vrijdag 31 maart 2017

Omnummering Smutslaan, een verzoek aan de gemeente Baarn

door Eric van der Ent


Via bewoners van de Smutslaan in Baarn vernamen wij over het voornemen van de gemeente Baarn om de huisnummering van de Smutslaan te wijzigen, dit in verband de geplande nieuwbouw op het N.B.S.-terrein. Wij, als Stichting Groenegraf.nl, zouden het gemeentebestuur dringend willen verzoeken om het voornemen tot wijziging van de huisnummers te willen heroverwegen.
Reden om dit verzoek aan het college van Burgemeester en Wethouders te richten is het feit dat de Smutslaan is bebouwd met prachtige historische villa’s met elk hun eigen geschiedenis. Die geschiedenis is vastgelegd in verschillende publicaties, bijvoorbeeld het boek “Baarn, Geschiedenis en Architectuur” maar ook de eerdere publicatie over het architectuuronderzoek van de gemeente Baarn zelf uit oktober 1979. Bij wijziging van de nummering zullen de verwijzingen in deze publicaties niet meer kloppen.
 
Voor onze publicaties over de geschiedenis van Baarn en haar inwoners maken we vaak dankbaar gebruik van online gepubliceerde historische kranten, onder andere op www.delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek. In die online doorzoekbare kranten is een zee aan informatie te vinden over historische panden in Baarn. Bij verkoop van deze panden werd vaak heel veel informatie vermeld, zoals naam van de architect, bouwstijl, beschrijving van het pand en vaak zelfs de inboedel. Bij het loslaten van de huidige nummering zal het in de toekomst niet meer mogelijk zijn, of in ieder geval veel moeilijker worden, om de juiste informatie bij het juiste pand te kunnen registreren.

In de afgelopen decennia is het al te vaak gebeurd dat huisnummeringen van straten in Baarn volledig op de schop gingen. Een feit waar we met onze onderzoeken heel vaak tegenaan lopen en wat onze onderzoeken steeds belemmerd.


Het voorstel van de buurtbewoners om het te bebouwen terrein een aparte straatnaam te geven steunen wij dan ook van harte. Wellicht kan er voor die straat een mooie passende, voor die plek historisch relevante naam gevonden worden. Dat zou voor de bewoners heel veel ergernis en administratieve rompslomp uitsparen en (toekomstig) geschiedkundig onderzoek vergemakkelijken.

Namens Stichting Groenegraf.nl
Eric van der Ent

Eric van der Ent
Bovenstaande oproep is tevens per brief aan het gemeentebestuur gericht.


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. 

Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten