vrijdag 6 januari 2023

De NMB Bank op de Brink

Als op dinsdag 11 december 1984 wethouder S. Teeling het nieuwe kantoor van de NMB aan de Brinkzicht 16, zie afbeelding, officieel in gebruik heeft gesteld, komt daarmee een einde aan een lange periode waarin de NMB in Baarn met grote ruimteproblemen heeft gekampt. In eerste instantie werd gedacht om het pand aan de Nieuwstraat, foto rechts,  te renoveren, maar dit werd, mede omdat het pand op de monumentenlijst staat, een te kostbare geschiedenis. De NMB hoorde toen van het zgn. ’Brinkplan' en dankzij de medewerking van de gemeente kon de NMB het pand aan de Brinkzicht 16 kopen. Vergeleken met de situatie aan de Nieuwstraat, die eigenlijk ’uit de route ligt’, krijgt de NMB nu de beschikking over een modern, ruim opgezet en goed bereikbaar kantoor met diverse technische hulpmiddelen en parkeerplaatsen in de omgeving. ’’Vanuit dit pand, dat als één van de eerste wordt ingericht in de nieuwe (lichte) huisstijl van de bank, kunnen wij nog beter dan voorheen een effectieve dienstverlening aan de cliënten geven” , aldus directeur Koppen.

De NMB Bank op de Brink

Het eerste dat opvalt bij binnenkomst van de bank, is de met kogelwerend glas beveiligde kasbox waar twee balieterminals staan opgesteld. Met de komst van deze terminals zijn de kashandelingen en de commerciële activiteiten strikt gescheiden. Dit komt onder meer tot uiting in de ’open kantoorruimte’, die zich links van de kasbox bevindt. Daar hebben de medewerkers — niet gescheiden door wanden of muren — van de commerciële afdelingen zoals Representatief ingericht financieringen, hypotheken, sparen, verzekeringen, effecten, e.d. hun domicilies. Vóór deze ruimte is een receptie met een zit/spreekbalie, die een centrale verwijsfuncties heeft. Cliënten die informatie wensen (voorheen moesten deze zich melden aan de kasbalie) worden nu onmiddellijk geholpen. Wensen zij een bankdienst, dan worden zij doorverwezen naar de betrokken functionaris. ” Het is niet alleen efficiënter, maar het betekent ook tijdsbesparing”, zegt Koppen, die zich uitermate verheugd toont over zijn nieuwe huisvesting. ’’Vooral met de moderne representatieve spreekkamers, die hebben wij in het verleden node gemist”.

Via een trap komt men op de eerste verdieping waar zich de spreek/werkkamer van de heer Koppen bevindt. Hier is ook de afdeling Kredieten gehuisvest alsmede de administratie en het archief. Ook op deze verdieping zijn spreekkamers, waar in alle rust transacties van vertrouwelijke aard kunnen worden besproken. In de met de meest gevoelige technieken beveiligde kluiskamer staat een zeer groot aantal safeloketten opgesteld. ” Een forse uitbreiding vergeleken met de situatie aan de Nieuwstraat”. In deze safeloketten kunnen voor een luttel bedrag per jaar waardevolle artikelen en/ of waardepapieren veilig worden opgeborgen. ” In dit voor de toekomst uitgeruste kantoor is voor de medewerkers een fijn werkklimaat geschapen en voor de cliënten is het er goed bankieren”, zegt Koppen.

Met de komst van de balieterminals worden de kashandelingen niet alleen versneld, maar ook gescheiden van de commerciële activiteiten, hetgeen de efficiency verhoogt. Een balieterminal is een communicatiestation dat rechtstreeks verbonden is met de computer op het hoofdkantoor in Amsterdam en de daarbij behorende bestanden met gegevens. Met de terminal kunnen de medewerkers van de kas in Baarn rechtstreeks informatie opvragen.

De NMB Bank in de Nieuwstraat