donderdag 29 oktober 2015

Stoom- Wasch- en Strijk­inrichting van de firma W. C. v. d. Veen


Baarn 3 oktober 1925

Laat uw lijfgoed in zuiver water wasschen

Het is van algemene bekendheid, dat de stadsmen­schen bij voorkeur hun wasch daarheen zenden waar men de beschikking heeft over zuiver water. En natuurlijk! In dit opzicht mochten wij constateren, dat de Hygiënische Stoom-, Wasch- en Strijk­inrichting van Willem Cornelis van der Veen beschikt over dit zuivere water. De Wasch- en Strijk­inrichting is opgericht begin 1900 en is gelegen aan de Kerkhoflaan (nu de Acacialaan) no: 20 te Baarn. 


Deze wasscherij bestaat binnenkort 30 jaar en mag zich, vooral dank zij de uitmuntende lei­ding van den heer De Ruiter, in een uitge­breide en eerste klas clien­tèle verheugen. De was­scherij beschikt over ruime lokalen voor het reinigen der goederen, en een uitstekende mangelzaal met strijkerij, waarin het goed gebracht wordt, nadat de vuile wasch in verschillende lokalen is onder­gebracht.
De was­scherij
Er wordt hier speciaal gewerkt met zuiver water, goede, niet schadelijke of bijtende chemica­liën, terwijl ook wollen en zijden stoffen, bonte goe­deren van verschillende kleuren enz., met zorg op de hand worden gewasschen. De goederen worden gedroogd op de droogzolders, waar de versche buitenlucht steeds vrijelijk toegang vindt.
Het strijklokaal
Ook aan de strijkgoederen wordt de meest mogelijke zorg besteed; boorden worden met de Amerikaansche strijkmachine behandeld en de huishoudgoederen; in het bijzonder damast, worden na het vouwen nog bijge­streken, hetgeen ook geldt voor damasttafelgoed, dat gestreken wordt om den mooien glans te verkrijgen. Voor "droog-toe" wasschen is een speciale afdeling ingericht, waar de goederen ingepakt en schoon gesorteerd worden. Dit zijn de wasschen die niet gestreken worden. Een zeer belangrijk feit is, dat de goederen tegen brand­schade verzekerd zijn, dus met andere woor­den: mocht er brand uit­breken in deze wassche­rij, dan krijgt de cliënte niet haar goed, doch baar geld, dat zij ervoor betaald heeft, terug.

Transportwagens van Fa. W.C. v.d.Veen


De wasschen worden franco gehaald van Amsterdam en omstreken, terwijl het vervoer ge­schiedt per eigen auto. Een en ander geeft ons aanleiding de speciale aandacht van onze dameslezers te vestigen op deze Hygiënische Stoom- Wasch- en Strijkinrichting van de firma W. C. v. d. Veen te Baarn.

Later werd de wassserij voortgezet door De Ruiter onder zijn eigen naam. Nog later werd het wasserijpand in gebruik genomen als machinefabriek van broodbakinstallaties van de Fa. Ringnalda en nog later in gebruik genomen als magazijn/boekbinderij van de firma De Slegte.


Aanvulling op het verhaal van Henk Kroon.

 Het wasserijpand werd door de fa. Ringnalda als machinefabriek gebruikt en door de fa. Ringnalda werd er een stuk aangebouwd wat nooit helemaal afkwam de fundering lag er wel maar de rest werd nooit gerealiseerd . Het nieuwbouwgedeelte werd verhuurd en later verkocht aan de fa. Van der Pol welke broodbakovens bouwde en deze is later verhuisd naar Bunschoten .
Daarna werd het verkocht aan de Slegte die het als magazijn in gebruik nam ook werd er gedeelte verhuurd aan G. van der Zalm , die een boekbinderij had en hij was uit Rotterdam gekomen met zijn binderij. Het meerendeel van zijn werkzaamheden was voor fa. De Slegte.  De Slegte verhuisde naar Amersfoort en de boekbinderij naar Soest.


Leen Bakker

 
Geplaatst door L.J.A.Bakker

 http://ljabakker.magix.net/website


 http://www.grijsvuur.nl
Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen