donderdag 8 december 2016

Onder Baarn's paraplu...

Het is mei 1957. "Onder Baarn's paraplu" - lopen de reizigers nu beschermd tegen de ongeneugten die Moeder Natuur voorheen met kwistige hand in de vorm van stromende regens op hen deed neerdalen. Aan het einde van de vorige maand is men gereed gekomen met de nieuwe overkapping van het tweede perron te Baarn. Hoewel ogenschijnlijk van weinig belang in verhouding tot de grote stationsbouwwerken in Rotterdam, Venlo, enz., willen we toch even stilstaan bij dit werk dat door zijn aparte constructie de aandacht heeft getrokken. Bij de opzet is men van de gedachte uitgegaan dat de overkapping van het perron door zijn eenvoud het rustige karakter van de ietwat landelijke omgeving van de "kleine residentie" moest onderstrepen.

Daarnaast moest de ondersteuning van de kap over het vrij smalle banaanvormige perron een zo gering mogelijke oppervlakte beslaan, opdat de reizigers ongehinderd hun weg van de trein naar de tunnel zouden kunnen afleggen. De oude, op twee rijen kolommen rustende overkapping van gegolfd plaatstaal werd afgebroken en men bouwde een houten dak dat op één rij stalen kolommen rust. Deze kolommen zijn hol en dwars op de lengterichting van het perron geplaatst, hetgeen een drietal voordelen schiep, te weten: 1e in de holle kolommen konden de pijpen voor afvoer van regenwater worden aangebracht, 2e. materiaalbesparing bij de één meter brede kolommen, die zijn behangen met borden van de stationsreclame, 3e. een meer effectieve wijze van stationsreclame, aangezien de borden dwars op de perronrichting staan en daardoor meer in het oog vallen.
de nieuwe overkapping van het 2e perron

Op de kolommen zijn twee stalen liggers aangebracht, waarop (voor het eerst bij perronoverkappingen van NS toegepast) gelijmde houten liggers zijn geplaatst. Houten liggers uit een stuk zouden een groot gevaar voor doorbreken doen ontstaan, vooral aan de uiteinden. waar de liggers slechts acht centimeter dik zijn. Het samenstel van gelijmde latten geeft de ligger echter een grote hechtheid.

 Toiletten, een koffiekiosk en een krantenwinkeltje
Op de liggers is de normale houten kapbeschieting aangebracht met daarop een teervrije bedekking. De nieuwe overkapping is 125 meter lang (voorheen 93 meter) en strekt zich uit van de tunneluitgang tot en met het gebouwtje waarin de toiletten zijn ondergebracht. De perronvloer is nu geheel betegeld; de loketten voor de controleambtenaren werden eveneens vernieuwd.
De geheel nieuwe wachtkamer biedt 36 reizigers een zitplaats. Aan de uiteinden van deze langgerekte ruimte zijn een koffiekiosk en een krantenwinkeltje ingericht.

Met dank aan de heer J. Kouwenberg uit Baarn voor het artikel.

 Geplaatst door L.J.A.Bakker 

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  


Kom in actie en deel ook uw Baarnse herinneringen op Groenegraf.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten