donderdag 27 februari 2014

De Oranjeboom op de Wilhelminabank


"De Wilhelminabank" op de Brink in september 1923
Op 2 augustus 1923, in tegenwoordigheid van de Koninklijke familie heeft de feestcommissie van de burgerij van Baarn, aan het gemeentebestuur van Baarn, een herdenkingsbank aangeboden. Deze bank van baksteen is ontworpen door de beeldhouwer Theo van Rijn uit Haarlem. Het idee van de bank vindt haar grondoorzaak in het begrip 'Rust". De massiviteit wordt vereist wegens noodzakelijke omverplaatsbaarheid en monumentaliteit te bereiken en om het begrip rust te versterken.
Het beeldhouwwerk, waarin het idee van de bank wordt omschreven wordt verbeeld " De Oranjeboom", waaronder twee kleine herten. Hiermede is het vredelievend monument weergegeven, de vrede gedurende 25 jaar bewaard door Nederland. Onder deze sculptuur staat: Koningin Wilhelmina, terwijl op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (nu niet meer aanwezig).

Onder gejuich der ontelbare menigte kwamen de Koningin, de Koningin-Moeder, prinses Juliana, en Prins Hendrik met gevolg op het Brinkplein aan waar zij ontvangen werden door de feestcommissie. De voorzitter, de heer Patijn, wenste eerst de Koningin-Moeder geluk met haar  verjaardag en sprak daarna de Koningin toe, waarbij hij haar geluk wenste met haar aanstaande 25-jarig Regeringsjubileum en het voor de gemeente Baarn een voorrecht noemde dat de herdenkingsbank in haar vertegenwoordigheld en die van de Koninklijke familie kon worden onthuld. Daarna richtte hij zich tot burgemeester van Reenen en droeg de bank aan de goede zorgen van het gemeentebestuur over, daarbij dank brengende aan de Baarnsche burgerij.

De burgemeester prees zich gelukkig dat zijn eerste daad als hoofd van de gemeente Baarn was de aanvaarding van dit schone geschenk uit de handen van de burgerij en gaf daarna de verzekering, dat aan het herinneringsmonument alle zorgen zullen worden besteed.de onthulling van de Wilhelminabank op 2 augustus 1923
Hierna heeft Prinses Juliana de herinneringsbank onthuld, welke de Koninklijke familie daarna in ogenschouw nam. Terwijl Theo van Rijn aan Hare Majesteit werd voorgesteld, zong een koor van ruim 400 kinderen twee liederen, en, nadat de familie op de bank had plaats genomen, een gemengd koor onder leiding van de heer S.Th. Nieuwstadt, na afloop waarvan hare Majesteit zich enkele ogenblikken met den directeur onderhield.

In de tweede wereldoorlog werd de bank verplaatst naar de Spoorweglaan. Op last van de Duitse bezetters moesten namen die verwezen naar het huis van Oranje letterlijk uit het straatbeeld verdwijnen. Na de oorlog werd de Spoorlaan omgedoopt in Gerrit van de Veenlaan. Nu staat er op deze plek het monument van de Gebroeders Hamel.


Hier heeft de Wilhelminabank gestaan van begin 1940 tot 1977In 1977 werd de Wilhelminabank op initiatief van de Historische Kring Baerne weer teruggeplaatst naar haar huidige plek bij de Pauluskerk op de Brink.

Wilhelminabank wordt hier verwijderd van de Gerrit van de Veenlaan


In ruim anderhalf uur werd de jubileumbank van de Gerrit van de Veenlaan verplaatst naar de brink.De plaatselijke transportbedrijven Hasselbach en Hartog zouden het transport op zich nemen. Helaas  brak de heer Hasselbach een week eerder zijn arm en been. Zodat in zijn plaats de Fa. Boomgaard uit Naarden het hijswerk heeft verricht en de fa. Tammer uit Soesterberg het transport. het totale gewicht is ongeveer 16.000kg. De dienst van Publieke Werken had in de Gerrit van de Veenlaan de bank ondergraven en voorzien van 2 stalen balken met ogen eraan. Boven over de bank werd een klembeugel geplaatst die het uit elkaar vallen moest  voorkomen.


de tekst voor de bank

 
de Oranjeboom met de twee kleine herten
tekst "Koningin"
  
" De Oranjeboom", waaronder twee kleine herten.
Onder deze sculptuur staat: Koningin Wilhelmina, terwijl op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (zijn niet meer aanwezig). 

                     


de Oranjeboom op de Regeringspenning
tekst "Wilhelmina"


De Wilhelminabank op 6 februari 2014


Op de steen tussen de zitplaatsen de jaartallen 1898 en 1923 zijn aangebracht (zijn niet meer aanwezig).

Ongeveer 20 jaar geleden heb ik die tegel daar gevonden, deze was losgeraakt. Ik was toen als politieman op patrouille in de Laanstraat.
Ik heb deze naar publieke werken gebracht en enige tijd daarna bleek dat deze weer op de bewuste plek was aangebracht.
Echter een paar jaar later, zag ik dat de tegel weg was. Waar deze is gebleven weet ik niet.

Groet, Kees Koolmees


Leen Bakker
Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter