maandag 9 maart 2015

Daatzelaar aan de Stationsweg

Dagelijks krijgen we oude foto's van Baarnaars of van plekjes in Baarn per email toegestuurd, maar af en toe landt er ineens een pareltje in de mailbox. Alice Loosman stuurde ons deze mooie foto. Is hij niet prachtig? Alice is een achterkleindochter van Arie Daatzelaar. Hieronder leest u over hem.

De kruidenierszaak van Arie Daatzelaar aan de Stationsweg in Baarn

De naam op het etalageraam
van de kruidenier.
Deze winkel zult u zeer waarschijnlijk niet onmiddellijk herkennen. Het is de kruidenierszaak van Arie Daatzelaar aan de Stationsweg in Baarn. Arie Daatzelaar was een rasechte Baarnaar. Hij werd geboren op 13 september 1847 in Baarn als zoon van Hendrik Daatzelaar en Geertje van de Heijsteeg. Vader Hendrik was in Baarn al een bekend figuur. Hij was uitbater van café 'De Nachtegaal' aan de Eemnesserweg. Nu is daar het huisje "Beukenootje" te vinden. Wist u overigens dat de Nachtegaallaan vernoemd is naar dit café aan de Eemnesserweg? Het is dus niet genoemd naar de bekende zangvogel. Anders had de laan ook wel in de vogelbuurt gelegen. 

Het pand aan de Stationsweg in 1924. Links de kerk op de Brink.
Twee broers van Arie werden boer. Zij bezaten een boerderij aan de Zandvoortweg. Maar Arie had andere plannen. Hij kocht in 1882 van gemeentebode Hendrik Beurmanjer zijn huis achter de kerk op de Brink. Notaris Harmanus Pen uit de Achterstraat (nu Burgemeester Penstraat), zoon van burgemeester Frans Pen, begeleidde de verkoop. Een hele stap. U moet zich voorstellen dat de spoorlijn pad in 1874 werd aangelegd en de toeristen en de rijke Amsterdammers vestigden nog maar mondjesmaat naar Baarn kwamen. 
Een uitsnede uit de bovenste foto. Kinderen van Arie Daatzelaar.
Van links naar rechts: Bartha, Helena Henk en Wim Daatzelaar.
Baarn telde nog maar 3000 inwoners. Er waren nog maar een paar winkels in Baarn te vinden. De Laanstraat was nog maar net verhard en daar waren nog maar drie winkels te vinden. Het waren toen nog voornamelijk huisje met voortuintjes die je in de Laanstraat vond. In de Hoofdstraat had je nog de "Oude Amsterdamsche Winkel" van de weduwe E. van Dapperen, de moeder van de eerste dirigent / directeur van Crescendo. Die winkel stond op de plek waar later "Onder de Linden" te vinden was. Verder had je nog wat winkeltjes in de Turfstraat, Noorderstraat en op de hoe Oosterstraat / Sparrenlaan. 

Van links naar rechts: Bartha, Helena, Wim, vader Arie en
met de transportfiets Henk Daatzelaar
Het pand van Daatzelaar had eerst het adres Stationsweg D6. Op 22 november 1911 kreeg het huisnummer 8. Aanvankelijk verkocht Arie alleen kruidenierswaren in zijn nieuwe winkel. Later kwamen daar diverse huishoudelijke artikelen bij. Aan de linkerkant van de winkel kwam voor die artikelen zelfs een speciale toonbank. Voordat het huisnummer veranderde werd het oude pand vervangen voor een nieuw pand. Aan de overkant, op nummer D7 was apotheek Bierhaalder gevestigd. Die verhuisde naar de Nieuwstraat en zo kon Daatzelaar dat pand ook kopen. Arie's zoon Wilhelmus Hendrikus (Wim) Daatzelaar ging zich daarna op nummer 8 richten op de huishoudelijke artikelen. Zijn zusters Bartha Maria en Helena Maria Daatzelaar verkochten aan de overkant samen met hun broer Hendrikus Arnoldus (Henk) Daatzelaar hun kruidenierswaren. Die winkel zou tot 1961 blijven bestaan.

Vader Arie Daatzelaar stierf op 14 april 1934. Hij was toen al twintig jaar weduwnaar van Antje Schouten, Hij werd begraven op het kerkhof aan de Kerkstraat in Baarn.

Even verderop in de Stationsweg. Links weer het pand van Daatzelaar. Daarvoor vleeshouwer Frese, schoenmaker
Nagel en vooraan het winkeltje van Dirkje Batist-Van Merkestijn,
Deze foto's zijn stuk voor stuk juweeltjes uit de geschiedenis van Baarn. Dankzij bezoekers van onze site kunnen we u deze foto's tonen. Heeft u ook mooie oude foto's van Baarn? Mail ze ons of laat ze ons scannen.

De inhoud van dit artikel is gedeeltelijk ontleend aan een artikel 'Uit de geschiedenis van Baarn' gepubliceerd in de Baarnsche Courant in Mei 1989. Dat artikel werd ons toegestuurd door dhr. Loek Daselaar, waarvoor dank.

Eric van der Ent

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen opFacebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten