donderdag 19 maart 2015

Baarnsche Autohandel van Carsjens & Groussot

 Een avondtochtje met de Baarnsche autofirma  Carsjens  & Groussot. 

We vonden verleden week, lees 1911, op een ochtend- op, onzen lessenaar de uitnodiging van de Baarnsche autofirma Carsjens  & Groussot, een der avonden eens gebruik te willen maken van de "avondtochtjes", door haar ingesteld, waarmede zij in korten tijd veel succes had. Een avondtochtje met een auto, dat kon ons in deze snikhitte wel bekoren en omdat we onze vacantie al op zee verdobberd hebben en we op het ogenblik ook vallen binnen de categorie der thuisblijvers, zouden we eens gaan bekijken, wat er in zo'n avond­tochtje "in zit", want daar gaat het speciaal om - de zakenman, die op dit moment niet op reis is, des avonds doen kan om zich te verpozen, frisse lucht in te nemen en gal over de warme hoofdstad, die 's zomers ville morte bij uitnemendheid is, te lossen.
 


 En we geven dus het program, ingericht naar den eisch, dat de zakenman, of laat ons zeggen dat twee ' zakenlieden, ieder met hun respectievelijke eega, tegen halfvijf "vrij zijn" en met den forensen-sneltrein van tien minuten voor vijf naar Baarn kunnen vertrekken. Aldus gedaan. Aankomst in Baarn om halfzes. Wan­deling, lucht gehapt, paar kennissen gesproken, d'r nieuwe villa bekeken, plannen gemaakt voor volgend jaar ook "zoo'n dingetje te laten zetten", boom opgezet van 's winters bij ons in Amsterdam, wij 's zomers bij hun in Baarn logeeren, wederzijdsche voordengekhouderij, waar niets van komt.
Toen dood op ons gemak in schaduwrijk plekje, nisje van boomen, borrel geslurpt, kopje thee voor de dames, ouderwetsch gezellig met een boulloir in een stoof. Daarna gaan eten, uitstekend, volgens program uitgetrokken met, een vol uur, sigaartje, kleintje koffie.
Dan komt, precies op de minuut, zooals we dat tele­grafisch hadden verzocht, om kwart over zevenen de landaulette van de Firma Carsjens & Croussot vóór, een elegante wagen, stoer van carrosserie, elegant van boven- bouw, met heel veel ruimte en makkelijk gecapitonneerd.
 
Een der firmanten, de heer Carsjens bewees ons de opmerkzaamheid den wagen persoonlijk te leiden. En toen hebben we in den heerlijken zomeravond Baarn, hoe mooi en hoe lieflijk ook, den rug toegekeerd en zijn er met een snelheid matig, omdat het bovenal te doen was kalmpjes, rustigjes op ons dooie gemak te leven, met een gangetje van een dertig Kilometer de bossen, ingetuft, de heerlijke lanen door, schitterend van beklinkering, waarboven als "een berceau de takken elkaar beroeren. Over de hei glom het violette licht der dalende zon over het heidekruid, dat insgelijks al aangloorde tot violette betinting, waarschuwing van de middaghoogte des zomers. En rustigjes, kalmpjes op zijn dooie gemak liep ook de wagen, volkomen geluideloos, reukloos en schud­deloos over de -zachte glooïng door Soest, en Soestdijk naar Amersfoort toe, welks vierkante toren al van heel verre massief opbonkte uit de zee van hei en groen.
Dan sloeg de weg om naar Oud-Leusden en bij de piramide van Austerlitz hebben we thee gedronken, de meegenomen kranten doorgebladerd, dé zuil bekeken. Daarna, omdat we toch ook de snelheidscapaciteit van den wagen wilden leeren kennen, verzochten we onzen bestuurder om sneltreinvaart en vlogen toen met een gemiddelde vitesse van 70 tor 75 Kilometer per uur langs de Zeistsche villacolonies, langs het Huis ter Heide.
D'r zat schot in, de boormen floepten ons voorbij als te midden van staalplaten van coloriet sneden we door de tuinaangelegde tapijten van het landschap, smeerden, in aangenaam aandoenden luchttrek in snerpend en vaart den Dolderschen weg op ....
We schrijven geen Baedeker en we zullen niet school­meesteren! Maar toen we een uur later boven op het Baarnsche stationnetje, luxe-treinhuisje bij uitstek, nog even napraatten om met den sneltrein van tien uur huistoe te gaan, toen overwogen we, dat we in de vijf uur uit-en-thuis ontzettend veel gedáán hadden, veel gezien, in een tempo dat verzwakte of versnelde, juist zooals we het begeerden, heerlijk ópgefrischt in de zuivere dennenlucht, met nieuwen moed en gestaalde energie en hebben een loflied gezongen op de auto, het, modernste vervoermiddel dat ons journalistiek hart menigmaal gestolen heeft en zal blijven stelen, totdat op onzen zeventigsten verjaardag de algemeene vergadering van aandeelhouders van ons blad, ons, als blijk hunner ge­voelens een auto zal komen, offreeren. Maar in de . . . . zesendertig lange jaren die we dan nog den tijd hebben, hopen we nog menig keer zoo'n gezelligen avond te mogen beleven. Van geld gesproken, onafwendbare proza; zoo'n avondritje van twee, drie uur, met een van haar nieuwe wagens, waarin vijf, zes personen heel ruim en gemakkelijk zitten, berekent de Baarnsche autohandel en verhuurinrichting Firma Carsjens en Groussot met tien gulden, alles inbegrepen.
de werkplaats van Carsjens & Groussot in de Laanstraat
Op deze foto is de werkplaats te zien van het garagebedrijf van de families Carsjens en Groussot aan de Laanstraat in Baarn. Foto gemaakt in 1911. Op 20 december 1911 werd het bedrijf volgens de krant "Nieuws van de Dag" failliet verklaard. De firmanten waren Frederik Johan George Carsjens en L. Groussot.
Frederik Johan George Carsjens is geboren op 01-05-1885 in Boskoop, zoon van Frederik Johan George Carsjens en Cornelia Magdalena van der Sluis Wildt. Frederik is overleden. Frederik trouwde, 26 jaar oud, op 27-06-1911 in Baarn met Jeanne Louise Groussot, ongeveer 28 jaar oud. Jeanne is geboren omstreeks 1883 in Brussel, dochter van François Antoine Groussot en Hermine Edzerdina Freund. Jeanne is overleden. Update 13-5-2012: Dhr. F. Alkemade deelde ons het volgende mede: Deze firma adverteerde in de periode 1911-1912 met de volgende merken: Opel, Hotchkiss (Frans) en Excelsior (Belgisch). Ik vermoed dat deze firma dezelfde was als de Baarnsche Autohandel die in dezelfde periode aan de Laanstraat 128 gevestigd was.
 
De showroom van Carjens en Groussot in 1911
 
 

  
Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker


http://knipselsuitkranten.nl

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter
 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten