vrijdag 12 maart 2021

Een nieuwe 4=6 markt in 1973

 


Een, nieuwe Baarnse zaak, die reeds weken voor haar opening de belangstelling van het Baarnse publiek op zich heeft weten te vestigen, zal morgenochtend om 9 uur haar deuren voor dit publiek wijd openen: de 4=6 markt van de Hilversumse familie Den Blanken in het hartje van de Laanstraat.

Hedenavond 5 april 1973 om 19.00 uur vindt de officiële opening van het bedrijf plaats door de heer H. H. Houweling, direc­teur van Sperwer Midden-Nederland. Daarna zal de familie Den Blanken tot 21.00 uur recipiëren. Vooral voor de oprichter van dit familiebedrijf - de heer A. den Blanken sr. - belooft het een onvergetelijke gebeurtenis te worden en ongetwijfeld zullen zijn ge­dachten terug gaan naar het jaar 1941 toen hij - 23 jaar oud - aan de Neuweg in Hilversum een zuivelhandel begon en daarmee de basis legde voor zijn latere zakelijke activiteiten, die met de opening van deze supermarkt bekroond worden.

Reeds kort na de oorlog ging de heer Den Blanken naast zuivelproducten kruidenierswaren verkopen. In 1957 was het assortiment hierin zo uitge­breid geworden, dat een nieuw pand aan de Stephensonlaan in Hilversum Noord betrokken moest worden. In 1969 werd de oppervlakte van het bedrijf aan de Stephensonlaan verdubbeld en als 4=6 markt heropend. Reeds een jaar later opende Den Blanken zijn tweede 4=6 markt in Amersfoort, waarvan hij de dagelijkse leiding toe­vertrouwde aan zijn jongste zoon, de heer D. den Blanken. Nog geen twee jaar later rijpten bij de heer Den Blan­ken plannen om ook in Baarn een dergelijke zaak te beginnen. Hij kocht vorig jaar de oude leegstaande panden Laanstraat 85-87, liet ze afbreken en gaf de Hilversumse architect de heer J. van Wilsum opdracht plannen te ontwerpen voor een grote supermarkt, welke het vlaggenschip van zijn firma moest worden. Reeds in het najaar van 1972 kon Bouwbedrijf firma A. Boer­hout & Zn uit Huizen met de bouw er van beginnen. Binnen een half jaar is recht tegenover het parkeerterrein aan de Laanstraat een modern grootwinkelbedrijf verrezen, dat met zijn strakke witte voor­gevel ( onderbroken door functionele houtpartijen), open etalages en grote glazen toegangsdeuren een aanwinst voor de Laanstraat genoemd mag wor­den en met zijn 750 vierkante meter vloeroppervlakte zeker een trefpunt van het winkelend publiek zal worden.

De heren Den Blanken hebben in hun nieuwe 4=6 markt meer dan 3000 artikelen ondergebracht. Dominerend is natuurlijk het levensmiddelen-pakket, dat uiteenloopt van de fijnste delicatessen tot de eenvoudigste artikelen voor dagelijks gebruik. Een deel van deze artikelen zal wekelijks tegen discount prijzen (d.w.z. met belangrijke kortin­gen op de normale prijzen) worden aangeboden.

Bijzondere aandacht is besteed aan de afdeling slagerij, die onder leiding van een eigen chef een zelfstandig bestaan gaat leiden. Er zal geen voorverpakt vlees verkocht worden.

De betekenis van de cijfercombinatie 4=6 zal door Den Blanken wel spoedig een algemeen bekend begrip worden in Baarn. De combinatie is afgeleid van het Sperwer-spaarsysteem: f 4.­sparen = f 6.- vergaren. Bij elke gulden, bij Den Blanken besteed, kan men een zegel à 4 cent kopen. Honderd van deze zegeltjes, waarvoor men f 4.- ­heeft uitgegeven, zijn f 6.- waard; d.w.z. ze leveren 50% spaarwinst op.