maandag 22 mei 2017

De gebouwen van Crescendo

door Johan Hut


Een paar krantenfoto’s uit 1981 zonder verhaal, dat lieten we u kort geleden zien. Twee daarvan riepen bij mij toch wat naar boven, omdat ze misschien een actueel vervolg krijgen. Het gaat om de huisvesting van Crescendo. Misschien blijft de muziekvereniging gewoon in het mooie eigen gebouw zitten, maar er bestaat ook kans dat zij verhuist. Dan zou het in de geschiedenis een derde eigen gebouw krijgen en opvallend genoeg voor de derde keer in de Acacialaan. Althans, als we het eerste stukje Plataanlaan voor het verhaal nog even de oude naam geven.Timmerwerkplaats

Het kerkgebouw van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk
aan de Eemnesserweg
Crescendo werd opgericht op 30 oktober 1894. In het jubileumboekje ui 1994 lees ik dat het doel was:
“Het beoefenen van instrumentale muziek, om daardoor veredelend op hare leden te werken. En muzikale kennis en beschaving te kweeken, door het houden van oefeningen en het geven van uitvoeringen en ook wel wedstrijden te geven.”
Een oefenruimte werd direct gevonden, omdat er kort daarvoor een kerkgebouw was vrijgekomen. Het was het gebouw van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aan de Eemnesserweg, tegenover waar later de Koningin Julianaschool stond. Het gebouw is nog steeds te zien vanaf de grote parkeerplaats. De achterste helft is in gebruik bij drukkerij Bakker, de voorste helft is verdeeld in een beneden- en een bovenwoning.
Het kerkgebouw werd gebouwd in 1888 en hield die functie slechts tot 1893. Het op twee na oudste kerkgebouw van Baarn heeft die functie maar vijf jaar gehad. De kerk ging namelijk al snel samen met die aan de Oude Utrechtseweg. Meester Pluim schreef in zijn beroemde boek ‘Uit de Geschiedenis van Baarn’ over het gebouw: “Het werd verkocht en voortaan als vergaderlokaal voor verschillende verenigingen gebruikt, zoals voor Crescendo en Zanglust.” Hier zat de grote meester fout, zo blijkt uit het boekje van Crescendo. De muziekvereniging oefende er wel, maar dat was niet de hoofdbestemming van het gebouw. Een citaat: “Aangezien deze zaal overdag tevens gebruikt werd als timmerwerkplaats, dienden de leden bij toerbeurt één uur voor aanvang der repetities de zaal in orde te maken. Dan werden zonodig de houtkrullen opgeruimd, de vloer aangeveegd, de olielampen gevuld en aangestoken, de kachel aangemaakt en de banken en lessenaars op hun plaats gezet.”

Achterzaaltje

Het repetitielokaal aan de Acacialaan, op de hoek met de Lindenlaan
(foto: Lucienne Bieshaar van Wissing)
Al na zeven jaar, in 1901, kreeg Crescendo een eigen gebouw. Het jubileumboekje: “Op initiatief van de toenmalige  Baarnse burgemeester d’Aulnis de Bourouill werd een commissie gevormd voor de bouw van een repetitielokaal annex conciërgewoning. Deze commissie wist het hier benodigde kapitaal van 7000 gulden in renteloze aandelen bijeen te brengen. In minder dan een  halfjaar tijd werd de bouw gerealiseerd, en op 1 juli 1901 waren de eerste muzikale klanken te horen in dit gebouw aan de Acacialaan.”
Het gebouw stond ongeveer tegenover kleuterschool Lenteleven en voor het gebouw waar later de Baarnse Ziekenomroep gevestigd was. Het was niet meer dan een woning met aanbouw en het is eigenlijk een wonder dat de groeiende vereniging het er 85 jaar uithield. Het boekje hierover verder:
“In 1981 kwam het bestuur van Crescendo tot de conclusie dat het gebouw niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Zo was er geen eigen toilet, geen garderobe, geen bergruimte voor instrumenten en geen bestuurskamer. Bovendien was een flinke achterstand in onderhoud ontstaan.”
Het is bijna niet te geloven dat zo’n grote verenging nog niet eens zo lang geleden in een achterzaaltje huisde.

Naast de Boemerang

Het huidige gebouw naast de Boemerang.
(foto: Google Maps)
Een nieuwe plek werd gevonden op de grond waar de Oorsprong (lagere school en mavo) was afgebroken, tegenover de brandweerkazerne. De Boemerang was er al gebouwd, de gymzaal van de Oorsprong was blijven staan. Die gymzaal werd door de gemeente verhuurd aan een groothandel in de horecabranche. Begin jaren negentig verkocht de gemeente het aan een projectontwikkelaar, die het sloopte en er een gezondheidscentrum bouwde. Niet te verwarren met het gezondheidscentrum dat jaren later zo’n honderd meter verderop door apotheker Bierhaalder werd neergezet.
Tussen de Boemerang en het gymzaaltje lag nog een terrein braak en dat werd gekocht door Crescendo. Het boekje: “Door de medewerking van het gemeentebestuur, de steun van een groot aantal sponsors en natuurlijk de enorme inzet van de eigen leden kon de gewenste nieuwbouw werkelijkheid worden.”
Op 26 april 1986 werd het gebouw geopend.

Verder opschuiven

De (nu leegstaande) Boemerang.
(foto: coll. Stichting Groenegraf.nl)
Nu dient zich misschien weer een nieuwe verhuizing aan, maar niet op verzoek van Crescendo. Aan de achterzijde grenst het gebouw aan een terrein aan de Heuveloordstraat, dat verrassend groot is voor wie het niet kent. De ontsluiting aan de Heuveloordstraat is smal, een tweede ontsluiting aan de Plataanlaan zou wenselijk zijn. De Boemerang, die leeg staat, is breder dan Crescendo maar grenst niet goed aan het terrein. Gemeente en projectontwikkelaar Coen Hagedoorn willen heel graag dat Crescendo een paar meter opschuift en zich in de Boemerang vestigt. Het gebouw van Crescendo zou dan gesloopt worden en het terrein bij het grote project gevoegd worden.
In januari sprak RTV-Baarn erover met Crescendo-voorzitter Johan Laseur. Dat gesprek is hier nog te beluisteren: http://rtvbaarn.nl/?p=589Crescendo is de laatste tien jaar van 80 naar 140 leden gegroeid. Een ledenstop is er niet. De voorzitter: “Als er  te veel leden komen, verzinnen we wel wat.” Opschuiven naar de Boemerang is uiteraard geen eenvoudige operatie. De Boemerang is groter, dus Crescendo wil best meewerken. Maar acht jaar geleden is er aan het eigen gebouw een stuk aangebouwd, wat ondanks het meebouwen door eigen leden 100.000 euro heeft gekost. Dat moet dus bij een verhuizing worden terugverdiend. Bovendien eist de nieuwe inrichting van de Boemerang nogal wat aan isolatie, zowel van buitenmuren als binnenmuren. Als je aan het spelen bent, mag je niet het geluid horen van de muzikanten in de zaal naast je. Als de ontwikkelaar niet voldoende over de brug komt, blijft Crescendo lekker zitten waar het zit. Maar de kans is ook reëel dat de vereniging gerekend vanaf het historische eerste gebouw aan de Acacialaan voor de tweede keer in dezelfde straat een stukje opschuift richting Eemnesserweg.

Johan Hut
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. 
Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter


Geïnspireerd geraakt door onze oud Baarn-verhalen?
Kom in actie en deel ook uw herinneringen op Groenegraf.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten