vrijdag 19 augustus 2022

1e Baarnse Politieauto

 Het is 23 oktober 1956

Belangrijke aanwinst voor het Baarnse

Politiecorps

Overdracht van een bijzonder goed uitgeruste manschappen/materieel- auto met mobilofoon.

Zaterdagmorgen is de nieuwe belangrijke aanwinst van het Baarnse politiecorps — een manschappen/materieel-auto met mobilofoon — in gebruik genomen. Hieraan was een officiële overdracht van de wagen door de leveranciers aan het hoofd van het Gemeentebestuur en het politiecorps — burgemeester mr. F. J. van Beeck Calkoen — vooraf gegaan op het terrein voor de politiegarage. De overdracht geschiedde door de heer J. J. Lange laan, directeur van Automobielbedrijf J. C. P. Legemaat, Official Ford Dealer, alhier.


De eerste Baarnse Politieauto in 1956

De heer Langelaan sprak er zijn genoegen over uit, dat de politieautoriteiten na lang wikken en wegen hun keuze hebben laten vallen op een Ford Taunus, basic type en dat de wagen op aanwijzingen van de hoofdinspecteur zo uitgerust is, dat hij als model kan dienen voor politiecorpsen, die in de nabije toekomst eveneens met een manschappen/materieel-auto uitgerust zullen worden. De wagen is echter niet alleen bijzonder goed uitgerust, doch ook zeer snel en zal dan ook ongetwijfeld voldoen aan alle eisen, die de politieautoriteiten aan een dergelijke wagen kunnen stellen.

Na de burgemeester en de hoofdinspecteur de verzekering te hebben gegeven, dat steeds op een snelle en accurate service van de Baarnse Ford Dealer gerekend kan worden, bood de heer Langelaan de burgemeester het kentekenbewijs en het contactsleuteltje van de wagen aan, waarmee de overdracht een feit werd. De heer J. Corsmit, die als chef van de afdeling Overheidsinstellingen en Militaire Zaken van de N.V. Nederlandse Fordfabrieken, bij de overdracht aanwezig was, zei dat het Baarnse politiecorps met deze wagen een raspaardje rijker geworden is, waarop het corps en Ford trots mogen zijn. De uitrusting van deze wagen is zo ingenieus en zo perfect, dat gerust geconstateerd mag worden, dat er zo geen tweede in Nederland rijdt. Spreker zei er zeker van te zijn, dat deze politieauto de aandacht zal trekken van de politieautoriteiten in andere gemeenten.

Het embleem van de politie in Nederland

De burgemeester, die de speeches van de heren Langelaan en Corsmit beantwoordde, zei er van overtuigd te zijn, dat deze politiewagen in alle opzichten aan zijn doel zal beantwoorden en dat hij een exempel zal worden voor andere corpsen.

Naast de hoofdinspecteur, de heer G. J. Backer, de inspecteur, de heer J. C. Schuerveld Schrijver erf de adjudant, de heer J. A. M. Bekking, waren alle agenten die op het bureau dienst deden, van de overdracht getuige, evenals de heer Joh. v. d. Deijssel uit Soestdijk, die voor het praktische interieur van de wagen zorg droeg.

 Een model politiewagen

Tijdens de proefrit, die na de overdracht plaats vond, demonstreerde de bestuurder, verkeersagent K. de Wit, die de wagen ook ingereden heeft, de werking van de mobilofoon. Door middel van dit ingenieuze apparaat, dat uit een zender en een ontvanger bestaat, kan de bestuurder binnen een straal van minstens 25 km (dus ook als de wagen b.v. in Utrecht rijdt) het Baarnse politiecorps oproepen en met de agent van de wacht een gesprek voeren. Omgekeerd kan het bureau te allen tijde de bestuurder oproepen en spreken als deze met de wagen op controle is.

De hoofdinspecteur wees de burgemeester en de genodigden, die de proefrit meemaakten, op het vele materiaal, dat zich in de wagen bevindt en dat zo ingenieus is opgeborgen, dat het hoegenaamd geen plaats inneemt. Zo zijn onder de zittingen grote bergruimten voor het mee te voeren materiaal. Zelfs de zender en de ontvanger van de mobilofoon zijn onder een zitting weggewerkt. Tegen de wanden van de auto zijn enige kastjes gebouwd, waarin papieren, breekgerei en ander materiaal geborgen zijn. De wagen is uitgerust met een brancard, schuimblusapparaat, looplamp met 20 m snoer, obstakellichten, een klaptafeltje (voor het opmaken van processen-verbaal) en met 8 geriefelijke zitplaatsen voor de manschappen en eventuele arrestanten. Onder de wagen is een aluminium ladder van 3 m aangebracht en op het dak bevindt zich naast de luidspreker die ook als sirene dienst kan doen — een stellage, die de dienstdoende agent niet alleen in staat stelt alles in wijde omtrek te overzien, doch ook om foto’s te maken van bepaalde situaties. Praktisch is verder het valluikje met het opschrift: „Halt, politie!”, dat de bestuurder met het overhalen van een handle voor de achterruit kan laten neerklappen.

De maximum snelheid van de auto bedraagt 125 km, de constante snelheid 105 km per uur. Deze manschappen/materieel-auto mag werkelijk een belangrijke aanwinst voor het Baarnse politiecorps genoemd worden. Hij zal in een reeds jaren gevoelde behoefte gaan voorzien, want Baant heeft met zijn drukke verkeerswegen, zijn Koninklijk paleis en zijn grote oppervlakte, voor een goede politiecontrole een dergelijke wagen nodig.1 opmerking:

  1. De bij dit artikel gepubliceerde foto, toont zeker niet de eerste politieauto van de Baarnse politie. De foto is dan ook niet gemaakt in oktober 1956. Deze Ford Taunus dateert uit eind jaren zeventig/begin jaren tachtig van de vorige eeuw. In 1956 hadden alle motorvoertuigen namelijk een donkerblauwe kentekenplaat met witte letters. De gele kentekenplaat met zwarte letters werd pas in 1978 ingevoerd. De hier getoonde Ford is het model TC3 Taunus, dat werd geproduceerd gedurende de jaren 1980–1983. Dit was overigens ook het laatste model van de Ford Taunus.
    Kentekens met de combinatie twee letters - twee cijfers - twee letters werden voor het eerst pas afgegeven in 1978. In 1956 kende men enkel kentekens met de combinatie twee letters - twee cijfers - twee cijfers. (bron: wikipedia)

    BeantwoordenVerwijderen