donderdag 10 augustus 2017

Brand aan de Ferdinand Huycklaan in 1980


een uitslaande brand
Op 5 mei 1980 brak er een grote brand uit aan de Ferdinand Huycklaan in het bedrijfspand waar lange tijd de sigarenfabriek Washington gevestigd was. Daarvoor was het pand in gebruik door de Westerschool van hoofdmeester Pluim. Tot voor kort was het Fa. Scepter die er een meubeltoonzaal exploiteerde. Het gebouw was onlangs aangekocht door de eigenaar van Minikorf en onderverhuurd aan een bouwbedrijf en firma's uit Amstelveen, 's Graveland en Bussum. 7 brandweerauto's, 15 stralen hoge en lagedruk, 65 manschappen probeerden de brand onder controle te krijgen, maar het pand moest als verloren beschouwd worden. De schade bedroeg anderhalf miljoen gulden.

Toen de brandweer - met 5 wagens, inclusief Lage Vuursche - arriveerde leek het vuur overigens op het eerste gezicht mee te vallen. De eerste aanvallen werden dan ook van binnenuit met hogedruk ingezet. Door een ka­pot raam en de sterke wind grepen de vlammen evenwel gretig om zich heen, waartoe tevens de deels ontvlambare inventaris bijdroeg.

Ook het dak vatte vlam en toen bleek het niet meer mogelijk het vuur van boven af te bestrijden. De brandweer­mannen stelden zich met hun stralen meer om het gebouw op, maar moesten even na elf uur de assistentie van de collega's uit Soest inroepen. Uit de buurgemeente verschenen nog 2 brandweerwagens.

De grootste vuurhaard bevond zich f midden in het gebouw. Het is evenwel niet zeker dat de brand daar ook begonnen is, waarnaar het onderzoek trouwens nog steeds gaande is. Om 5 minuten na middernacht was men zo­als dat heet de brandmeester; wat zeg­gen wil dat er geen gevaar meer bestond.   

Tegen één uur nam ook de publieke belangstelling - die tot dan zeer groot was - af en om halfdrie konden de wagens van Soest en Lage Vuursche inrukken. Tot kwart voor vijf bleven de Baarnse brandweerauto's, die toen op één na de kazerne weer opzochten. De laatste wagen kon pas een dag later in de middag terugkeren.

Door de verstikkende rookontwikke­ling was het gebruik van perslucht­apparatuur noodzakelijk. Iedere 20 mi­nuten moesten die flessen weer vervan­gen worden. Dat vullen was een kar­weitje, dat de Baarnse voorziening ook niet alleen af kon en daarom schoten hiervoor Soest en Amersfoort te hulp.

Voor het bluswater was men op vier brandkranen aangesloten. Alleen de Ferdinand Huycklaan en Eemnesserweg ble­ken onvoldoende te zijn, zodat de Baarnse brandweer een toevoerleiding via de Waldeck Pyrmontlaan verzorg­de. Na de komst van Soest kon men nog een vierde watervoorziening van ’t Hoogt, de Jacob van Lenneplaan en die van Heemstralaan in gebruik stellen.
 

Geplaatst door L.J.A.BakkerVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  


Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl