donderdag 12 juli 2018

Midden in de bossen zonder een brandspuit


Lage Vuursche in 1954 met armen over elkaar. Zij zitten midden in de bossen zonder een brandspuit. De anderhalve eeuw oude handspuit is zelfs weggehaald.

 Als er in de Baarnse buurtschap Lage Vuursche ooit een ernstige brand uitbreekt, dan zou een ramp niet ondenkbaar zijn. Want Lage Vuursche heeft wel een brandweerkorps, maar geen blusmateriaal. Wanneer er brand is, moet de Baarnse brandweer gealarmeerd worden en voordat deze is gearriveerd en water kan geven, zullen er in het aller gunstigste geval niet minder dan 20 minuten verloren zijn gegaan. Kostbare en misschien fatale minuten bij een begin van een brand.
Als het blusmateriaal er eenmaal is, dàn zal er niet veel water zijn om de vlammen te doven. Want de waterleiding heeft weinig druk, terwijl van de twee brandputten, die Lage Vuursche telt, er één onbruikbaar is.   

Deze toestand is niet van vandaag of gisteren, maar bestaat al veel langer. Tot enige weken geleden was het kasteeldorp nog enigermate beschermd. Toen had het nog een brandspuit, al was die dan omtrent 150 jaar oud. Een gemeentelijke vrachtauto heeft het antieke geval weggehaald en in Baarn neergezet, ter beschikking van de Oudheidkamer. Voor het laatst heeft men in Lage Vuursche deze spuit gebruikt in de oorlog, toen men er een brandje in hotel Van Oostrum mee heeft geblust. Dat was een prestatie op zichzelf, want deze spuit was een handspuit, een originele Jan van der Heyden. Acht mannen waren nodig om de pompzwengels te bedienen, een karwei zo zwaar, dat men na enige minuten moest worden afgelost. Na die brand stond de Jan van der Heyden op stal, in het brandweerhuisje in Lage Vuursche. "Haal dat ding maar weg, daaraan hebben we ook niets” heeft het brandweerkorps gezegd. Zo is geschied.  

Zo rukken wij bij brand uit, demon­streert de zoon (Geurt) van de brandweer bevelvoerder Vervat.
 
“Wat doet u als er brand uitbreekt" heb­ten we de bevelvoerder van het tien man sterke brandweerkorps, de heer C. Vervat, gevraagd. ,,Baarn alarmeren” En die stuurt een motorspuit. Maar dat duurt tien minuten voordat die hier kan zijn' zei hij. En het klonk 'n beetje somber uit de mond van een brandweerman, die een kops heeft dat vorig jaar met zeer goed gevolg instructielessen kreeg. Na vier maanden oefenen deed dit korps mee aan een brandweerwedstrijd in Leusden en behaalde de eerste prijs.

Teer punt 
Waarmee deze brandweermannen be­wezen, dat zij met goed materiaal kunnen omgaan, want deze prijs behaalden zij met een van de Baarnse motorspui­ten. Hiermede zijn we meteen aangeland aan een teer punt. De Baarnse brand­weer gaf les aan de mannen van Lage Vuursche, die oefenen mochten met Baarns materiaal. Maar Baarn is nog niet zover gekomen om tegemoet te ko­men aan de praktische wens van die van Lage Vuursche, nl. een van de twee motorspuiten in Lage Vuursche te stationeren. Daarmee zouden de honderd huizen in deze buurtschap naar behoren be­schermd zijn terwijl bij een fikse brandde tweede Baarnse spuit altijd nog kan assisteren. Zoals omgekeerd de spuit van Lage Vuursche naar Baarn kan gaan.
Een simpele oplossing, die tot dusver bij het Baarnse gemeentebestuur geen genade kon vinden. Lage Vuursche telt vele oude, zeer brandbare woningen. De goed geoefende brandweermannen heb­ben slechts een tweewielig karretje tot hun beschikking, waarop een paar kop­pelingen en verdeelstukken van brand­slang en liggen en een rolslang. Meer brandblusmateriaal is er in Lage Vuur­sche niet te vinden.

Alles of niets, zeiden die van de Vuur­sche en zij stuurden de oude brandspuit naar de Oudheidkamer. Zou men in Baarn toch niet te vermurmen zijn, of moet er eerst een brand uitbreken?

Noot:
In 1955 kreeg Lage Vuursche de beschikking over de AA-Ford brandweerwagen van Baarn.
 


Een originele Jan van der Heijden­handspuit was tot 1955 de brandbeveiliging van Lage Vuursche. Honderdvijftig jaar oud.


BRANDWEER BAARN IS OP ZOEK NAAR NIEUWE COLLEGA'S, BEL VOOR INFO NAAR DHR. J. MORAAL VIA TEL. NO: 088 878 1000


Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel
Het Boek "Waarom Redden"

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn
http://www.grijsvuur.nl


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten