donderdag 27 december 2018

STEM OP DE BRANDWEERVRIJWILLIGERS VAN BAARNStem hier op Brandweer Baarn tot 30 december 2018
De "Brandweervrijwilligers Post Baarn" en de “Personeelsvereniging Veiligheidsregio Utrecht – Post Baarn” zijn genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Baarn 2019.

Toegevoegd een filmpje( ± 2,5 minuut) over de Vrijwilligers en de Personeelsvereniging Veiligheidsregio Utrecht - Post Baarn

Brandweer in Baarn
De Brandweer in Baarn is al 187 jaar georganiseerd actief. Hiervan is de Personeelsvereniging van de Brandweer in Baarn al 87 jaar actief.

Brandweer vrijwilligers Post Baarn
Post Baarn is onderdeel van de veiligheidsregio Utrecht. Op de brandweerpost van Baarn werken, naast een postcommandant, twee beroepskrachten en een kleine vijfentwintig vrijwillige brandweermannen en vrouwen. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat incidenten in Baarn maar ook regelmatig in de omliggende gemeenten adequaat bestreden worden. Jaarlijks komen er ruim 300 meldingen binnen bij de alarmcentrale voor onze post. Deze meldingen variëren van brand en verkeersongevallen tot wateroverlast en een koe, paard of schaap in sloot.

Om alle binnenkomende meldingen goed af te kunnen handelen hebben we verschillende voertuigen tot onze beschikking. Tot ons wagenpark behoren twee tankautospuiten, een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig. Ter ondersteuning hebben wij twee dienstvoertuigen. Deze worden voornamelijk gebruikt voor logistieke doeleinden, oefeningen en cursussen.

Natuurbrandbestrijding is voor onze brandweerpost het absolute specialisme.
Baarn is gelegen in een bosrijke omgeving. Twee van onze voertuigen zijn daarom 4×4 uitgevoerd en maken het voor ons mogelijk bos en heidegebieden te betreden om daar de brand te bestrijden. In Nederland is slechts een beperkt aantal korpsen uitgerust met materiaal om deze werkzaamheden uit te voeren. Bij grote natuurbranden moeten wij daarom incidenteel zelfs andere veiligheidsregio’s ondersteunen.

Het korps is heel divers en iedereen is anders. Ieder korpslid heeft zijn eigen redenen om brandweerman/vrouw te zijn.
Naast de reguliere regels en algemeen geldende normen en waarden is er ook ruimte voor eigen inbreng en kan eenieder zich verdiepen in datgene waar zijn of haar interesse ligt. Ze vormen een hecht team en dat is maar goed ook want ze moeten de klus altijd samen klaren!

365 dagen per jaar staan ze voor de inwoners van Baarn e.o. klaar!
365 dagen per jaar staat het korps stand-by voor het redden van mens en dier, hetgeen vraagt om toewijding en discipline. Maar niemand is natuurlijk 365 dagen per jaar beschikbaar. Zij doen het vrijwilligerschap bij de brandweer in de regel allemaal naast hun reguliere werk en hebben ook privé de nodige afspraken. Het korps is daarom opgedeeld in 4 ploegen. Elke ploeg is opgebouwd uit minimaal 2 bevelvoerders, 2 chauffeurs en 4 manschappen. Dat betekent in de praktijk dat je een week dienst draait en dan drie weken niet.

Opleiding en oefenen
Het is belangrijk te realiseren dat vrijwilliger zijn bij de brandweer Baarn niet iets is dat je er zomaar even bijdoet. Voor je aangesteld wordt krijg je een keuring om te kijken of je lichamelijk geschikt bent. Je krijgt voordat je ingezet kunt worden een gedegen opleiding.  De opleiding is voor beroeps en vrijwilligers gelijk en te volgen in de avonduren. In eerste instantie zal je binnentreden als aspirant en opgeleid worden tot Manschap A. Later in je brandweercarrière kun je doorgroeien tot Manschap B, chauffeur of bevelvoerder.

Naast je opleiding en je dienstweken oefenen we elke donderdagavond van 19:30 tot ongeveer 22:00 uur. Alle vaardigheden die we nodig hebben om ons werk goed uit te kunnen voeren, oefenen we regelmatig. Je weet namelijk nooit precies wat je te wachten staat. Daarom zijn we op het haast onmogelijke voorbereid zijn. Niet alleen je vaardigheden maar ook het samenwerken wordt op deze avonden getraind. De oefenavonden zijn opgedeeld in theorie en praktijksessies. De avonden zijn zo opgezet dat ze je inzicht verruimen op het gebied van hulpverlenen en brandbestrijding.

Personeelsvereniging Veiligheidsregio Utrecht - Post Baarn
De oprichtingsdatum van de personeelsvereniging Brandweer Post Baarn.
De komst van de eerste gemotoriseerde brandspuit op 17 augustus 1931, zorgde tevens voor een hecht verband van vrijwillige spuitgasten in Baarn. In die tijd ontstond een verschil van mening over de vraag of Baarn zou overgaan tot een betaalde bezetting of vrijwilligers zou handhaven. Dat laatste kreeg de voorkeur en vanaf die datum wordt daarom het bestaan gerekend van de Personeelsvereniging Brandweer Baarn.

Doelstelling van de personeelsvereniging
De doelstelling van de personeelsvereniging is:
• Al datgene te doen wat voor een goede samenwerking tussen de leden van het brandweerkorps noodzakelijk moet worden geacht,
• Het bevorderen van contacten met andere brandweerverenigingen,
• Het in standhouden van de eerste Baarnse gemotoriseerde brandweervoertuig.

Lidmaatschap
Alleen vrijwilligers van de brandweer Post Baarn kunnen lid worden van de personeelsvereniging. De personeelsvereniging kent – gewone leden, ereleden, buitengewone leden, betrokken leden en jeugdleden.

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten zijn goedgekeurd bij koninklijk Besluit van 16 januari 1976 onder nummer 60. In oktober 2015 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast aan de huidige wetgeving middels een notariële akte.

Activiteiten:
Om een goede samenwerking tussen de brandweervrijwilligers te bevorderen organiseert
de Personeelsvereniging de navolgende activiteiten;
• Wekelijks een bijeenkomst na het oefenen van de brandweervrijwilligers,
• Bingoavond,
• Jaarlijkse uitgaansdag,
• Avondvierdaagse in Baarn,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten