vrijdag 26 juni 2015

Natuurschoon uit onze provincie: Het Villadorp Baarn

Deze keer 8 afbeeldingen van Baarn met de titel "Natuurschoon uit onze provincie: Het Villadorp Baarn". De afbeeldingen zijn voorzien van commentaar uit de jaren rond 1932.
Niet voor niets is het schoone dorp Baarn, een voornaam aantrekkingspunt voor talrijke vreemdelingen en ook velen uit de provincie zoeken in de zomermaanden hier hun week-end. Rijk is deze plaats bedeeld met heerlijke omstreken en met gulle hand heeft Moeder Natuur, aan Baarn verrukkelijke plekskens geschonken. Hierboven een kijkje in een der fraaie boschlanen, waar het een lust is te wandelen.


Een grappige foto bij de Noorderstraat in Baarn. De jeugd van groot tot klein moest natuurlijk op de gevoelige plaat en onze serie Baarnsche foto's zou zeker niet compleet zijn geweest zonder de Baarnsche jeugd... de Baarnsche toekomst.
De monumentale bekende gedenkbank op den brink te Baarn, waar menige bezoeker van het prachtige Utrechtse dorp de lens van z'n kodak voor openstelde, teneinde een kiekje als herinnering aan dit verrukkelijke plekje mede te nemen.
De commissies van welstand hebben dikwijls de fiolen van hun toorn uitgestort over het aspect van de moderne straat, die - en men zal dit zeker moeten toegeven - de voorname distinctie mist van het oude stadsbeeld. Baarn breidt zich uit!  Hier een voorbeeld van den modernen woningbouw (Marisstraat), die zich zeer wel laat apprecieren.


Een merkwaardige kiek van een moderne woningbouw te Baarn. Vanuit de poort heeft men een typisch gezicht op den nieuwen aanbouw, waarmede het dorp weder is uitgebreid. De foto werd genomen op het Mesdagplein in de z.g.n. Schildersbuurt!


Een leuk tafereeltje in het dorp Baarn. 'n Spakenburger vischvrouw in haar markante kleederdracht op weg om de Zuiderzee-bot aan den man te brengen! 'En zoo loopen ze in Holland nou allemaal' zei de Amerikaan, die deze kik mee nam om z'n overzeesche vrienden te toonen.De 'blauwe koepel' op het fraaie landgoed 'Buitenzorg' van de familie Schouwenburg te Baarn.


Baarn doet veel voor zijn vreemdelingenverkeer - wij herinneren aan het kort geleden geopende Verkeershuis - doch ook zonder dat moeten de toeristen wel gelokt worden door de schoonheid van het groote dorp, waarvan wij hierboven weder een voorbeeld geven. Een aardig kijkje in de Laanstraat.Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker
http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten