donderdag 25 mei 2017

Mr. L. Onvlee 25 jaar hoofd van de school met de Bijbel


Meester L. Onvlee drukte vele jaren zijn stempel op de "School met den Bijbel". In 1914 vierde hij onder grote belangstelling zijn jubileum. Hier het verslag van de Baarnse Courant van 4 april 1914 te weten: 
Woensdag was de groote dag aange­broken waarop de heer L. Onvlee, hoofd der School met den Bijbel aan de Laan­straat, zijn zilveren jubileum als zooda­nig vierde.

Reeds des morgens vroeg hadden vriendenhanden den ingang der school kwistig met groen en bloemen versierd. Boven de deur prijkte in sierlijke letters het "Hulde aan den Jubilaris". De drukte van naar 't feest verlangende kinderen groeide steeds aan en aan de woning van den jubilaris werden voortdurend bloemstukken en cadeaux aangedragen.

Wie den heer Onvlee kent en eenigs­zins van nabij zijn arbeid heeft mogen gadeslaan kan dat begrijpen. En wij zijn overtuigd dat de hulde hem ge­bracht de volkomen en hartelijke in­stemming van tal onzer inwoners heeft. Om 10 uur ving het schoolfeest aan.

De leerlingen waren, netjes uitgedoscht in twee lokalen ondergebracht. Toen Meester Onvlee door een der onderwijzers werd binnengeleid steeg uit der kinderen mond de zegenbede uit Psalm 134:3 op.

De oudste onderwijzer, de heer Berg­huis, sprak den jubilaris toe. De kinde­ren zijn blij, zoo zei hij, U met deze zegenbede te mogen begroeten. 25 jaar lang hebt Gij deze school geleid, hard gewerkt en het christelijk onderwijs te dezer plaatse tot grooten bloei gebracht. Onder Uwe leiding is deze school van 3 lokalen uitgebreid tot 8 en het aantal leerlingen gegroeid van 121 tot bijna 300, zoodat zij nu de rijkst bevolkte school onzer gemeente is. In de kracht van uw leven kwam gij hier. Gij, deedt U kennen als iemand die den Bijbel en het onderwijs liefheeft. Zoo ergens, dan is aan U en aan deze school bewaarheid: De hand des vlijtigen zal gezegend worden. Wij danken daarvoor Gods ge­nade en brengen U hulde als den man die God daartoe heeft gebruikt. De kinderen zongen nu een feestlied, ter eere van Meester expresselijk ge­maakt, waarna de heer Berghuis namens de kinderen een prachtige crapeau aan­bod.
De heer Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers ­van Rozenburg sprak namens het school­bestuur en zeide ongeveer: Ook op deze feestmorgen heeft het bestuur uwer school niet willen ont­breken. 25 jaar lang hebt Gij, hoogge­achte heer Onvlee, Uw beste jaren van hoofd en hart tot heil der Baarnsche jeugd geschonken. De bede voor 25 jaar bij uw installatie uitgesproken, dat Gij mocht zijn, de rechte man op de rechte plaats, is in vervulling gegaan. In die jaren hebt Gij U geheel gegeven op een wijze boven mijn lof verheven. Gij hebt u een goeden naam bezorgd bij voor- en tegenstanders. Gij hebt in den eersten tijd nog meegemaakt de moeilijke jaren van het Christelijk onderwijs. Voor dat onderwijs hebt Gij offers gebracht.

Het levensverhaal van Louis Onvlee
In dit levensverhaal vertellen we u over Louis Onvlee. Zijn geboortewieg stond in Leiden, alwaar hij geboren werd als zoon van Hendrik Onvlee en Jannetje Blansjaar.
Louis werd geboren op donderdag 12 september 1850 en hij overleed op donderdag 1 februari 1945. Hij haalde de respectabele leeftijd van 94 jaar, 4 maanden en 19 dagen. Een prachtige leeftijd die niet iedereen gegund is. Louis stierf in Baarn.


Deze groep kinderen zijn kinderen van de School met de Bijbel in de Laanstraat in Baarn. Als u goed kijkt ziet u in het midden een oudere man met een zwarte hoed op. Dat is hoofdonderwijzer Louis Onvlee. De foto is genomen in de laanstraat. Links naast de groep met kinderen bevond zich de ingang van de School met de Bijbel op de hoek Laanstraat / Teding van Berkhoutstraat. Als u goed kijkt ziet u dat de kinderen met de klompen in het zand staan. Blijkbaar was de Laanstraat in die tijd nog onverhard. Het zou leuk zijn als mensen nog personen herkennen op deze foto, maar naar schatting is de foto al een eeuw oud. De kans dat nog personen herkend worden is dus helaas niet zo groot. Foto is genomen rond 1910.
Op deze foto ziet u hoofdonderwijzer Louis Onvlee met een groep kinderen van de School met de Bijbel in de Laanstraat in Baarn. De groep staat voor de ingang van de School met de Bijbel.
Relaties
Louis Onvlee had tweemaal een relatie. Bij zijn overlijden was hij partner van Maria Petronella Louise Reijse. Voor Maria Petronella Louise Reijse was hij weduwnaar van  Dina Johanna van Borselen.
Het gezin Louis Onvlee (6) en Dina Johanna van Borselen ( 7)
Overige wetenswaardigheden
Louis Onvlee woonde in 1888 aan de Teding van Berkhoutstraat te Baarn. Hij was de oprichter Christelijke zangvereniging Halleluja in Baarn.

Was hoofd van een school in Bergen op Zoom, en de school met de bijbel in Baarn. Werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was ook Vice-Voorzitter Leerplichtcommissie.
Het graf aan de Wijkamplaan van Louis Onvlee is in opdracht van de familie van zijn 2e vrouw indertijd geruimd. De beheerder heeft de opengeslagen Bijbel die op de grafsteen lag met daarop de tekst: Joh.3 vers 16 gespaard en staat nu op een sokkel bij de ingang van de begraafplaats.
 
Bron aanvullingen en foto’s:
- Dhr. H. Onvlee uit Baarn,
- Mevr. J. Onvlee uit Baarn,
- T. Pluim, uit de geschiedenis van Baarn
Geplaatst door L.J.A.Bakker 
 http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

3 opmerkingen:

 1. Beste H.Onvlee en J Onvlee.
  Ik ben Wendy Onvlee van Johannes Jacobus Onvlee.
  Mijn oma Alice van Laere was getrouwd met Hendrik Onvlee in 1929.
  Ben ik misschien gerelateerd met uw familie?
  Mvg
  Wendy Onvlee

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste familie H Onvlee en J. Onvlee.

  Hierbij fotoos van mijn vader Johannes Jacobus Onvlee en mijn twee broers Johannes Jacobus Onvlee en Jan Lodewikus Onvlee en mijn moeder B.de Vries

  file:///C:/Users/Games/Downloads/familie%20(3).pdf  Link kopieren en op enter drukken

  mail me gerust

  Mvg
  W.Onvlee

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Wendy,
   Helaas is het niet mogelijk om het bestand te bekijken omdat het op uw eigen computer is opgeslagen en daar vanaf internet geen toegang toe te krijgen is. Zou u mij een mailtje willen sturen? groenegraf.baarn@gmail.com

   Verwijderen