vrijdag 26 augustus 2022

Chef-monteur van Kouterik

  ZILVEREN DIENST JUBILEUM BIJ DE PARKGARAGE (11-30-1954)

 Chef-monteur van Kouterik werd in de bloemetjes (en de sigaren) gezet.

Woensdag 1 December was de heer B. van Kouterik 25 jaar in dienst bij de Parkgarage aan de Amalialaan. De goede verstandhouding tussen de eigenaar en het personeel van dit bekende garagebedrijf heeft zich bij de herdenking van dit jubileum op wel bijzondere wijze geuit.

’s Morgens tegen 11 uur werd de heer van Kouterik met zijn echtgenote en kinderen aan zijn woning afgehaald en naar de garage gereden. Daar werd de jubilaris toegesproken door de heer A. van de Hoef, die hem dank bracht voor het vele verantwoordelijke werk dat hij voor het bedrijf verricht heeft. Als chef-monteur heeft de jubilaris zich ook verdienstelijk gemaakt met het opleiden van leerlingen, waaruit verscheidene bekwame vakmensen gegroeid zijn. De heer van de Hoef wilde zijn dank voor dit alles niet bij woorden alleen laten en bood de jubilaris als blijk van waardering een gouden polshorloge en een fraaie foto van het bedrijf aan.

Namens het personeel werd de jubilaris toegesproken door de heer B. Brink, die met waardering getuigde van de collegialiteit van de heer van Kouterik, die altijd bereid is de personeelsleden met raad en daad bij te staan. De dank hiervoor werd met een fraaie wand- lamp en een grote fruitmand tot uiting gebracht.

Om 3 uur vond in de woning van de jubilaris aan het Mesdagplein een receptie plaats. Vele cliënten van het bedrijf maakten van deze gelegenheid gebruik om de heer van Kouterik persoonlijk geluk te wensen; anderen zonden gelukstelegrammen en brieven, die meestal vergezeld gingen van bloemen en andere attenties.

Namens Z.K.H. Prins Bernhard kwam de chef van de koninklijke garage de jubilaris gelukwensen en een kistje sigaren aanbieden.

Uit de vele geschenken, die de heer van Kouterik op zijn jubileum dag mocht ontvangen — bloemstukken, fruitmanden, sigaren, sigaretten, enz. — blijkt wel, dat zijn werk door de clientèle van de Parkgarage op prijs wordt gesteld.

’s Avonds was het gehele personeel van het bedrijf bij de jubilaris te gast.

De vorige eigenaar van de Parkgarage dhr. A.G.J. Ambrosius rond 1908


 

Links, klaar om in te stappen staat Nicolaas Karel Jansen (1873-1954), aan de andere kant van de auto zijn echtgenote Wilhelmina van Scherrenburg. Deze foto is genomen bij de Parkgarage in de Amalialaan in Baarn. Wie de overige personen zijn is mij niet bekend.Diverse foto's uit verschillende periodes

De Parkgarage rond 1954


L

Geen opmerkingen:

Een reactie posten