donderdag 4 april 2019

De Baarnse veldwachter Ernst Hoes

Ernst Hoes (1822-1897)
Als ik zo'n mooie foto bekijk en zo'n imposant figuur zie, kan ik me altijd moeilijk voorstellen dat zo iemand vroeger echt door de straten van Baarn gelopen heeft. Niets ten nadele over deze man hoor, maar stelt u zich eens voor dat hij vandaag door onze Laanstraat zou lopen, dan had hij toch wel wat bijkijks gehad, of niet?

Even voorstellen dan maar:

Dit is Ernst Hoes, veldwachter in Baarn. Hij is geboren op 30 oktober 1822 in 's-Gravenhage als zoon van Christiaan Hoes en Anna Catharina de Wever. Op 1 juli 1855 trad hij in dienst als veldwachter in Baarn, een functie die hij tot 1 januari 1886 zou blijven uitoefenen. Ruim dertig jaar dus. Zoals hij op deze foto is uitgedost zal hij er niet dagelijks uitgezien hebben. Dit tenue is ongetwijfeld voor speciale gelegenheden. Haar in de krul en baard in de scheiding, Ernst Hoes ziet er opgepoetst uit.

Ernst zal denk ik een man zijn geweest die iedereen in Baarn gekend moet hebben. Als je ruim dertig jaar zo'n functie bekleedt kan dat bijna niet anders. Bovendien was de Baarnse gemeenschap in die jaren nog niet zo groot. Bij zijn aantreden telde Baarn nog maar ongeveer 2000 inwoners. Een jaar na zijn aantreden in Baarn trad hij in het huwelijk met Johanna Wilhelmina d' Herripon, een meisje uit Doesburg. Het huwelijk vond plaats in Baarn. Uit het huwelijk werden maar liefst 10 kinderen geboren, allen geboren te Baarn.

Eervol ontslag voor Ernst Hoes. Een krantenbericht uit 1885.
Zo'n veldwachter moest, als hij even tijd had, ook assisteren op het gemeentehuis. Zo is de handtekening van Ernst Hoes te vinden op talloze geboorte- en overlijdensaktes, omdat hij als getuige is ingeroepen bij het opmaken van de aktes op het gemeentehuis.

Ernst Hoes stierf op 2 juli 1897 in Baarn, op 74 jarige leeftijd. Zijn echtgenote stierf een jaar later op 64 jarige leeftijd, ook in Baarn.
Vreemd is wel dat van de hele familie Hoes niets meer is terug te vinden is in Baarn. Zo weet ik niet waar het echtpaar Hoes begraven is en ook niet waar de kinderen gebleven zijn. Als u daar meer over kunt vertellen, stellen wij dat uiteraard op prijs.
geplaatst door L.J.A.Bakker
(eerder geplaatst in 2014)