zondag 24 augustus 2014

Politieman in Oorlogstijd, inspecteur Chris Dragt

Politieman in Oorlogstijd van Elly Dragt,
boordevol Baarnse geschiedenis!
In 2010, alweer vier jaar geleden, werd ik benaderd door Gerhard (Gerry) Breekveldt, geboren Baarnaar (1925), maar geëmigreerd naar Nieuw Zeeland. Hij was inmiddels de Nederlandse taal verleerd, maar schreef, in het Engels, dat hij goede herinneringen had aan zijn tijd in Baarn. Hij had wat herinneringen op papier gezet en wilde dat wel met ons delen. Het probleem was dat hij dit alleen op papier had en geen idee had hoe hij dat per email naar ons toe zou kunnen krijgen. Dan maar per post, een prima alternatief toch? Na ruim een maand onderweg te zijn geweest kwam de brief uit het verre Nieuw Zeeland in Baarn aan. In een grote envelop waren getypte velletjes en wat foto's en tekeningen te vinden. Alles in het Engels, maar wat een prachtige verhalen uit het Baarn van weleer!

Eén van die verhalen sprak mij extra aan, dat was een verhaal over het eind van de Oorlog, volgens mij een nog nooit eerder gepubliceerd, en natuurlijk waargebeurd, verhaal uit Baarn. Ik vroeg Gerry of ik het verhaal mocht publiceren op onze website. Gerry vond dat prima. Zo gezegd, zo gedaan. Korte tijd later was in ons oude weblog het verhaal te vinden. Dat blog is inmiddels ter ziele en vervangen door dit mooie weblog. Het verhaal van Gerry heb ik natuurlijk opnieuw in ons weblog geplaatst en u kunt het hier lezen.

Elly Dragt
Een paar maanden later werd ik benaderd door Elly Dragt. Zij had het verhaal gelezen en zou graag in contact komen met dhr. Breekveldt. Zij schreef dat ze zich aan het verdiepen was in de geschiedenis van Baarn in oorlogstijd. Dhr. Breekveldt zou haar wellicht meer kunnen vertellen. Ik heb haar daarop het emailadres van dhr. Breekveldt gegeven. Of dat contact nog tot stand gekomen is weet ik niet, dhr. Breekveldt, geboren in 1925, was immers al op leeftijd. Met mevrouw Dragt heb ik later nog verschillende keren contact gehad. Ik kwam erachter dat zij een dochter is van Chris Dragt, politie-inspecteur ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Uit boekjes over Baarn in oorlogstijd kende ik gebeurtenissen die plaats hadden gevonden waarbij haar vader een belangrijke rol heeft gespeeld. Als inspecteur van politie zat Chris Dragt in een moeilijke positie. Voor de Duitsers moest hij doen alsof hij zich hield aan de Duitse regels en eisen, terwijl hij intussen deed wat hij kon om de Duitsers tegen te werken en het verzet te helpen. Een gevaarlijke situatie!

Het lukte me om een afspraak met dochter Elly Dragt te maken. Ik had het boekje Baarn in Oorlogstijd te leen gehad van haar en wilde het haar persoonlijk teruggeven. Ik toog naar Rotterdam om het boekje terug te brengen en hoopte dat mevr. Dragt mij zou willen vertellen over haar vader Chris en de bijzondere gebeurtenissen in Baarn, maar ze vertelde me dat ze gegevens aan het verzamelen was om zelf een publicatie te maken over het leven van haar vader. Een beetje teleurgesteld was ik natuurlijk wel, maar uiteraard had ik er begrip voor.

Zo verstreken er een paar jaar. Af en toe had ik contact met mevr. Dragt en af en toe deelden we wat informatie over Baarn in oorlogstijd, totdat ik twee weken geleden een berichtje van haar ontving dat haar nieuwe boekje uitgekomen was: Politieman in Oorlogstijd, inspecteur Chris Dragt en zijn vrouw Dicky van Wijhe. Sterker nog, een paar dagen later lag er een exemplaar in mijn brievenbus. En wat een prachtig boek!

Elly heeft het boek geschreven voor haar kleinzoon Max, zoals in het voor- en nawoord te lezen is. Hierdoor leest het boek als een heel erg persoonlijk verhaal. Nauwkeurig beschrijft Elly de belevenissen van het gezin Dragt en de moeilijke tijd die haar vader had als politieman in Baarn. Zijn verzetswerk had tot gevolg dat Chris Dragt opgesloten werd in een kamp in Vught. Hij overleefde het kamp en kwam weer terug in Baarn. Zijn tijd in het kamp zorgde voor nog meer anti-Duitse sentimenten. Op een gegeven moment moest hij zelfs onderduiken. Chris Dragt werd na de oorlog nooit meer de oude. De gebeurtenissen in de oorlog hadden hem beschadigd.

Het politiekorps van Baarn vlak na de oorlog. Chris Dragt, zittend tweede van links.

Elly Dragt weet het op een prachtige manier te verwoorden. Gebeurtenissen die in Baarn in de oorlog plaatsvonden worden in het verhaal meegenomen. Veel feiten zijn wel bekend, maar doordat deze gebeurtenissen verweven zijn in dit persoonlijke verhaal grijpen de gebeurtenissen nog meer aan. Ik heb genoten van het boek. Het moet voor Elly een emotionele klus geweest zijn om dit mooie werk te maken. Ik kan iedereen aanbevelen het boek aan te schaffen en te lezen. Zeker als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Baarn in oorlogstijd.

Het verhaal van dhr. Breekveldt, waarnaar ik hierboven refereer is ook in het boek verwerkt. Daarbij wordt ook verwezen naar onze website (leuk!).

Het boek kost € 17,50.
Bezorging in Baarn is gratis.
Wilt u het bestellen? Stuur dan een mailtje naar groenegraf.baarn@gmail.com.


Eric van der EntVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter