donderdag 26 juni 2014

Hotel met Dokter en Rector aan huis

Het Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.)-rust, en vacantie­centrum Nieuwenoord ligt nog een beetje nieuw tussen de donkere dennen van het landgoed Drakenburgh. Zestig hectare bos en heide zorgen er voor rust en frisse lucht. Het snateren van de eenden en ganzen in de vijver voor het huis is nagenoeg het enige geluid, dat de rust verstoort. Het is een ideale plaats om de stad en de zorgen van het dagelijkse leven te vergeten.
Nieuwenoord februari 1952

Nieuwenoord is tien maanden van het jaar rust- en herstellingscentrum en twee maanden vacantieoord. Tien maanden staan de deuren open voor zwakke en herstellende mannen en vrouwen, die op doktersattest komen rusten. Dit werk wordt, wat de vrou­wen betreft, gefinancierd door Herwonnen Levenskracht. Nieuwenoord ver­vangt Sonnehaert, waar reeds voordien rustbehoevende moeders uit gezinnen van K.A.B.-leden werden verpleegd.


Rust in een ideale omgeving
Als het weer het maar even toestaat,
gaan de gasten naar buiten


Hoewel alles aan Nieuwenoord nog de gloed van liet nieuwe heeft, is het bouwwerk in feite de verwezenlijking van een reeds vóór de oorlog gekoesterd ideaal van de K.A.B. in 1939 begon men met de bouw. Toen de fundamenten gelegd waren en het souter­rain was afgebouwd, moest het werk door de oorlogsomstandigheden ge­staakt, worden. Eerst: in 1950 heeft, men het kunnen hervatten. Maar toen is het ook in een zeer korte tijd klaar­gekomen. In Juli l951 werd het voor vacantiegangers opengesteld. terwijl de verf nog maar nauwelijks droog was.

Nieuwenoord is een indrukwekkend, groot gebouw, maar niettemin gaat er een zekere vriendelijkheid van uit. Er is niets van de gestichtsachtige sfeer, die men nog wel eens in rust­huizen aantreft. Integendeel, als men niet beter wist, zou mem zich in een groot hotel wanen. Men gaat er binnen door een draaideur en komt in een mooie hal, waar aan het eind van de loper een portier achter een balie staat. Hij is de vraagbaak van alle gasten en door middel van telefoon of omroep­installatie kan hij iedereen in huis bereiken. In zijn "heiligdom" staat een grammofoonversterker om overal waar dat, verlangd wordt muziek in huis te brengen. De conversatiezaal en de eetzaal, die respectievelijk links en rechts van de hal liggen, zijn ruim, licht en gezellig.


Een deel van de conversatiezaal
Er heerst geen luxe, maar de kleuren van stoelen, wanden en gordijnen zijn met zoveel smaak gecombineerd, dat het geheel ontegen­zeglijk een behaaglijke indruk maakt. De patiënten verblijven er vier weken, hoewel de mogelijkheid bestaat. dat deze termijn verlengd wordt, Twee dok­ters bezoeken regelmatig dit "hotel'. Zij hebben er hun spreekkamer en er is een ziekenzaaltje. Op de bovenver­diepingen zijn kamers voor twee. drie en vier personen. Aan de achterzijde van het huis zijn de lighallen, waar de patiënten 's middags kunnen rusten. Moeders met kinderen behoeven hun baby's niet thuis te laten.


Er is een kinderkamer, waar gediplomeerde ver­pleegsters en kinderverzorgsters over de kleintjes waken. Ook aan de geeste­lijke verzorging is gedacht, Er is een kleine, intieme kapel en er is een vaste rector, de priesterzoon van de bekende K.A.B.-pionier wijlen Henri Hermans.

In elk hotel moet het eten zo zijn dat de roem van de keuken als het ware de reclame is voor de zaak. Hoewel men in Nieuwenoord zulk een propaganda niet behoeft, heeft het domein van de kok er toch reeds een vermaardheid gekregen.

Een goede keuken is van veel belang in een tehuis voor zwakken en herstellenden. De leiding is daarvan terdege overtuigd. De keuken heeft een zeer moderne uitrusting. In één ding verschilt Nieuwenoord van een hotel. De huiselijke sfeer die heerst, zal men moeilijk in een hotel kunnen aantreffen. Men behoeft er zich in een alledaags pakje niet onwennig te gevoelen tegenover de zwartgerokte kelners, want die ­zijn er niet. Meisje in eenvoudige doeltreffende uni­form zorgen voor de bediening. Men kan er rustig op zijn pantoffels door de gangen lopen, de portier zal er u niet lastig om val­len.

De directeur tenslotte, de heer J.H.A. de Bruijn, is voor de logés eerder een vriend dan een hoteldirecteur. Als men dit betwijfelt, dan moet men maar eens vragen aan en directeur van een groot hotel of men in zijn zalen muziek- en ontspanningsavondjes mag organiseren. En zo iets behoort in Nieuwenoord niet tot de uitzonderingen.

Nieuwenoord een hotel met de rector en de dokter aan huis
Nieuwenoord werd in 1955 door de Zusters overgenomen van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). De zusters bouwden Nieuwenoord om tot een instituut voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. In 1960 verhuisden de Zusters naar de Emmalaan.
 

Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter
Geen opmerkingen:

Een reactie posten