zondag 27 mei 2012

Een bekend stukje Eemnesserweg in Baarn


Sommige plekken in Baarn zien er al eeuwen lang hetzelfde uit, maar die plekken worden steeds schaarser. Door de steeds verder gaande ontwikkeling van Baarn, het groeiende verkeersaanbod, de sloop van oude villa's verandert het beeld van Baarn. Het is daarom leuk om eens te kijken, hoe een bepaalde plek er vroeger uitzag. Neem nu eens deze foto, enig idee waar die gemaakt is?
Notariskantoor Römer, Eemnesserweg 40 in Baarn
Foto: mevr. M.L.A. Römer, Amsterdam

Ik denk dat er niet veel mensen zijn die deze plek onmiddellijk herkennen, maar het is Eemnesserweg 40, woning en kantoor van notaris Römer. Dit enorme pand stond precies op de plek waar nu Albert Heijn is te vinden. De volledige naam van deze notaris was Maria Carl André Arthur Hermann Römer, roepnaam Arthur. Hij werd op 16-12-1889 geboren in Maastricht en trouwde in 1922 met Maria Clotilde Albertina (Bertha) Janssen uit Heinkenszand. Uit dat huwelijk werden maar liefst 13 kinderen geboren. Het was dus maar goed dat ze zo'n groot pand hadden ;-)

Het pand links van het notariskantoor is Eemnesserweg 42. In 1917 woonde daar, volgens het adresboek uit dat jaar, dhr. A. de Nooij en later de dames mej. A.L. van Beverwijk en mej. F.L. Wits. De laatste was heilgymnaste van beroep.
Villa Vijverhof, Eemnesserweg 46
Links daarvan (niet meer zichtbaar op de foto) op Eemnesserweg 44 stond nog een villa van dhr. Jan Boelens, secretaris van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging. 
En daar weer links van stond op nummer 46 Villa Vijverhof. Dat pand kennen we natuurlijk allemaal want dat staat er nog steeds. Al deze grote villa's hadden gemeen dat er een enorme tuin achter de woningen lag. Daarachter lag het arbeiderswijkje Santvoort, met straten als Johannalaan, Dijkweg en Elisabethstraat. Van de achtertuin van notaris Römer kunnen we een glimp opvangen op een familieportret dat in oktober 1942 in de achtertuin van de villa genomen is. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het twintig jarig huwelijk van de notaris en zijn echtgenote. Op deze foto is het complete gezin te zien.
Het gezin Römer in de achtertuin van Eemnesserweg 40
Foto: mevr. M.L.A. Römer, Amsterdam

Notaris Römer kwam op 19 april 1933 naar Baarn. Dat was vier maanden nadat hij als notaris benoemd was. Hij vestigde zich zoals gezegd op Eemnesserweg 40, waar hij tot aan zijn pensioen op 1 januari 1960 zou wonen en werken. Na die datum wordt echtgenote Bertha waarnemend notaris en op 1 september van datzelfde jaar verhuist het echtpaar naar Bussum. De villa wordt gesloopt en op die plek wordt supermarkt Albert Heijn gebouwd.

Albert Heijn in 1964

Rechts naast het kantoor van Römer stond nog een villa, op de hoek met de Dalweg. Op de foto van Albert Heijn ziet u die villa nog staan, maar ook die villa is inmiddels verdwenen. In 1970 stond die villa op de nominatie om gesloopt te worden.

Eemnesserweg 38 op 17 februari 1970
Foto: dhr. R.F.F. van den Brink, Baarn

Medewerkers van slopersbedrijf van destijds kregen het "leuke" idee om in de kelder van het gebouw wat sloophout te verbranden. Het had gesneeuwd en het vroor. De slopers zullen het wel koud gehad hebben. In ieder geval ging het mis. Het gebouw vatte vlam en in ging in rook op. Op 17 februari van dat jaar betekende dat het einde van die villa.Villa Trianon, Eemnesserweg 36, hoek Dalweg

En omdat we nu zo lekker bezig zijn, laat ik ook nog maar even het pand op de andere hoek met de Dalweg zien: Villa Trianon, op Eemnesserweg 36. Deze villa is (gelukkig!) nog steeds op dezelfde plek te vinden.Albert Heijn anno 2012, helemaal links villa Vijverhof

Een begrafenisstoet op de Eemnesserewg. Links ziet u nog net een stukje
van het pand van Römer. Daarnaast de afgebrande villa op de hoek met de
Dalweg en rechts villa Trianon op de andere hoek van de Dalweg
Hetzelfde stukje Eemnesserweg vanuit de lucht in 1964

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter.