vrijdag 26 maart 2021

Antwoord vorige week

1: Villa Baarnsteyn,

2: Hoek Stationsweg-Prins Hendriklaan

Het is lang geleden dat deze bekende villa werd afgebroken om plaats te maken voor een flatgebouw met dezelfde naam.

In het jaar 1926 verscheen de eerste "Gids voor Baarn, Soestdijk en Lage Vuursche", een uitgave van ,,Baarns Bloei", Vereeniging tot Bevordering van het vreemdelingenverkeer en de Welvaart van Baarn, opgericht in 1925. Onder de titel "Het Lustoord Baarn" schreef de heer T. Pluim daarin o.m. het volgende:

"Bij de feestelijke opening van het sierlijke "Verkeershuis" op het Stationsplein op 1 mei 1926, zei de heer Boerhout, uit Hilversum, een ras-Gooier, o.m. het volgende: ,,Wij, Gooiers beschouwen Baarn altijd zo onge­veer als de klassieke huismoeder haar "mooie" kamer; om daar binnen te treden bij feestelijke gelegenheden of plechtigheden, ontdeden wij ons vroeger van ons schoeisel, vol eerbied voor de ongereptheid van een heiligdom."

Deze lofspraak is verdiend: Baarn heeft de schit­terendste Ianen en de meest indrukwekkende boomgroepen; het grenst aan twee zijden aan oeroude bossen van naald- en loofhout, waar in de zomer diepe schaduw tot rusten uitlokt, in de herfst de gouden tooi uw bewondering wekt en waarvan de winterse aanblik U van de majesteit der natuur onbevangen getuigt.

Aan de andere zijde, waar de Eem vloeit, verrukt U de aanblik van den Hollandsche polder en het wolkenspel in de onbelemmerde ruimte, waar­in de torens van Amersfoort, Soest, Soestdijk, Hoogland, Nijkerk en Eemnes in het verschiet ziet verrijzen.

Daarbinnen 'ligt stil en rustig het dorp met de breed uitgemeten stofvrije wegen langs de voor­name behuizingen met haar parken, haar vijvers, haar bijna onbegrensde bloementooi, zodat het schijnt of die allen, groot en klein, zich om strijd beijveren om er één schonen bloementuin van te maken, waarvan het U moeilijk zal vallen afscheid te nemen.

En Jan Feith zei: ,,Omdat er slechts weinig was wat hier in de weg stond, kon men in Baarn dadelijk de wegen breed uitleggen, toch de bossen sparen, de villa's zetten midden in ruime stukken tuin, en kon men dit eigenaardige ka­rakter van villadorp vaststellen en later ook vast­houden."

Aardig om dit weer eens te lezen in die bloemrijke taal van bijna honderd jaar geleden, vindt u ook niet? Maar wat die laatste regels betreft: Baarn heeft, dit eigenaardige karakter van villadorp, toch niet kunnen vasthouden.

Wie zou thans nog bereid: en in staat zijn een villa als "Baarnsteyn" en “Hoogwolde" - om er maar een paar te noemen - behoorlijk te be­wonen (met al het personeel dat daarvoor nodig is)? Men bouwt vandaag de dag liever een prak­tische bungalow.

In de hoek daar bij het station, begrensd door Stationsplein, Prins Hendriklaan en Koningsweg, stonden indertijd vier grote villa's (bewoond door vier gezinnen).

Thans staan er vier flats: ,,Baarnsteyn", de "Koningsburght", de "Koningshof" en "Prinsenhof" samen 77 gezinnen. Verder zijn vele grote buitenplaatsen "omge­bouwd" tot kantoren Philips, Luctor, o.a. Zendingscentrum en Rust- en Verpleeg­huizen (o.m. op de Gerrit van der Veenlaan en de Emmalaan).


De winnaar van het zoekplaatje is:

Huidige situatie


Geen opmerkingen:

Een reactie posten