donderdag 12 mei 2016

De fontein op de Brink en plaatjes rond 1930 Er zullen niet veel mensen zijn die het nog weten, maar
vroeger stond er op de Brink in Baarn een fontein, of liever gezegd, een drinkbak. De drinkbak stond daar om paarden te kunnen laten drinken, die voor de wagens gespannen waren. Trekpaarden dus, die dorst hadden. Maar ook wel paarden van rijscholen en particulieren. Onder de bak konden ook honden hun dorst lessen. Maar ook de jeugd van Baarn gebruikte de fontein om er op te klauteren en hun dorst te lessen. Op de rand van de drinkbak stond geschreven: Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. In 1943 werd de fontein in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur (dus in bezettingstijd) verwijderd. Tegenwoordig vinden we op vrijwel dezelfde plek het bronzen beeld van het drinkend paard.

 
De fontein op de Brink rond 1930
 Wij hebben al eerder plaatjes gebracht van de werkzaamheden aan de Koningin Emmabrug te Baarn, die wegens haar verkeerde ligging ten opzichte van den weg afgebroken werd, om plaats te maken voor een nieuwe. Thans is de nieuwe brug dan in gebruik genomen, tot groote vreugde van de weggebruikers, die nu geen halsbrekende toeren meer behoeven te verrichten om over de brug te komen.

De nieuwe Emmabrug
De Wilhelminavijver
 
Wat parken en plantsoenen betreft, kan Baarn het tegen elke plaats in onze provincie opnemen, en vooral nu ondanks het koude weer hoornen en heesters volop in bloei staan, is het een lust om door de mooie Baarnsche dreven te wandelen. Hier een kijkje in het Emmapark.

De radiocentrale in Baarn, Kerkstraat 3, nu Banketbakkerij Veldhuijzen
De radiodistributie heeft zich over gansch ons land uitgebreid, geen plaats zoo klein, of zij vindt er haar vertakking, en ook in Baarn is dezer dagen de radiocentrale, welke men hier in beeld vindt gebracht, door den burgemeester officieel in gebruik gesteld.

         
Leen Bakker
 
 
 
Geplaatst door L.J.A.Bakker Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten