vrijdag 5 mei 2023

VERGETEN

 

VERGETEN

[Waar gebeurd in Baarn in 1927.]

De verlaten oude zwerver,  ( Dhr. P. Richter )

Moe gelopen door den dag,

Was gelukkig en tevreden

Toen hij op de cel-brits lag.

Voor zoo'n afgeleefde tobber

Is er niet veel medelij,

Want zoo'n man betaalt zijn tol niet

Aan de Groote Maatschappij.

In het hok voor arrestanten

Kreeg hij gratis nachtverblijf,

0p de koude harde slaapplaats

Strekte hij het oude lijf,

Achttien dagen, achttien nachten

Gingen troosteloos voorbij,

Niemand dacht aan dezen zwerver 

     (Net als in de Maatschappij ).

Toen , ineens , kwam de ontdekking,

O, wat een politiebok !

Achttien dagen , achttien nachten,

Doodgehongerd in het hok....

Alles kwam in volle actie,

Resultaat van 't onderzoek:

De agent vergat te kijken 

In het, officiële boek.

Arme afgetobde zwerver,

Ben je nou niet dankbaar, blij,

Dat je niets meer hoeft vragen

Van die Groote Maatschappij?

Nou ben jij in andere oorden

Voor een ander onderzoek, 

Daar krijg je een beter plaatsje

In het Officiële Boek.


[Clinge Doorenbos]