spanning en met rooie koppen naar huis, waar we vaak nog naspeelden wat we in de film hadden gezien.


Flora bioscoop in de jaren vijftig, zie het mooie uithangbord dat nu weer in ere hersteld is.

In het grote voorportaal, de hal, bevond zich rechts achter een hokje met een raampje, de kassa. Aan de kassa zat meestal mevrouw Visser, echtgenote van de exploitant van de bioscoop, Ab Visser. Bij de ingang werd je opgevangen door dhr. Witteveen, in vol ornaat gekleed in een prachtig uniform, compleet met admiraalspet, werd je kaartje afgescheurd en werd je naar je plaats gebracht. Links en rechts de zaal in of de trap op naar boven. Als het licht dan uitging verstomde het geroezemoes en keken we naar het voorprogramma. Daarin was dan ook het Polygoon Journaal te zien waarin het nieuws uit binnen- en buitenland vertoond werd. Maar minstens even belangrijk: in het voorprogramma werd voorinformatie over films die binnenkort vertoond zouden worden verstrekt. Zo wisten we waar we voor moesten sparen."

Ed Vermeulen herinnert zich nog de grote film "Rock Around the Clock" met Bill Hailey. In de grote steden waren er bij vertoning van deze film relletjes uitgebroken. Ook in Baarn dreigde onrust te ontstaan, maar door tijdig ingrijpen van de Baarnse politie, rechercheurs Pit en Smit, werd erger voorkomen.

Zo zag het bord er tot een paar weken geleden uit.
De Flora bioscoop opende in 1930 zijn deuren. Eind 1972 was het afgelopen. Exploitant Ab Visser stierf al in 1970. De bioscoop was niet meer rendabel. Mevrouw Visser probeerde nog subsidie bij de gemeente te krijgen om de bioscoop te moderniseren of een danszaal aan de bioscoop toe te voegen, maar de gemeente Baarn stond daar destijds niet voor open. Mevrouw Visser was daar behoorlijk verbitterd over. Zij vond dat de bioscoop ook een culturele functie in Baarn had, maar de gemeente was van mening dat het een puur commerciëel bedrijf was. Dat was het einde van de bioscoop.

Nu, in 2013, wordt de herinnering aan deze mooie bioscoop weer in ere hersteld, met een prachige gevel een een nog mooier uithangbord.

Met dank aan Ed Vermeulen, voor zijn herinneringen, en Jan Kuijer van Buro Bouw Management voor het prachtige werk. De herinneringen van Ed Vermeulen zijn in uitgebreidere vorm te lezen in tijdschrift Baerne, editie december 2005, van de Historische Kring Baerne.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten