vrijdag 9 april 2021

Van Snackbar tot Wasserette in 1969

Het bedrijfspand met bijbehorend erf, ondergrond en op­stal van C. Th. Timmers aan de Sta­tionsweg 5, de brood- en banketbak­kerij die tegenwoordig meer bekend staat als o.a. snackbar zal wanneer de gemeenteraad zijn goedkeuring hecht aan een voorstel van B. en W. voor f 106.000 in handen overgaan van de gemeente. Deze heeft het per­ceel, groot 200 m2, nodig om het Brinkplan te kunnen realiseren.

De eigenaar zal als tegenprestatie in staat worden gesteld, een stuk bouwgrond aan te kopen aan de Prof. Krabbelaan om daar een nieuw be­drijfspand met bovenwoning te kun­nen vestigen. Deze verkoop behelst een bedrag van f 20.016 waarvoor de raad ook een krediet wordt ge­vraagd. Overigens zal de eigenaar het perceel Stationsweg 5 gratis kun­nen blijven gebruiken en bewonen tot­dat de verhuizing naar de Prof. Krabbelaan een feit is tot een maximale duur van anderhalf jaar gerekend vanaf het tijdstip waarop de grond aan de Prof. Krabbelaan in eigendom is afgedragen.
Het nieuwe bedrijfspand met wo­ning aan de Prof. Krabbelaan zal een onderdeel gaan vormen van een blok­je van drie winkel-woonhuizen met garages aan deze laan. B. en W. stel­len namelijk ook voor grond te ver­kopen aan G. de Jong en J. Huurde­man beiden uit Baarn, die aan de Prof. Krabbelaan de bouwplannen willen verwezenlijken in samenwer­king met C. Th. Timmers.
De heer C. Th. Timmers, die zich 16 jaar geleden in het meer dan 150 jaar oude zakenpand van de familie Brou­wer als banketbakker vestigde en in 1957 zijn op de hoek van de Stationsweg en Bosstraat gelegen automatiek opende, heeft zich aan de Prof. Krabbelaan gevestigd omdat zijn oude zaak in het saneringsplan voor de Brink ligt en binnenkort gesloopt zal worden.
Met het betrekken van het nieuwe pand slaat de heer Timmers nieuwe wegen in op zakelijk gebied. Hij heeft zijn oude stiel vaarwelgezegd en opent he­denmiddag in het pand Prof. Krabbe­laan 8 met een receptie een moderne wassalon, annex zelfbediening chemisch reinigen.
In de nieuwe zaak staat een batterij van volautomatische wasmachines op­gesteld, die per machine zo'n 6 á 7 kg wasgoed voor hun rekening kunnen nemen (voorwas, hoofdwas, spoelen en centrifugeren). Er staat zelfs een ma­chine, die 11 kg wasgoed tegelijk kan verwerken (iets voor grote gezinnen). Tot de uitrusting van de wassalon be­hoort ook een 1.90 m. brede mangel, die met het werpen van een munt in een gleuf in werking wordt gesteld.
Bezoeksters die van de mangel ge­bruik maken kunnen hun schone goed kast droog mee naar huis nemen.
Nieuw voor Baarn is de afdeling zelfbe­diening chemisch reinigen. Hiervoor is een grote Böwemachine (geleverd door het Baarnse Ingenieurs­bureau De Ridder) opgesteld. Met be­hulp van deze machine kan men binnen 20 minuten 5 kg kleding - onverschillig of dit nu herenkostuums, japonnen of wollen truien zijn - zelf reinigen, zon­der dat het goed kreukt, of krimpt. Heeft men slechts enkele kledingstukken te reinigen, dan kan men ook in de Wassalon terecht, want de heer Tim­mers is depothouder van Chemische Wasserij 1A (Brinkstraat) geworden. Hedenavond kan men deze moderne zaak vrijblijvend bezichtigen. Onge­twijfeld zullen vele plaatsgenoten van deze gelegenheid in 1969 gebruik hebben gemaakt om eens te zien hoe gemakkelijk men toen de was zelf buitenshuis kan doen.

Snackbar Stationsweg hoek Bosstraat

Krabbelaan net na de nieuwbouw

diverse jaren later