woensdag 11 maart 2015

Het 50 jarig bestaan van Bosch en Keuning in BaarnOud Hollands feest op slot Loevestein

Martinair's Party Service krijgt het steeds drukker. Bijna iedere avond is mén wel
er­gens In het land betrokken bij een kleine of grotere festivi­teit. Die festiviteiten kunnen, aldus de heer S. Terband, ma­nager van Party Service, va­riëren van een cocktailparty of een dinertje bij iemand thuis tot een drie dagen achtereen durend feest voor enkele duizenden mensen ter gelegenheid van de opening van een nieuw bedrijf.

Loevestein
Eind vorig Jaar werd Party Service gevraagd suggesties te leveren voor een personeelsfeest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de uitgeverij en drukkerij Bosch en Keuning te Baarn. Het moest iets origineels worden en niet te snel vergeten zijn.
Een uitdaging voor de Martinair mensen, die gewend zijn aan dit soort wensen. De direktie van Bosch en Keuning kreeg een viertal suggesties: Een sfeervol feest In Amsterdam, een party in een tent op het terrein in Baarn, een boottocht met culinaire verrassin­gen en een oudhollands festijn in het slot Loevestein. Gekozen werd voor het laatste en Party Service kon aan het regelen.

er was ruim voldoende te eten

Tien bussen

Totaal zouden ongeveer 400 per­sonen op de feestavond aanwezig zijn, dus moesten er eerst tien bussen worden gecharterd om het gezelschap van Baarn naar Go­rinchem te vervoeren. Daar moes­ten de boten klaar liggen om de drukkers en uitgevers naar het slot te varen en met de verhuur­der van Loevestein was er ook zo het een en ander te regelen voordat de gasten konden arrive­ren. Maar toen was ook iedereen da­verend enthousiast.

Herauten en hellebaardiers
De bootjes met gasten naderden op vrijdagavond 28 februari even na zevenen de steigers van het slot, die evenals de slotmuren waren verlicht met echte fakkels. Op de kantelen stonden herauten die een welkomstlied bliezen en op de brug over de slotgracht belette een hellebaardier de gas­ten het slot te betreden. Niet zo­maar een grapje, want al snel verscheen de slotvoogd die aan de direkteur van Bosch en Keu­ning, de heer W. van Willige de sleutel van de poort overhandig­de.

Een stopkontakt

Op de binnenplaats, die gedeel­telijk was overdekt door een over­kapping met verwarming, stonden diverse kraampjes met salades en boerenbrood opgesteld. Het mid­delpunt vormde echter duidelijk een kalf aan het spit, dat veel van de door de reis al hongerig geworden gasten deed watertan­den. Vaten wijn op de binnen­plaats droegen bij tot de verho­ging van de feestvreugde. Een kalf aan het spit belooft een maal­tijd voor velen, maar toch niet voor 400 eetlustigen. Daarom kon­den de gasten in nog verschillen­de andere ruimten terecht. De begane grond was zelfs niet groot genoeg om alle feestelijke ver­rassingen te bergen, zodat ook de gehele eerste etage van het slot werd gebruikt. Alle zalen werden alleen door kaarsen verlicht en open haardvuren zorgden voor een aangename temperatuur. Aan alle wanden waren grote manden met bloemen aangebracht. Nie­mand merkte er ook maar iets van dat er in heel Loevestein maar één stopkontakt te vinden is en een gasaansluiting helemaal ontbreekt.

Oudhollandse kermis

In de Van Kemenadezaal was een kaasbuffet met vele kaas en wijn­soorten opgesteld, terwijl in de Ridderzaal aan diverse bars alco­holische versnaperingen verstrekt werden en gedanst kon worden op muziek van het Zuidamerikaan­se orkest Senora Ritmica. Op de eerste etage was in de slotkerk een rustpunt ingericht waar koffie met gebak werd geserveerd en waar door een duo oudhollandse liederen ten gehore werden ge­bracht. Het zigeunerorkest van Tata Mirando zorgde voor muziek in de Hugo de Grootzaal die ver­der werd opgeluisterd door de bekende boekenkist en een Am­sterdams viskraampje. In de grote zaal tenslotte waren kramen te vinden met boerensoepen, worsten, ham, fruit, etc. en een kwartet met zangeres zorgde voor de achtergrondmuziek.
Een oudhollandae kermis In diver­se ruimten completeerde de hoe­veelheid attracties. Geen wonder dat direkteur Van de Willige van Bosch en Keuning na het feest aan Martlnalr schreef dat het vooral de mogelijkheid om zich te verplaatsen was die door de gasten bijzonder werd gewaardeerd.

Meer dan 55 medewerkers

Totaal vijf vrachtwagens met 2500 kilo lekkernijen, serviesgoed, etc. moest Martinair naar Loevestein laten rijden. Twintig dames van het Martinair Promotion Team zorgden voor de bediening. Ruim vijftien Party Service medewer­kers werkten mee aan de organi­satie en nog zo'n 20 anderen kwa­men er aan te pas om bijvoorbeeld als heraut of kermisexploitant het feest tot een succes te maken.

De maand maart was al vijf uur oud toen de laatste Party Service mensen van Schiphol vertrokken. In het slot was alles al eerder op­geruimd en bestek, glaswerk, ser­viesgoed etc. stond weer schoon in de kast in het Martinairgebouw. Gereed om een dag later elders gebruikt te worden.
Het verhaal uit 1975
Dit verhaal over het 50 jarig feest moet zijn geschreven in 1975. Bosch & Keuning ontstond namelijk in 1925 toen de naam van de christelijke uitgever E.J. Bosch gekoppeld werd met die van zijn compagnon Pieter Keuning.
Leen Bakker

Geplaatst door L.J.A.Bakker

http://www.grijsvuur.nl

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten