donderdag 14 februari 2019

Pieter de Jong, schoolhoofd

Pieter de Jong
(1881-1953)
Dit is Pieter de Jong, geboren 27 december 1881 in Utrecht als zoon van Pieter de Jong en Lijda Wilhelmina de Boer. Op 1 juni 1900 werd Pieter benoemd tot onderwijzer aan de Christelijke Lagere School "Achter Oudwijk" te Utrecht. Twee jaar later, op 1 augustus 1902, werd hij onderwijzer aan de Marnixstichting in Utrecht. Op 11 november 1909 trouwde Pieter met de Utrechste Maria van Overeem, dochter van Martinus van Overeem en Elisabeth Christina Hoencamp.

Het schoolgebouw van de Marnixstichting
 in Utrecht waar De Jong onderwijzer was

Op 1 mei 1910 werd de Hervormde School aan de Spoorstraat in Baarn geopend. Pieter de Jong werd aangesteld als schoolhoofd. De school was in het begin uitsluitend bestemd voor lager onderwijs en begon met 59 leerlingen en drie leerkrachten, maar de school groeide snel en binnen een paar jaar gingen zo'n 300 leerlingen naar de Hervormde School in Baarn. Aanvankelijk woonde Pieter de Jong bij de school aan de Spoorstraat op nummer 7. Later ging hij groter wonen en woonde toen op Kettingweg 9 in Baarn. In 1923 stierf zijn echtgenote Maria van Overeem op jonge leeftijd. Zij werd slechts 43 jaar oud. Een jaar later trouwde hij met de twaalf jaar jongere Maria Elizabeth Annette Henry uit Utrecht. Zij was een dochter van Antoine Henry en Carolina Philippina Henrietta Scheffel.
Het oude gebouw van de Hervormde School in Baarn. Het gebouw is nog steeds onderdeel van het sterk uitgebreide
gebouw van de Amalia-Astroschool aan de Spoorstraat in Baarn.
Eén van de klaslokalen van de Hervormde School
In 1928 werd de school uitgebreid met een U.L.O.-afdeling. U.L.O. stond voor Uitgebreid Lager Onderwijs, zeg maar het vervolg op het Lager Onderwijs. Op 1 september 1939 werd de school opgesplitst in een afdeling Lager Onderwijs en een afdeling U.L.O. De leiding van het L.O. kwam per die datum in handen van dhr. H. de Vries en Pieter de Jong werd hoofd van de U.L.O.-afdeling.

Pieter de Jong, foto gemaakt toen hij tien jaar
schoolhoofd was
Pieter de Jong zou uiteindelijk meer dan dertig jaar schoolhoofd blijven. In oude krantenberichten verschijnen door de jaren heen regelmatig berichten dat hij gehuldigd wordt.
Ook in 1935 werd hij gehuldigd, bij zijn zilveren jubileum als schoolhoofd. Als dank liet hij door kunstenaar en kalligraaf Dirk Hornsveld  een prachtig document maken waarmee hij zijn leerlingen en oud-leeringen bedankt. In 1940 werd gevierd dat hij 30 jaar schoolhoofd was en 40 jaar verbonden was aan het Christelijk Onderwijs.
Pieter de Jong met zijn leerlingen, een foto uit 1923

Pieter de Jong overleed op 29 mei 1953 in Baarn. Hij werd 71 jaar oud. Hij werd begraven bij zijn eerste echtgenote, Maria van Overeem, op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan. Op het grafmonument werd een foutje gemaakt met het geboortejaar. Er staat 1891, terwijl hij in 1881 geboren is. Hij werd 71 jaar oud.

Het bedankje van Piet de Jong, gemaakt door Dirk Hornsveld
Geplaatst door L.J.A.Bakker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten