dinsdag 21 mei 2013

Een serre in Baarn?

Deze foto werd ons toegestuurd door dhr. S. van Wijngaarden. Het betreft een ansichtkaart met een foto van een serre. De kaart is verzonden aan mejuffr. Krop, p/a mevr. Bungee/Cruijs, Huize Voor-Eng, Baarn.

Huize Voor-Eng kennen we nu beter als Benthuijs, aan de Eemnesserweg. In het telefoonboek van 1915 staat Bunge-Cruijs vermeld als bewoonster van Voor-Eng. In het adresboek van 1917 is haar volledige naam te zien: Wed. E.C. Bunge, geb. V.C. Cruys.

Mogelijk betreft het hier een kiekje van iemand die op bezoek geweest is in Baarn. Zou het de serre van huize Voor-Eng geweest kunnen zijn? Of één van de bijgebouwen? Wellicht de serre van een naburig pand?

De afzender van de kaart was J.C. Walraven van Kerkwijk en de kaart werd verzonden vanuit Breda.

Helpt u mee deze puzzel op te lossen?

Update 21-5-2013
Een oplossing van de puzzel is er nog niet, maar Anja Laurijsen heeft wat puzzelwerk gedaan dat wellicht kan leiden tot de oplossing. Hieronder haar bericht:

Uit de Rotterdamse Courant 24 mei 1864.

Koninkl. en Ministeriële Besluiten enz.
Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot regter in de arrondissements-regtbank te Amsterdam mr. PFeith, thans substituut-griffier bij die regtbank.

Z. M. heeft bij het wapen der infanterie benoemd tot lsten luit., den 2den luit. J. L. Tuckermann, van het wapen, thans tijdelijk gedetacheerd bij de landmagt in West-Indië;

bij het lste reg., tot kapit, 3de kl., den lsten luit.-adj. K. P. Kempers,

van het reg. gren. en jagers; 2de reg., tot lste luits., de 2de luits., G. A. W. C. baron van Hemert tot Dingshof, W. A. H. baron van Voërst van Lynden en G. T.C.. Callenfels, allen van het korps;

3de reg., tot kapiteins 3de kl., de lste luits. J. B. H. van Roijen, van den generalen staf, en J. C. Walraven van Kerkwijk,van het 7de reg.,
(allen naar ouderdom van rang).

Jacobus Catharinus Walraven van Kerkwijk,
geb. 4-10-1831 Gorinchem
overl. 29-4-1888 Breda.
Kapitein der infanterie
Getrouwd op 14 juni 1865 Heinekenszand met Matthia Jacoba Buteux, geb. 25 mei 1836 Heinekenszand.

Verder Eugen Carl Gustav Bunge, getr. met Susanna Catharina Cruijs op 11 mei 1871. Voorletters komen niet helemaal overeen....

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op  Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten