vrijdag 9 oktober 2015

Jeugdbrandweer Baarn in 2007In 1963 schreef de commandant brandweer de heer C.E. van Beek in zijn jaarverslag dat in 1962 aanvang was gemaakt met de opleiding van een aantal jongens van de Koningin Wilhelminaschool en de Oorsprong om deel te kunnen nemen aan de jeugdbrandweer-wedstrijden die landelijk werden gehouden.

In 1973 kwam het eerste jaarverslag van de jeugdbrandweer uit. De heer W.I. Wiersema, commandant brandweer, schreef hierin dat de jeugdbrandweer in deze gemeente ook voor de toekomst onmisbaar zou zijn.

Oefeningen en wedstrijden

Wekelijks op vrijdagavond oefent de jeugdbrandweer samen met een zestal vrijwilligers uit het volwassenenkorps. Op deze avond worden er branden geënsceneerd die volgens een bepaald stramien bestreden moeten worden. Dit betreft de ‘technische’ kant van de jeugdbrandweer, het leren van de basisbeginselen van het brandweerman of -vrouw zijn.

Demonstratie 8 juni 1974.

In het kader van Honderd Jaar Spoor in Baarn en het 12,5-jarig bestaan van de jeugdbrandweer van Baarn heeft de jeugdbrandweerleiding besloten om een demonstratie te geven tijdens de viering. Deze demonstratie werd gehouden op het buurtstation van de Nederlandse Spoorwegen aan de Luitenant-Generaal Van Heutszlaan.Een verslag van de demonstratie

Op het demonstratieterrein stond een groot houten huis met een klein schuurtje. Daarbij was een waterreservoir met een inhoud van honderd kubieke meter water geplaatst.

Om 14.00 uur schrok heel Baarn op van de brandsirene die driemaal ging. Op dat moment werd het schuurtje op het Jeugdbrandweer demonstratieterrein aangestoken en de jeugdbrandweer begon enthousiast te blussen op de manier zoals dat vroeger ging, namelijk met de oude handspuit. De historische figuren die de handspuit bedienden waren een bakker, een slager, een notaris, een boer, een kok, een vrouw (de bevelvoerster) en twee burgers. Dit liep zoals verwacht natuurlijk totaal uit de hand. Daarom vroegen de ‘wanhopigen’ om modern materiaal, in eerste instantie een hogedrukspuit. Toen die ter plaatse was, pakten ze het brandende schuurtje tactisch aan maar konden toch niet voorkomen dat er een overslag plaatsvond naar het woonhuis.


Na het blussen stelden de jeugdige brandweerlieden zich naast elkaar op, waardoor het aanwezige publiek het opschift op hun kleding kon lezen: ‘12,5 jaar jeugdbrandweer Baarn’
Na afloop overhandigde locoburgemeester Dumont ieder jeugdbrandweerlid en de drie instructeurs een vaantje van Honderd Jaar Spoor. Hiermee eindigde de demonstratie waarvan ongeveer vierhonderd toeschouwers getuige waren.

Zilveren jubileum jeugdbrandweer met nationale finale 1987

Het Baarnse jeugdbrandweerkorps herdacht in 1987 zijn 25-jarig jubileum. Dat ging gepaard met een aantal festiviteiten. Van eind mei tot begin juni stonden op het programma een receptie met aansluitend reünie, een jeugdpromotiedag, het organiseren van de nationale finale jeugdbrandweerwedstrijden en een afsluitende feestavond. Het klapstuk was ongetwijfeld de nationale finale, die werd afgewerkt op het terrein van Publieke Werken en het aangrenzende terreintje aan de Prof. Krabbelaan. Na afloop begon de reünie, waarvoor zo’n zestig oudleden; oudinstructeurs en het huidige korps waren uitgenodigd.


Wedstrijden in Mierlo
Jeugdbrandweer eerste in 1987 bij de wedstrijden in Mierlo

De jeugdbrandweer van Baarn nam zaterdag 15 april 1987 met twee jeugdploegen deel aan de selectiewedstrijden in Mierlo. In de klasse aspiranten niveau 2 eindigde ploeg 1 als

winnaar. Ploeg 2 finishte keurig als vierde in het veld van in totaal zestien deelnemers.

Bij terugkomst in de kazerne te Baarn huldigde de ondercommandant J. Piek de jongeren in het bijzijn van ouders en korpsleden. De opdracht in Mierlo bestond uit een brand in een garage, waar een opslag van Van Gent & Loos gesitueerd was. Baarn 1 (op de foto) bestond uit bevelvoerder Erik Splint; aanvalsploeg: Eric Bakker en Arnold van Aarsen; waterploeg: Raimond Bos en Remco Dorland; pompbediener Robert Morel.Jeugdbrandweervoertuig
Jeugdbrandweervoertuig 2007
In augustus 1992 kreeg de jeugdbrandweer van Baarn zijn eerste eigen brandweervoertuig, van de bedrijfsbrandweer van PolyGram. Het was een Mercedes uit 1974, die in 1987 nog was opgeknapt. Voor de jeugdbrandweer was het presentje een welkome verrassing, want het voertuig dat ze hadden was aan vervanging toe. De wagen mocht tijdelijk in de uitgebreide stallingruimte staan die voor een regionaal voertuig was bestemd.

Nieuwe jeugdbrandweerhelm

Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan in 1997 van de jeugdbrandweer kregen alle jeugdleden niet alleen een kledingkastje maar ook een moderne nieuwe helm. Anno 2007 bestaat de jeugdbrandweer uit veertien jongens en meiden in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Deze jongeren uit de gemeente Baarn vormen twee wedstrijdploegen die jaarlijks uitkomen in lagedrukwedstrijden. Inmiddels is deze competitie uitgegroeid tot een deelnemersveld van 125 jeugdbrandweerploegen uit heel Nederland.Belangrijke rol

De instructeurs hebben zichzelf ook opgelegd dat ze naast het brandweerwerk de jongens en meiden een bepaalde ‘way of life’ meegeven, waarbij kameraadschap, discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen een belangrijke rol spelen. Dit trachten ze te bereiken bij de oefenavonden en wedstrijden, maar ook door andere activiteiten te organiseren. Zo is in 2006 voor het eerst Sinterklaas bij de jeugdleden op bezoek geweest en die wist zelfs bij de oudste jeugdleden nog een spannend gevoel in de maagstreek te creëren. Naast de reguliere wedstrijden, die altijd weer een happening zijn, is jeugdbrandweer Baarn inmiddels ook aan het regionaliseren geslagen. Binnen de regio Utrecht is een competitie opgestart waaraan Baarn deelneemt. En al is dit nog in het beginstadium, Jeugdbrandweer Baarn merkt nu al dat het ‘kijken bij de buren’ zo zijn voordelen heeft.Met 45 jaar geschiedenis is Jeugdbrandweer Baarn een van de oudste korpsen van Nederland en met vele successen een geduchte tegenstander binnen Jeugdbrandweer Nederland. Er mist echter nog één trofee in de prijzenkast, en dat is die van landskampioen, maar ook in 2007 heeft de jeugdbrandweer alweer stappen gezet om dat wellicht dit jaar te worden.


Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn
http://www.grijsvuur.nl


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten