zaterdag 28 maart 2015

Koninklijke Onderscheidingen bij de Brandweer van Baarn

Wolter Wiersema
Wolter Ite Wiersema. Hij investeert in tijd, opleidingen, vriendschap en collegialiteit. Als geen ander zet de heer Wiersema zich in voor de vrijwilligers en voelt zich daar nauw bij betrokken. Hij was bijvoorbeeld de trekker van activiteiten op landelijk niveau als het ging om de belastingregeling voor de vrijwilligers van brandweerkorpsen. Als vakbondslid heeft hij voorts zitting genomen in diverse werkgroepen. Naast zijn activiteiten in het licht van het brandweerwerk heeft de heer Wiersema zich ook op andere fronten ingezet. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter geweest van woningbouwvereniging Ons Belang en van de werkgroep  Jeugdmilieubescherming. Mede op initiatief van Wolter Wiersema is het Comité Wintervoedering Baarn in 1979 opgericht. Tenslotte is hij bestuurslid van De Baarnse Kring 't Peerd, die beoogt mannen met onderscheiden opvattingen en inzichten met elkaar in contact te brengen.
Leen Bakker
Leen Bakker dwong door zijn optreden binnen de brandweer veel respect af en werkte stimulerend op de overige korpsleden. Dat hij zich niet beperkte tot louter de uitvoering van het brandweervak. Zo is hij belangenvertegenwoordiger van het personeel geweest en hanteerde hij de voorzittershamer van de onderdeelcommissie van de brandweer. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de personeelsvereniging. Hij was trekker van de commissie, die zich inspande voor het behoud van historisch Baarns brandweermaterieel. Zo had hij brandweervrijwilliger zitting in de Ondernemingsraad van de gemeente Baarn. Hierin had hij niet alleen oog voor de belangen van de brandweervrijwilligers, maar had hij ook nadrukkelijk belangstelling en een gefundeerde mening over alle andere zaken, waarover de Ondernemingsraad sprak. In de Ondernemingsraad is hij enkele jaren voorzitter geweest.
Johan Piek
Johan Piek werd gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd. Bovendien getuigde zijn inzet van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. De afgelopen 35 jaar liet de heer Piek zien geen doorsnee brandweerman te zijn. Hij was lid van de contactcommissie, verzorgde als instructeur de opleidingen van brandwacht tot en met hoofdbrandwacht, was hij lid van de commissie van commandanten in de regio Eemland, was voorzitter
van de werkgroep Verbindingen en lid van de sectorstaf van de brandweer. De professionalisering van de uitrukorganisatie is mede op zijn conto te schrijven. Daarnaast zette de heer Piek zich als onderwijzer van de Nieuw Baarnse school in voor de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechniek.

 
Harm Terschegget is 37 jaar actief geweest als vrijwilliger. Eerst bij de blusgroep Lage Vuursche en later, na de opheffing, bij de blusgroep in Baarn. Hij was naast chauffeurpomp­bediende op de brandweerwagen ook vele jaren actief bin­nen het brandweerkorps. Bij de jeugdbrandweer is hij jaren instructeur en hoofdinstructeur geweest. Hij heeft bijgedragen aan de oprichting van de jeugdbrandweer in Harderwijk.  

En hij zorgde voor het opbouwen van de contacten met het brandweerkorps van Salà in Italië. Verder organiseerde hij chauffeurswedstrijden, was hij vice-voorzitter van de perso­neelsvereniging en verrichtte hij vele andere vrijwilligers­activiteiten. Door zijn inzet dwong hij veel respect af en dat werkte stimulerend op de overige korpsleden. Commandant Wim van Egmond bedankte Harm voor de diensten die hij de Brandweer Baarn heeft bewezen. De nieuwe burgemeester

van Baarn, de heer De Groot, speldde hem bij zijn afscheid op 1 juli 2007 een lintje op.
Hun langdurige bijdrage, inzet en enthousiasme aan de open­bare veiligheid in Baarn en de uitstraling en betekenis van hun activiteiten vormden ten slotte goede redenen voor een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel
Het Boek "Waarom Redden"

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn

http://www.grijsvuur.nl

http://knipselsuitkranten.nl
http://ljabakker.magix.net/website#Startpagina

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten